Procter & Gamble

Skip to main content

Bruksvilkår for Procter & Gamble-nettsteder

Sist oppdatert: Februar 2016

INNHOLDSFORTEGNELSE

Nettverket av nettsteder (samlet "Nettsteder" eller "nettsted") drevet av The Procter & Gamble Company eller partnere, datterselskaper, stedfortredere, etterfølgere, merker, lisensgivere, lisenstakere, og/eller agenter ("P&G" "Procter & Gamble" eller "vi") består av forskjellige nettsteder og nettsider. Vilkår, betingelser og varsler i dette dokumentet (samlet, "Vilkårene") gjelder for alle P&G-nettsteder. I tillegg kan spesielle P&G-nettsteder, eller funksjoner og aktiviteter som tilbys på slike nettsteder (som kampanjer og chatterom) også være gjenstand for ytterligere vilkår angitt på slike sider ("ytterligere vilkår"), som er inkludert her for referanse. Dersom vilkårene her er i strid med ytterligere vilkår på andre P&G-nettsteder, skal ytterligere vilkår ha forrang.

LES FØLGENDE VILKÅR NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET ELLER ANDRE P&G-NETTSTEDER. P&G-nettstedene tilbys til deg ("brukeren") under forutsetning av at du aksepterer vilkårene og gjeldende personvernerklæring uten forbehold. Ved å få tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller andre nettsteder, aksepterer du disse vilkårene og gjeldende personvernerklæring. Hvis du ikke samtykker i disse vilkårene, skal du ikke bruke dette nettstedet eller andre nettsteder.

Tilbake til toppen.

Personvern

Bruken av P&G-nettsteder er også underlagt P&Gs personvernerklæring ("personvernerklæring"). Hvis et nettsted har ekstra, separate personvernbestemmelser ("ytterligere personvernbestemmelser"), så er bruken av disse nettstedene underlagt disse ytterligere personvernbestemmelsene. P&Gs personvernerklæring og ytterligere personvernbestemmelser er hver en "Personvernerklæring".

Vi bruker informasjonskapsler og annen teknologi for å innhente informasjon når du besøker nettstedet vårt, som IP-adresse, nettsider du besøker og lenker du klikker på. Vi bruker også digitale informasjonskapsler i e-postene vi sender til deg for å få tilbakemelding om at du har mottatt dem. Du kan slette og avslå informasjonskapsler i nettleseren din. Vi kan bruke denne informasjonen, samt informasjon du oppgir til oss i løpet av registreringsprosessen på nettstedet og ellers, til å sende deg informasjon som kan være av interesse for deg i samsvar med vår personvernerklæring. Klikk her for mer informasjon om informasjonskapsler.

Tilbake til toppen.

Endring av vilkår

P&G kan endre disse vilkårene fra tid til annen. Når vi gjør dette vil "Sist oppdatert"-linjen over endres. Du er ansvarlig for å se igjennom disse vilkårene med jevne mellomrom. Ditt fortsatte bruk av nettstedet etter publisering av endringer av disse vilkårene indikerer at du godtar disse endringene.

Tilbake til toppen.

Personlig bruk av nettsteder

Med mindre annet er angitt, er nettstedet kun for personlig og ikke-kommersielt bruk. Du kan ikke endre, kopiere, distribuere, overføre, vise, utføre, reprodusere, publisere, lisensiere, skape avledede verker fra, overføre eller selge noe av innholdet eller kommunikasjonen omtalt eller vist på nettstedet ("Innhold"), inkludert, uten begrensning, tekst, grafikk, fotografier, bilder, levende bilder, lyd, illustrasjoner, informasjon, programvare, produkter eller tjenester og ordninger derav, unntatt det som er uttrykkelig tillatt her. Du erkjenner at all uautorisert bruk av innhold kan føre til uopprettelig skade for oss, og samtykker i at vi, i tilfelle slik uautorisert bruk, vil ha rett til en forføyning i tillegg til andre midler tilgjengelig ved lov eller andre kilder. Med forbehold om eventuelle uttrykkelig angitte restriksjoner eller begrensninger på nettstedet knyttet til dette materialet, kan du kopiere elektronisk og/eller skrive ut papirkopier av deler av innhold kun for eget, ikke-kommersielt bruk, eller bestille fra oss. Enhver annen bruk av innhold, herunder modifisering, reproduksjon, distribusjon, publisering, visning eller overføring av innhold, er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse.

