Procter & Gamble

Skip to main content

Procter & Gamble Web Siteleri Mobil Uygulamaları Tüketici Kullanım Koşulları

Son Güncelleme: Şubat 2016

İÇİNDEKİLER

The Procter & Gamble Company veya bağlı kuruluşları, iştirakleri, yetkili temsilcileri, halefleri, markaları, lisans verenleri, lisans alanları ve/veya acenteleri ("P&G", "Procter & Gamble" veya "Biz") tarafından işletilen web siteleri ağı (birlikte "Web Siteleri", "Siteler" veya "Site") çeşitli web siteleri, web sayfaları, ve mobil uygulamalarından oluşur. Burada yer alan hüküm, koşul ve ihbarlar (birlikte “Koşullar”) tüm P&G Web Siteleri için geçerlidir. Ayrıca, bazı P&G Web Siteleri veya bu Sitelerde sunulan özellik veya aktiviteler (promosyonlar ve sohbet odaları gibi), bu Sitelerde ayrıca belirtilen ve her birine burada atfen yer verilebilen ek koşullara da ("Ek Koşullar") tabi olabilir. Burada yer alan Koşullardan biri herhangi bir P&G web sitesinde belirtilen Ek Koşullar ile çakışırsa Ek Koşullar geçerli olur.

LÜTFEN BU WEB SİTESİNİ VEYA BAŞKA P&G WEB SİTELERİNİ KULLANMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ KOŞULLARI DİKKATLE OKUYUN. P&G Web Siteleri size ("Kullanıcı"), Koşulları ve ilgili Gizlilik Beyanını hiçbir değişiklik olmaksızın kabul etmiş olmanız şartıyla sunulmaktadır. Bu Siteye veya başka bir Siteye girmek veya kullanmak suretiyle, bu Koşulları ve ilgili Gizlilik Beyanını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Bu Koşulları kabul etmiyorsanız bu Siteyi veya başka bir Siteyi kullanmayın.

Başa Dön.

Gizlilik

P&G Web Sitelerinin kullanımı aynı zamanda P&G Tüketici Gizlilik Beyanı (“Gizlilik Beyanı”) hükümlerine de tabidir. İlgili Sitede ayrıca ek gizlilik hükümleri ("Ek Gizlilik Hükümleri") varsa o Sitenin kullanımı Ek Gizlilik Hükümlerine tabidir. P&G Tüketici Gizlilik Beyanı ve Ek Gizlilik Hükümleri birer "Gizlilik Beyanı" niteliğindedir.

Sitelerimizi gezdiğinizde IP adresiniz, gezdiğiniz web sayfaları ve tıkladığınız bağlantılar da dahil olmak üzere bazı bilgilerinizi toplayan çerezler ve diğer teknolojiler kullanıyoruz. Ayrıca, size gönderdiğimiz e-postayı alıp almadığınızı anlayabilmek için e-postalarımızda bazı dijital çerezler de kullanıyoruz. Bu çerezleri silebilir veya web tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek reddedebilirsiniz. Bu bilgileri, siteye kaydolurken veya başka bir şekilde bize vermiş olduğunuz diğer bilgilerle birlikte, Gizlilik Beyanımızın koşullarına uygun olmak şartıyla ilgilenebileceğinizi düşündüğümüz bilgileri size göndermek için kullanabiliriz. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayın.

Başa Dön.

Koşulların Değiştirilmesi

P&G muhtelif zamanlarda bu Koşulları değiştirebilir. Bunu yaptığımız takdirde, yukarıdaki "Son Güncelleme" bağlantısı değiştirilecektir. Bu Koşulları düzenli olarak gözden geçirmek sizin sorumluluğunuzdur. Koşulların değiştirilmesinden sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz bu değişiklikleri de kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Başa Dön.

Sitelerin Kişisel Kullanımı

Aksi belirtilmedikçe, Site yalnızca bireysel kullanım ve ticari olmayan kullanım içindir. Metinler, grafikler, fotoğraflar, görseller, hareketli görüntüler, sesler, çizimler, bilgiler, yazılımlar, ürün veya hizmetler ve bunların farklı biçimleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Sitede sunulan veya görüntülenen hiçbir içeriği veya iletişimi ("İçerik"), burada açıkça izin verilmedikçe hiçbir şekilde değiştiremez, kopyalayamaz, dağıtamaz, gönderemez, görüntüleyemez, uygulayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, lisans veremez, türev çalışmalar oluşturamaz, devredemez veya satamazsınız. İçeriğin izinsiz kullanılmasının bize onarılamaz zararlar verebileceğini ve bu tür bir izinsiz kullanım durumunda diğer yasal haklarımızın yanı sıra mahkeme emri çıkarma hakkımızı da kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz. Belli bir materyalle ilgili olarak Sitede açıkça belirtilmiş yasaklara ve sınırlamalara tabi olmak koşuluyla, ticari olmayan bireysel amaçlarınız veya bize sipariş vermek için İçeriğin bazı kısımlarını elektronik olarak kopyalayabilir ve/veya basılı çıktılarını alabilirsiniz. İçeriğin, önceden yazılı iznimiz olmadan değiştirilmesi, çoğaltılması, dağıtımı, yeniden yayınlanması, görüntülenmesi ya da iletilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere başka bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır.

