Procter & Gamble

Skip to main content

A Procter & Gamble weboldalaira érvényes használati feltételek

Utoljára frissítve: 2016. február

TARTALOMJEGYZÉK

A Procter & Gamble vagy annak leány-, illetve társvállalatai, engedményesei, jogutódjai, márkatulajdonosai, licenctulajdonosai, engedélyesei és/vagy megbízottjai („P&G", „Procter & Gamble" vagy „mi") által üzemeltetett weboldalak hálózata (együttesen: „Weboldalak", „Oldalak", illetve „Oldal") különböző weboldalakból és weblapokból áll. Az ebben a dokumentumban felsorolt feltételek és értesítések (együttesen: „Feltételek") a P&G minden Weboldalára érvényesek. Ezenkívül, a P&G adott Weboldalai, illetve az említett Weboldalakon felkínált adott szolgáltatások és tevékenységek (pl. promóciók és csevegőszobák) szintén az említett Weboldalakon kifejtett további feltételek hatálya alá tartozhatnak („További feltételek"), melyek mindegyike a jelen dokumentumba hivatkozás útján épül be. Ha a jelen dokumentumban felsorolt feltételek bármelyike ellentmondásban van a P&G bármely adott weboldalán felsorolt További feltételekkel, akkor a További feltételek az irányadók.

A JELEN WEBOLDALNAK VAGY A P&G MÁS WEBOLDALAINAK A HASZNÁLATA ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET. A P&G Weboldalait azzal a feltétellel kínáljuk Önnek („Felhasználó"), hogy a Feltételeket és az alkalmazandó Adatvédelmi nyilatkozatot módosítás nélkül elfogadja. Az ehhez a Weboldalhoz vagy bármely más Weboldalhoz történő hozzáféréssel, illetve a felsoroltak használatával beleegyezik a jelen Feltételekbe és az alkalmazandó Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakba. Ha nem ért egyet ezekkel a Feltételekkel, ne használja ezt a Weboldalt, illetve egyik másik Weboldalt se.

Vissza az oldal tetejére.

Adatvédelem

A P&G Weboldalainak igénybevétele ezenfelül a következők hatálya alá esik: a P&G fogyasztói adatvédelmi nyilatkozata („Adatvédelmi nyilatkozat"). Ha valamelyik Weboldalnak további külön adatvédelmi rendelkezései vannak („További adatvédelmi rendelkezések"), akkor annak a Weboldalnak a használata az említett További adatvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozik. A P&G fogyasztói adatvédelmi nyilatkozata és a További adatvédelmi rendelkezések mindegyike „Adatvédelmi nyilatkozat".

Sütiket és egyéb technológiákat alkalmazunk adatgyűjtésre, amikor weboldalainkat felkeresi, beleértve IP-címét, a megtekintett weblapokat és azokat a hivatkozásokat is, amelyekre rákattint. Ezenkívül digitális sütiket is alkalmazunk azon e-mailek esetében, amelyeket azért küldünk, hogy tudassuk, az e-maileket megkaptuk. A sütiket böngészőjében törölheti, illetve el is utasíthatja. Ezeknek az adatoknak a segítségével - az Ön által a regisztrálási folyamat során a weboldalon vagy más módon nekünk megadott adatokkal együtt - olyan információkat küldhetünk Önnek, amelyek esetleg érdekelhetik; de mindezt adatvédelmi nyilatkozatunkkal összhangban tesszük. Ha további részletekre kíváncsi a sütikkel kapcsolatban, akkor kattintson ide.

Vissza az oldal tetejére.

Feltételek módosítása

A P&G időről időre megváltoztathatja ezeket a Feltételeket. Ha erre kerül sor, a fenti „Utoljára frissítve" sor módosul. Ön felelős azért, hogy e Feltételeket rendszeresen ellenőrizze. A Weboldal a Feltételek esetében alkalmazott változtatások posztolását követően az Ön részéről történő folytatólagos használatával jelzi, hogy e módosításokat elfogadta.

