Procter & Gamble

Skip to main content

Splošni pogoji uporabe spletnih strani Procter & Gamble

Zadnjaposodobitev: februar 2016

KAZALO VSEBINE

Mrežo spletnih mest (skupaj, "spletna mesta", "spletne strani" ali "spletno mesto"), ki jih upravlja družba The Procter & Gamble Company ali njene podružnice, hčerinske družbe, cesionarji, pravni nasledniki, blagovne znamke, dajalci licence, imetniki licence in/ali zastopniki ("P&G", Procter & Gamble" ali "mi") sestavlja več različnih spletnih mest in spletnih strani. Tu vsebovani splošni pogoji in objave (skupaj, "splošni pogoji") se nanašajo na vsa spletna mesta družbe P&G. Za določena spletna mesta družbe P&G ali funkcije in dejavnosti, ki jih ponujajo ta spletna mesta (npr. promocijske dejavnosti in klepetalnice) lahko veljajo dodatni pogoji, navedeni na teh spletnih mestih ("dodatni pogoji"), ki so tu vključeni kot sklic. Če so tu navedeni pogoji v nasprotju z dodatnimi pogoji, navedenimi na določenem spletnem mestu družbe P&G, so nadrejeni dodatni pogoji.

PROSIMO, DA POZORNO PREBERETE NASLEDNJE SPLOŠNE POGOJE PRED UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA ALI DRUGIH SPLETNIH MEST DRUŽBE P&G. Spletne strani družbe P&G so na voljo vam kot uporabniku ("uporabnik"), pod pogojem, da brez spremembe sprejemate te splošne pogoje in veljavno izjavo o zasebnosti. Z dostopom do tega spletnega mesta ali drugega spletnega mesta soglašate s temi splošnimi pogoji in veljavno izjavo o zasebnosti. Če ne soglašate s temi splošnimi pogoji, potem tega spletnega mesta ali drugih spletnih mest ne uporabljajte.

Nazaj na vrh.

Varovanje zasebnosti

Uporaba spletnih mest družbe P&G poteka tudi v skladu z Izjavo o zasebnosti potrošnikov družbe P&G ("Izjava o zasebnosti"). Če ima spletno mesto dodatne, ločene določbe o zasebnosti ("dodatne določbe o zasebnosti"), veljajo za uporabo tega spletnega mesta te dodatne določbe o zasebnosti. Izjava o zasebnosti uporabnikov družbe P&G in dodatne določbe o zasebnosti so vsaka posebej "Izjava o zasebnosti".

  Uporabljamo piškotke in druge tehnologije za zbiranje podatkov ob obisku naših spletnih strani, vključno z vašim IP naslovom, spletnimi stranmi, ki ste jih obiskali in povezavami, na katere ste kliknili. Prav tako uporabljamo digitalne piškotke v elektronskih sporočilih, ki vam jih pošljemo, da vemo, ali ste jih prejeli. V vašem spletnem brskalniku lahko te piškotke izbrišete in zavrnete. Te podatke lahko uporabimo skupaj s podatki, ki nam jih posredujete v postopku registracije na spletnem mestu ali kako drugače, da vam pošljemo informacije, ki bi vas lahko zanimale, v skladu z Izjavo o zasebnosti. Kliknite tu za več informacij o piškotkih.

Nazaj na vrh.

Spremembe pogojev

Te splošne pogoje lahko družba P&G občasno spremeni. Ko pride do spremembe pogojev, se spremeni vrstica "Zadnjaposodobitev". Sami ste odgovorni za to, da redno pregledujete te splošne pogoje. Če tudi po objavi sprememb pogojev še naprej uporabljate spletno mesto, se pojmuje, da s temi spremembami soglašate.

Nazaj na vrh.

Zasebna uporaba spletnih strani

Razen če ni navedeno drugače, spletno mesto uporabljate le kot zasebnik in ne v komercialne namene. Ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, izvajati, reproducirati, objavljati, dajati licence, ustvarjati izpeljana dela, prenašati ali prodajati vsebin ali objav, prikazanih na spletnem mestu ("vsebina"), vključno, brez omejitev, z besedilom, grafičnimi prikazi, fotografijami, slikami, premičnimi slikami, zvokom, ilustracijami, podatki, programsko opremo, izdelki ali storitvami in vsemi aranžmaji, razen kot je to izrecno dovoljeno v skladu s temi pogoji. Potrjujete, da nam vsaka nepooblaščena uporaba vsebine lahko povzroči nepopravljivo škodo in soglašate, da bomo v primeru vsake take nepooblaščene rabe imeli pravico do sodne odredbe, poleg vse ostalih pravnih sredstev, ki so na razpolago. Upoštevajoč omejitve, ki so izrecno navedene na spletnem mestu in se nanašajo na določeno gradivo, lahko dele vsebine spletne strani elektronsko kopirate in/ali natisnete izključno za lastno nekomercialno uporabo ali da nam pošljete naročilo. Vsaka drugačna uporaba vsebine, vključno s spreminjanjem, reprodukcijo, distribucijo, ponovno objavo, prikazom ali prenosom vsebine brez našega predhodnega pisnega soglasja je strogo prepovedana.