Hiçbir ürün açıklamasını, görseli, listeyi veya fiyatı, ticari olmayan kişisel amaçlarınız veya bize sipariş verme amacı hariç olmak üzere hiçbir şekilde toplamayacağınızı ve/veya kullanmayacağınızı kabul ediyorsunuz.

"Bilgi çekme yöntemi" veya robot, örümcek ya da diğer otomatik araçlar kullanmak dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir yöntemle Sitenin herhangi bir kısmını ticari amaçlar için çoğaltmayacağınızı, kopyalamayacağınızı, satmayacağınızı, yeniden satmayacağınızı veya kötü amaçla kullanmayacağınızı ve Siteye bu amaçlar için erişip kullanmayacağınızı kabul ediyorsunuz. Önceden yazılı iznimiz olmaksızın bu Siteyi veya bu Sitede çerçeveler içinde görüntülenen herhangi bir bilgi veya materyali "satır içi bağlantı verme" yöntemiyle veya diğer araçlarla başka bir Web Sitesinde çalıştırmak veya görüntülemek yasaktır. Bu Web sitesine verilmesine müsaade edilmiş bağlantılar yürürlükteki tüm kanunlara, kurallara ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Bizim veya bu Sitede ürünleri sunulan üreticilerin adlarını veya ticari markalarını kullanan meta etiketlerini veya diğer "gizli metinleri", önceden yazılı izin almaksızın kullanamazsınız. Ayrıca, şunları yapmayacağınızı kabul ediyorsunuz: (a) konu hakkında karar verme yetkisi tamamen bizde olmak üzere, altyapımıza orantısız veya gereksiz yük bindirebilecek herhangi bir eylemde bulunmak; (b) Sitenin veya Sitede gerçekleştirilen aktivitelerin işleyişini bozmak veya bozmaya çalışmak; (c) Sitemize erişimi önlemek veya sınırlandırmak amacıyla alabileceğimiz tedbirleri devre dışı bırakmak.

Başa Dön.

Kullanıcı Gönderimleri

Bu Koşullar, P&G Web Siteleri ile ilişkilendirdiğiniz her türlü metin, fotoğraf, video, gönderi, iletişim, müzik, ses kaydı, sanat eseri, derecelendirme, inceleme, diğer materyaller ve bilgiler ("Gönderim") ile ilgili davranışlarınızı, haklarınızı ve P&G'nin haklarını düzenlemektedir. Bir Gönderim yaptığınızda şunları kabul etmiş sayılırsınız:

Gönderiminizin orijinal ve doğru olduğunu, sizin tarafınızdan üretildiğini ve taklit olmadığını;

Gönderiminizde bahsi geçen P&G ürün veya ürünlerinin şu anda gerçek kullanıcısı olduğunuzu ve Gönderiminizin söz konusu P&G ürün veya ürünleriyle ilgili mevcut deneyiminiz hakkındaki gerçek ve dürüst görüşleriniz olduğunu;

Yasal yaş sınırının üzerinde olduğunuzu veya sınırın altındaysanız yasal vasinizin bu gönderiyi yapmanıza izin verdiğini;

Bir P&G çalışanı olmadığınızı veya P&G ürünlerini tanıtmak ve/veya satmak için P&G tarafından görevlendirilmiş bir ajans ya da iştirak için çalışmadığınızı VEYA bir P&G çalışanıysanız ya da P&G ürünlerini tanıtmak ve/veya satmak için P&G tarafından görevlendirilmiş bir ajans ya da iştirak için çalışıyorsanız Gönderiminizde P&G ile olan ilişkinizi açıkça belirten bir çekince bildirimine yer vereceğinizi;

Gönderiminizin (veya bir kısmının) P&G ya da herhangi bir üçüncü taraf için kullanılan herhangi bir reklam veya promosyon materyalinde yer almadığını veya kullanılmasının planlanmadığını;

Gönderiminizi hiçbir ödeme veya ödeme vaadi karşılığında yapmadığınızı ve Gönderiminiz karşılığında herhangi bir ödeme alma beklentinizin olmadığını; Gönderiminizi herhangi bir başka menfaat veya menfaat beklentisi karşılığında yapmadığınızı ve Gönderiminizin P&G'nin tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılabileceğini bildiğinizi ya da Herhangi bir avantaj sağladıysanız bu avantajın detaylarını Gönderiminizin içinde açıkça beyan edeceğinizi;

Gönderiminizin yanlış, yanıltıcı, saldırgan, saygısız, ahlaka aykırı, müstehcen, aşağılayıcı, karalayıcı, iftira niteliğinde veya başka bir şekilde uygunsuz olmadığını;

Gönderiminizin üçüncü tarafların telif haklarını, patentlerini, ticari markalarını, ticari sırlarını, reklam haklarını, manevi haklarını ve/veya geçerli olan diğer kişisel hakları ya da mülkiyet haklarını ihlal eden bir içerik barındırmadığını;

Gönderiminizin herhangi bir kanunu, kararnameyi, tüzüğü veya yönetmeliği ihlal eden bir içerik ya da herhangi bir kanun, kararname, tüzük veya yönetmelik kapsamında yayın yoluyla iftira suçu teşkil eden, bunu savunan, destekleyen veya bu şekilde yönlendirme yapan bir içerik barındırmadığını;

