Procter & Gamble

Skip to main content

Procter & Gamble tīmekļa vietņu lietošanas noteikumi

Pēdējoreiz atjaunināti: 2016. gada februārī

SATURS

Tīmekļa vietņu (visas kopā sauktas par „Tīmekļa vietnes", „Vietnes" vai „Vietne") tīklu, ko pārvalda Procter & Gamble Company vai tā saistītie uzņēmumi, filiāles, tiesību pārņēmēji, likumiskie pārņēmēji, zīmoli, licences devēji, licences ņēmēji un/vai pārstāvji („P&G", „Procter & Gamble" vai „mēs"), veido dažādas tīmekļa vietnes un tīmekļa lapas. Šeit ietvertie noteikumi, nosacījumi un paziņojumi (kopā saukti par „Noteikumi") attiecas un visām P&G tīmekļa vietnēm. Turklāt konkrētas P&G tīmekļa vietnes vai līdzekļi un darbības, kas tiek piedāvātas šādās Vietnēs (piemēram, reklāmas un tērzētavas) var arī tikt pakļautas papildu noteikumiem, kas norādīti šādās Vietnēs („Papildu noteikumi"), kas visi ir šeit iekļauti kā atsauce. Ja kādi no šeit ietvertajiem Noteikumiem ir pretrunā ar Papildu noteikumiem, kas norādīti kādā no konkrētajām P&G tīmekļa vietnēm, tad vadošie ir Papildu noteikumi.

LŪDZU, RŪPĪGI IZLASIET TURPMĀKOS NOTEIKUMUS PIRMS ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES VAI CITU P&G TĪMEKĻA VIETŅU LIETOŠANAS. P&G Tīmekļa vietnes tiek piedāvātas jums („Lietotājs"), pamatojoties uz jūsu negrozāmu piekrišanu Noteikumiem un piemērojamajam Paziņojumam par konfidencionalitāti. Piekļūstot šai Vietnei vai kādai citai Vietnei vai lietojot tās, jūs piekrītat šiem Noteikumiem un piemērojamajam Paziņojumam par konfidencialitāti. Ja nepiekrītat šiem Noteikumiem, nelietojiet šo Vietni vai kādu citu Vietni.

Atpakaļ uz sākumu.

Privātums

Uz P&G Tīmekļa vietņu lietošanu attiecas arī P&G Paziņojums par patērētāju konfidencialitāti („Paziņojums par konfidencialitāti"). Ja Vietnei ir kādi papildu privātuma noteikumi („Papildu privātuma noteikumi"), tad uz attiecīgās Vietnes lietošanu attiecas šie Papildu privātuma noteikumi. Gan P&G Paziņojums par patērētāju konfidencialitāti, gan Papildu privātuma noteikumi ir „Paziņojums par konfidencialitāti".

Mēs izmantojam sīkdatnes un citas tehnoloģijas, lai vāktu informāciju, kad jūs apmeklējat mūsu vietnes, tostarp IP adresi, tīmekļa lapas, kuras apmeklējat, un saites, uz kurām klikšķināt. Mēs arī izmantojam digitālās sīkdatnes e-pasta ziņojumos, kurus mēs jums nosūtām, lai mēs zinātu, ka jūs esat tos saņēmis. Jūs varat dzēst un noraidīt sīkdatnes savā tīmekļa pārlūkā. Mēs varam izmantot šo informāciju kopā ar informāciju, ko sniedzat reģistrācijas procesa mūsu vietnē laikā vai kā citādi, lai nosūtītu jums informāciju, kas varētu jūs interesēt saskaņā ar mūsu Paziņojumu par konfidencionalitāti. Klikšķiniet šeit, lai iegūtu sīkāku informāciju par sīkdatnēm.

Atpakaļ uz sākumu.

Noteikumu grozījumi

Laiku pa laikam P&G var mainīt šos Noteikumus. Kad tā notiks, iepriekš redzamā saite „Pēdējoreiz atjaunināti" tiks mainīta. Jūs esat atbildīgs par regulāru šo Noteikumu izskatīšanu. Vietnes lietošanas turpināšana pēc Noteikumu izmaiņām norāda uz jūsu piekrišanu šīm izmaiņām

Atpakaļ uz sākumu.

Personiska vietņu lietošana

Ja vien nav norādīts citādi, Vietne paredzēta personiskai un nekomerciālai izmantošanai. Jūs nedrīkstat mainīt, kopēt, izplatīt, pārraidīt, demonstrēt, izmantot, reproducēt, publicēt, licencēt, radīt atvasinātu darbu, pārsūtīt vai pārdot jebkādu saturu vai saziņu, kas attēlota vai ietverta Vietnē („Saturs"), tostarp, bet ne tikai tekstu, grafikas, fotogrāfijas, attēlus, kustīgus attēlus, skaņu, ilustrācijas, informāciju, programmatūru, produktus un pakalpojumus, un saistītos noformējumus, ja vien tas nav nepārprotami atļauts šajos Lietošanas noteikumos. Jūs atzīstat, ka jebkāda Satura neatļauta lietošana var radīt nenovēršamu kaitējumu mums, un piekrītat, ka šādas neatļautas lietošanas gadījumā mums ir tiesības uz tiesas rīkojumu papildus citiem likuma vai taisnīguma ietvaros pieejamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Kā nosaka Vietnē skaidri formulētie ierobežojumi attiecībā uz konkrētu materiālu, Jūs drīkstat elektroniski kopēt un/vai izdrukāt Saturu tikai paša nekomerciālai lietošanai vai lai veiktu pasūtījumu pie mums. Jebkāda cita veida Satura lietošana, tostarp Satura mainīšana, reproducēšana, izplatīšana, no jauna izdošana, demonstrēšana vai pārsūtīšana bez iepriekšējas rakstiskas mūsu atļaujas ir stingri aizliegta.