Soglašate, da ne boste zbirali in/ali uporabljali opisov izdelkov, slik, navedb ali cen, razen za svojo lastno zasebno nekomercialno uporabo ali da nam pošljete naročilo.

Soglašate, da ne boste reproducirali, kopirali, prodali, preprodali ali uporabili za komercialne namene kateregakoli dela spletnega mesta, vključno, brez omejitev, z "razstavljanjem" ali uporabo robota, pajka ali drugih avtomatiziranih programov. Brez našega predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano vsakršno upravljanje ali prikazovanje tega spletnega mesta ali podatkov ali gradiva s tega spletnega mesta v okvirjih prek medvrstičnih povezav ali na podoben način na drugem spletnem mestu. Vse dovoljene povezave do tega spletnega mesta morajo biti v skladu z vso veljavno zakonodajo in predpisi. Brez izrecnega pisnega dovoljenja ne smete uporabljati kakršnihkoli meta oznak ali drugega "skritega besedila" z našim imenom ali našimi blagovnimi znamkami ali imeni in blagovnimi znamkami proizvajalcev, navedenih na tem spletnem mestu. Poleg tega soglašate, da ne boste: (a) storili česarkoli, kar bi po naši izključni presoji nerazumno ali nesorazmerno obremenilo ali bi lahko obremenilo našo infrastrukturo; (b) vplivali ali poskušali vplivati na pravilno delovanje spletnega mesta ali opravil, ki se vodijo na spletnem mestu; ali (c) zaobšli katerihkoli varnostnih ukrepov, ki jih uporabljamo za preprečevanje ali omejevanje dostopa do spletnega mesta.

Nazaj na vrh.

Prispevki uporabnikov

Ti pogoji urejajo vaše ravnanje, vaše pravice in pravice družbe P&G v zvezi z besedili, fotografijami, video vsebinami, objavami, sporočili, glasbo, avdio/zvočnimi zapisi, umetniškimi deli, ratingi, ocenami ali drugimi materiali ali podatki, ki jih dajete v zvezi s spletnimi stranmi družbe P&G ("prispevki"). Ko pošljete prispevek, soglašate z naslednjim:

vaš prispevek je originalen, pravilen, ustvarili ste ga vi in ne gre za imitacijo;

ste dobroverni uporabnik izdelka/izdelkov družbe P&G, ki ga/jih omenjate v svojem prispevku, in vaš prispevek odraža vaše resnično in odkrito mnenje in trenutne izkušnje z izdelkom/izdelki družbeP>

ste polnoletna oseba, če pa ste mladoletni, se vaš starš ali skrbnik strinja z vašim prispevkom;

niste zaposleni v družbi P&G oz. ne delate v njeni hčerinski družbi ali v agenciji, ki jo je najela družba P&G za promoviranje in/ali prodajo izdelkov družbe P> ALI če ste zaposleni v družbi P&G oz. delate v njeni hčerinski družbi ali v agenciji, ki jo je najela družba P&G za promoviranje in/ali prodajo izdelkov družbe P&G, soglašate, da boste v svojem prispevku jasno in nedvoumno razkrili svojo povezavo z družbo P>

vaš prispevek (ali del prispevka) ni del in ne bo del načrtovanega oglaševalskega ali promocijskega gradiva za družbo P&G ali tretjo osebo;

za vaš prispevek niste prejeli in ne pričakujete plačila oz. vam ni bilo obljubljeno plačilo; Prav tako je vaš prispevek pripravljen brez kakršnihkoli ugodnosti ali pričakovanih ugodnosti, razen obstoječe možnosti, da bo vaš prispevek uporabljen za namene promocije družbe P&G. Ali, če ste imeli koristi, morate to natančno razkriti v svojem prispevku;

vaš prispevek ni lažen, zavajajoč, žaljiv, bogokleten, vulgaren, obscen, zaničljiv, klevetniški, opravljiv, obrekovalen ali kako drugače neprimeren;

vaš prispevek ne vsebuje vsebin, ki bi pomenile kršitev avtorskih pravic, patentnih pravic, blagovne znamke, poslovne skrivnosti, pravice do objave, pravice do zasebnosti, moralnih pravic in/ali drugih povezanih osebnih ali lastniških pravic tretje osebe;

vaš prispevek ne vsebuje vsebin, ki bi kršile katerikoli zakon, zakonski predpis, odlok ali uredbo ali vsebin, ki bi vključevale, napeljevale, zagovarjale ali dajale navodila za ravnanje, ki bi pomenilo kaznivo dejanje ali prekršek v skladu s katerimkoli zakonom, zakonskim predpisom, odlokom ali uredbo;