Vissza az oldal tetejére.

Weboldalak személyes használata

Hacsak másként nincs előírva, a Weboldal kizárólag az Ön részéről történő személyes, nem kereskedelmi jellegű igénybevételre szolgál. A Weboldalon látható vagy megjelenített egyetlen tartalom vagy közlemény („Tartalom") sem módosítható, másolható, terjeszthető, továbbítható, jeleníthető meg, hajtható végre, reprodukálható, publikálható, engedélyezhető, abból származó művek nem hozhatók létre, adható tovább, illetve értékesíthető, korlátozás nélkül beleértve - a jelen dokumentumban kifejezetten engedélyezettek kivételével - a szöveget, grafikát, fényképeket, képeket, mozgóképeket, hangot, illusztrációkat, információkat, szoftvert, termékeket vagy szolgáltatásokat, illetve azok elrendezését. Elismeri, hogy bármely tartalom mindennemű jogosulatlan felhasználása helyrehozhatatlan kárt okozhatna nekünk, ugyanakkor beleegyezik, hogy bármely ilyen jogosulatlan felhasználás esetén jogunk van - a jogszabályban vagy az equity jogrend értelmében rendelkezésre álló bármely más jogorvoslaton túlmenően - tiltó bírósági végzés alkalmazására. A Weboldalon a meghatározott anyaggal összefüggő, kifejezetten közölt korlátozások vagy megszorítások függvényében elektronikusan másolhatja és/vagy papírra kinyomtathatja a Tartalom részeit, de ezt kizárólag csak az Ön részéről történő, nem kereskedelmi jellegű felhasználás céljából teheti, illetve abból a célból, hogy nálunk valamit megrendeljen. A Tartalom bármely más, a mi előzetes írásos engedélyünk nélküli felhasználása - beleértve bármely Tartalom módosítását, másolását, terjesztését, újbóli közzétételét, megjelenítését vagy továbbítását is - szigorúan tilos.

Beleegyezik, hogy semmilyen termékismertetőt, -képet, -listát, illetve -árat nem gyűjt és/vagy nem használ fel, kivéve ha az az Ön részéről történő saját, nem kereskedelmi jellegű felhasználást céloz, illetve amennyiben arról van szó, hogy nálunk valamit megrendeljen.

Beleegyezik, hogy a Weboldal egyetlen részét sem másolja le, reprodukálja, másolja, értékesíti, viszonteladja vagy hasznosítja bármilyen kereskedelmi célra, illetve nem használja fel a Weboldalon található tartalmat, és nem is próbálkozik a Weboldalhoz való hozzáféréssel, korlátozás nélkül beleértve mindennemű „scrapinget" vagy bármely robot, webbejáró, illetve más automatikus eszköz igénybevételét. Előzetes írásos engedélyünk nélkül szintén tilos ennek a Weboldalnak vagy az ezen a Weboldalon megjelenített bármely információnak, illetve anyagnak a képkockák formájában történő megjelenítése vagy futtatása „in-line" összekapcsolás révén vagy hasonló eszköz segítségével egy másik weboldalon. Az erre a Weboldalra történő minden engedélyezett hivatkozásnak be kell tartania az összes alkalmazandó jogszabályt, előírást és rendelkezést. Kifejezett írásos engedélyünk nélkül Ön nem használhat semmilyen metajelölőt vagy más „rejtett szöveget", amely a mi nevünket vagy bármely védjegyünket, illetve az ezen a Weboldalon megjelenített termék bármely gyártójának a nevét, illetve védjegyét felhasználja. Továbbá, beleegyezik abba, hogy nem: (a) tesz semmit, ami - a mi kizárólagos megítélésünk alapján - ésszerűtlenül vagy aránytalanul nagy terhet ró vagy róhat infrastruktúránkra; (b) zavarja meg, illetve próbálkozik megzavarni a Weboldal megfelelő működését vagy a Weboldalon folytatott bármely tevékenységet; illetve (c) kerül meg bármely intézkedést, amelyet esetleg azért veszünk igénybe, hogy a Webhelyhez való hozzáférést megakadályozzuk vagy korlátozzuk.

