Procter & Gamble

Skip to main content

Termeni de utilizare a site-urilor web Procter & Gamble

Ultima actualizare: februarie 2016

CUPRINS

Rețeaua de site-uri web (denumite în mod colectiv „Site-urile Web," „Site-urile," sau „Site-ul") exploatate de Compania Procter & Gamble sau de afiliații, filialele, cesionarii, succesorii, mărcile, licențiatorii, licențiații și/sau mandatarii acesteia („P&G," „Procter & Gamble" sau „noi") este compusă din diferite site-uri web și pagini web. Termenii, condițiile și notificările din acest document (denumite în mod colectiv „Termenii") se aplică tuturor Site-urilor web P&G. În plus, anumite Site-uri web P&G sau caracteristici și activități oferite pe astfel de Site-uri (de exemplu, promoțiile și camerele chat) pot de asemenea să intre sub incidența termenilor suplimentari prezentați pe respectivele Site-uri („Termeni suplimentari"), care sunt toți incluși în acest document prin referință. Dacă oricare dintre Termenii incluși în acest document este în conflict cu Termenii suplimentari de pe orice site web P&G în particular, vor prevala Termenii suplimentari.

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TERMENII DE MAI JOS ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SITE WEB SAU ALTE SITE-URI WEB P&G. Site-urile Web P&G vă sunt oferite dvs. („Utilizatorul") cu condiția acceptării de către dvs. fără modificări a Termenilor și a Declarației de Confidențialitate aplicabile. Accesând sau utilizând acest Site sau orice alt Site, dvs. vă exprimați acordul cu acești Termeni și cu Declarația de confidențialitate aplicabilă. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni, nu utilizați acest Site și niciun alt Site.

Înapoi la început.

Confidenţialitate

Utilizarea Site-urilor web P&G intră de asemenea sub incidența Declarației de confidențialitate P&G („Declarația de confidențialitate"). Dacă un Site conține prevederi suplimentare, separate („Prevederi suplimentare de confidențialitate"), atunci utilizarea acelui Site este sub incidența acelor Prevederi suplimentare de confidențialitate. Declarația de confidențialitate a consumatorului P&G și Declarația suplimentară de confidențialitate sunt fiecare o „Declarație de confidențialitate."

Noi utilizăm module cookie și alte tehnologii pentru a colecta informații atunci când dvs. vizitați site-urile noastre, inclusiv adresa dvs. de IP, paginile web pe care le vizualizați și legăturile pe care faceți clic. De asemenea, noi folosim module cookie digitale în e-mailurile pe care vi le trimitem, pentru a fi informați cu privire la faptul că le-ați primit. Dvs. puteți șterge și respinge modulele cookie în browser-ul dvs. web. Putem folosi aceste informații, împreună cu informațiile pe care ni le furnizați în timpul procesului de înregistrare pe site sau în alt mod, pentru a vă trimite informații care pot fi de interes pentru dumneavoastră, în conformitate cu Declarația noastră de confidențialitate. Faceți clic aici pentru informații suplimentare despre modulele cookie.

Înapoi la început.

Modificarea termenilor

Din când în când, P&G poate să modifice acești Termeni. Atunci când facem acest lucru, rândul de mai sus cu „Ultima actualizare" va fi modificat. Este responsabilitatea dvs. să consultați în mod regulat acești Termeni. Utilizarea continuată a site-ului de către dvs. după publicarea modificărilor aduse Termenilor indică acceptarea de către dvs. a acelor modificări.

Înapoi la început.

Utilizarea site-urilor în mod personal

Cu excepția cazurilor în care se precizează altfel, Site-ul este destinat numai utilizării dvs. personale și nu în scopuri comerciale. Nu aveți dreptul să modificați, să copiați, să distribuiți, să transmiteți, să afișați, să efectuați, să reproduceți, să publicați, să licențiați, să creați lucrări derivate, să transferați sau să vindeți nicio porțiune a conținutului sau a comunicărilor prezentate sau afișate pe site („Conținut"), inclusiv, fără limitare, text, grafică, fotografii, imagini, imagini în mișcare, sunet, ilustrații, informații, software, produse sau servicii și aranjamentele aferente acestora, cu excepția cazurilor permise în mod expres mai jos. Sunteți de acord că orice utilizare neautorizată a oricărui Conținut ar putea provoca daune ireparabile pentru noi și sunteți de acord că, în cazul unei astfel de utilizări neautorizate, vom avea dreptul la o acțiune în încetare, în plus față de orice alte căi de atac disponibile în drept sau în echitate. Sub rezerva oricăror restricții sau limitări expres menționate pe Site referitoare la materiale specifice, puteți copia electronic și/sau imprima pe hârtie porțiuni de Conținut exclusiv pentru uzul dvs. necomercial sau pentru a face o comandă la noi. Orice altă utilizare a Conținutului, inclusiv modificarea, reproducerea, distribuirea, republicarea, afișarea sau transmiterea oricărui Conținut, fără permisiunea noastră prealabilă în scris, este strict interzisă.