vaš prispevek ne vsebuje materialov ali vsebin, ki so ali ki bi se lahko pojmovale za sovražni govor, usmerjen zoper posameznika ali skupino, ali ki bi kakorkoli predstavljale nezakonito grožnjo ali nezakonito nadlegovanje posameznika, partnerstva, korporacije ali političnega telesa;

vaš prispevek ne vsebuje vsebin ali gradiva, ki bi ustvarjalo motnje ali zavajalo, kot na primer objava več prispevkov z namenom prevlade na forumu ali objava prispevka, ki ni povezan z vsebino ali temo foruma;

vaš prispevek ne vsebuje vsebin, ki vključujejo spletne strani, naslove, e-poštne naslove, kontaktne podatke, telefonske številke tretjih oseb ter druge podatke ali mnenje o identificiranem posamezniku ali posamezniku, ki ga je mogoče identificirati, ali zasebnih podatkov (vključno z občutljivimi podatki), brez predhodnega soglasja posameznika za deljenje teh podatkov s P>

vaš prispevek ne vsebuje programov ali materialov, ki vsebujejo trojanske konje, viruse, črve, škodljive kode ali druge potencialno nevarne podatke, programe ali datoteke; in

uporaba vašega prispevka s strani družbe P&G ne predstavlja kršitve teh splošnih pogojev in ne bo povzročila škode fizični ali pravni osebi.

Če je prispevek kakorkoli povezan s promocijo, nagradno igro, tekmovanjem, dobrodelno akcijo ali podobnim programom, lahko veljajo dodatni pogoji. Vsa mnenja, nasveti, izjave, storitve, ponudbe ali druge informacije, ki jih vsebujejo prispevki in so objavljena na spletnih straneh, so mnenja itd. avtorja ali distributerja in ne mnenja družbe P&G. Ne zagotavljamo ali jamčimo za pravilnost, popolnost ali uporabnost teh prispevkov.

Družba P&G ne pregleduje vseh prispevkov, ki jih objavljajo ali ustvarjajo uporabniki na spletnem mestu in nikakor ni odgovorna za vsebino teh prispevkov. Potrjujete, da s tem, ko družba P&G omogoča ogled in distribucijo vsebin, ki jih ustvarjajo uporabniki na spletnem mestu, ima družba P&G zgolj pasivno vlogo pri distribuciji in ne prevzema nobenih obveznosti ali odgovornosti v zvezi s prispevki ali aktivnostmi na spletnem mestu. Družba P&G nima pravice do objave ali uporabe prispevkov. DružbaP&G si pridržuje pravico, da blokira dostop ali odstrani prispevke in/ali uporabnike, za katere ugotovi, da so (a) žaljivi, klevetniški ali obsceni, (b) lažni, varljivi ali zavajajoči, (c) kršijo avtorske pravice, blagovno znamko ali druge pravice intelektualne lastnine druge osebe ali (d) kršijo zakon ali predpis ali (e) so nespodobni ali kako drugače nesprejemljivi za družbo P&G in to po njeni izključni presoji. Vedite, da bo družba Procter & Gamble z vsemi podatki, ki omogočajo prepoznavo posameznikov, ki jih objavite ali posredujete, ravnala v skladu z Izjavo o zasebnosti družbe Procter & Gamble.

Z izjemo podatkov, ki omogočajo prepoznavo posameznikov, v skladu s smernicami v naši Izjavi o zasebnosti, bomo vse prispevke obravnavali kot nezaupne in nelastniške. Družba P&G nima nobenih obveznosti v zvezi s prispevki.

Z objavo prispevka družbi P&G priznavate:

neizključno, po vsem svetu veljavno, stalno, nepreklicno, v celoti plačano, brez tantiem, v celoti podlicenčno in prenosno pravico in licenco do uporabe, spremljanja, pregleda, reprodukcije, spremembe, prilagoditve, objave, prevoda, ustvarjanje izpeljanih del, distribucije, prenosa, prikaza in izvajanja prispevka/prispevkov, v celoti, ali po delih, v kateremkoli mediju, formatu ali tehnologiji, na spletu ali drugače, zdaj poznano ali kasneje odkrito in na kakršenkoli način, vključno z, vendar ne omejeno na, promocijo, javnim ogledom in/ali komentiranjem (na spletnih straneh družbe P&G ali na spletnih straneh tretjih oseb), oglaševanjem, trženjem, trgovanjem, objavo in komercialno uporabo in dodatno uporabo brez dodatnega obveščanja ali plačila ali dovoljenja z vaše strani (razen če tega ne dopušča zakon);