Du godtar å ikke samle inn og/eller bruke produktbeskrivelser, bilder, oppføringer eller priser unntatt for personlig, ikke-kommersielt bruk eller for å legge inn en bestilling hos oss.

Du godtar at du ikke vil gjengi, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte for kommersielle formål, noen del av nettstedet eller bruke eller få tilgang til nettstedet, inkludert uten begrensning, med eventuell "skraping" eller ved hjelp av en robot, edderkopp eller andre automatiserte midler. Kjøre eller vise dette nettstedet, eller informasjon eller materiale som vises på dette nettstedet i rammer via "in-line"-lenking eller gjennom tilsvarende midler på et annet nettsted, er forbudt uten skriftlig tillatelse. Enhver tillatt lenke til dette nettstedet må overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter. Du kan ikke bruke metakoder eller annen "skjult tekst" med navnet vårt eller noen av våre varemerker, eller produsenter av produkter omtalt på dette nettstedet, uten skriftlig tillatelse. Du samtykker også i at du ikke vil: (a) gjøre noe som, etter vårt eget forgodtbefinnende, pålegger eller kan pålegge en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på vår infrastruktur; (B) forstyrre eller forsøke å forstyrre driften av nettstedet eller noen av aktivitetene på nettstedet; eller (c) omgå eventuelle tiltak vi tar i bruk for å forhindre eller begrense tilgangen til nettstedet.

Tilbake til toppen.

Brukerleveranser

Disse vilkårene styrer din atferd, dine rettigheter, og P&Gs rettigheter med hensyn til eventuell tekst, bilde, video, post, kommunikasjon, musikk, lyd/lydopptak, kunstverk, anmeldelser, vurderinger eller annet materiale eller informasjon du får i forbindelse med P&Gs nettsteder ("Innsending"). Når du sender inn innhold samtykker du i følgende:

at innsendingen er original, nøyaktig, skapt av deg og ikke en etterligning;

at du i dag er en bruker i god tro av P&G-produkt(er) nevnt i innsendingen og at innsendingen reflekterer din sanne og ærlige mening og nåværende erfaring med P&G-produkt(er);

at du er over myndighetsalder, eller hvis du er mindreårig, at foreldre eller verge samtykker i innsendingen din;

at du ikke er en ansatt av P&G, og at du heller ikke jobber for en partner eller et byrå av P&G, som er engasjert av P&G for å fremme og/eller selge P&G-produkter; ELLER, hvis du er ansatt i P&G eller jobber for en partner eller byrå av P&G, som er engasjert av P&G for å fremme og/eller selge P&G-produkter, samtykker du i å inkludere en tydelig og klar beskrivelse av forholdet ditt med P&G i din innsendelse;

at din innsendelse (eller deler av den) ikke er inkludert i eller planlagt for bruk i annen markedsføring eller annonseringsmateriell, for P&G eller andre tredjeparter;

at innsendingen er gjort uten forutgående betaling eller løfte om betaling fra deg eller forventning om betaling i bytte for den foreslåtte innsendingen. at innsendelsen også er gjort uten forutgående fordel til deg eller med forventning om eventuell fremtidig fordel, bortsett fra muligheten til å innsendingen brukt i P&Gs reklamer. Hvis du mottok en fordel, må du oppgi detaljene av fordelen i innsendingen tydelig;

at innsendingen er ikke falsk, villedende, støtende, spottende, vulgær, uanstendig, nedsettende, ærekrenkende, injurierende, eller på annen måte upassende;

at innsendingen ikke inneholder innhold som krenker tredjeparters opphavsrett, patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, rett til publisitet, retten til privatliv, moralske rettigheter, og/eller andre relevante personlige eller eiendomsrettigheter;

at innsendingen din ikke har innhold som bryter noen lov, vedtekter, bestemmelser, forskrift eller innhold som engasjerer seg i, oppfordrer, taler for, eller gir instruksjoner for oppførsel som vil utgjøre en kriminell eller sivil lovovertredelse i henhold til lover, vedtekter, bestemmelser eller forskrifter;