Sunteți de acord să nu colectați și/sau să nu folosiți niciuna dintre descrierile, imaginile, înregistrările sau prețurile produselor, cu excepția utilizărilor pentru uzul dvs. personal necomercial sau pentru a face o comandă la noi.

Sunteți de acord că nu veți reproduce, duplica, copia, vinde, revinde sau exploata pentru orice scopuri comerciale nicio parte a Site-ului, sau utilizarea sau accesul la Site, incluzând, fără limitare, orice extragere de date prin „scraping" sau folosind orice robot, păianjen sau alte mijloace automate. Rularea sau afișarea acestui Site sau a oricăror informații sau materiale afișate pe acest Site în cadre, prin intermediul sistemului de conectare „in-line", sau prin alte mijloace similare de pe un alt site web, fără permisiunea noastră prealabilă în scris, este interzisă. Orice legături permise către acest site web trebuie să se conformeze cu toate legile, regulile și regulamentele aplicabile. Nu aveți dreptul să utilizați niciun meta tag sau alt „text ascuns" folosind numele nostru sau oricare dintre mărcile noastre comerciale, sau pe cele ale oricărui producător de produse prezentate pe acest Site, fără acordul expres scris. În plus, dvs. sunteți de acord că nu veți: (a) acționa în niciun fel în care, la discreția noastră absolută, impune, sau ar putea impune o încărcare nerezonabilă sau mult prea mare asupra infrastructurii noastre; (b) interfera sau încerca să interferați cu funcționarea corespunzătoare a Site-ului sau a oricăror activități desfășurate pe Site; sau (c) evita nicio măsură pe care noi am putea-o folosi pentru a preveni sau restricționa accesul la Site.

Înapoi la început.

Trimiteri din partea utilizatorului

Acești Termeni reglementează conduita dvs., drepturile dvs. și drepturile P&G cu privire la orice text, fotografie, video, postare, comunicare, muzică, înregistrare audio/a sunetului, opere de artă, evaluări, recenzii sau alte materiale sau informații pe care le faceți în legătură cu Site-urile web P&G („Trimitere"). Atunci când transmiteți o Trimitere, sunteți de acord cu următoarele:

Trimiterea dvs. este originală, corectă, creată de dvs. și nu este transmisă sub o identitate falsă;

dvs. sunteți în prezent un utilizator de bună credință al produsului(elor) P&G menționat(e) în Trimitere, iar Trimiterea reflectă opinia dumneavoastră adevărată și onestă privind experiența curentă cu produsul(ele) P>

sunteți o persoană de vârstă majoră, sau, dacă sunteți minor, părintele dvs. sau tutorele dvs. legal și-a dat consimțământul pentru Trimiterea dvs.;

nu sunteți angajat al P&G și nici nu lucrați pentru un afiliat sau o agenție a P&G angajată de P&G pentru a promova și/sau pentru a vinde produse P> SAU, dacă sunteți angajat al P&G sau lucrați pentru o filială sau agenție a P&G angajată de P&G pentru a promova și/sau de a vinde produsele P&G, sunteți de acord să includeți o dezvăluire clară și vizibilă a relației dvs. cu P&G în Trimitere;

Trimiterea dvs. (sau orice parte a acesteia) nu a fost inclusă, nici planificată pentru a fi utilizată în orice alte forme de publicitate sau materiale promoționale, pentru P&G sau orice terță parte;

Trimiterea dvs. se face fără nici o plată prealabilă sau promisiune de plată efectuată către dvs., sau așteptarea de către dumneavoastră cu privire la orice plată în schimbul Trimiterii propuse. Trimiterea dvs. este, de asemenea, făcută fără niciun beneficiu obținut de dvs. în prealabil sau așteptarea oricărui beneficiu viitor, cu excepția posibilității ca Trimiterea dvs. să fie utilizată în scopuri promoționale P & G. Sau, dacă ați primit un beneficiu, ați dezvăluit clar detaliile beneficiului în Trimiterea dvs.;

Trimiterea dvs. nu este falsă, înșelătoare, jignitoare, insultătoare, vulgară, obscenă, peiorativă, defăimătoare, calomnioasă sau inadecvată în alt mod;

Trimiterea dvs. nu are un conținut care încalcă drepturile de autor, brevetul, marca comercială, secretul comercial, dreptul de publicitate, dreptul la intimitate, drepturile morale, și/sau orice alte drepturi personale sau de proprietate aplicabile ale niciunei terțe părți;

Trimiterea dvs. nu are un conținut care încalcă vreo lege, statut, ordonanță sau regulament sau un conținut care se angajează la, încurajează, pledează pentru, sau oferă instrucțiuni pentru un comportament care ar constitui un delict penal sau civil în conformitate cu orice lege, statut, ordonanță sau regulament;