neomejeno, po vsem svetu veljavno, stalno, nepreklicno, v celoti plačano, brez tantiem, v celoti podlicenčno in prenosno pravico in licenco do uporabe vašega imena, vzdevka, uporabniškega imena, biografskih podatkov, glasovnih posnetkov in/ali ilustracij, fotografij ali video prispevkov, portretov, podob ali slik ali drugih indicev vaših pravic do pravice do objave (skupaj, "vaše osebne vsebine"), ki jih vsebuje/-jo vaš/-i prispevek/-i, v enotni ali izpeljani obliki ali kot je drugače vključeno v druga kreativna avtorska dela v kateremkoli mediju, formatu ali tehnologiji, na spletu ali drugače, zdaj poznano ali kasneje odkrito in na kakršenkoli način, vključno z, vendar ne omejeno na, promocijo, javnim ogledom in/ali komentiranjem (na spletnih straneh družbe P&G ali na spletnih straneh tretjih oseb), oglaševanjem, trženjem, trgovanjem, objavo in komercialno uporabo in dodatno uporabo brez dodatnega obveščanja ali plačila ali dovoljenja z vaše strani (razen če tega ne dopušča zakon);

Prav tako soglašate, da se odpovedujete vsem zadevnim moralnim pravicam, ki jih vsebuje/-jo vaš/-i prispevek/-i za druge predlagane uporabe, navedene zgoraj.

Z oddajo prispevka soglašate, da boste vi sami ali vaši nasledniki, cesionarji in zastopniki družbo P&G in njene odgovorne uslužbence, direktorje in zaposlene odvezali obveznosti in v njihovem imenu prevzeli odgovornost v zvezi z vsemi zahtevki, tožbami, pravnimi dejanji, zahtevami, odgovornostjo in odškodninami, ki bi izhajali ali so povezani z uporabo prispevka, vključno, brez omejitev, z vsemi zahtevki zaradi lažnega oglaševanja, kršitve avtorskih pravic, kršitve pravice do zasebnosti, kršitve pravice do objave ali kršitve moralnih pravic in/ali klevetanja. Brez omejitve do zgoraj navedenega v nobenem primeru ne boste upravičeni oz. se odpovedujete pravici do tega, da bi narekovali, omejevali ali se vmešavali v uporabo prispevka ali vaših osebnih vsebin v prispevku ali v uveljavljanje zgoraj navedenih pravic s strani družbe P&G.

Razumete, da se družba P&G zanaša na vaša zagotovila, zagotovitev pravic, odpovedi in odveze v zvezi z dovoljenjem do objave prispevka. Potrjujete, da ne boste prekinili ali se odpovedali podelitvi pravic in licenc in/ali odvez iz tega sporazuma.

Družba P&G ne jamči, da boste imeli priložnost urediti ali izbrisati vaš prispevek. Potrjujete, da ste vi in ne P&G odgovorni za vsebino prispevka/prispevkov.

Nazaj na vrh.

Kodeks ravnanja

Z dostopom ali uporabo spletnega mesta ali funkcij spletnega mesta, vključno z, vendar ne omejeno na, objavo prispevka na spletnem mestu, soglašate, da boste upoštevali naslednje standarde ravnanja. Soglašate, da ne boste sami in niti ne boste pooblastili koga drugega ali komu drugemu omogočili, da bi:

 • Uporabljal spletno mesto na način, ki bi pomenil kršitev teh splošnih pogojev;
 • Reproduciral, kopiral, prodajal, preprodajal ali izkoriščal za komercialne namene katerikoli del spletnega mesta ali uporabo ali dostop do spletnega mesta;
 • Nadlegoval, grozil, zalezoval ali namenoma spravljal v zadrego ali povzročal nelagodje drugi osebi ali entiteti;
 • Oponašal drugo osebo ali entiteto;
 • Promoviral, ponujal ali sodeloval v mrežnem trženju ali piramidnih shemah;
 • Ponujal podatke, ki omogočajo prepoznavo oseb ali izrabljal osebo, mlajšo od osemnajst (18) let;
 • Se ukvarjal z dejavnostjo motenja, kot na primer pošiljanjem večkratnih sporočil z namenom monopolnega položaja na forumu ali objavo vsebin, ki niso povezane s temo foruma;
 • Vpeljal viruse, črve, trojanske konje, škodljive kode ali drugo programsko opremo ali materiale, ki vsebujejo komponente, ki so škodljive za spletno mesto;
 • Pridobil nepooblaščen dostop do računalniškega sistema ali nejavni del spletnega mesta ali bi motil delovanje spletnih mest, strežnikov ali omrežij, povezanih s spletnimi mesti;
 • Kršil zasebnost katere koli osebe, vključno z objavo podatkov, ki omogočajo prepoznavo, ali v drugačnem smislu osebnih ali občutljivih podatkov o osebi brez njenega soglasja ali spravljanjem podatkov, ki omogočajo prepoznavo posameznikov, o uporabnikih spletnih mest;
 • Vključeval, napeljeval, zagovarjal, dajal navodila ali sodeloval v diskusiji z namenom storitve dejanja, ki bi pomenilo kaznivo dejanje ali prekršek ali bi kakorkoli kršil zvezni, državni, lokalni ali mednarodni zakon ali predpis.