at innsendingen din ikke inneholder materiale eller innhold som er, eller med rimelighet kan anses å være, hatmeldinger, enten rettet mot en person eller gruppe, eller som ellers er truende eller ulovlig trakasserende til enhver person, partnerskap, aksjeselskap eller politisk organ;

at innsendingen ikke har innhold eller materiale beregnet på å skape avbrudd eller villede andre, for eksempel publisere flere innsendinger som et forsøk på å monopolisere forumet eller publisere materiale som ikke er relatert til forumets angitte emne eller tema;

at innsendingen ikke har innhold som inkluderer tredjeparters nettsteder, adresser, e-postadresser, kontaktinformasjon, telefonnumre, annen informasjon eller meninger om en identifisert eller rimelig identifiserbar enkeltperson eller privat informasjon (inkludert sensitiv informasjon) uten å innhente samtykke fra den enkelte som deler slik informasjon med P>

at innsendingen ikke innholder programmering eller materiale som inneholder trojanske hester, virus, ormer, skadelige koder, eller annen potensielt skadelig informasjon, programmer eller filer; og at P&Gs bruk av innsendingen ikke bryter med disse vilkår og vil ikke forårsake skade for enhver person eller enhet.

Hvis innsendingen er på noen måte relatert til en kampanje, konkurranse, utlodning, prisutdeling, eller lignende program, kan tilleggsvilkår gjelde. Enhver mening, råd, uttalelse, tjeneste, tilbud eller annen informasjon som finnes i innsendingen, uttrykt eller gjort tilgjengelig på nettstedene, gjøres av den respektive forfatter(e) eller distributør(er) og ikke av P&G. Vi hverken godkjenner eller garanterer nøyaktigheten, fullstendigheten, eller nytten for slike innsendinger.

P&G hverken kan eller vil gjennomgå alle innsendinger publisert eller opprettet av brukere som har tilgang til nettstedet og er ikke på noen måte ansvarlig for innholdet i slike innsendinger. Du erkjenner at ved å gi deg muligheten til å se og distribuere brukergenerert innhold på nettstedet, opptrer P&G kun som en passiv kanal for slik distribusjon og tar ikke på seg eventuelle forpliktelser eller ansvar knyttet til slike innsendinger eller aktiviteter på nettstedet. P&G er ikke forpliktet til å publisere eller bruke enhver innsending. P&G forbeholder seg retten til å blokkere innsendinger og/eller brukere som er funnet å være (a) fornærmende, ærekrenkende eller uanstendige, (b) bedragerske, villedende eller misvisende, (c) i strid med opphavsrett, varemerke eller andre immaterielle rettigheter til en annen person eller (d) bryter noen lov eller forskrift eller (e) er støtende eller på annen måte uakseptabelt for P&G etter eget forgodtbefinnende. Merk at noen personlig identifiserbar informasjon du sender eller overfører vil bli behandlet av Procter & Gamble i samsvar med Procter & Gambles Personvernerklæring.

Med unntak av personlig identifiserbar informasjon kan vi samle inn fra deg i henhold til retningslinjene som er etablert i vår Personvernerklæring, vil enhver innsending bli ansett som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær. P&G vil ikke ha noen forpliktelser forbundet med innsendelsene.

Ved å sende inn materiell, gir du P&G følgende:

en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, evigvarende, ugjenkallelig, fullt betalt, royalty-fri, fullt underlisensierbar og overførbar rett og lisens til å bruke, overvåke, gjennomgå, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, oversette, lage avledede verk fra, distribuere, overføre, vise og utføre slik innsending(er), helt eller delvis, i alle medier, format eller teknologi, online eller offline, enten allerede kjent eller heretter oppdaget, og på noen måte, inkludert, men ikke begrenset til, alle salgsfremmende, offentlig visning og/eller kommenterer (enten på P&G-nettsider eller på tredjeparts nettsider), reklame, markedsføring, varehandel, publisitet og kommersielt bruk og støtte av denne, uten ytterligere varsel eller betaling til eller tillatelse fra deg (bortsett fra der det er forbudt ved lov);