Vissza az oldal tetejére.

A felhasználók által elküldött anyagok

E feltételek szabályozzák az Ön részéről tanúsított magatartást, az Ön, valamint a P&G jogait, ami az Ön részéről a P&G Weboldalakhoz kapcsolhattó bármely szöveget, fényképet, videót, feltett anyagot, közleményt, zenét, hangfelvételt, illusztrációs anyagot, értékelést, felülvizsgálatot vagy más anyagot, illetve információt illeti („Elküldött anyag"). Amikor Elküldött anyagot küld el, a következőkbe egyezik bele:

az Elküldött anyag eredeti és pontos, azt Ön hozta létre, és az nem személyesít meg senkit;

Ön jelenleg az Ön által Elküldött anyagban említett P&G termék(ek) jóhiszemű felhasználója, az Elküldött anyag pedig valós és becsületes véleményét tükrözi a P&G termékével (termékeivel) kapcsolatban csakúgy, mint az azokkal kapcsolatos jelenlegi tapasztalatát;

Ön nagykorú, illetve - amennyiben kiskorú - szülője vagy törvényes gondviselője beleegyezik az Elküldött anyagnak az Ön által történő elküldésébe;

Ön nem alkalmazottja a P&G-nek, ugyanakkor nem is dolgozik a P&G valamelyik leányvállalatánál vagy megbízottjánál, Önt nem is alkalmazza a P&G azzal a céllal, hogy a P&G termékeit reklámozza és/vagy értékesítse; ILLETVE - amennyiben Ön a P&G alkalmazottja, vagy a P&G valamelyik leányvállalatának, illetve megbízottjának dolgozik, egyszersmind Önt a P&G azért alkalmazza, hogy a P&G termékeit reklámozza és/vagy értékesítse, akkor Ön beleegyezik, hogy az Ön által elküldött anyagban egyértelműen és nyilvánvalóan közli a viszonyát a P&G-vel;

Elküldött anyagát (illetve annak bármely részét) még nem szerepeltette semmilyen más reklám- vagy promóciós anyagban, és a felsoroltaknak a P&G vagy bármely harmadik fél érdekében történő felhasználását nem is tervezte;

az Ön által Elküldött anyag elküldésére anélkül került sor, hogy az Ön javára bármilyen korábbi kifizetés történt volna vagy ilyenre ígéretet tettek volna, illetve Ön bármilyen kifizetést elvárna, cserébe az Ön által javasolt Elküldött anyagért. Az Ön által Elküldött anyag elküldésére egyébként anélkül kerül sor, hogy Ön bármilyen korábbi előnyt élvezett volna, illetve bármely jövőbeni előnyt elvárna, kivéve annak lehetőségét, hogy az Ön által Elküldött anyagot a P&G promóciós célokra használná fel. Vagy - amennyiben Ön viszont valamilyen előnyt élvezett - egyértelműen közzéteszi az Ön által Elküldött anyagban az említett előny részleteit;

az Ön által Elküldött anyag nem valótlan, félrevezető, sértő, trágár, közönséges, obszcén, lekicsinylő, becsmérlő, becsületsértő, rágalmazó, illetve más módon helytelen;

az Ön által Elküldött anyag nem tartalmaz olyan tartalmat, amely bármely harmadik fél szerzői jogát, szabadalmát, védjegyét, üzleti titkát, a publicitáshoz fűződő jogát, személyiségi, illetve erkölcsi jogait és/vagy bármely más alkalmazandó személyes vagy tulajdonosi jogokat sértene;