Družba P&G ne zagotavlja in ne more zagotoviti, da bodo drugi uporabniki upoštevali Kodeks ravnanja ali druge določbe teh pogojev in da velja medsebojni dogovor med vami in nami, da prevzemate tveganje za morebitno škodo, ki lahko izhaja iz takega neupoštevanja.

Nazaj na vrh.

Spletna mesta lahko vsebujejo povezave do drugih spletnih mest, katerih lastnik so in jih upravljajo tretje osebe ("zunanja spletna mesta"). Tudi, če je ta tretja oseba pridružena družba P&G, nima družba P&G nobenega nadzora nad temi zunanjimi spletnimi mesti, saj ima vsako spletno mesto posebno politiko zasebnosti, svoj način zbiranja podatkov in svoje splošne pogoje, na katere družba P&G nima vpliva. Družba P&G ni odgovorna za te neodvisne politike ali dejanja in ni odgovorna za način varovanja zasebnosti, splošne pogoje ali vsebino teh spletnih mest. Povezave na spletna mesta so navedene za lažji dostop, vendar do njih dostopate na lastno odgovornost. Povezave ne nakazujejo, da družba P&G finančno podpira, odobrava, je pridružena ali povezana ali je pooblaščena za uporabo blagovnih znamk, imena, servisnih oznak, oblikovanja, logotipa, simbolov ali drugega avtorsko zaščitenega gradiva, ki je prikazano ali se do njega dostopa na zunanjih spletnih mestih.

Če se odločite, da boste podatke in informacije o izdelkih družbe P&G delili na družabnih omrežjih, vkljkučno preko povezav na spletnem mestu družbe P&G, lahko te informacije neposredno objavite v svojem profilu, ne da bi zato morali zapustiti spletnega mesta. Nekatera družabna omrežja omogočajo, da uporabnik prejema in prenaša podatke v družabno omrežje z načinom overlay ali drugo tehnologijo. Čeprav se zdi, da podatke zbira družba P&G, v resnici podatke neposredno zbira družabno omrežje in/ali zunanji ponudnik storitev. Za uporabo družabnega omrežja za deljenje podatkov veljajo splošni pogoji in omejitve tega družabnega omrežja.

Nazaj na vrh.

Geografsko območje spletnega mesta in trditve na izdelkih

Družba P&G nadzira in upravlja spletna mesta iz Slovenije. Vsaka trditev ali izjava o učinkovitosti izdelka družbe P&G in/ali vsaka trditev ali izjava, v kateri se primerja učinkovitost izdelkov družbe P&G z učinkovitostjo drugih izdelkov je izrecno omejena na Slovenijo, razen če ni na spletnem mestu navedeno drugače. Razen če ni drugače navedeno na spletnih mestih, so spletna mestna namenjena promociji tistih izdelkov družbe P&G, ki jih družba P&G prodaja v Sloveniji, in družba P&G ne zagotavlja, da so materiali na njenih spletnih mestih ali tu opisani izdelki primerni ali dostopni na drugih lokacijah.

Družba P&G ne zagotavlja, da je vsebina spletnega mesta primerna ali dostopna na lokacijah izven Slovenije. Prepovedan je dostop do spletnih mest na teritorijih, kjer velja, da je vsebina nezakonita. Če se odločite dostopati do spletnih mest izven Slovenije, sami prevzemate pobudo in tveganje ter ste sami odgovorni za skladnost z lokalno zakonodajo. Ne smete uporabljati ali izvoziti gradiva, ki krši izvozno zakonodajo in predpise ZDA.

Nazaj na vrh.

Elektronske komunikacije

Ko obiščete to spletno mesto ali nam pošljete e-pošto, med nami poteka elektronska komunikacija. Po svoji lastni presoji bomo lahko z vami komunicirali v elektronski obliki tako, da bomo objavljali obvestila na spletnih straneh ali odgovorili na vaše e-poštno sporočilo. Strinjate se, da vsi sporazumi, obvestila, razkritja ali druga sporočila, ki vam jih posredujemo v elektronski obliki, izpolnjujejo morebitne zakonske zahteve, da je sporočilo podano v pisni obliki.

Nazaj na vrh.