Gönderiminizin belli bir kişiye veya gruba yönelik bir nefret söylemi içeren ya da genel bir değerlendirmeyle bu şekilde olduğu kabul edilebilecek ya da herhangi bir kişiyi, ortaklığı, şirketi ya da siyasi partiyi tehdit edici ya da küçük düşürücü olan bir materyal veya içerik barındırmadığını;

Gönderiminizin, bir forumu manipüle etmek ya da forumun konusuyla ilgili olmayan bir içerik göndermek gibi amaçlarla kesintiye neden olabilecek veya başkalarını yanlış yönlendirebilecek bir içerik ya da materyal içermediğini;

Gönderiminizin kişisel bilgilerinin P&G ile paylaşılması konusunda söz konusu kişilerden önceden yazılı izin alınmaksızın, kimliği veya özel bilgileri (hassas bilgiler dahil) belirtilen veya belirlenebilecek kişiler hakkında görüşler, üçüncü taraf web siteleri, adresler, e-posta adresleri, iletişim bilgileri, telefon numaraları ve diğer bilgiler içermediğini;

Gönderiminizin truva atları, solucanlar, virüsler, zararlı kodlar veya sistemlere zarar verebilecek diğer bilgi, program veya dosyalar barındıran herhangi bir programlama öğesi veya materyal içermediğini ve

Gönderiminizin P&G tarafından kullanılmasının bu Koşulların ihlali anlamına gelmeyeceğini ve herhangi bir kişi ya da kuruluşa zarar vermeyeceğini.

Gönderiminiz bir promosyon, çekiliş, yarışma, hediye veya benzeri bir programla herhangi bir şekilde ilgiliyse Ek Koşullar geçerli olabilir. Gönderimler aracılığıyla Sitelerde ifade edilen veya sunulan her tür fikir, tavsiye, açıklama, hizmet, teklif ve diğer bilgi P&G'ye değil sadece bu içeriği koyan veya dağıtan kişilere aittir. Bu tür Gönderimlerin doğruluğu, tamlığı veya işe yararlığı hakkında hiçbir onay veya garanti vermeyiz.

P&G, Siteye erişen kullanıcıların gönderdiği veya oluşturduğu tüm Gönderimleri incelememektedir, incelemesi mümkün değildir ve bu Gönderimlerin içeriğiyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. P&G'nin kullanıcılar tarafından oluşturulan ve Sitede yayımlanan içeriği görüntüleme ve dağıtma olanağını size sunarak sadece aracı görevini üstlendiğini ve Sitedeki Gönderimlere ve faaliyetlere dair hiçbir yükümlülük veya sorumluluk altına girmediğini kabul ediyorsunuz. P&G hiçbir Gönderimi yayımlamak veya kullanmak zorunda değildir. P&G (a) küfürlü, alçaltıcı ya da müstehcen, (b) hileli, aldatıcı ya da yanıltıcı, (c) başkalarının telif, ticari marka veya fikri mülkiyet hakkını ihlal edici ya da (d) herhangi bir kanun ya da düzenlemeyi ihlal ettiğini ya da (e) saldırgan veya P&G tarafından kabul edilemez olduğunu tespit ettiği Gönderimleri ve/veya Kullanıcıları engelleme ya da silme hakkını saklı tutar. Gönderdiğiniz veya ilettiğiniz, kimliğinizi açığa çıkarabilecek her türlü bilginin, Procter & Gamble tarafından Procter & Gamble Gizlilik Beyanına uygun olarak ele alınacağını unutmayın.

Gizlilik Beyanımızda yer alan hükümler çerçevesinde sizden topladığımız ve kişisel kimliğinizi ortaya çıkarabilecek olan bilgiler haricinde Gönderimler, gizli olmayan ve telif hakkıyla korunmayan içerik kabul edilecektir. P&G, Gönderimler ile ilgili hiçbir yükümlülük üstlenmeyecektir.

Bir Gönderim yaptığınızda, P&G'ye aşağıdakileri vermiş sayılırsınız:

Gönderimleri, kısmen veya tamamen, mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek çevrimiçi veya çevrimdışı her tür ortam, format ve teknoloji aracılığıyla ve tanıtım, kamuyla paylaşma, halkın yorum yapması (P&G web sitelerinde veya üçüncü tarafların web sitelerinde), reklam, pazarlama, ticaret, tanıtım, ticari kullanım ve bunların yan kullanımları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her şekilde ve önceden onayınızı almak veya bir bildirimde bulunmak (kanunen zorunlu kılınmış durumlar dışında) zorunda olmaksızın kullanma, izleme, inceleme, çoğaltma, değiştirme, uyarlama, yayımlama, tercüme etme, türev çalışmalar üretme, dağıtma, gönderme, görüntüleme ve benzer biçimde kullanma konusunda, tüm dünyada geçerli, münhasır olmayan, kalıcı, geri alınamaz, tüm hakları ödenmiş, telifsiz, tamamen alt lisans verilebilir ve devredilebilir bir hak ve lisans.