az Ön által Elküldött anyag nem tartalmaz olyan tartalmat, amely bármely jogszabályt, törvényt, rendeletet vagy rendelkezést sért, illetve olyan tartalmat, amely olyan magatartás része, olyan magatartásra buzdít, tanácsol, illetve oyan magatartással kapcsolatos utasításokat ad, amely bármilyen jogszabály, törvény, rendelkezés vagy rendelet értelmében polgár- vagy büntetőjogi bűncselekményt valósítana meg;

az Ön által Elküldött anyag nem tartalmaz olyan anyagot vagy tartalmat, amely gyűlöletbeszédnek tekintendő, illetve ésszerűen tekinthető, akár magánszemély, akár csoport ellen irányul, illetve amely egyébként jogellenesen fenyegető vagy zaklató jellegű, bármely egyén, társas viszony, vállalat vagy politikai szerv szempontjából;

az Ön által Elküldött anyag nem tartalmaz olyan tartalmat vagy anyagokat, amely zavart keltene, illetve másokat félrevezetne, pl. több olyan elküldött anyag posztolása, amely arra irányul, hogy a fórumot monopolizálja, illetve olyan Elküldött anyag posztolása, amely nem kapcsolódik a fórum által megjelölt témakörhöz vagy tematikához;

az Ön által Elküldött anyag nem tartalmaz olyan tartalmat, amely magában foglalja harmadik fél weboldalait, címeit, e-mail címeit, elérhetőségét, telefonszámait, egyéb információkat vagy véleményeket egy azonosított vagy ésszerűen azonosítható magánszeméllyel kapcsolatban, illetve magánjellegű adatokat (beleértve az érzékeny adatokat is) anélkül, hogy előbb kérné a szóban forgó egyén beleegyezését az említett adatoknak a P&G-vel történő megosztásához;

az Ön által Elküldött anyag nem tartalmaz olyan programozást vagy anyagokat, amelyek bármilyen trójait, vírust, férget, ártalmas kódot vagy más, esetleg kárt okozó adatokat, programokat, illetve fájlt tartalmaznak; és

az Ön által Elküldött anyagnak a P&G részéről történő felhasználása nem sérti e Feltételeket, ugyanakkor nem okoz kárt semmilyen magán-, illetve jogi személynek.

Ha az Elküldött anyag bármilyen tekintetben kapcsolódik promócióhoz, sorsjátékhoz, versenyhez, reklámajándékhoz vagy hasonló programhoz, a További feltételek lehetnek érvényesek. A Weboldalakon kifejezésre juttatott vagy elérhetővé tett Elküldött anyagok részét képező minden vélemény, tanács, kijelentés, szolgáltatás, ajánlat vagy egyéb információ nem a P&G-é, hanem az illető szerző(k)é vagy forgalmazó(k)é. Nem hagyjuk jóvá és nem is garantáljuk bármely ilyen Elküldött anyag pontosságát, hiánytalanságát, illetve használhatóságát.

A P&G nem ellenőriz és nem is ellenőrizhet a Weboldalhoz hozzáférő felhasználók által posztolt vagy létrehozott minden Elküldött anyagot, és semmilyen tekintetben nem is felelős az említett Elküldött anyagok tartalmáért. Elismeri, hogy számunkra annak a lehetőségnek a biztosításával, hogy a Weboldalon a felhasználó által generált tartalmat megtekinthessük és terjeszthessük, a P&G csupán passzív közvetítőként jár el az említett terjesztés tekintetében, ugyanakkor semmilyen kötelezettséget vagy anyagi felelősséget a Weboldalon megjelenő bármely Elküldött anyaggal vagy tevékenységgel kapcsolatban nem vállal. A P&G-nek semmilyen kötelezettsége nincs, amely bármely Elküldött anyag posztolását vagy felhasználását illeti. A P&G fenntartja magának a jogot mindazon Elküldött anyagok és/vagy Felhasználók blokkolására vagy eltávolítására, amely/aki tekintetében a P&G úgy dönt, hogy az (a) goromba, becsmérlő vagy obszcén, (b) csalárd, félrevezető vagy megtévesztő, (c) másvalaki szerzői jogát, védjegyét vagy; egyéb szellemi tulajdonjogát sérti, illetve (d) bármely jogszabályt vagy rendelkezést sért, illetőleg (e) a P&G számára - a P&G részéről történő kizárólagos megítéléstől függően - sértő vagy elfogadhatatlan. Vegye figyelembe, hogy minden olyan, személyazonosításra alkalmas adatot, amelyet Ön esetleg posztol vagy továbbít, a Procter & Gamble a Procter & Gamble Adatvédelmi nyilatkozatával összhangban kezel.