Trimiterea dvs. nu conține materiale sau conținut care este sau poate fi în mod rezonabil considerat ca fiind discurs instigator la ură, fie față de o persoană, fie față de un grup, sau care amenință în mod ilegal sau hărțuiește în mod ilegal orice persoană, parteneriat, corporație, sau organism politic;

Trimiterea dvs. nu are un conținut sau materiale destinate să creeze perturbări sau să inducă în eroare pe alții, cum ar fi postarea de Trimiteri multiple într-un efort de a monopoliza forumul sau postarea unei Trimiteri ce nu are legătură cu subiectul sau tema desemnată a forumului;

Trimiterea dvs. nu are un conținut care include site-uri web, adrese, adrese de e-mail, informații de contact, numere de telefon, alte informații sau opinii ale unei terțe părți cu privire la o persoană fizică identificată sau în mod rezonabil identificabilă sau informații private (inclusiv informații sensibile), fără a obține consimțământul prealabil al persoanei respective pentru partajarea de astfel de informații cu P>

Trimiterea dvs. nu conține programare sau materiale ce conțin troieni, viruși, viermi, programe nocive sau alte informații, programe sau fișiere ce ar putea fi dăunătoare; și

Utilizarea Trimiterii de către P&G nu încalcă acești Termeni și nu va aduce prejudicii niciunei persoane fizice sau juridice.

Dacă Trimiterea are legătură în orice fel cu o promoție, tombolă, concurs, ofertă gratuită, sau program similar, se pot aplica Termeni suplimentari. Orice opinii, sfaturi, declarații, servicii, oferte sau alte informații conținute în Trimiterile exprimate sau puse la dispoziție pe Site-uri aparțin autorului(ilor) sau a distribuitorului(lor) respectiv(i) și nu P&G. Noi nici nu aprobăm, nici nu garantăm acuratețea, caracterul complet sau utilitatea niciunor Trimiteri.

P&G nu analizează și nici nu poate să analizeze toate Trimiterile postate sau create de utilizatorii ce accesează Site-ul și nu este responsabilă în niciun fel pentru conținutul acestor Trimiteri. Dvs. confirmați că, oferindu-vă posibilitatea de a vizualiza și a distribui conținut generat de utilizator pe Site, P&G acționează numai ca un canal pasiv pentru o astfel de distribuție și nu își asumă nicio obligație sau răspundere cu privire la orice Trimiteri sau activități pe Site. P&G nu va avea nicio obligație de a posta sau utiliza vreo Trimitere. P&G își rezervă dreptul de a bloca sau de a elimina Trimiteri și/sau Utilizatori despre care stabilește că (a) sunt abuzive, defăimătoare sau obscene, (b) sunt frauduloase, înșelătoare sau induc în eroare, (c) încalcă un drept de autor, o marcă comercială sau alt drept de proprietate intelectuală aparținând unei alte persoane sau (d) încalcă orice lege sau regulament sau (e) sunt jignitoare sau inacceptabile din alt motiv pentru P&G, după cum stabilește aceasta la latitudinea sa exclusivă. Rețineți că orice informații de identificare personală pe care este posibil să le postați sau transmiteți vor fi tratate de către Procter & Gamble în conformitate cu Declarația de confidențialitate Procter & Gamble.

Cu excepția informațiilor de identificare personală pe care este posibil să colectăm de la dvs. în conformitate cu liniile directoare stabilite în Declarația de confidențialitate a companiei noastre, orice Trimitere va fi considerată neconfidențială și neprotejată prin drepturi de proprietate. P&G ni va avea nicio obligație cu privire la Trimiteri.

Prin transmiterea unei Trimiteri, dvs. acordați fiecare dintre cele de mai jos companiei P&G:

un drept și o licență de utilizare non-exclusivă, la nivel mondial, perpetue, irevocabile, integral achitate, fără drepturi de autor, complet sublicențiabile și transferabile, de a utiliza, monitoriza, revizui, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, distribui, transmite, afișa, și de a efectua astfel de Trimitere(i), în totalitate sau parțial, în orice mass-media, format sau tehnologie, online sau offline, indiferent dacă sunt cunoscute în prezent sau descoperite în viitor, și în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la toate utilizările promoționale, de vizionare și/sau comentare publică (indiferent dacă pe paginile web ale P&G sau pe pagini de web terță parte), reclamă, marketing, merchandising, publicitate, și utilizări comerciale și utilizări auxiliare ale acestora, fără nici o notificare suplimentară sau plată sau permisiune necesare de la dvs. (cu excepția cazului în care este interzis de lege);