Gönderimlerde yer alan adınızı, takma adınızı, kullanıcı adınızı, biyografik bilgilerinizi, ses kayıtlarınızı, çizimlerinizi, fotoğraflarınızı, video görüntülerinizi, portrelerinizi, tasvirlerinizi veya halk tarafından tanınmanıza neden olabilecek diğer kişisel bilgilerinizi (birlikte, "Kişisel İçeriğiniz"), aynen veya bazı değişiklikler yapılarak mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek çevrimiçi veya çevrimdışı her tür ortam, format ve teknoloji aracılığıyla ve tanıtım, kamuyla paylaşma, halkın yorum yapması (P&G web sitelerinde veya üçüncü tarafların web sitelerinde), reklam, pazarlama, ticaret, tanıtım, ticari kullanım ve bunların yan kullanımları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her şekilde ve önceden onayınızı almak veya bir bildirimde bulunmak (kanunen zorunlu kılınmış durumlar dışında) zorunda olmaksızın kullanma, izleme, inceleme, çoğaltma, değiştirme, uyarlama, yayımlama, tercüme etme, türev çalışmalar üretme, dağıtma, gönderme, görüntüleme ve benzer biçimde kullanma konusunda, tüm dünyada geçerli, münhasır olmayan, kalıcı, geri alınamaz, tüm hakları ödenmiş, telifsiz, tamamen alt lisans verilebilir ve devredilebilir bir hak ve lisans.

Ayrıca, yukarıda bahsedilen kullanım şekilleri nedeniyle Gönderiminizin içerebileceği her tür manevi haktan feragat ettiğinizi de kabul etmiş sayılıyorsunuz.

İçerik göndermek suretiyle, kendiniz ve halefleriniz, haklarınızı devrettiğiniz kişiler ve temsilcileriniz adına, P&G’yi ve tüm yetkililerini, yöneticilerini ve çalışanlarını bu tür bir Gönderimin P&G veya bu kişiler tarafından kullanımından veya kullanımı ile bağlantılı olarak doğan her tür telif hakkı ihlali, kişisel gizlilik ihlali, reklam hakkının ihlali ve/veya hakaret dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her tür hak talebi, dava, yasal muamele, talep, sorumluluk ve tazminata karşı beri kılıp gerektiğinde tazmin edeceğinizi kabul ediyorsunuz. Yukarıdakilere etki etmeksizin hiçbir koşulda, Gönderiminizin kullanılmasını, Gönderiminiz için verdiğiniz Kişisel İzni ve P&G'nin yukarıda belirtilen haklarını sınırlama, yasaklama veya bunların kullanımına müdahale etme hakkına sahip olmayacaksınız ve bu tür haklarınızdan feragat ediyorsunuz.

P&G'nin, bir Gönderim iletmenize izin verirken, yapmış olduğunuz temsillere, verdiğiniz haklara ve ettiğiniz feragate dayandığını kabul ediyorsunuz. Bu Anlaşma kapsamında verdiğiniz hakları, lisansları ve/veya ettiğiniz feragatleri sonlandıramayacağınızı veya geri alamayacağınızı kabul ediyorsunuz.

P&G, Gönderiminizi daha sonra düzenleyebileceğiniz veya silebileceğiniz konusunda hiçbir garanti vermez. Gönderimlerinizin içeriğinden P&G'nin değil tamamen kendinizin sorumlu olduğunu kabul ediyorsunuz.

Başa Dön.

Davranış Kuralları

Sitemize bir Gönderim iletmek amacıyla fakat bununla sınırlı olmamak üzere bir Siteye veya Site aracılığıyla sunulan özelliklere erişerek ya da bunları kullanarak aşağıdaki Davranış Kurallarını kabul ediyorsunuz. Aşağıdakileri yapmayacağınızı veya başka birinin yapmasına izin ya da destek vermeyeceğinizi kabul ediyorsunuz:

 • Siteyi bu Koşullara aykırı bir şekilde kullanmak;

 • Sitenin herhangi bir kısmını ticari amaçlar için kopyalamak, çoğaltmak, satmak, yeniden satmak veya kötüye kullanmak ya da Siteye bu amaçlar için girip kullanmak;

 • Başka bir kişi veya kurumu kasten küçük düşürmek, tehdit etmek, gizlice izlemek, taciz etmek veya rahatsız etmek;

 • Kendisini başka bir kişi veya kuruluş gibi tanıtmak;

 • Saadet zinciri niteliğindeki faaliyetlerin ya da çoklu referans sistemlerinin reklamını yapmak, teşvik etmek veya bunlara katılmak;

 • 18 yaşından küçüklerin kimliğini ifşa edebilecek bilgileri almaya çalışmak veya bu bilgileri kötü amaçla kullanmak;

 • Forumu manipüle etmek amacıyla çoklu mesajlar göndermek veya forumun konusuyla alakasız iletiler yollamak gibi düzen bozucu faaliyetlerde bulunmak;

 • Virüs, solucan, truva atı, zararlı kod veya web sitesine zarar verebilecek başka yazılım ve materyaller göndermek;

 • Herhangi bir bilgisayar sistemine veya sitenin halka açık olmayan kısımlarına izinsiz erişmek veya Siteleri, sunucuları ya da Sitelere bağlı ağları kesintiye uğratmak ya da kurcalamaya çalışmak;

 • Bir kişi hakkında o kişinin iznini almadan kimliğini açığa çıkarabilecek, özel veya kişisel bilgiler yayınlamak ya da Site kullanıcılarının kişisel bilgilerini almaya çalışmak dahil olmak üzere kullanıcıların özeline girmek;

 • Herhangi bir yerel, ulusal veya uluslararası kanun ya da yönetmeliği herhangi bir şekilde ihlal edecek veya cezai suç teşkil edecek bir davranışta bulunmak, desteklemek, savunmak, bu yönde talimatlar vermek veya bu niyetle hareket etmek.