Jūs piekrītat nevākt un/vai neizmantot produktu aprakstus, attēlus, sarakstus vai cenas, izņemot personiskai, nekomerciālai lietošanai vai lai veiktu pasūtījumu pie mums.

Jūs piekrītat nereproducēt, nepavairot, nekopēt, nepārdot, tālāk nepārdot un neizmantot nekādiem komerciāliem mērķiem nekādu Vietnes daļu vai Vietnes lietošanu vai piekļuvi tai, tostarp, bet ne tikai informācijas „savākšanu" vai jebkādu robotu, zirnekļu vai citu automatizētu līdzekļu izmantošanu. Šīs Vietnes vai jebkādas Vietnē attēlotās informācijas vai materiāla palaišana vai attēlošana rāmjos caur „iebūvēto" sasaisti vai līdzīgu paņēmienu izmantošana citā tīmekļa vietnē bez iepriekšējas rakstiskas mūsu atļaujas ir aizliegta. Visām atļautajām saitēm uz šo Vietni jāatbilst visiem piemērojamiem likumiem un noteikumiem. Jūs nedrīkstat izmantot meta tagus vai citu „slēptu tekstu", kas izmanto mūsu nosaukumu vai kādu no mūsu preču zīmēm, kā arī šajā Vietnē iekļauto produktu ražotāju nosaukumu un preču zīmes, bez skaidras rakstiskas atļaujas. Turklāt jūs piekrītat, ka: (a) neveiksiet darbības, kas pēc mūsu ieskatiem rada vai varētu radīt pārmērīgu vai nesamērīgu slodzi mūsu infrastruktūrai; (b) netraucēsiet un nemēģināsiet traucēt atbilstošai Vietnes darbībai vai jebkādām ar Vietni saistītām darbībām; vai (c) neapiesiet nekādus pasākumus, ko mēs varētu izmantot, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi Vietne

Atpakaļ uz sākumu.

Lietotāju iesniegtais saturs

Šie Noteikumi nosaka jūsu rīcību, jūsu tiesības un P&G tiesības attiecībā uz jebkādu tekstu, fotogrāfiju, video, ziņu, saziņu, mūziku, audio/skaņas ierakstu, mākslas darbu, novērtējumiem, atsauksmēm un citiem materiāliem un informāciju, ko jūs sasaistāt ar P&G Tīmekļa vietnēm („Iesniegtais saturs"). Iesniedzot Iesniegto saturu, jūs piekrītat, ka:

Jūsu Iesniegtais saturs ir oriģināls, precīzs, jūsu radīts un nav kā atveidojums;

šobrīd jūs esat patiess P&G produkta(-u), kas minēts(-i) jūsu Iesniegtajā saturā, lietotājs un ka jūsu Iesniegtais saturs atspoguļo jūsu patiesu un godīgu viedokli un pašreizēju pieredzi saistībā ar P&G produktu(-iem);

Jūs esat pilngadīgs vai arī jūsu vecāks vai likumiskais aizbildnis (ja neesat pilngadīgs) piekrīt jūsu Iesniegtajam saturam;

Jūs neesat P&G darbinieks, kā arī nestrādājat P&G saistītā uzņēmumā vai aģentūrā, ko P&G nolīgusi, lai reklamētu un/vai pārdotu P&G produktus; VAI, ja esat P&G darbinieks, vai strādājat P&G saistītā uzņēmumā vai aģentūrā, ko P&G nolīgusi, lai reklamētu un/vai pārdotu P&G produktus, jūs piekrītat iekļaut savā Iesniegtajā saturā skaidru un pamanāmu norādījumu par savām saistībām ar P&G atklājumu;

Jūsu Iesniegtais saturs (vai tā daļa) nav iekļauts, kā arī to nav paredzēts izmantot citos reklāmas materiālos P&G uzņēmumam vai trešajai pusei;

Jūsu Iesniegtais saturs tiek iesniegts bez kādas iepriekšējas samaksas vai jums apsolītas samaksas, kā arī jūs necerat ne uz kādu samaksu par savu Iesniegto saturu. Jūsu Iesniegtais saturs tiek arī iesniegts bez kāda iepriekšēja labuma sniegšanas jums, kā arī jūs necerat uz ne uz kādu labumu vēlāk, izņemot iespējamību, ka jūsu Iesniegtais saturs varētu tikt izmantots P&G reklāmas mērķiem. Vai, ja jūs saņēmāt kādu labumu, jūs skaidri norādāt informāciju par šo labumu savā Iesniegtajā saturā;

Jūsu Iesniegtais saturs nav nepatiess, maldinošs, aizvainojošs, zaimojošs, rupjš, piedauzīgs, pazemojošs, apmelojošs, neslavu ceļošs vai kā savādāk nepiemērots;

Jūsu Iesniegtais saturs neietver saturu, kas pārkāpj jebkādas trešās puses autortiesības, patentu, preču zīmi, profesionālu noslēpumu, publicēšanas tiesības, privātuma tiesības, morālās tiesības un/vai citas piemērojamās personas vai īpašumtiesības;