Mindazon, személyazonosításra alkalmas adat kivételével, amelyet esetleg az Adatvédelmi nyilatkozatunkban tisztázott utasítások értelmében Önről gyűjtünk, minden Elküldött anyagot úgy tekintünk, hogy az nem bizalmas, illetve nem védett. A P&G-nek semmilyen kötelezettsége nincs az Elküldött anyagokkal kapcsolatban.

Elküldött anyag elküldésével Ön az alábbiak mindegyikét biztosítja a P&G számára:

nem kizárólagos, az egész világra kiterjedő, örökös, visszavonhatatlan, teljes egészében kifizetett, licencdíjtól mentes, maradéktalanul alhasználati engedély alá vonható és átruházható jog, valamint engedély az említett Elküldött anyag(ok) teljes egészében vagy részben történő felhasználására, folyamatos figyelésére, ellenőrzésére, másolására, módosítására, adaptálására, publikálására, lefordítására, abból származó művek létrehozására, terjesztésére, továbbítására, megjelenítésére és megvalósítására bármilyen adathordozó, formátum vagy technológia online, illetve offline történő alkalmazásával, legyen az akár jelenleg már ismert, akár pedig csak a későbbiekben felfedezésre kerülő, éspedig bármilyen módon alkalmazott, korlátozás nélkül beleértve az említettek összes promóciós, nyilvános megtekintési és/vagy kommentálási (akár a P&G, weboldalain, akár harmadik félhez tartozó weboldalakon történik), reklámozási, marketinges, értékesítési, publicitási, illetve kereskedelmi felhasználáshoz, egyszersmind kiegészítő felhasználáshoz köthető, ugyanakkor bármilyen további értesítés vagy az Ön javára történő kifizetés, illetve az Öntől szükséges engedély beszerzése nélkül (kivéve ott, ahol ezt jogszabály tiltja); korlátlan, az egész világra kiterjedő, örökös, visszavonhatatlan, teljes egészében kifizetett, licencdíjtól mentes, maradéktalanul alhasználati engedély alá vonható és átruházható jog, valamint az engedély az Ön nevének, becenevének, felhasználónevének, életrajzi adatainak, az Önről készült hangfelvételnek és/vagy az Önről készült bármely illusztrációnak, fényképnek vagy videóklipnek, portrénak, ábrázolásnak, illetve képnek vagy az Ön a közzétételi jogokhoz fűződő jogára vonatkozó figyelmeztetésnek a felhasználására (együttesen: „az Ön Személyes tartalma"), éspedig az Ön Elküldött anyagában (anyagaiban) tartalmazottak szerint, összetett vagy torzított formában, illetve a szerzőség egyéb kreatív alkotásaiba más módon beépítettek szerint, bármilyen adathordozó, formátum vagy technológia online, illetve offline történő alkalmazásával, legyen az akár jelenleg már ismert, akár pedig csak a későbbiekben felfedezésre kerülő, éspedig bármilyen módon alkalmazott, korlátozás nélkül beleértve az említettek összes promóciós, nyilvános megtekintési és/vagy kommentálási (akár a P&G, weboldalain, akár harmadik félhez tartozó weboldalakon történik), reklámozási, marketinges, értékesítési, publicitási, illetve kereskedelmi felhasználáshoz, egyszersmind kiegészítő felhasználáshoz köthető, ugyanakkor bármilyen további értesítés vagy az Ön javára történő kifizetés, illetve az Öntől szükséges engedély beszerzése nélkül (kivéve ott, ahol ezt jogszabály tiltja).