en ubegrenset, verdensomspennende, evigvarende, ugjenkallelig, fullt betalt, royalty-fri, fullt underlisensierbar og overførbar rett og lisens til å bruke ditt navn, kallenavn, brukernavn, biografisk informasjon, stemmeopptak av deg, og/eller illustrasjoner, fotografiske eller videografiske klipp, portretter, likheter eller bilder av deg eller noen andre tegn på publisitetsrettigheter (heretter kalt "ditt personlige innhold") som finnes i innsendelsen(e) i kompositt eller forvrengt form eller som på annen måte er innlemmet i andre kreative verk av forfatterskapet, i alle medier, format eller teknologi, online eller offline, enten allerede kjent eller heretter oppdaget, og på noen måte, inkludert, men ikke begrenset til, alle salgsfremmende, offentlige visninger og/eller kommentarer (enten på P&G-nettsider eller på tredjeparts nettsider), reklame, markedsføring, varehandel, publisitet og kommersielt bruk og støtte av denne, uten ytterligere varsel eller betaling til eller tillatelse fra deg (bortsett fra der det er forbudt ved lov).

Du godtar også å frafalle alle gjeldende moralske rettigheter som finnes i innsendingen(e) for alle de foreslåtte bruksområder nevnt ovenfor.

Ved å sende inn innhold, samtykker du i å frita og holde skadesløs på vegne av deg selv og dine etterkommere, stedfortredere og representanter, P&G og hver av deres respektive styremedlemmer, ledere og ansatte for alle og ethvert krav, søksmål, rettsforfølgelse, fordringer, erstatningsansvar og skadeserstatning av ethvert slag som måtte oppstå fra eller i forbindelse med bruken av slik(e) innsendelse(r), inkludert, uten begrensning, alle og ethvert krav om villedende markedsføring, brudd på opphavsrett, personvernkrenkelse, brudd på rett til offentlighet eller moralske rettigheter, og/eller ærekrenkelse. Uten å begrense det foregående, skal du ikke under noen omstendigheter ha rett til, og du gir avkall på enhver rett til, å pålegge, begrense eller forstyrre bruken av materialet eller personlig innhold nedfelt i en slik innsending eller utnytte P&G rettigheter som nevnt over.

Du forstår at P&G er avhengig av dine fremstillinger, tildeling av rettigheter, fritak og avståelser ved å gi deg tillatelse til å sende inn en innsending. Du erkjenner at du ikke kan avslutte eller oppheve tildeling av rettigheter og lisenser og/eller avståelser i denne avtalen.

P&G garanterer ikke at du vil ha muligheten til å redigere eller slette innsendingen din. Du erkjenner at du, ikke P&G, er ansvarlig for alt innhold i innsendingen.

Tilbake til toppen.

Etiske retningslinjer

Ved å få tilgang til eller bruke et nettsted eller noen annen funksjon gjort tilgjengelig via nettstedet vårt, inkludert men ikke begrenset til, når du sender en innsending til nettstedet vårt, godtar du å overholde følgende standarder for atferd. Du samtykker i at du ikke vil, og heller ikke legge til rette ethvert forsøk av en annen person eller enhet å:

 • bruke nettstedet på en måte som strider mot disse vilkår;

 • reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte for kommersielle formål, noen del av nettstedet eller bruke eller få tilgang til nettstedet;

 • sjikanere, true, forfølge eller bevisst fornærme eller forårsake ubehag for en annen person eller enhet;

 • etterligne en annen person eller enhet;

 • fremme, oppfordre, eller delta i nettverksmarkedsføring eller en pyramidestruktur;

 • søke å motta personlig identifiserbar informasjon fra eller utnytte personer under atten (18) år;

 • delta i forstyrrende aktivitet som å sende flere meldinger i et forsøk på å monopolisere forum eller publisere urelatert innhold til forumets utpekte emne eller tema;

 • introdusere virus, ormer, trojanske hester, skadelig kode eller programvare eller annet materiale som inneholder komponenter skadelige for nettstedet;

 • få uautorisert tilgang til datasystem eller ikke offentlige deler av nettstedene, eller forstyrre eller avbryte nettstedene, servere eller nettverk knyttet til disse;

 • forstyrre personvernet til en hvilken som helst person, inkludert å publisere personlig identifiserbar eller annet privat eller sensitiv informasjon om en person uten deres samtykke, eller innhøste personlig identifiserbar informasjon om nettstedets brukere;

 • engasjere seg i, oppmuntre, argumentere for, gi instruksjoner til eller diskutere med den hensikt å begå handlinger som ville utgjøre en kriminell eller sivil lovovertredelse, eller som på annen måte bryter med føderale, delstatlige, lokale eller internasjonale lover og forskrifter.