P&G, tüm kullanıcıların bu Davranış Kurallarına veya bu Koşulların diğer hükümlerine uyduğunu veya uyacağını garanti etmez ve edemez; bu nedenle, kullanıcıların bu tür ihlallerinden doğabilecek her türlü zarar ve ziyanla ilgili tüm riski üstlendiğinizi kabul etmiş sayılırsınız.

Başa Dön.

Sitelerde, üçüncü taraflara ait veya onlar tarafından işletilen başka sitelere ("Harici Siteler") yönlendiren bağlantılar yer alabilir. Söz konusu üçüncü taraf, P&G ile iş ilişkisi içerisinde olsa bile P&G bu Harici Sitelerin kontrolüne sahip değildir. Bu tür sitelerin hepsi P&G'den tamamen bağımsız, kendilerine ait gizlilik politikalarına, veri toplama uygulamalarına ve kullanım koşullarına sahiptir. P&G bu tür bağımsız politika veya uygulamalardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve bu web sitelerinin gizlilik uygulamaları, içerikleri ve/veya kullanım koşullarından sorumlu değildir. Bağlantıları verilen bu siteler sadece sizin rahatınız için olup bunlara erişmekle ilgili her türlü risk size aittir. Bağlantılar, bu tür Harici Sitelerde gösterilen ya da bunlar aracılığıyla erişilen herhangi bir ticari marka, ticari isim, hizmet markası, tasarım, logo, sembol ya da başka telifli materyale P&G'nin sponsor olduğu, onayladığı, bunların P&G ile ilgili veya ilişkili oldukları ya da P&G'nin bunları yasal olarak kullanmaya yetkili olduğu anlamına gelmez.

P&G ürünleriyle ilgili olarak P&G tarafından Siteden bağlantı verilmiş olanlar dahil olmak üzere herhangi bir sosyal medya platformunda bilgi paylaşmak isterseniz, bu bilgiyi Siteden ayrılmadan o sosyal paylaşım platformundaki profiliniz üzerinden paylaşabilirsiniz. Bazı sosyal paylaşım platformları, kullanıcıların ara katmanlar veya başka teknolojiler kullanarak o sosyal paylaşım platformuna veri gönderip alabilmesine imkan tanır. Veriler P&G tarafından toplanıyormuş gibi görünse de aslında doğrudan o sosyal paylaşım platformu veya üçüncü bir servis sağlayıcı tarafından toplanmaktadır. Herhangi bir bilgi paylaşmak için bir sosyal paylaşım platformunu kullanmanız, ilgili sosyal paylaşım platformunun kullanım koşulları ile sınırlamalarına tabidir ve bunlara uymanız gerekir.

Başa Dön.

Sitenin Coğrafi Kapsamı ve Ürün İddiaları

P&G, Siteleri Türkiye’den kontrol edip işletmektedir. P&G ürünlerinin etkinliğine dair bütün iddia ya da beyanlar ve/veya P&G ürünlerinin etkinliğini başka ürünlerin etkinliğiyle kıyaslamaya dair bütün iddia ya da beyanlar, Sitede aksi belirtilmedikçe sadece Türkiye ile sınırlıdır. Sitelerimizde aksi açıkça belirtilmedikçe, Siteler sadece P&G'nin Türkiye’de sattığı ürünleri tanıtma amacına yöneliktir ve P&G, web sitelerindeki materyallerin veya bunlarla açıklanan ürünlerin başka bölgelerde de satışa sunulduğu veya kullanılmaya uygun olduğu yönünde hiçbir beyanda bulunmaz.

P&G, herhangi bir Sitenin içeriğinin Türkiye dışındaki yerler için de uygun olduğu veya kullanıma sunulduğu yönünde hiçbir beyanda bulunmaz. Sitelere, içeriklerinin yasa dışı kabul edildiği bölgelerden erişmek yasaktır. Siteye Türkiye dışındaki yerlerden erişmeyi tercih eden kişiler bunu kendi inisiyatifleriyle yapmakta olup ilgili yerel yasalara uymakla yükümlüdürler. İçeriği, Türkiye’de geçerli olan ihracat kanunları ve düzenlemelerini ihlal edecek şekilde kullanamaz ya da ihraç edemezsiniz.

Başa Dön.

Elektronik İletişimler

Bu Siteyi ziyaret ettiğinizde veya bize e-posta gönderdiğinizde bizimle elektronik bir iletişim kurmuş olursunuz. Sizinle kendi takdirimiz doğrultusunda, Sitelere bildirimler göndermek veya e-postanıza yanıt vermek dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere elektronik iletişim kurabiliriz. Size elektronik olarak gönderdiğimiz tüm anlaşmaların, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin kanun önünde "yazılı olarak yapılan iletişimler" olarak sayılacağını kabul ediyorsunuz.

Başa Dön.