un drept și licență de utilizare fără restricții, la nivel mondial, perpetue, irevocabile, integral achitate, fără drepturi de autor, complet sublicențiabile și transferabile de a utiliza numele, pseudonimul, numele de utilizator, informațiile biografice, înregistrări vocale cu dvs., și/sau orice ilustrații fotografice sau clipuri video, portrete, facsimile sau poze cu dvs. sau orice alt indiciu al dreptului dvs. asupra drepturilor de publicitate (denumite în mod colectiv „Conținutul dvs. personal"), din Trimiterea(erile) dvs., în formă compusă sau distorsionată sau încorporate în alt mod în alte lucrări creative de autor, în orice medii, formate sau tehnologii, online sau offline, indiferent dacă sunt cunoscute în prezent sau descoperite în viitor, și în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la toate utilizările promoționale, de vizionare și/sau comentare publică (indiferent dacă pe paginile web ale P&G sau pe pagini de web terță parte), reclamă, marketing, merchandising, publicitate, și utilizări comerciale și utilizări auxiliare ale acestora, fără nici o notificare suplimentară sau plată sau permisiune necesare de la dvs. (cu excepția cazului în care este interzis de lege).

De asemenea, sunteți de acord să renunțați la orice drepturi morale aplicabile cuprinse în Trimiterea(erile) dvs. pentru oricare dintre utilizările propuse enumerate mai sus.

La transmiterea Trimiterii, sunteți de acord să scutiți şi exonerați, în numele dvs. şi al succesorilor, cesionarilor şi reprezentanţilor dvs., P&G şi pe fiecare dintre funcționarii, directorii şi angajaţii săi de orice pretenţii, procese, acţiuni, cereri, obligaţii şi daune de orice fel care decurg din sau în legătură cu utilizarea unei astfel de Trimiteri, inclusiv, dar fără a se limita la, orice fel de pretenţii pentru reclamă falsă, încălcarea drepturilor de autor, invadarea vieţii private, încălcarea dreptului de publicitate sau a drepturilor morale şi/sau defăimare. Fără a limita cele de mai sus, în nici un caz nu veți avea dreptul, și renunțați la orice drept de a interzice, restrânge sau interfera cu utilizarea Trimiterii sau cu conținutul personal încorporat într-o astfel de Trimitere sau exploatarea oricăruia dintre drepturile P&G după cum s-a menționat mai sus.

Înțelegeți că, permițându-vă să trimiteți o Trimitere, P&G se întemeiază pe promisiunile dvs., acordarea de drepturi, derogări și eliberări. Dvs. confirmați că nu aveți dreptul să reziliați sau să retrageți acordările de drepturi și licențe și/sau scutirile conținute în acest Acord.

P&G nu garantează că veți avea vreo posibilitate să editați sau să ștergeți Trimiterea dvs. Dvs. confirmați că dvs., și nu P&G, sunteți responsabil de conținutul oricărei Trimiteri.

Înapoi la început.

Codul de conduită

Accesând sau utilizând Site-ul sau orice alt element oferit prin intermediul Site-ului, inclusiv dar nelimitându-se la ocazia când trimiteți o Trimitere către Site-ul nostru, dvs. sunteți de acord să respectați următoarele standarde de conduită. Sunteți de acord că nu veți încerca și nu veți autoriza sau facilita nicio încercare a unei alte persoane fizice sau juridice să:

 • Utilizeze Site-ul cu încălcarea acestor Termeni;
 • Reproducă, duplice, copieze, vândă, revândă, sau exploateze în scop comercial orice porțiune a Site-ului sau utilizarea sau accesul la Site;
 • Hărțuiască, amenințe, urmărească sau să provoace jenă sau suferință în mod intenționat unei alte persoane fizice sau juridice;
 • Utilizeze identitatea unei alte persoane fizice sau juridice;
 • Promoveze, solicite, sau să participe în cadrul oricărei scheme de marketing multinivel sau scheme piramidale;
 • Solicite informații cu caracter personal de la sau să exploateze orice persoană cu vârsta de mai puțin de optsprezece (18) ani;
 • Se angajeze în activități perturbatoare, cum ar fi trimiterea de mesaje multiple într-un efort de a monopoliza forumul sau postări ce nu au legătură cu subiectul sau tema desemnată a forumului;
 • Introducă viruși, viermi, cai troieni, programe nocive, sau orice software sau alte materiale ce conțin o componentă dăunătoare site-ului web;
 • Obțină acces neautorizat la orice sistem informatic sau la o porțiune nepublică a Site-urilor sau să interfereze cu sau să perturbe Site-urile, serverele sau rețelele conectate la Site-uri;
 • Invadeze intimitatea oricărei persoane, inclusiv prin postarea de informații cu caracter personal sau altfel de informații private sau sensibile despre o persoană fără consimțământul acesteia sau recoltarea de informații personale despre utilizatorii Site-urilor;
 • Se angajeze în, să încurajeze, să pledeze pentru, să ofere instrucțiuni pentru sau să discute cu intenția de a comite un comportament care ar constitui un delict penal sau civil sau care ar încălca în orice alt mod orice lege sau reglementare federală, de stat, locală sau internațională.