Vsebina spletnega mesta - Izjava o omejitvi odgovornosti

Materiali na spletnem mestu (vključno z grafičnimi prikazi, programsko opremo, priporočili ali drugim gradivom) in materiali, ki so dostopni prek spletnega mesta, so na voljo "taki kot so", brez kakršnihkoli jamstev, izrecnih ali nakazanih. V največji možni meri in v skladu z veljavno zakonodajo družba P&G ne daje nobenih jamstev, izrecnih ali nakazanih, vključno z, vendar ne omejeno na, nakazanimi jamstvi tržnosti, ustreznostjo za določen namen, naslovom in nekršitvami. Družba P&G ne jamči in ne daje nobenih zagotovil v zvezi z uporabo ali rezultati uporabe materialov na spletnem mestu v smislu pravilnosti, natančnosti, zanesljivosti ali kako drugače. Materiali na spletnem mestu lahko vsebujejo tehnične nepravilnosti ali tiskovne napake. Ti materiali so lahko napačni ali postanejo napačni kot rezultat toka dogodkov po zadevnem datumu. Družba P&G ne prevzema odgovornosti za preverjanje in ohranjanje veljavnosti teh informacij. V nekaterih jurisdikcijah ne veljajo omejitve v zvezi z nakazanim jamstvom, ali izključitev ali omejitev odgovornosti za posledično ali povezano škodo, zato zgoraj navedene omejitve morda ne veljajo za vas.

Nazaj na vrh.

Delovanje spletnega mesta - Izjava o omejitvi odgovornosti

Družba P&G si prizadeva za vzdrževanje spletnega mesta in za njegovo delovanje, vendar ni in ne more biti odgovorna za rezultate napak, ki so lahko prisotne na spletnem mestu ali pri njegovem delovanju. V zvezi z delovanjem spletnega mesta družba P&G izrecno ne daje nobenih jamstev, tako izrecnih kot nakazanih, vključno z, vendar ne omejeno na, nakazanimi jamstvi tržnosti, ustreznostjo za določen namen, naslovom in nekršitvami. Družba P&G ne jamči, da (i) bo delovanje spletnega mesta ustrezalo zahtevam uporabnika; (ii) bo dostop do spletnega mesta neprekinjen, pravočasen, varen, brez virusov, črvov, trojanskih konjev ali drugih škodljivih komponent ali brez napak ali okvar; (iii) bodo rezultati, ki izhajajo iz uporabe spletnega mesta, natančni in zanesljivi; ali (iv) bodo napake popravljene. Vi sami (in ne družba P&G) prevzemate celotne stroške servisiranja, popravila ali popravkov, ki so lahko potrebni na vaši računalniški in programski opremi kot posledica virusov, napak ali drugih težav, ki jih lahko imate zaradi obiska spletnega mesta. V nekaterih jurisdikcijah ne veljajo omejitve v zvezi z nakazanim jamstvom, ali izključitev ali omejitev odgovornosti za posledično ali povezano škodo, zato zgoraj navedene omejitve morda ne veljajo za vas.

Nazaj na vrh.

Omejitev odgovornosti

DRUŽBA P&G V NOBENEM PRIMERU NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, KAZNOVALNO, NAKLJUČNO, EKSEMPLARIČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI KAKRŠNO KOLI ODŠKODNINO, ČETUDI JE BIL P&G PREDHODNO OBVEŠČEN O MOŽNOSTI NASTANKA TAKE ŠKODE, TAKO V DEJANJU S POGODBO, MALOMARNOSTI ALI DRUGI TEORIJI, KI IZHAJA IZ ALI JE V ZVEZI Z UPORABO, NEZMOŽNOSTJO UPORABE ALI IZVEDBE INFORMACIJ, STORITEV IN DRUGIH MATERIALOV, DOSTOPNIH S TEGA SPLETNEGA MESTA. TE OMEJITVE VEJAJO TUDI ČE OMEJENO PRAVNO SREDSTVO MORDA NE IZPOLNJUJE SVOJEGA OSNOVNEGA NAMENA.

Če omejitev odgovornosti ni možno uveljavljati, največji možni obseg odgovornosti skrbnika ne presega zneska, ki ste ga plačali za izdelke ali storitve, ki ste jih naročili prek spleta. V nekaterih jurisdikcijah ni dopustno omejevati ali izključiti odgovornost za določeno škodo, zato morda zgoraj navedene omejitve in izključitve za vas ne veljajo v obsegu, kot se zakonodaja jurisdikcije nanaša na te pogoje. Če zakon velja za vas in vaša uporaba spletnega mesta ne dopušča vaše odpovedi pravicam ali pravnim sredstvom, ti splošni pogoji od vas ne zahtevajo, da se tem pravicam odpoveste.

Nazaj na vrh.

Povračilo škode

Soglašate, da boste družbi P&G in njenim uslužbencem, direktorjem, zaposlenim, zastopnikom, dajalcem licence in dobaviteljem povrnili škodo, jih branili in zanje prevzeli odgovornost za škodo, stroške, nadomestila za škodo, vključno z razumnimi odvetniškimi stroški, ki bi izhajali iz vaših kršitev splošnih pogojev, vaše uporabe spletnega mesta (vključno z malomarnim in kaznivim ravnanjem) in/ali uporabo spletnega mesta, na katerega ste prijavljeni, s strani druge osebe prek vašega uporabniškega računa.

Nazaj na vrh.