Jūsu Iesniegtais saturs neietver saturu, kas pārkāpj kādus likumus, likumdošanas aktus, rīkojumus vai noteikumus, kā arī saturu, kas mudina, iedrošina, atbalsta vai sniedz norādījumus rīcībai, kas būtu traktējama kā kriminālpārkāpums vai civilpārkāpums saskaņā ar likumiem, likumdošanas aktiem, rīkojumiem vai noteikumiem;

Jūsu Iesniegtais saturs neietver materiālu vai saturu, kas ir vai ko pamatoti varētu uzskatīt par naida runu, kas vērsta vai nu pret personu vai grupu, vai kas ir kā savādāk pretlikumīgi draudošs vai pretlikumīgi traucējošs kādai personai, kompānijai, korporācijai vai politiskajam orgānam;

Jūsu Iesniegtais saturs neietver saturu vai materiālu, kas paredzēts, lai radītu sajukumu vai maldinātu citas personas, piemēram, vairāku Saturu iesniegšana ar mērķi monopolizēt forumu vai tāda Satura iesniegšana, kas nav saistīts ar foruma tēmu vai tematu;

Jūsu Iesniegtais saturs neietver saturu, kas iekļauj trešās puses tīmekļa vietnes, adreses, e-pasta adreses, kontaktinformāciju, tālruņa numurus, citu informāciju vai viedokļus par identificētu vai identificējamu personu, vai privātu informāciju (tostarp sensitīvu informāciju) bez iepriekšējas piekrišanas saņemšanas no attiecīgās personas attiecībā uz šādas informācijas kopīgošanu ar P>

Jūsu Iesniegtais saturs neietver programmas vai materiālus, kas satur Trojas zirgus, vīrusus, tārpus, kaitīgus kodus vai citu iespējami kaitniecīgu informāciju, programmas vai failus; un

Jūsu Iesniegtā satura izmantošana no P&G puses nepārkāpj šos Noteikumus, un tas neradīs kaitējumu nevienai personai un organizācijai.

Ja Iesniegtais saturs jebkādā veidā ir saistīts ar reklamēšanu, totalizatoriem, konkursiem, pārdošanu par pusvelti vai līdzīgām programmām, uz to var attiekties Papildu noteikumi. Ikviens viedoklis, padoms, apgalvojums, pakalpojumi, piedāvājumi vai cita veida informācija, kas ietverta Iesniegtajā saturā, kas tiek pausts vai padarīts pieejams Vietnē, ir attiecīgā(-o) autora(-u) vai izplatītāja(-u), un nevis P&G. Mēs neapstiprinām, ne garantējam šāda Iesniegtā satura precizitāti, pabeigtību vai noderīgumu.

P&G neizskata un nevar izskatīt visus Iesniegtos saturus, kas tiek ievietoti vai ko izveido lietotāji, piekļūstot Vietnei, un nekādā veidā nav atbildīgs par šo Iesniegto saturu. Jūs atzīstat, ka, sniedzot jums iespēju izskatīt un izplatīt lietotāju radītu saturu Vietnē, P&G rīkojas tikai kā pasīvs starpnieks šādai izplatīšanai un neuzņemas nekādas saistības vai atbildību attiecībā uz Iesniegtajiem saturiem vai darbībām Vietnē. P&G nebūs nekādas saistības ievietot vai izmantot Iesniegto(-os) saturu(-us). P&G patur tiesības bloķēt un/vai dzēst Ievietotos saturus un/vai Lietotājus, kas ir aizskaroši, neslavu ceļoši vai piedauzīgi, (b) krāpnieciski, maldinoši vai mānīgi, (c) pārkāpj autortiesības, preču zīmi vai kāda cita intelektuālā īpašuma tiesības, (d) pārkāpj kādu likumu vai noteikumu vai (e) aizskarošs vai kā savādāk nepieņemams P&G uzņēmumam pēc tā ieskatiem. Ņemiet vērā, ka jebkādu personu identificējošu informāciju, ko Jūs iesniedzat vai nosūtat, Procter & Gamble apstrādās saskaņā ar Procter & Gamble Paziņojumu par konfidencionalitāti.

Izņemot jebkādu personu identificējošu informāciju, ko mēs varam ievākt no jums saskaņā ar Paziņojumā par konfidencionalitāti, ikviens Iesniegtais saturs tiks uzskatīts par nekonfidenciālu un neprivātu. P&G neuzņemas nekādas saistības attiecībā uz Iesniegtajiem saturiem.

Iesniedzot Iesniegto saturu, jūs piešķirat P&G sekojošo:

neekskluzīvas, vispasaules, pastāvīgas, neatsaucamas, pilnībā samaksātas, bez autoratlīdzības, pilnībā apakšlicencējamas un nododamas tiesības un licenci izmantot, uzraudzīt, izskatīt, reproducēt, mainīt, pielāgot, publicēt, tulkot, radīt atvasinātus darbus no, izplatīt, pārsūtīt, demonstrēt un izmantot šādu(-us) Iesniegto(-os) saturu(-us), pilnībā vai daļēji, jebkurā plašsaziņas līdzeklī, formātā vai tehnoloģijā, tiešsaistē vai bezsaistē, vai jau zināmā vai vēlāk atklātā, jebkurā veidā, tostarp, bet ne tikai visos reklāmas, publiski apskatāmos un/vai komentējamos (vai nu P&G tīmekļa vietnēs, vai trešās puses tīmekļa vietnēs), sludinājumu, mārketinga, pārdošanas veicināšanas, publicitātes un komerciālos lietojumos un saistītos palīglietojumos, bez iepriekšēja brīdinājuma vai maksājuma vai atļaujas nepieciešamības no Jums (izņemot, kad to aizliec likumdošana);