P&G kan ikke og vil ikke garantere at andre brukere er eller vil være i samsvar med de foregående etiske retningslinjer eller andre bestemmelser i disse vilkårene, og som mellom deg og oss, tar du herved alt ansvar for skade eller skade som følge av en slik manglende samsvar.

Tilbake til toppen.

Nettstedene kan inneholde lenker til andre nettsteder på Internett som eies og drives av tredjeparter ("eksterne nettsteder"). Selv om tredjeparten er tilknyttet P&G, har P&G ingen kontroll over disse eksterne nettsteder, som alle har egne personvernpolicyer, praksis for datainnsamling og vilkår uavhengig av P&G. P&G har ikke ansvar for disse uavhengige policyene eller handlinger, og er ikke ansvarlig for andres personvernpraksis, vilkår eller innhold på slike nettsteder. Disse lenkene til andre nettsteder er bare laget for letthets skyld og derfor skjer din tilgang til disse på egen risiko. Lenker innebærer ikke at P&G sponser, støtter, er tilknyttet eller assosiert med, eller har myndighet til å bruke noe varemerke, varenavn, varemerke, design, logo, symbol eller annet opphavsrettsbeskyttet materiale som vises på eller gjøres tilgjengelig gjennom slike eksterne nettsteder.

Hvis du bestemmer deg for å dele informasjon om eventuelle P&G-produkter gjennom en sosial nettverksplattform, blant annet gjennom lenker fra P&G via nettstedet, kan du være i stand til å legge slik informasjon direkte til din profil på sosiale nettverk uten å forlate nettstedet. Noen sosiale nettverksplattformer gir funksjonalitet som lar brukeren motta og sende data til sosiale nettverksplattformer gjennom bruk av overlegg eller annen teknologi. Selv om det kan synes som om data er samlet inn av P&G, er dataene faktisk samlet inn direkte av den sosiale nettverksplattformen og/eller en tredjeparts tjenesteleverandør. Din bruk av en sosial nettverksplattform for å dele informasjon er underlagt, og du må være i samsvar med, de vilkår, betingelser og begrensninger angitt for denne sosiale nettverksplattformen.

Tilbake til toppen.

Geografisk omfang av nettstedet og produktpåstander

P&G kontrollerer og driver nettstedet fra Norge. Hvert krav eller utsagn om effektiviteten til P&G-produkter og/eller hvert krav eller utsagn som sammenligner effektiviteten av P&G-produkter med effekten av andre produkter er uttrykkelig begrenset til Norge, med mindre annet er opplyst på nettstedet. Med mindre annet er angitt på eller av nettstedene, er nettstedene ment å fremme kun de P&G-produkter som er solgt av P&G i Norge, og P&G gir ingen garanti for at innholdet på sine nettsteder eller produktene som er beskrevet derved er egnet eller tilgjengelig for bruk andre steder.

P&G gir ingen garanti for at innholdet på nettstedet er passende eller tilgjengelig for bruk på steder utenfor Norge. Tilgang til nettstedene fra områder hvor innholdet er ulovlig er forbudt. De som velger å få tilgang til nettstedene fra steder utenfor Norge gjør det på eget initiativ og risiko, og er ansvarlig for å overholde gjeldende lokale lover. Du kan ikke bruke eller eksportere innhold i strid med norsk eksportlovgivning.

Tilbake til toppen.

Elektronisk kommunikasjon

Når du besøker dette nettstedet eller sender e-post til oss, kommuniserer du med oss elektronisk. Vi kan etter eget forgodtbefinnende kommunisere med deg elektronisk, inkludert men ikke begrenset til, ved å publisere meldinger på nettstedet eller ved å svare på e-post. Du samtykker i at alle avtaler, merknader, opplysninger og annen kommunikasjon som vi leverer til deg elektronisk, tilfredsstiller juridiske krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig.

Tilbake til toppen.