Siteyi kullanmak suretiyle P&G Alışveriş Politikalarını (sizin için uygulanabiliyorsa) kabul etmiş sayılırsınız.

Site İçeriği - Feragat

Sitede bulunan materyaller (her tür grafik, yazılım, öneri veya diğer materyaller dahil) ile Site aracılığıyla sunulan materyaller "olduğu gibi" ve sarih ya da zımni hiçbir garanti olmaksızın sunulmaktadır. P&G, yürürlükteki kanunun izin verdiği ölçülerle sınırlı olmak üzere, pazarlanabilirlik, belli bir amaca uygunluk, mülkiyet veya başkalarının haklarını ihlal etmeme dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir konuda sarih veya zımni hiçbir garanti vermez. P&G, Sitelerdeki materyallerin kullanımı veya bunları kullanmanın sonuçlarıyla ilgili olarak hiçbir doğruluk ve güvenilirlik garantisi ya da başka bir garanti vermez veya bu yönde bir beyanda bulunmaz. Sitedeki materyaller teknik hatalar veya basım hataları içeriyor olabilir. Bu materyaller kusurlu veya sunuldukları tarihten sonra yapılabilecek değişiklikler nedeniyle kusurlu hale gelmiş olabilir. P&G, bu tür bilgilerin doğruluğunu teyit etme ve koruma konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmez. Bazı yargı alanları zımni bir garantinin süresi veya arızi ya da sonuca bağlı zarar ve ziyanın hariç bırakılması veya sınırlandırılması konusunda çeşitli sınırlamalar getirdiğinden, yukarıdaki sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

Başa Dön.

Sitenin İşletimi - Feragat

P&G, Sitelerini ve Sitelerinin işletimini en iyi seviyede tutmak için elinden geleni yapıyor olsa da, Sitenin veya işletiminin barındırabileceği kusurların yol açabileceği sonuçlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. P&G Sitenin işletimiyle ilgili olarak pazarlanabilirlik veya belli bir amaca uygunluk, mülkiyet ve başkalarının haklarını ihlal etmeme dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir konuda sarih veya zımni hiçbir garanti vermez. P&G, (i) Sitenin işletiminin kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacağını, (ii) Siteye erişimin kesintiye uğramayacağını, zamanında erişilebileceğini, güvenli olacağını, virüs, truva atı, solucan veya diğer zararlı bileşenler içermeyeceğini ya da her açıdan kusursuz ve hatasız olacağını, (iii) Site kullanımından elde edilebilecek sonuçların doğru ve güvenilir olacağını ya da (iv) kusurların düzeltileceğini garanti etmez. Siteye girmeniz sonucu virüslerin, hataların veya başka sorunların bilgisayar donanımınızda veya yazılımlarınızda neden olabileceği hasarların giderilmesi için yapılması gereken tüm bakım ve onarım işlerinin masrafları tamamen size aittir. Bazı yargı alanları zımni bir garantinin süresi veya arızi ya da sonuca bağlı zarar ve ziyanın hariç bırakılması veya sınırlandırılması konusunda çeşitli sınırlamalar getirdiğinden, yukarıdaki sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

Başa Dön.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

P&G, BU SİTEDE BULUNAN BİLGİ, HİZMET, ÜRÜN VE MATERYALLERİN KULLANIMI, KULLANILAMAMASI YA DA İFASINDAN DOĞAN YA DA BAĞLANTILI OLAN, SÖZLEŞMEYE BAĞLI BİR EYLEM, İHMAL YA DA TEORİDE OLMASINA BAKILMAKSIZIN, BU ZARARLARIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI KONUSUNDA ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, CEZA GEREKTİRİCİ, ARIZİ, ÖRNEK NİTELİĞİNDE YA DA İRTİBATLI ZARARLARDAN YA DA HERHANGİ BİR DİĞER ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. BU SINIRLAMALAR, HERHANGİ BİR SINIRLI ÇÖZÜMÜN ASIL AMACININ BAŞARISIZLIĞINA BAKILMAKSIZIN UYGULANIR.

Yukarıda yer verilen sorumluluk sınırlaması kanunen uygulanamıyorsa, Hizmet Sağlayıcının size karşı olan maksimum sorumluluğu, Site aracılığıyla sipariş ettiğiniz ürün veya hizmetler için ödediğiniz tutarla sınırlıdır, hiçbir koşulda bu tutarı aşamaz. Bazı yargı alanları zarar ve ziyanla ilgili sorumluluk sınırlandırmasına izin vermediğinden, söz konusu yargı alanının bu Koşullar için uygulanabildiği sınıra kadar olmak üzere, yukarıdaki sınırlama veya muafiyetler sizin için uygulanmıyor olabilir. Bu tür bir kanun sizin için geçerliyse ve Siteyi kullanmanız herhangi bir hak veya yasal haktan feragat etmenize imkan vermiyorsa bu Koşullar sizi bu tür haklarınızdan feragat etmeye zorlayamaz.

Başa Dön.

Tazminat

P&G'yi, çalışanlarını, yöneticilerini, temsilcilerini, lisans verenlerini ve tedarikçilerini sizin veya kullanıcı hesabınızı kullanarak Siteye erişen bir kişinin bu Koşulları ihlal etmesinden veya kullanıcı hesabınızla yapılan herhangi bir faaliyetten (ihmal ve kötüye kullanım dahil) doğan bütün kayıplar, harcamalar, zararlar ve makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere tüm masraflara karşı tazmin etmeyi, savunmayı ve beri kılmayı kabul ediyorsunuz.