neierobežotas, vispasaules, pastāvīgas, neatsaucamas, pilnībā samaksātas, bez autoratlīdzības, pilnībā apakšlicencējamas un nododamas tiesības un licenci izmantot jūsu vārdu, uzvārdu, segvārdu, lietotājvārdu, biogrāfisko informāciju, jūsu balss ierakstus un/vai jebkādus attēlus, fotogrāfiskus vai videogrāfiskus klipus, portretus, attēlus vai bildes ar jums vai kādus citus materiālus ar jūsu publicēšanas tiesībām (kopā saukti par „Jūsu personīgais saturs"), ko satur jūsu Iesniegtais(-ie) saturs(-i), sakombinētā vai sagrozītā veidā vai kā savādāk ietvertus citos radošos autortiesību darbos, jebkurā plašsaziņas līdzeklī, formātā vai tehnoloģijā, tiešsaistē vai bezsaistē, vai jau zināmā vai vēlāk atklātā, jebkurā veidā, tostarp, bet ne tikai visos reklāmas, publiski apskatāmos un/vai komentējamos (vai nu P&G tīmekļa vietnēs, vai trešās puses tīmekļa vietnēs), sludinājumu, mārketinga, pārdošanas veicināšanas, publicitātes un komerciālos lietojumos un saistītos palīglietojumos, bez iepriekšēja brīdinājuma vai maksājuma vai atļaujas nepieciešamības no jums (izņemot, kad to aizliedz likumdošana).

Jūs arī piekrītat atteikties no jebkādām piemērojamām morālām tiesībām, kas ietvertas jūsu Iesniegtajā(-os) saturā(-os), attiecībā uz jebkuru no iepriekš minētajiem lietojumiem.

Iesniedzot Iesniegto saturu, jūs piekrītat atbrīvot no atbildības, aizsargāt un atlīdzināt no savas un savu likumisko pārņēmēju, tiesību pārņēmēju un pārstāvju puses P&G un tās attiecīgajiem ierēdņiem, direktoriem un darbiniekiem sakarā ar un par jebkādu un visiem prasījumiem, prāvām, tiesas procesiem, prasībām, saistībām un zaudējumiem, kas radušies no vai saistībā ar Iesniegtā satura izmantošanu, tostarp, bet ne tikai par jebkādu un visām prasībām par maldinošu reklāmu, autortiesību pārkāpumu, privātuma pārkāpumu, publicēšanas vai morālo tiesību pārkāpumu un/vai apmelojumu. Neierobežojot iepriekšminēto, nekādā gadījumā jums nav tiesību, kā arī jūs atsakāties no jebkādām tiesībām aizliegt, ierobežot vai kavēt Iesniegtā satura vai jūsu personīgā satura, kas ietverts šādā Iesniegtā saturā, izmantošanu vai jebkādu P&G tiesību izmantošanu, kā norādīts iepriekš.

Jūs apzināties, ka P&G paļaujas uz jūsu apliecinājumiem, tiesību piešķiršanu, atteikšanos un atbrīvošanu no atbildības, ļaujot jums iesniegt Iesniegto saturu. Jūs atzīstat, ka nedrīkstat pārtraukt vai atcelt piešķirtās tiesības un licences, un/vai atbrīvojumus no atbildības, kas ietverti šajā Vienošanās.

P&G negarantē, ka jums būs iespēja rediģēt vai dzēst Savu iesniegto saturu. Jūs atzīstat, ka jūs, nevis P&G, esat atbildīgs par ikviena Iesniegtā satura būtību.

Atpakaļ uz sākumu.

Rīcības kodekss

Piekļūstot vai izmantojot ikvienu Vietni vai kādu līdzekli, kas tiek piedāvāts, izmantojot mūsu Vietni, tostarp, bet ne tikai, iesniedzot Iesniegto saturu mūsu Vietnē, jūs piekrītat ievērot turpmākos rīcības standartus. Jūs piekrītat, ka nedarīsiet turpmāko, kā arī neatļausiet un neveicināsiet citas personas vai organizācijas mēģinājumus:

 • izmantot Vietni, pārkāpjot šos Noteikumus;

 • nereproducēt, nepavairot, nekopēt, nepārdot, tālāk nepārdot un neizmantot nekādiem komerciāliem mērķiem nekādu Vietnes daļu vai Vietnes lietošanu vai piekļuvi tai;

 • traucēt, draudēt, vajāt vai tīšām mulsināt vai sagādāt ciešanas citai personai vai organizācijai;

 • uzdoties par kādu citu personu vai organizāciju;

 • reklamēt, uzmākties ar vai piedalīties kādās vairāklīmeņu tirdzniecības vai finanšu piramīdas shēmās;

 • lūgt personu identificējošu informāciju no nepilngadīgām (jaunākām par 18 gadiem) personām vai izmantot šādas personas;

 • iesaistīties traucējošās aktivitātēs, piemēram, vairāku ziņu sūtīšana ar mērķi monopolizēt forumu vai tādu ziņu izlikšana, kas nav saistītas ar foruma tēmu vai tematu;

 • ieviest vīrusus, tārpus, Trojas zirgus, kaitīgus kodus vai programmatūru, vai citus materiālus, kas satur tīmekļa vietnei kaitniecīgu sastāvdaļu,

 • iegūt neatļautu piekļuvi kādai datorsistēmai vai nepubliskai Vietnes daļai vai traucēt vai pārtraukt Vietņu darbību, serverus vai tīklus, kas pievienoti Vietnēm;