Veljavna zakonodaja in reševanje sporov

V zakonsko dopustnem obsegu te splošne pogoje ureja in se jih interpretira v skladu z materialnim pravom Slovenije, ne glede na izbrane zakonske določbe in ne Konvencija Združenih narodov o pogodbah za mednarodno prodajo blaga iz leta 1980. Razen kot je tu izrecno navedeno, soglašate, da se bodo vsi spori, ki neposredno ali posredno izhajajo iz teh splošnih pogojev ali spletnega mesta ali se nanje nanašajo (vključno s spletnimi nakupi izdelkov P&G na spletnem mestu) reševali le v Sloveniji. Nepreklicno soglašate s krajem in ekskluzivno jurisdikcijo tega sodišča v vsakem takem sporu.

Vsak tožbeni razlog ali zahtevek, ki ga lahko imate, in ki neposredno ali posredno izhaja iz teh splošnih pogojev ali spletnega mesta ali se nanje nanaša (vključno s spletnim nakupom izdelkov družbe P&G prek spletnega mesta), mora biti podan v roku enega (1) leta od nastopa razloga ali zahtevka.

Izjava o zasebnosti omogoča ločene možnosti posameznikom, da vlagajo zahtevke v zvezi z Izjavo o zasebnosti in njihovimi osebnimi podatki.

Nazaj na vrh.

Brez odpovedi določbam pogojev

Nezmožnost družbe P&G, da uveljavlja katerikoli del splošnih pogojev ne pomeni, da se družba P&G odpoveduje svojim pravicam po teh splošnih pogojih za del dejanj ali prihodnjih dejanj s strani katerekoli osebe. Niti prejem sredstev s strani družbe P&G niti zanašanje osebe na ukrepanje družbe P&G se ne pojmuje za odpoved kateremu koli delu teh splošnih pogojev. Pravno veljavnost ima le natančno oblikovana, pisna odstopna izjava, ki jo podpiše pooblaščeni predstavnik družbe P&G.

Nazaj na vrh.

Avtorske pravice in blagovne znamke

Celotna vsebina spletnega mesta, vključno med drugim z besedilom, oblikovanjem, grafičnimi prikazi, vmesniki ali kodo in izbira in ureditev zgoraj navedenega, je avtorsko zaščiteno skupno delo v skladu z zakonodajo ZDA in drugo zakonodajo o avtorskih pravicah in je izključna last družbe P&G. Skupno delo vključuje dela, za katere ima licenco P&G. Copyright 2000-2015. VSE PRAVICE PRIDRŽANE. Vse blagovne znamke, storitvene znamke in trgovska imena (skupaj, "znamke") so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Procter & Gamble in so njena last oz. so last lastnikov, ki so družbi P&G zagotovili pravico in licenco do uporabe teh znamk.

Nazaj na vrh.

Prenesena programska oprema

Če nalagate programsko opremo s spletnega mesta, vam za programsko opremo in vse datoteke, slike in podatke v zvezi s programsko opremo (skupaj, "programska oprema) licenco daje družba P&G. Niste lastnik prenesene programske opreme in družba P&G lastništva te programske opreme ne prenaša na vas. Družba P&G obdrži polno lastništvo in pravico do prenesene programske opremo in vse pravice intelektualne lastnine, ki se nanašajo na to programsko opremo. Ne smete ponovno distribuirati, prodati, razstavljati, z obratnim inženiringom obračati, razdruževati ali kako drugače reducirati programsko opremo v človeku zaznavno obliko. Če prenašate programsko opremo s spletnih mest, družbi P&G zagotavljate in jamčite, da ne kršite teh zakonov.

Nazaj na vrh.

Mobilno

Spletno mesto lahko omogoča funkcije in storitve, ki so na voljo prek vašega mobilnega telefona. Funkcije in storitve lahko brez omejitev vključujejo možnost brskanja po spletnem mestu z vaše mobilne naprave, nalaganje vsebin na spletno mesto, prejemanje sporočil s spletnega mesta, prenos aplikacij na vaš mobilni telefon ali dostop do funkcij spletnega mesta (skupaj, "mobilne funkcije"). Za uporabo mobilnih funkcij bomo morda zahtevali plačilo in to bo navedeno pred zaključkom registracije za mobilne funkcije. Prav tako vam lahko vaš mobilni operater zaračuna za pošiljanje SMS sporočil in prenos podatkov. Pristojbine in prispevki bodo navedeni na vašem računu za mobilne storitve ali pa vam jih bomo odšteli z vašega predplačniškega računa. Vaš operater lahko prepove ali omeji določene mobilne funkcije, ali pa so določene mobilne funkcije nekompatibilne z vašim operaterjem ali mobilno napravo. Stopite v stik s svojim operaterjem, če imate vprašanja v zvezi s tem. Navodila, kako prekiniti določene mobilne funkcije, so navedena pri zadevnih mobilnih storitvah. V skladu z navodili boste npr. morali vtipkati ključno besedo, kot npr. "STOP", "PREKLIC", "KONEC", "ODJAVA", "PREKINI", itd., za kratko oznako mobilne storitve.