P&G nu poate și nu asigură că alți Utilizatori respectă sau vor respecta Codul de conduită de mai sus sau cu orice alte prevederi ale acestor Termeni, și, între noi și dvs., vă asumați prin prezenta orice risc de prejudiciu sau rănire care rezultă din orice nerespectare.

Înapoi la început.

Site-urile pot conține linkuri către alte site-uri de pe Internet, care sunt deținute și operate de către părți terțe („Site-uri externe"). Chiar dacă partea terță este afiliată cu P&G, P&G nu are nici un control asupra acestor Site-uri externe, care toate au politici de confidențialitate, practici de colectare a datelor și termeni și condiții separate, independente de P&G. P&G nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau acțiuni independente și nu este responsabilă pentru practicile de confidențialitate, termenii și condițiile sau conținutul acestor Site-uri web. Aceste Site-uri conectate sunt numai pentru confortul dvs., și prin urmare le accesați pe propriul risc. Linkurile nu implică faptul că P&G sponsorizează, avizează, este afiliată sau asociată cu, sau a fost autorizată în mod legal să utilizeze orice marcă comercială, denumire comercială, marcă de serviciu, design, siglă, simbol sau alte materiale cu drepturi de autor afișate sau accesibile prin intermediul acestor Site-uri externe.

Dacă dvs. hotărâți să partajați orice informații cu privire la orice produse P&G printr-o platformă de rețea socială, inclusiv prin linkurile oferite de P&G prin intermediul Site-ului, puteți fi în măsură să postați aceste informații în mod direct la profilul dvs. pe platforma de socializare, fără a părăsi Site-ului. Anumite platforme de socializare oferă funcții ce permit utilizatorului să primească și să transmită date către platforma de socializare prin intermediul tehnologiei overlay sau al altor tehnologii. Chiar dacă ar putea părea că datele sunt colectate de către P&G, datele sunt de fapt colectate direct de platformele de socializare și/sau un furnizor de servicii terță parte. Utilizarea de către dvs. a platformei de socializare pentru a partaja orice informații este reglementată prin condițiile și restricțiile respectivei platforme de socializare, iar dvs. trebuie să respectați aceste condiții și restricții.

Înapoi la început.

Acoperirea geografică a site-ului și Pretențiile produsului

P&G controlează și exploatează Site-urile de pe teritoriul României. Fiecare afirmație sau declarație cu privire la eficacitatea produselor P&G și/sau fiecare pretenție sau declarație ce compară eficacitatea produselor P&G cu eficacitatea altor produse este limitată în mod expres la România, cu excepția cazurilor în care se dezvăluie altceva pe Site. Cu excepția cazului în care se prevede altfel pe sau de către Site-uri, Site-urile sunt destinate să promoveze numai acele produse P&G care sunt comercializate de către P&G în România, iar P&G nu declară că materialele din site-urile sale Web sau produsele descrise pe acestea sunt adecvate sau disponibile pentru utilizare în alte locații.

P&G nu face nicio declarație conform căreia conținutul oricărui Site este adecvat sau disponibil pentru utilizare în locuri din afara României. Este interzis accesul la Site-uri din teritorii în care conținutul acestora este ilegal. Persoanele care optează să acceseze Site-urile din locații din afara României fac acest lucru din proprie inițiativă și pe propriul risc și sunt responsabile pentru conformitatea cu legile locale aplicabile. Nu aveți dreptul să utilizați sau să exportați Conținutul cu încălcarea legilor și regulamentelor din România cu privire la exporturi.

Înapoi la început.

Comunicații electronice

Atunci când vizitați Site-ul sau ne trimiteți e-mailuri, dvs. comunicați cu noi în mod electronic. Noi putem, la discreția noastră, să comunicăm electronic cu dvs., inclusiv, fără limitare, prin postarea de notificări pe Site-uri sau răspunzând la e-mailul dvs. Dvs. sunteți de acord că toate acordurile, notificările, dezvăluirile sau alte comunicări pe care vi le furnizăm dvs. în mod electronic satisfac orice cerință legală conform căreia astfel de comunicații trebuie să fie în scris.

Înapoi la început.