 • aizkārt jebkādas personas privātumu, tostarp personu identificējošas vai citādi privātas, vai jutīgas informācijas par personu publicēšana bez tās piekrišanas vai personu identificējošas informācijas par Vietnes lietotājiem savākšana;

 • iesaistīties, mudināt uz, atbalstīt, sniegt norādījumus vai apspriest rīcību, kas būtu traktējama kā kriminālpārkāpums vai civilpārkāpums saskaņā ar likumiem, likumdošanas aktiem, rīkojumiem vai noteikumiem;

P&G nevar nodrošināt un nenodrošina, ka citi Lietotāji ievēro vai ievēros iepriekšminēto Rīcības kodeksu vai citus šajos Noteikumos ietvertos noteikumus, un, starp jums un mums, jūs ar šo uzņematies visus zaudējumu vai kaitējuma riskus, kas varētu rasties šādas neievērošanas gadījumā.

Atpakaļ uz sākumu.

Vietnes var saturēt saites uz citām vietnēm internetā, kas pieder un ko pārvalda trešās puses („Ārējās saites"). Pat ja trešā puse ir saistīta ar P&G, P&G nav nekādas kontroles pār šīm Ārējām saitēm, no kurām visām ir atsevišķas privātuma politikas, informācijas vākšanas prakses un no P&G neatkarīgi noteikumi un nosacījumi. P&G nav nekādas atbildības vai saistību attiecībā uz šīm neatkarīgajām politikām vai rīcībām, kā arī tas nav atbildīgs par šādu tīmekļa vietņu privātuma praksēm, noteikumiem un nosacījumiem un saturu. Šīs saistītās saites ir domātas tikai jūsu ērtībām un tādēļ jūs piekļūstat tām uz savu atbildību. Saites nenozīmē, ka P&G sponsorē, apstiprina, ir saistīts ar vai ir likumīgi atļāvis izmantot preču zīmi, firmas nosaukumu, pakalpojuma zīmi, dizainu, logotipu, simbolu vai kādu citu ar autortiesībām aizsargātus materiālus, kas tiek attēloti vai kuriem var piekļūt, izmantojot šādas Ārējās saites.

Ja apņematies kopīgot jebkādu informāciju par jebkuru P&G produktu, izmantojot sociālo tīklu platformu, ieskaitot P&G nodrošinātās saites Vietnē, jūs varat publicēt šādu informāciju pa tiešo savā profilā sociālo tīklu platformā, nepametot Vietni. Dažas sociālo tīklu platformas piedāvā funkcionalitāti, kas ļauj lietotājam saņemt un nosūtīt datus uz sociālo tīklu platformu, izmantojot pārklājumus vai citu tehnoloģiju. Kaut arī varētu šķist, ka datus ir savācis P&G, patiesībā datus pa tiešo ir savākusi sociālo tīklu platforma un/vai trešās puses pakalpojumu sniedzējs. Uz jūsu sociālo tīklu platformas izmantošanu, lai kopīgotu informāciju, attiecas un jums jāievēro attiecīgās sociālo tīklu platformas noteikumi, nosacījumi un ierobežojumi

Atpakaļ uz sākumu.

Vietnes un produkta tiesību ģeogrāfiskā joma

P&G uzrauga un pārvalda Vietnes Latvijā. Ikviens prasījums vai apgalvojums par P&G produktu efektivitāti un/vai ikviens prasījums vai apgalvojums, kas salīdzina P&G produktu efektivitāti ar citu produktu efektivitāti, skaidri attiecas tikai uz Latviju, ja vien Vietnē nav norādīts savādāk. Ja vien Vietnēs nav norādīts savādāk, Vietnes paredzētas tikai tādu P&G produktu reklamēšanai, ko P&G pārdod Latvijā un tās teritorijās, un P&G nesniedz nekādus apliecinājumus tam, ka materiāli tā Tīmekļa vietnēs vai tur aprakstītie produkti ir piemēroti vai pieejami lietošanai citās valstīs.

P&G nesniedz nekādus apliecinājumus tam, ka jebkuras Vietnes saturs būtu piemērots vai pieejams lietošanai ārpus Latvijas robežām. Piekļuve Vietnēm no teritorijām, kur to saturs ir pretlikumīgs vai aizliegts. Tie, kas izvēlas piekļūt Vietnēm no teritorijām ārpus Latvijas, dara to pēc savas iniciatīvas un uz savu atbildību, kā arī ir atbildīgi par piemērojamo vietējo likumu ievērošanu. Jūs nedrīkstat izmantot vai eksportēt Saturu, pārkāpjot ASV eksporta likumus un noteikumus.

Atpakaļ uz sākumu.

Elektroniskā komunikācija

Apmeklējot Vietni vai nosūtot mums e-pasta ziņojumus, jūs sazināties ar mums elektroniskā veidā. Mēs pēc saviem ieskatiem varam sazināties ar jums elektroniski, tostarp, bet ne tikai publicējot paziņojumus Vietnēs vai atbildot uz jūsu e-pasta ziņojumu. Jūs piekrītat, ka visas vienošanās, paziņojumi, informācijas atklāšana vai cita veida saziņa, ko mēs sniedzam jums elektroniski, atbilst visām likumu prasībām par šādu saziņu rakstiskā veidā.

Atpakaļ uz sākumu.