Soglašate s tem, da prek mobilnih funkcij, za katere ste registrirani, na vašo mobilno napravo prejemate sporočila v zvezi z družbo P&G ali drugimi entitetami. Poleg tega lahko zbiramo podatke o vaši uporabi mobilnih storitev.

Nazaj na vrh.

Objave in postopki vlaganja zahtevkov zaradi kršitev avtorske pravice

Obvestila o kršitvah avtorskih pravic morajo biti poslana imenovanemu zastopniku spletnih mest. NA POIZVEDBE, KI NISO RELEVANTNE ALI NISO V SKLADU Z NASLEDNJIM POSTOPKOM, NE BOSTE PREJELI ODGOVORA.

Družba P&G spoštuje intelektualno lastnino drugih oseb in isto pričakujemo od naših uporabnikov in obiskovalcev. Družba P&G bo obdelala in preiskala obvestila o domnevnih kršitvah in ustrezno ukrepala v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah v digitalnem tisočletju (Digital Millennium Copyright Act, "DMCA") in ostalimi veljavnimi zakoni o intelektualni lastnini. Po prejemu obvestila v skladu z DMCA bo družba P&G ukrepala in odstranila materiale ali onemogočila dostop do materialov, za katere se izkaže, da predstavljajo kršitev ali so predmet kršitve in bo ukrepala tako, da bo odstranila ali onemogočila dostop ali sklic ali povezavo do gradiva ali aktivnosti, za katerega se izkaže, da predstavljajo kršitev.

Če menite, da je vaše delo kopirano na način, ki predstavlja poseganje v avtorske pravice, pošljite zastopniku P&G za avtorske pravice naslednje podatke. Vedite, da mora vaše obvestilo, da bo učinkovito, vključevati VSE našteto:

 1. fizični ali elektronski podpis osebe, ki je pooblaščena, da nastopa v imenu lastnika ekskluzivnih avtorskih pravic, ki so domnevno kršene;

 2. opis avtorsko zaščitenega dela, na katerega se kršitev nanaša;

 3. opis natančne lokacije na spletnem mestu, kjer se nahaja material, ki krši avtorske pravice;

 4. vaš naslov, telefonsko številko in e-poštni naslov ter ostale podatke, ki omogočajo, da P&G stopi z vami v stik;

 5. vašo izjavo, da v dobri veri verjamete, da lastnik avtorskih pravic, njegov zastopnik ali zakonodaja ne daje pooblastila za njegovo uporabo.

 6. vašo izjava, podano v skladu z zakonom o kaznovanju krive izpovedi, da so podatki v vašem obvestilu točni in da ste vi lastnik avtorskih pravic ali pooblaščeni lastnik in da delujete v imenu lastnika izključne pravice do avtorskih pravic, ki so domnevno kršene.

Obvestila o kršitvi avtorskih pravic je treba poslati na:

Po pošti : The Procter & Gamble Company

Legal/IP Division Copyright Agent One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 United States

Po e-pošti : copyright.im@pg.com

(v vrstico zadeva napišite "Obvestilo o kršitvi")

POMEMBNA OPOMBA : ZGORAJ NAVEDENI PODATKI SO NAMENJENI IZKLJUČNO OBVEŠČANJU DRUŽBE PROCTER & GAMBLE, DA JE MORDA PRIŠLO DO KRŠITVE AVTORSKO ZAŠČITENEGA GRADIVA. VSE DRUGE POIZVEDBE, KOT NA PRIMER VPRAŠANJA V ZVEZI IZDELKI IN STORITVAMI TER PROŠNJE ALI VPRAŠANJA V ZVEZI Z OHRANJANJEM ZASEBNOSTI, NE BODO OBRAVNAVANA PO TEM POSTOPKU.

Nazaj na vrh.

Stik z nami

Če vam ti splošni pogoji ne dajejo odgovora na vaše vprašanje ali če bi radi prijavili kršitev našega Kodeksa ravnanja, stopite v stik z nami kot navedeno:

Naslov

The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 United States

E-pošta

Pojdite na www.pg.com in kliknite na povezavo "Kontakt" na dnu strani.

Nazaj na vrh.

Naslovi poglavij

Naslovi poglavij v teh splošnih pogojih so zgolj namenjeni lažji uporabi in nimajo nobenega pravnega učinka.

Nazaj na vrh.

Neodvisnost določb

Če se del ali dele teh splošnih pogojev pojmuje za neveljavne, nezakonite, neuveljavljive, ali v neskladju z zakonodajo katere koli jurisdikcije, to stališče ne vpliva na uveljavljivost preostalih delov.

Nazaj na vrh.

Copyright 2001-2021 P&G. Vse pravice pridržane.