Conținutul Site-ului - Precizări legale

Materialele Site-ului (inclusiv orice grafică, software, recomandări sau alte materiale), precum și orice materiale puse la dispoziție prin intermediul Site-ului, sunt furnizate „ca atare" și fără garanții de niciun fel, explicite sau implicite. În măsura maximă permisă în temeiul legislației în vigoare, P&G își declină toate garanțiile, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la, toate garanțiile implicite de vandabilitate, adecvare la un anumit scop, drepturile de proprietate și neîncălcarea drepturilor terților. P&G nu formulează nicio declarație sau garanție cu privire la utilizarea sau rezultatele utilizării materialelor din Site în ceea ce privește corectitudinea, acuratețea, fiabilitatea, sau altele. Materialele din Site pot include erori de natură tehnică sau erori de tipar. Aceste materiale pot fi inexacte sau deveni inexacte ca urmare a unor lucruri care apar după datele respective. P&G nu își asumă nicio obligație de a verifica sau menține acuratețea acestor informații. Pentru că unele jurisdicții nu permit limitări ale duratei perioadei de garanție implicită, sau excluderea sau limitarea răspunderii pentru prejudiciile indirecte sau incidentale, este posibil ca limitările de mai sus să nu vi se aplice.

Înapoi la început.

Funcționarea site-ului - Precizări legale

P&G depune toate eforturile pentru a menține Site-ul și funcționarea acestuia, dar nu este și nu poate fi responsabilă pentru rezultatele eventualelor defecte care pot exista în Site sau exploatarea acestuia. Cu privire la funcționarea Site-ului, P&G își declină în mod expres toate garanțiile, explicite sau implicite, incluzând, fără limitare, toate garanțiile implicite de vandabilitate, adecvare la un anumit scop, drepturile de proprietate și neîncălcarea drepturilor terților. P&G nu oferă nicio garanție că (i) funcționarea Site-ului va îndeplini cerințele utilizatorului; (ii) accesul la Site-ul va fi neîntrerupt, în timp util, sigur, lipsit de viruși, viermi, cai troieni sau alte componente dăunătoare sau lipsit de defecte sau erori; (iii) rezultatele care pot fi obținute din utilizarea Site-ului vor fi corecte sau fiabile; sau (iv) defectele vor fi corectate. Dvs. (și nu P&G) vă asumați întregul cost al tuturor activităților de service, reparații sau de corecție, care ar putea fi necesare pentru echipamentul dvs. de calculator și software ca urmare a oricăror viruși, erori sau oricăror alte probleme pe care le-ați putea avea ca rezultat vizitării Site-ului. Pentru că unele jurisdicții nu permit limitări ale duratei perioadei de garanție implicită, sau excluderea sau limitarea răspunderii pentru prejudiciile indirecte sau incidentale, este posibil ca limitările de mai sus să nu vi se aplice.

Înapoi la început.

Limitarea răspunderii

ÎN NICIUN CAZ P&G NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN FEL DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIVE, INCIDENTALE, EXEMPLARE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ, ȘI PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE, CHIAR DACĂ P&G A FOST AVERTIZAT ÎN PREALABIL DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, ÎN TEMEIUL CONTRACTULUI, AL NEGLIJENȚEI SAU ORICĂREI ALTE DOCTRINE, REZULTATE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA, INCAPACITATEA DE UTILIZARE SAU PERFORMANȚA INFORMATIILOR, SERVICIILOR, PRODUSELOR ȘI MATERIALELOR DISPONIBILE DE PE ACEST SITE. ACESTE LIMITĂRI SE VOR APLICA CHIAR ȘI ÎN CAZUL LIPSEI SCOPULUI ESENȚIAL AL ORICĂREI MĂSURI REPARATORII LIMITATE.

În cazul în care limitarea anterioară a răspunderii este considerată a fi imposibil de aplicat, răspunderea maximă a Furnizorilor față de dvs. nu trebuie să depășească suma plătită de dvs. pentru produsele sau serviciile pe care le-ați comandat prin intermediul Site-ului. Unele jurisdicții nu permit limitarea sau excluderea răspunderii pentru anumite daune, astfel încât este posibil ca limitările și excluderile de mai sus să nu se aplice pentru dvs. în măsura în care legislația acestor jurisdicții este aplicabilă acestor Termeni. În cazul în care legea vi se aplică, iar utilizarea de către dvs. a Site-ului nu permite renunțarea de către dvs. la orice drepturi sau despăgubiri, acești Termeni nu vă obligă să renunțați la niciunul dintre astfel de drepturi.

Înapoi la început.

Despăgubire

Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să exonerați P&G, directorii generali, directorii, angajații, agenții, licențiatorii și furnizorii de și împotriva tuturor pierderilor, cheltuielilor, pagubelor și costurilor, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, care rezultă din orice încălcare de către dumneavoastră a Termenilor, utilizarea de către dvs. a Site-ului (inclusiv un comportament neglijent sau incorect) și/sau utilizarea oricărui Site pentru care v-ați înregistrat de către orice altă persoană care utilizează contul dvs. de utilizator.

Înapoi la început.