Vietnes saturs - atruna

Materiāli Vietnē (tostarp visas diagrammas, programmatūra, ieteikumi vai citi materiāli) un jebkuri materiāli, kas pieejami, izmantojot Vietni, tiek nodrošināti tādi „kā ir" un bez jebkāda veida garantijām, nedz skaidri izteiktām, nedz arī netieši norādītām. Visos ar piemērojamo likumu noteiktajos gadījumos P&G atsakās no visām garantijām, gan skaidri izteiktām, gan netieši norādītām, tostarp, bet ne tikai visām netiešajām garantijām par piemērotību pārdošanai, piemērotību konkrētajam mērķim, nosaukumu un tiesību nepārkāpšanu. P&G negarantē, kā arī nesniedz nekādus apliecinājumus attiecībā uz Vietnes materiālu lietošanu vai šādu materiālu lietošanas rezultātiem saistībā ar pareizību, precizitāti, uzticamību vai citiem faktoriem. Materiāli Vietnē var ietvert tehniskas neprecizitātes vai noformējuma kļūdas. Šie materiāli var būt kļūdaini vai palikt kļūdaini pilnveides, kas notiek pēc to attiecīgajiem datumiem, rezultātā. P&G neuzņemas nekādas saistības pārbaudīt vai uzturēt šādas informācijas precizitāti. Tā kā dažas jurisdikcijas nepieļauj ierobežojumus attiecībā uz netiešo garantiju ilgumu vai atbildības izslēgšanu vai ierobežošanu attiecībā uz sekojošiem vai nejaušiem bojājumiem, iepriekšminētie ierobežojumi var neattiekties uz jums.

Atpakaļ uz sākumu.

Vietnes darbība - atruna

P&G cenšas uzturēt Vietni un tās darbību, bet nav un nevar būt atbildīgs par jebkādu defektu rezultātiem, kas varētu būs Vietnē vai tās darbībā. Attiecībā uz Vietnes darbību P&G skaidri atsakās no jebkāda veida garantijām, gan skaidri izteiktām, gan netieši norādītām, tostarp, bet ne tikai visām netiešajām garantijām par piemērotību pārdošanai, piemērotību konkrētajam mērķim, nosaukumu un tiesību nepārkāpšanu. P&G negarantē, ka (i) Vietnes darbība būs atbilstoša lietotāja prasībām; (ii) piekļuve Vietnei būs netraucēta, savlaicīga, droša, bez vīrusiem, tārpiem, Trojas zirgiem vai citām kaitīgām sastāvdaļām, kā arī bez defektiem un kļūdām; (iii) rezultāti, ko var iegūt no Vietnes izmantošanas, būs precīzi vai uzticami; vai (iv) defekti tiks novērsti. Jūs (un nevis P&G) uzņematies visas izmaksas saistībā ar visu apkopi, remontu vai labošanu, kas var būt nepieciešama jūsu datoraprīkojumam vai programmatūrai vīrusu, kļūdu vai kādu citu problēmu dēļ, kas jums varētu būt radušās Vietnes apmeklēšanas rezultātā. Tā kā dažas jurisdikcijas nepieļauj ierobežojumus attiecībā uz netiešo garantiju ilgumu vai atbildības izslēgšanu vai ierobežošanu attiecībā uz sekojošiem vai nejaušiem bojājumiem, iepriekšminētie ierobežojumi var neattiekties uz jums.

Atpakaļ uz sākumu.

Atbildības ierobežojums

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ P&G NEBŪS ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM, SODA, NEJAUŠIEM, AR SODA NAUDU SAISTĪTIEM VAI SEKU RADĪTIEM ZAUDĒJUMIEM VAI JEBKURIEM ZAUDĒJUMIEM, PAT JA P&G IEPRIEKŠ IR TICIS INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, VAI NU AR RĪCĪBU SASKAŅĀ AR LĪGUMU, NOLAIDĪBU VAI KĀDU CITU TEORIJU, KAS RODAS SAISTĪBĀ AR INFORMĀCIJAS, PAKALPOJUMU UN MATERIĀLU, KAS PIEEJAMI VIETNĒ, IZMANTOŠANU, NESPĒJU TOS IZMANTOT VAI TO VEIKTSPĒJU. TOMĒR ŠIEM IEROBEŽOJUMIEM JĀATTIECAS UZ IKVIENA IEROBEŽOJOŠĀ TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻA PAMATMĒRĶA NEĪSTENOŠANOS.

Ja iepriekšminētais atbildības ierobežojums nav piemērojams, Pakalpojuma sniedzēja maksimālā atbildība pret jums nedrīkst pārsniegt jūsu samaksāto summu par produktiem vai pakalpojumiem, ko esat pasūtījis, izmantojot Vietni. Dažas jurisdikcijas nepieļauj atbildības ierobežošanu vai izslēgšanu noteiktiem zaudējumiem, tādēļ iepriekšminētie ierobežojumi un izslēgšana var neattiekties uz jums tādā mērā, kā šādas jurisdikcijas likumi attiecas uz šiem Noteikumiem. Ja tas attiecas uz jums un jūsu Vietnes lietošana nepieļauj jūsu atteikšanos no jebkādām tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, šie Noteikumi nepieprasa jums atteikties no šādām tiesībām

Atpakaļ uz sākumu.

Atlīdzināšana

Jūs piekrītat atlīdzināt, pasargāt un atbrīvot no atbildības P&G, tās ierēdņus, direktorus, darbiniekus, pārstāvjus, licences devējus un piegādātājus attiecībā uz visiem zaudējumiem, izdevumiem, kompensācijas un izmaksām, tostarp pieņemamiem advokātu honorāriem, kas radušies Noteikumu pārkāpšanas, Vietnes izmantošanas (tostarp nolaidīgas vai nelikumīgas rīcības) no jūsu puses dēļ un/vai jebkuras Vietnes, kurā jūs esat reģistrējies, izmantošanas no citas personas puses ar jūsu lietotāja kontu dēļ

Atpakaļ uz sākumu.