Başa Dön.

İlgili Kanun ve İhtilaflar

Bu Koşullar, kanunların izin verdiği ölçüde, herhangi bir kanun seçimiyle ilgili hiçbir hükme başvurulmaksızın yalnızca Türkiye Cummhuriyeti kanunlarına göre yorumlanıp idare olunacak, 1980 tarihli Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'na başvurulmayacaktır. Burada açıkça belirtilen haller dışında, Site (Site aracılığıyla P&G ürün ve hizmetlerinin satın alınması dahil) veya bu Koşullar nedeniyle ya da bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı her tür ihtilafı sulha kavuşturma konusunda İstanbul Anadolu mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine sahip olduklarını kabul ediyorsunuz. Söz konusu mahkemeleri ve bu mahkemelerin münhasır yargı yetkisine sahip olduklarını iş burada geri dönülemez bir şekilde kabul ediyorsunuz.

Site (Site aracılığıyla P&G ürün ve hizmetlerinin satın alınması dahil) veya bu Koşullar nedeniyle ya da bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek her tür hak talebi veya dava hakkı, bunların doğmasından sonraki bir (1) yıl içerisinde kullanılmalıdır.

Gizlilik Beyanı, bireylere hem Gizlilik Beyanı hem de kişisel bilgileriyle ilgili şikayetlerini iletebilmelerine imkan tanıyan farklı seçenekler sunmaktadır.

Başa Dön.

Feragat Edilemez

P&G'nin bu Koşullardaki herhangi bir hükmü uygulamamış veya hakkı kullanmamış olması, herhangi bir kişinin yapabileceği eylem ya da ihlaller nedeniyle P&G'nin gelecekte de bu hak ve hükümlere başvurmaktan feragat ettiği anlamına gelmez. P&G'nin herhangi bir fon alması veya bir kişinin P&G eylemlerine güvenmesi, Koşulların herhangi bir kısmından feragat edildiği anlamına gelmez. Sadece P&G'nin yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanmış spesifik bir yazılı feragat beyanı yasal açıdan geçerlidir.

Başa Dön.

Telif Hakları ve Ticari Markalar

Metin, tasarım, grafik, ara yüz veya kodlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Sitede bulunan tüm içerik ve bunların seçilip düzenlemesi, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer telif hakkı yasaları uyarınca kolektif eser olarak telif hakkı altındadır ve P&G'nin mülkiyetindedir. Kolektif eserler, lisansı P&G'ye verilen çalışmaları da içerir. Telif Hakkı 2000—2015. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. Tüm ticari markalar, hizmet markaları ve ticari isimler (birlikte "Markalar") Procter&Gamble'ın ticari markaları veya tescilli ticari isimleridir ve P&G'nin ya da P&G'ye bu tarz Markaları kullanma hakkı ve lisansı veren ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Başa Dön.

İndirilen Yazılım

Siteden bir yazılım indirdiğiniz takdirde, yazılım ve onunla ilgili tüm dosyalar, görseller ve veriler (birlikte "Yazılım") için P&G tarafından size lisans verilecektir. İndirilen yazılımın mülkiyeti size ait değildir ve P&G Yazılımın mülkiyetini size devretmemektedir. P&G, indirilen Yazılım ve Yazılım ile ilgili her türlü fikri mülkiyet hakkının tek ve münhasır sahibidir. Yazılımı yeniden dağıtamaz, satamaz, kodlarına ayıramaz, tersine mühendislik uygulayamaz, kaynak kodunu oluşturamaz veya başka bir şekilde insanlar tarafından anlaşılabilecek hale getiremezsiniz. Web Sitelerinden Yazılım indirdiğiniz takdirde, bu kanunları ihlal etmediğinizi P&G'ye açıkça beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

Başa Dön.

Mobil

Sitede cep telefonuyla erişebileceğiniz bazı özellik ve hizmetler yer alabilir. Bu özellik ve hizmetlerden bazıları (bunlarla sınırlı olmamak üzere), cep telefonunuzla Siteyi gezebilmek, Siteye içerik yükleyebilmek, Siteden gelen mesajları almak, cep telefonunuza uygulama indirmek veya Site özelliklerine erişmektir (birlikte "Mobil Özellikler"). Mobil Özellikler için ücret alabiliriz. Bu ücretler Mobil Özellik kaydınız tamamlanmadan önce size bildirilecektir. Ayrıca, cep telefonu operatörünüz de standart mesajlaşma, veri transferi ücreti veya başka ücretler yansıtabilir. Bu ücretler cep telefonu faturanıza yansıtılır veya mevcut kontörlerinizden düşülür. Cep telefonu operatörünüz bazı Mobil Özellikleri yasaklayabilir veya sınırlandırabilir; ayrıca bazı Mobil Özellikler operatörünüzle veya mobil aygıtınızla uyumlu olmayabilir. Bu konular hakkında detaylı bilgiyi cep telefonu operatörünüzden alabilirsiniz. Bazı Mobil Özelliklerin aboneliğinden nasıl çıkabileceğinize yönelik talimatlar da bu Mobil Özellikler ile bağlantılı bir şekilde belirtilecektir. Talimatlarda genellikle Mobil Özelliğin geçerli kısa yol numarasına bazı anahtar kelimeleri örn. "DURDUR", "İPTAL ET", "SONLANDIR", "ABONELİKTEN ÇIK", "AYRIL") SMS olarak göndermeniz istenir.