Legislație aplicabilă și litigii

În măsura în care legea o permite, Termenii vor fi guvernați și interpretați în toate aspectele în conformitate cu normele de drept material din România. Dvs. sunteți de acord că, cu excepția celor precizate în acest document, orice litigii care decurg în mod direct sau indirect din sau în legătură cu Termenii Site-ului (inclusiv achiziția de produse P&G prin intermediul Site-ului) vor fi rezolvate exclusiv în instanțele din România. Prin prezenta sunteți de acord în mod irevocabil cu competenţa teritorială şi materială exclusivă a oricărei astfel de instanţe privind orice astfel de litigii.

Orice acțiune sau pretenție pe care ați putea-o avea în mod direct sau indirect, provenind din sau în legătură cu Termenii sau Site-ul (inclusiv achiziționarea de produse P&G prin intermediul Site-ului) trebuie să fie începută în termen de un (1) an de la apariția pretenției sau a temeiului de acțiune.

Declarația de confidențialitate oferă opțiuni separate pentru persoanele fizice de a depune plângeri în legătură cu Declarația de confidențialitate și informațiile lor personale.

Înapoi la început.

Absența renunțării

Nicio nepunere în aplicare din partea P & G a oricărei părți a Termenilor nu va constitui o renunțare la oricare dintre drepturile P&G conform Termenilor, fie pentru o parte, fie pentru acțiuni viitoare din partea oricărei persoane. Nici primirea oricăror sume de bani de către P&G, nici faptul că o persoană se va baza pe acțiunile P&G nu se va considera a constitui o renunțare la nicio porțiune a Termenilor. Numai o renunțare specifică, în scris, semnată de un reprezentant autorizat al P&G va avea efect legal în orice situație.

Înapoi la început.

Drepturi de autor și mărci înregistrate

Întregul conținut inclus în acest Site, inclusiv, dar fără a se limita la text, design, grafică, interfețe, sau programare și selectarea și aranjamentele acestora, intră sub incidența legii dreptului de autor ca fiind o lucrare colectivă în conformitate cu legislația Statelor Unite și a altor legi privind drepturile de autor și este proprietatea P&G. Opera colectivă cuprinde lucrări care sunt licențiate către P&G. Copyright 2000-2015. TOATE DREPTURILE REZERVATE. Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii și denumirile comerciale (denumite în mod colectiv „Mărci") sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale firmei și sunt proprietatea Procter & Gamble, sau ai altor proprietari respectivi care au acordat P&G dreptul și licența de a utiliza respectivele Mărci.

Înapoi la început.

Software descărcat

Dacă descărcați software de pe Site, software-ul și toate fișierele, imaginile și datele referitoare la software (denumite în mod colectiv „Software-ul") vor fi licențiate către dvs. de către P&G. Dvs. nu dețineți software-ul descărcat, iar P&G nu vă transferă proprietatea asupra Software-ului. P&G își păstrează proprietatea deplină, dreptul de proprietate asupra Software-ului descărcat și toate drepturile de proprietate intelectuală aferente Software-ului. Dvs. nu aveți dreptul să redistribuiți, să vindeți, să decompilați, să refaceți prin inginerie inversă, să dezasamblați, sau să reduceți în alt mod Software-ul la o formă perceptibilă de către om. Dacă descărcați Software de pe Site-ul Web, dvs. declarați și garantați către P&G că nu acționați cu încălcarea acelor legi.

Înapoi la început.

Mobil

Este posibil ca Site-ul să ofere caracteristici și servicii care vă sunt disponibile prin intermediul telefonului dvs. mobil. Aceste caracteristici și servicii pot include, fără limitare, capacitatea de a naviga pe Site de pe dispozitivul mobil, încărcarea conținutului Site-ului, primirea de mesaje de la Site, descărcarea aplicațiilor sau accesarea caracteristicilor Site-ului de pe telefonul dvs. mobil (denumite în mod colectiv „Caracteristici Mobile"). Este posibil să percepem un preț pentru Caracteristicile mobile, iar aceste costuri vor fi dezvăluite înainte de finalizarea înregistrării pentru Caracteristica mobilă. De asemenea, costurile standard pentru mesaje, date și alte taxe pot fi percepute de furnizorul dvs. Taxele și costurile vor apărea pe factura dvs. de telefon mobil sau vor fi scăzute din soldul dvs. preplătit. Este posibil ca furnizorul dvs. de servicii să interzică sau să restricționeze anumite Caracteristici Mobile și anumite Caracteristici Mobile pot fi incompatibile cu furnizorul dvs. sau cu dispozitivul dvs. mobil. Contactați-vă furnizorul dacă aveți întrebări legate de aceste aspecte. După caz, instrucțiunile pentru renunțarea la anumite Caracteristici Mobile vor fi dezvăluite în legătură cu acele Caracteristici Mobile. În general, instrucțiunile vă vor solicita să trimiteți un mesaj text cu un cuvânt cheie (de ex. „STOP", „ANULARE", „SFÂRȘIT", „DEZABONARE", „RENUNȚARE" etc.) către codul scurt aplicabil Caracteristicii Mobile.