Policyer for P&G-nettbutikk

Innhold på nettstedet - forbehold

Innholdet på nettstedet (inkludert eventuell grafikk, programvare, anbefalinger eller annet materiell) og adgang til materiell som gjøres tilgjengelig gjennom nettstedet leveres "som det er" og uten garantier av noe slag, hverken direkte eller indirekte. I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver P&G seg alle garantier, uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, alle impliserte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tittel og ukrenkelighet. P&G garanterer ikke eller gjør noen fremstillinger om bruk eller resultater av bruk av innholdet på nettstedet i form av korrekthet, nøyaktighet, pålitelighet eller annet. Innholdet på nettstedet kan innebære tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Innholdet kan være unøyaktig eller bli unøyaktig som et resultat av utviklingen som skjer etter sine respektive datoer. P&G påtar seg ingen forpliktelse for å bekrefte eller opprettholde nøyaktigheten av slik informasjon. Ettersom noen jurisdiksjoner ikke tillater begrensninger på hvor lenge en implisitt garanti varer, eller utelatelse eller begrensning av ansvar for følgeskade eller tilfeldig skade, kan det hende at ovennevnte begrensninger ikke gjelder for deg.

Tilbake til toppen.

Drift av nettstedet - forbehold

P&G søker å opprettholde nettstedet og driften av denne, men er ikke, og kan ikke, være ansvarlig for resultatene av eventuelle feil som kan forekomme på nettstedet eller under driften av denne. Når det gjelder driften av nettstedet, fraskriver P&G seg alle garantier av noe slag, uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, alle impliserte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tittel og ukrenkelighet. P&G gir ingen garanti for at (i) driften av nettstedet vil møte brukerens behov; (ii) tilgang til nettstedet vil være uavbrutt, tidsriktig, sikker, fritt for virus, ormer, trojanske hester eller andre skadelige komponenter, eller fritt for defekter eller feil; (iii) resultatene som kan oppnås ved bruk av nettstedet vil være nøyaktig eller pålitelig; eller (iv) feil vil bli rettet. Du (og ikke P&G) påtar deg alle kostnader for all service, reparasjon eller korrigering som kan være nødvendig for datautstyr og programvare som følge av virus, feil eller andre problemer du får som et resultat av å besøke nettstedet. Ettersom noen jurisdiksjoner ikke tillater begrensninger på hvor lenge en implisitt garanti varer, eller utelatelse eller begrensning av ansvar for følgeskade eller tilfeldig skade, kan det hende at ovennevnte begrensninger ikke gjelder for deg.

Tilbake til toppen.

Ansvarsbegrensning

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL P&G VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, STRAFFERETTSLIGE, TILFELDIGE, TYPISKE ELLER FØLGESKADER, SELV OM P&G TIDLIGERE HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, ENTEN PÅ GRUNN UNDER KONTRAKTSMESSIGE OMSTENDIGHETER ELLER ANNEN TEORI, SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUK, MANGLENDE BRUK, RESULTAT AV INFORMASJON, TJENESTER, OG MATERIELL TILGJENGELIG FRA DETTE NETTSTEDET. DISSE BEGRENSNINGER GJELDER TIL TROSS FOR FORMÅLSSVIKT AV ETHVERT BEGRENSET RETTSMIDDEL.

Dersom ovennevnte ansvarsbegrensning anses for å være rettskraftig, skal leverandørens maksimale ansvar overfor deg ikke overstige beløpet du har betalt for produktene eller tjenestene du har bestilt via nettstedet. Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensning eller utelukkelse av ansvar for visse skader, slik at begrensningene ovenfor og utelukkelse kanskje ikke gjelder for deg i den grad lovene i din jurisdiksjon gjelder for disse vilkårene. Hvis loven gjelder for deg og din bruk av nettstedet ikke tillater fraskrivelse av noen rettigheter, vil ikke disse vilkårene kreve at du gir avkall på slike rettigheter.

Tilbake til toppen.

Skadesløsholdelse

Du godtar å beskytte, forsvare og holde P&G skadesløs, inkludert dets ledere, styremedlemmer, ansatte, agenter, lisensgivere og leverandører fra og mot alle tap, utgifter, skader og kostnader, inkludert rimelige advokatsalærer, som følge av brudd på vilkårene, ditt bruk av nettstedet (inkludert uaktsom eller klanderverdig atferd) og/eller bruk av et nettsted hvor du er registrert av en annen person som har brukt din brukerkonto.