Piemērojamie likumi un strīdi

Gadījumos, kad to atļauj likumdošana, šiem Noteikumiem jāpiemēro un tie jāinterpretē visos aspektos saskaņā ar Latvijas materiālo tiesību normām, neņemot vērā tiesību normu izvēles iespēju, un nevis ar 1980. gada ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma un pārdevuma līgumiem. Jūs piekrītat, ka, izņemot šeit norādīto, visi strīdi, kas tieši vai netieši rodas saistībā ar šiem Noteikumiem vai Vietni (tostarp P&G produktu iegāde caur Vietni) jāizšķir tikai Latvijā. Ar šo jūs neatsaucami piekrītat šādam tiesas apgabalam un šādas tiesas īpašajai jurisdikcijai attiecībā uz jebkādu šādu strīdu.

Ikviens pamats lietas ierosināšanai vai prasība, kas tieši vai netieši radusies saistībā ar šiem Noteikumiem vai Vietni (tostarp P&G produktu iegāde caur Vietni), jāuzsāk viena (1) gada laikā pēc prasības vai pamata lietas ierosināšanai rašanās.

Paziņojums par konfidencionalitāti nodrošina personām individuālas iespējas iesniegt sūdzības saistībā ar Paziņojumu par konfidencionalitāti un to personas informāciju.

Atpakaļ uz sākumu.

Nav atteikšanās no tiesībām

Kādas šo Noteikumu daļas neīstenošana no P&G puses nav uzskatāma par atteikšanos no jebkādām P&G tiesībām saskaņā ar šiem Noteikumiem attiecībā uz vai nu daļējām vai turpmākām rīcībām no jebkādas personas puses. Ne jebkādu naudas līdzekļu pieņemšana no P&G puses, ne kādas personas paļaušanās uz P&G rīcībām nav uzskatāma par atteikšanos no jebkādas no šo Noteikumu daļas. Tikai īpašai, rakstiskai atteikšanās no tiesībām, ko parakstījis pilnvarots P&G pārstāvis, jābūt juridiskam spēkam.

Atpakaļ uz sākumu.

Autortiesības un preču zīmes

Viss Vietnē iekļautais saturs, tostarp, bet ne tikai teksts, dizains, attēli, saskarnes vai kods, vai saistītā atlase un noformējumi ir ar autortiesībām aizsargāti kā kolektīvs darbs saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu un citiem autortiesību likumiem, un tas ir P&G īpašums. Kolektīvais darbs ietver darbus, kas ir licencēti P&G uzņēmumam. Autortiesības 2000-2015. VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS. Visas preču zīmes, pakalpojumu zīmes un firmas nosaukumi (kopā saukti par „Zīmēm") ir Procter & Gamble vai citu attiecīgo īpašnieku, kuri ir piešķīruši P&G uzņēmumam tiesības un licenci uz šādām Zīmēm, preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes vai to īpašums.

Atpakaļ uz sākumu.

Lejupielādētā programmatūra

Ja lejupielādējat programmatūru no Vietnes, programmatūra un visi ar programmatūru saistītie faili, attēli un dati (kopā saukti par „Programmatūru") tiks jums licencēti no P&G puses. Jums nepieder lejupielādētā programmatūra, un P&G nenodod jums Programmatūras īpašumtiesības. P&G patur pilnīgas īpašumtiesības uz lejupielādēto programmatūru un visas intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar Programmatūru. Jūs nedrīkstat pārdalīt, pārdot, dekompilēt, dekonstruēt, izjaukt vai kā savādāk novest Programmatūru līdz cilvēkiem saprotamam veidam. Ja jūs lejupielādējat programmatūru no Tīmekļa vietnēm, jūs apliecināt un garantējat P&G uzņēmumam, ka nepārkāpjat šos likumus.

Atpakaļ uz sākumu.

Mobilā tālruņa versija

Vietne var piedāvāt iespējas un pakalpojumus, kas jums pieejami, izmantojot mobilo tālruni. Šīs iespējas un pakalpojumi var ietvert, bet ne tikai iespēju pārlūkot Vietni savā mobilajā tālrunī, augšupielādēt saturu Vietnē, saņemt ziņojumus no Vietnes, lejupielādēt lietojumprogrammas savā mobilajā tālrunī vai piekļūt Vietnes iespējām (kopā sauktas par „Mobilās iespējas"). Mēs varam ieturēt maksu par Mobilajām iespējām, un šīs maksas tiks atklātas pirms reģistrēšanās Mobilajām iespējām. Arī jūsu mobilo sakaru operators var ieturēt standarta ziņapmaiņas, datu un citas maksas. Šī maksa tiks atspoguļota jūsu mobilā tālruņa rēķinā vai tiks atvilkta no jūsu priekšapmaksas bilances. Jūsu operators var aizliegt vai ierobežot noteiktas Mobilās iespējas un noteiktas Mobilās iespējas var būt nesaderīgas ar jūsu operatoru vai mobilo ierīci. Šo jautājumu sakarā sazinieties ar savu operatoru. Atbilstošos apstākļos norādījumi par to, kā nepiekrist noteiktām Mobilām iespējām, tiks attēloti saistībā ar šīm Mobilajām iespējām. Parasti šo norādījumu ietvaros jums būs jānosūta atslēgvārds (piem., „PĀRTRAUKT", „ATCELT", „BEIGT", „ANULĒT ABONOMENTU", „IZBEIGT" utt.) uz attiecīgo īso numuru par Mobilajām iespējām.