Sunteți de acord că Caracteristicile Mobile pentru care v-ați înregistrat pot să trimită comunicații către dispozitivul dvs. mobil cu privire la P&G sau la alte părți. În plus, este posibil să colectăm informații cu privire la utilizarea de către dvs. a Caracteristicilor Mobile.

Înapoi la început.

Notificări și proceduri pentru efectuarea revendicărilor cu privire la încălcarea drepturilor de autor

INTERPELĂRILE CARE NU SUNT RELEVANTE SAU NU SUNT ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA DE MAI JOS NU VOR PRIMI RĂSPUNS .

P&G respectă proprietatea intelectuală a altor persoane și cerem utilizatorilor noștri să facă același lucru. P&G va prelucra și va investiga notificările presupuselor încălcări și va lua măsurile corespunzătoare în conformitate cu Legea drepturilor de autor digitale a mileniului („DCMA") și cu alte legi de proprietate intelectuală aplicabile. La primirea notificărilor efectuate în conformitate cu DCMA, P&G va lua măsuri de eliminare sau de încetare a accesului la orice material dovedit a încălca sau a fi subiectul activității de încălcare și va lua măsuri să elimine sau să înceteze accesul la orice referință sau legătură la materialul sau activitatea respectivă.

Dacă credeți că munca dvs. a fost copiată într-o manieră ce constituie încălcarea drepturilor de autor, vă rugăm să furnizați P&G următoarele informații. Vă rugăm să rețineți că, pentru a fi valabilă, notificarea dvs. trebuie să includă TOATE cele de mai jos:

 1. o semnătură fizică sau electronică a persoanei autorizate să acționeze în numele proprietarului unui drept de autor exclusiv care se presupune a fi încălcat;

 2. o descriere a lucrării brevetate ale cărei drept de autor pretindeți că a fost încălcat;

 3. o descriere a locului unde se află pe Site materialul care pretindeți că încalcă drepturile;

 4. adresa dvs., numărul dvs. de telefon și e-mailul dvs., și toate celelalte informații suficiente în mod rezonabil ca să permită P&G să vă contacteze;

 5. o declarație din partea dvs. conform căreia considerați, cu bună credință, că utilizarea aflată în dispută nu este autorizată de proprietarul dreptului de autor, de mandatarul acestuia sau de lege;

 6. o declarație din partea dvs., dată sub incidența legii care condamnă sperjurul, că informațiile de mai sus din Notificarea dvs. sunt corecte și că dvs. sunteți proprietarul dreptului de autor sau sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului unui drept exclusiv care se presupune că a fost încălcat.

Notificările cu privire la încălcarea drepturilor de autor trebuie trimise la:

Prin poștă :

Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Clădirea 2A, Sector 2, 020335 București, România

Telefonic : 021 301 1333

Prin e-mail : pgbalkans.im@pg.com (Vă rugăm să includeți în subiect sintagma „Notificare de încălcare".)

AVIZ IMPORTANT : INFORMAȚIILE DE MAI SUS SUNT FURNIZATE ÎN MOD EXCLUSIV PENTRU NOTIFICAREA COMPANIEI PROCTER & GAMBLE DESPRE FAPTUL CĂ ESTE POSIBIL CA DREPTUL DE AUTOR AL MATERIALULUI DVS. SĂ FI FOST ÎNCĂLCAT. CELELALTE INTERPELĂRI, CA DE EXMPLU ÎNTREBĂRILE ȘI SOLICITĂRILE CU PRIVIRE LA PRODUSE SAU SERVICII, SAU ÎNTREBĂRILE DESPRE CONFIDENȚIALITATE, NU VOR PRIMI RĂSPUNS PRIN ACEST PROCES.

Înapoi la început.

Contactați-ne

Dacă acești Termeni nu vizează întrebarea dvs., sau dacă doriți să raportați o încălcare a Codului nostru de conduită, că rugăm să ne contactați după cum urmează:

Prin poștă:

Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Clădirea 2A, Sector 2, 020335 București, România

Prin e-mail: pgbalkans.im@pg.com

Vă rugăm să mergeți la www.pg.com și să faceți clic pe legătura „Contactați-ne" din josul paginii.

Înapoi la început.

Titlurile paragrafelor

Titlurile alineatelor din acești Termeni au rol strict orientativ și nu au niciun efect legal.

Înapoi la început.

Clauza de separabilitate

Dacă orice secțiune sau secțiuni a acestor Termeni se consideră a fi nule, ilegale, inaplicabile sau în conflict cu legislația oricărei jurisdicții, aceste lucruri nu vor afecta în niciun fel posibilitatea de executare a celorlalte secțiuni.

Înapoi la început.

Copyright 2001-2021 P&G. Toate drepturile rezervate.