Tilbake til toppen.

Gjeldende lov og tvister

I den grad loven tillater det, skal vilkårene styres av og tolkes i alle henseender i samsvar med norsk lov. Du samtykker i, som angitt her, at eventuelle tvister direkte eller indirekte som følge av eller i tilknytning til vilkårene eller siden (herunder kjøp av P&G-produkter via nettstedet) skal løses utelukkende i norsk domstol. Jeg samtykker herved ugjenkallelig i slikt verneting og den eksklusive domsmyndigheten til hvilken som helst slik domstol i hvilken som helst tvist.

Ethvert søksmål eller krav du måtte ha direkte eller indirekte som følge av eller i tilknytning til vilkårene eller nettstedet (herunder kjøp av P&G-produkter via nettstedet) må reises innen ett (1) år etter at kravet eller årsaken til handlingen oppstod.

Personvernerklæringen gir forskjellige muligheter for enkeltpersoner å klage på forhold angående personvernerklæringen og egne personopplysninger.

Tilbake til toppen.

Ingen fraskrivelse

Ingen svikt fra P&G i håndhevingen av vilkårene skal utgjøre et avkall på noen av P&Gs rettigheter i henhold til vilkårene, om det gjelder for deler av eller fremtidige handlinger av en person. Hverken mottak av midler fra P&G eller tillit fra en person til P&G-handlinger skal anses å utgjøre en fraskrivelse av noen del av vilkårene. Bare en uttrykkelig, skriftlig fraskrivelse undertegnet av en autorisert representant for P&G skal ha en juridisk effekt.

Tilbake til toppen.

Opphavsrett og varemerker

Hele innholdet på dette nettstedet, inkludert men ikke begrenset til tekst, design, grafikk, grensesnitt, eller kode og valg og ordninger derav er opphavsrettslig beskyttet som et kollektivt arbeid under USAs og andres lover om opphavsrett, og eies av P&G. Det kollektive arbeidet omfatter verk som er lisensiert til P&G. Copyright 2000-2015. ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT. Alle varemerker, tjenestemerker og varenavn (samlet kalt "merker") er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører og er proprietære for Procter & Gamble, eller andre respektive eiere som har gitt P&G rett og lisens til å bruke slike merker.

Tilbake til toppen.

Nedlastet programvare

Hvis du laster ned programvare fra nettstedet, vil programvaren og alle filer, bilder og data knyttet til programvaren (samlet, "Programvaren") bli lisensiert til deg av P&G. Du eier ikke den nedlastede programvaren, og P&G kan ikke overføre eierskap til programvaren til deg. P&G beholder fullt eierskap av den nedlastede programvaren og alle immaterielle rettigheter knyttet til programvaren. Du kan ikke distribuere, selge, dekompilere, rekonstruere, demontere eller på annen måte redusere programvaren til menneske-lesbar form. Hvis du laster ned programvare fra nettsteder, garanterer du overfor P&G at du ikke opptrer i strid med disse lovene.

Tilbake til toppen.

Mobil

Nettstedet kan tilby funksjoner og tjenester som er tilgjengelige for deg via mobiltelefonen. Disse funksjoner og tjenester kan omfatte, uten begrensning, muligheten til å surfe på nettstedet fra din mobile enhet, laste opp innhold til nettstedet, motta meldinger fra nettstedet, laste ned applikasjoner til mobiltelefonen eller få tilgang til nettstedets funksjoner (samlet kalt "mobile funksjoner "). Vi kan ta betalt for mobile funksjoner og disse kostnadene vil bli oppgitt før gjennomføring av registreringen for mobile funksjoner. Videre kan standardpriser for meldinger, data og andre gebyrer belastes av leverandøren din. Gebyrer og kostnader vil vises på mobilregningen din eller trekkes fra din forhåndsbetalte saldo. Operatøren kan forby eller begrense visse mobile funksjoner og enkelte mobile funksjoner kan være uforenlig med operatøren din eller din mobilenhet. Kontakt mobilleverandøren din med spørsmål om dette. Hvis aktuelt, vil instruksjoner om hvordan du melder deg ut av visse mobilfunksjoner gis i forbindelse med disse mobile funksjonene. Instruksjonene vil vanligvis instruere deg om å sende et stikkord på SMS (f.eks. "STOPP", "AVBRYT", "AVSLUTT", "AVSLUTT ABONNEMENT", "SLUTT", osv.) til den gjeldende telefonkoden for den mobile funksjonen.