Jūs piekrītat, ka Mobilās iespējas, kurām jūs esat reģistrējies, var nosūtīt jums saziņu uz jūsu mobilo ierīci saistībā ar P&G vai citām pusēm. Turklāt mēs varam ievākt informāciju saistībā ar jūsu Mobilo iespēju izmantošanu.

Atpakaļ uz sākumu.

Paziņojumi un procedūras autortiesību pārkāpumu pretenziju gadījumā

Paziņojumi par ierosināto autortiesību pārkāpumu jānosūta Vietnes nozīmētajam pārstāvim. VISI VAICĀJUMI, KAS NAV SAISTĪTI AR VAI NEATBILST SEKOJOŠAJAI PROCEDŪRAI, NETIKS ATBILDĒTI.

P&G respektē citu intelektuālo īpašumu, un mēs prasām saviem lietotājiem un apmeklētājiem rīkoties tāpat. P&G apstrādā un izmeklē paziņojumus par iespējamiem pārkāpumiem un veiks atbilstošas rīcības saskaņā ar Digitālās tūkstošgades autortiesību likumu („DMCA") un citiem piemērojamiem intelektuālā īpašuma likumiem. Saņemot DMCA atbilstošus paziņojumus, P&G rīkosies, lai liegtu vai novērstu piekļuvi jebkuram materiālam, kas pārkāpj autortiesības vai ir saistīts ar autortiesības pārkāpjošu darbību, un rīkosies, lai liegtu vai novērstu piekļuvi jebkādai atsaucei vai saitei uz materiālu vai darbību, kas konstatēta kā autortiesības pārkāpjoša.

Ja uzskatāt, ka jūsu darbs ir ticis nokopēts tā, ka tas varētu būt autortiesību pārkāpums, lūdzu, sniedziet P&G uzņēmumam tālāk minēto informāciju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu paziņojumā, lai tas būtu noderīgs, jāiekļauj šāda VISA informācija:

 1. fizisks vai elektronisks ekskluzīvo, iespējams pārkāpto autortiesību īpašnieka pilnvarotās personas paraksts;

 2. ar autortiesībām aizsargātā darba, kura autortiesības iespējams ir pārkāptas, apraksts;

 3. materiāla, kura autortiesības iespējams ir pārkāptas, atrašanās vietas Vietnē apraksts;

 4. jūsu adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese, kā arī visa cita informācija, kas ļautu P&G ar Jums sazināties;

 5. jūsu apgalvojums, ka jūs labticīgi uzskatāt, ka apstrīdētā izmantošana nav atļauta no autortiesību īpašnieka vai tā pārstāvja puses vai likuma ietvaros;

 6. jūsu apgalvojums, kas izteikts, apzinoties atbildību par nepatiesas informācijas sniegšanu, par to, ka iepriekšminētā informācija jūsu Paziņojumā ir pareiza un ka jūs esat autortiesību īpašnieks vai esat pilnvarots rīkoties īpašnieka, kura ekskluzīvās tiesības iespējams ir pārkāptas, vārdā.

Paziņojumi par ierosināto autortiesību pārkāpumu jāsūta:

Pa pastu : The Procter & Gamble Company

Legal/IP Division

Copyright Agent

One Procter & Gamble Plaza

Cincinnati, Ohio 45202

United States

Pa e-pastu : copyright.im@pg.com

(lūdzu, tēmas rindiņā norādiet „Paziņojums par pārkāpumu".)

SVARĪGA PIEZĪME : IEPRIEKŠMINĒTĀ INFORMĀCIJA IR SNIEGTA TIKAI, LAI PAZIŅOTU PROCTER & GAMBLE, KA JŪSU AR AUTORTIESĪBĀM AIZSARGĀTĀ MATERIĀLA AUTORTIESĪBAS VARĒTU BŪT PĀRKĀPTAS. VISI CITI VAICĀJUMI, PIEMĒRAM, AR PRODUKTIEM VAI PAKALPOJUMIEM SAISTĪTIE JAUTĀJUMI VAI PIEPRASĪJUMI, VAI JAUTĀJUMI PAR PRIVĀTUMU, NETIKS ATBILDĒTI ŠĪ PROCESA IETVAROS.

Atpakaļ uz sākumu.

Sazinieties ar mums

Ja šajos Noteikumos nav apskatīts jūsu jautājums vai ja jūs vēlaties ziņot par mūsu Rīcības kodeksa pārkāpumu, lūdzu, sazinieties ar mums šādā veidā:

Pa pastu

The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 United States

Pa e-pastu

Lūdzu, ejiet uz www.pg.com un noklikšķiniet uz „Sazināties ar mums" saites lapas apakšā.

Atpakaļ uz sākumu.

Sadaļu virsraksti

Sadaļu virsraksti šajos Noteikumos ir tikai jūsu ērtībām, un tiem nav juridiska spēka.

Atpakaļ uz sākumu.

Noteikumu nodalāmība

Ja kāda no šo Noteikumu sadaļām tiek atzīta par spēkā neesošu, pretlikumīgu, nepiemērojama vai esošu pretrunā jurisdikcijas likumiem, šāds atzinums nekādā veidā neietekmē pārējo sadaļu izpildāmību.

Atpakaļ uz sākumu.

Autortiesības 2001-2021 P&G. Visas tiesības aizsargātas.