Kaydolduğunuz Mobil Özelliklerin, P&G veya üçüncü taraflarla ilgili olarak mobil aygıtınıza bazı iletişim mesajları gönderebileceğini kabul ediyorsunuz. Ayrıca, Mobil Özellikleri nasıl kullandığınız hakkında bazı bilgiler de toplayabiliriz.

Başa Dön

Telif Hakkı İhlali İddiasında Bulunmaya Dair Bildirimler ve Prosedürler

AŞAĞIDAKİ PROSEDÜRLERLE İLGİLİ OLMAYAN YA DA BUNA UYMAYAN HİÇBİR TALEBE CEVAP VERİLMEYECEKTİR.

P&G başkalarının fikri mülkiyetlerine saygı göstermektedir; kendi kullanıcı ve ziyaretçilerinden de aynı davranışı beklemektedir. P&G, iddia edilen ihlal bildirimlerini işleme alıp soruşturacak ve Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası ("DMCA") ve diğer fikri mülkiyet kanunları çerçevesinde gerekli adımları atacaktır. P&G, DMCA' ya uygun bildirimleri aldıktan sonra ihlal niteliğindeki ya da ihlal faaliyetine konu olduğu tespit edilen bütün materyale erişimi ortadan kaldırmak veya erişimden men etmek ve ihlal niteliğindeki materyal ya da faaliyete verilmiş her tür referans ya da bağlantıyı ortadan kaldırmak ve bunlara olan erişimi sonlandırmak üzere harekete geçecektir.

Çalışmanızın, telif hakkı ihlali oluşturacak şekilde kopyalandığını düşünüyorsanız lütfen P&G'ye aşağıdaki bilgileri verin. Bu tür bir bildirimin, aşağıdakilerin TÜMÜNÜ içermesi halinde geçerli olacağını unutmayın:

 1. Haklarının ihlal edildiği iddia edilen münhasır telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili kişinin gerçek ya da elektronik imzası;

 2. Telif hakkının ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telifli eser hakkında açıklama;

 3. İhlale neden olduğunu iddia ettiğiniz materyalin Sitedeki konumu;

 4. Adres, telefon numarası ve e-posta adresiniz ile P&G' nin sizinle iletişime geçmesine imkan tanıyacak diğer bilgiler;

 5. İhtilaflı kullanıma telif hakkı sahibi, temsilcisi veya kanun tarafından izin verilmediğine inandığınızı belirten bir beyanınız;

 6. Bildiriminizde yer verdiğiniz yukarıda bahsedilen bilgilerin doğru olduğuna ve sizin, haklarının ihlal edildiği iddia edilen telif hakkı sahibinin ya da münhasır hak sahibinin adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair, yalan beyan cezasına tabi olarak verilmiş beyanınız.

İddia edilen telif hakkı ihlal bildirimleri aşağıdaki mercilere yönlendirilmelidir:

Posta Yoluyla : The Procter & Gamble Company

Legal/IP Division Copyright Agent One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 United States

Faksla : (513) 945-6840

E-postayla : copyright.im@pg.com

(Lütfen konu satırında "Telif Hakkı İhlal Bildirimi"

ifadesini kullanın.)

ÖNEMLİ NOT : YUKARIDA BAHSİ GEÇEN BİLGİLER SADECE TELİFLİ MATERYALLERİNİZİN İHLAL EDİLMİŞ OLABİLECEĞİNİ PROCTER&GAMBLE'A BİLDİRMEK İÇİNDİR. ÜRÜN VEYA HİZMETLE İLGİLİ SORU VE TALEPLER YA DA GİZLİLİKLE İLGİLİ SORULAR GİBİ DİĞER TALEPLERE BU YOLLA CEVAP VERİLMEYECEKTİR.

Başa Dön.

Bize Ulaşın

Bu Koşullar belli bir sorunuza yanıt vermiyorsa veya bir Davranış Kuralları ihlali bildirmek istiyorsanız bize şu şekilde ulaşabilirsiniz:

Posta

The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 United States

E-posta

Lütfen www.pg.com.tr adresine giderek sayfanın en alt kısmındaki "Bize Ulaşın" bağlantısına tıklayın.

Başa Dön.

Paragraf Başlıkları

Bu Koşullarda yer verilen paragraf başlıkları yalnızca kolaylık sağlamaya yöneliktir ve hiçbir yasal hükmü yoktur.

Başa Dön.

Bölünebilirlik

Bu Koşulların herhangi bir bölümü herhangi bir yargı alanı tarafından geçersiz, kanuna aykırı veya uygulanamaz ilan edilir ya da ilgili kanunlarla çakışırsa Koşulların kalan bölümlerinin geçerliliği ve uygulanabilirliği bundan etkilenmez.

Başa Dön.

Telif Hakkı 2001—2021 P&G. Tüm hakları saklıdır.