Du samtykke til at mobilfunksjonene du har registrert deg for kan sende deg kommunikasjon på din mobil angående P&G eller andre parter. Videre, vi kan innhente informasjon angående din bruk av mobile funksjoner.

Tilbake til toppen.

Varslinger og prosedyrer for å fremsette krav om brudd på opphavsrett

FORESPØRSLER SOM IKKE ER RELEVANTE ELLER IKKE I SAMSVAR MED FØLGENDE PROSEDYRE VIL IKKE BLI BESVART .

P&G respekterer opphavsrettighetene til andre, og vi ber våre brukere og besøkende om å gjøre det samme. P&G vil behandle og undersøke meldinger om angivelige brudd og vil iverksette nødvendige tiltak under Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") og andre gjeldende lover om åndsverk. Ved varsler i samsvar med DMCA, vil P&G handle for å fjerne eller deaktivere tilgang til materiale som anses som krenkende eller funnet å være gjenstand for krenkende aktivitet, og vil handle for å fjerne eller deaktivere tilgang til referanser eller lenker til materiale eller aktivitet som er funnet å være krenkende.

Hvis du mener at ditt arbeid har blitt kopiert på en måte som innebærer brudd på opphavsretten, må du gi P&G følgende informasjon. For å være gyldig må ditt varsel inneholde følgende:

 1. En fysisk eller elektronisk signatur av personen autorisert for å handle på vegne av eieren til en eksklusiv opphavsrett som angivelig er krenket;

 2. En beskrivelse av opphavsrettsbeskyttet arbeid som du hevder er krenket;

 3. En beskrivelse av hvor materialet som du hevder er krenket ligger på nettstedet;

 4. Din adresse, telefonnummer og e-postadresse og all annen informasjon for å sikre at P&G kan kontakte deg;

 5. En erklæring fra deg om at du, i god tro, mener at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, hans agent, eller loven;

 6. En erklæring fra deg, under ed, at ovennevnte opplysninger i varselet fra deg er nøyaktig og at du er eieren av opphavsretten eller autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rett som angivelig er krenket.

Varsler om påstått brudd på opphavsrett rettes til:

Per post : The Procter & Gamble Company

Legal/IP Division Copyright Agent One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 United States

Per faks : +46 8 528 081 00

Per e-post : copyright.im@pg.com (Inkluder "Notice of Infringement" i emnefeltet)

VIKTIG MELDING : INFORMASJONEN OVENFOR ER UTELUKKENDE FOR Å VARSLE PROCTER & GAMBLE AT OPPHAVSRETTSLIG MATERIALE ER OVERTRÅDT. ALLE ANDRE HENVENDELSER, SOM PRODUKT- ELLER TJENESTERELATERTE SPØRSMÅL ELLER FORESPØRSLER, ELLER SPØRSMÅL OM PERSONVERN, VIL IKKE BLI BESVART I DENNE PROSESSEN.

Tilbake til toppen.

Kontakt oss

Hvis disse vilkårene ikke behandler spørsmålet ditt, eller hvis du ønsker å rapportere et brudd på de etiske retningslinjene, kan du kontakte oss på følgende måte:

Per post

The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 United States

På e-post

Gå til http://www.pg.com/se_SE/contact_us/index.shtml og klikk "Kontakt oss"-lenken nederst på siden.

Tilbake til toppen.

Avsnittenes overskrifter

Avsnittenes overskrifter i disse vilkårene er kun for enkelhets skyld og har ingen juridisk gyldighet.

Tilbake til toppen.

Ugyldighet

Hvis noen eller flere avsnitt i disse vilkårene blir holdt for å være ugyldig, ulovlig, ikke håndhevbare, eller i strid med loven i en jurisdiksjon, skal ikke dette påvirke håndhevelsen av de gjenværende artiklene.

Tilbake til toppen.

Copyright 2001-2021 P&G. Alle rettigheter forbeholdt.