Abba is beleegyezik, hogy lemond a fent felsorolt, javasolt felhasználások mindegyike esetében az Elküldött anyag(ok)hoz fűződő minden alkalmazandó erkölcsi jogáról.

Az Elküldött anyag elküldésével beleegyezik, hogy saját magát és utódjait, felhatalmazottjait és képviselőit, a P&G-t és annak minden érintett tisztségviselőjét, igazgatóját és alkalmazottját mentesíti a felelősség alól, ugyanakkor kártalanítja is minden kárigény, per, intézkedés, követelés, anyagi felelősség és kártérítés vonatkozásában, legyen az bármilyen típusú, amely az említett Elküldött anyag felhasználásából vagy azzal kapcsolatban jelentkezik, korlátozás nélkül beleértve a félrevezető reklámozás, a szerzői jog megsértése, a magántitok megsértése, a publicitáshoz fűződő jog vagy az erkölcsi jogok megsértése és/vagy a rágalmazás miatt felmerülő minden kárigényt is. Az előzőkben említettek korlátozása nélkül, Ön semmi esetre sem jogosult és semmiképpen nem mond le semmilyen jogról, ami az Elküldött anyag vagy az említett Elküldött anyagban megtestesülő Személyes tartalom felhasználásának, illetve a fentebb közöltek szerint a P&G bármely joga kiaknázásának a megakadályozását, korlátozását vagy megzavarását illeti.

Megértette, hogy a P&G az Ön által adott biztosítékokra, az Ön részéről a jogok megadására, a jogokról való lemondásra és engedélyezésére hagyatkozik, amikor engedélyezi egy Elküldött anyag elküldését. Elismeri, hogy a jelen Megállapodásban közölt jogok és engedélyek és/vagy engedélyezések megadását Ön nem szüntetheti meg, illetve nem érvénytelenítheti.

A P&G nem garantálja, hogy Önnek lehetősége lesz Elküldött anyagát szerkesztenie vagy törölnie. Elismeri, hogy Ön, nem pedig a P&G felelős minden Elküldött anyag tartalmáért.

Vissza az oldal tetejére.

Viselkedési kódex

Azzal, hogy valamelyik Weboldalhoz vagy a Weboldalunkon keresztül biztosított bármely más funkcióhoz hozzáfér, vagy azt felhasználja, korlátozás nélkül beleértve azt is, amikor egy Elküldött anyagot a Weboldalunkra elküld, beleegyezik a következő viselkedési normák betartásába. Beleegyezik, hogy az alábbiakat nem cselekszi, ugyanakkor az alábbi cselekedetekre a más természetes vagy jogi személy részéről irányuló próbálkozásokat sem engedélyezi, illetve nem is segíti elő:

 • A Weboldalnak a jelen Feltételek megszegésével történő igénybevétele;

 • Valamelyik Weboldal bármely részének a bármilyen kereskedelmi céllal történő másolása, reprodukálása, utánzása, értékesítése, viszonteladása vagy kiaknázása, illetve a Weboldal felhasználása vagy az ahhoz történő hozzáférés;

 • Más természetes vagy jogi személy háborgatása, fenyegetése, az utána való leskelődés, szándékos zaklatása vagy a felsoroltak szorongásának előidézése;

 • Más természetes vagy jogi személy megszemélyesítése;

 • Bármely többszintű marketing vagy piramisjáték reklámozása, szorgalmazása vagy az abban történő részvétel;

 • Személyazonosításra alkalmas adatok bármely tizennyolc (18) év alatti magánszemélytől történő elkérése, illetve bármely ilyen személy kihasználása;

 • Részvétel valamilyen bomlasztó tevékenységben, pl. többszörös üzenet küldése olyan igyekezetből, hogy a fórumot monopolizálják, illetve olyan anyagok posztolása, amelyek nem kapcsolódnak egy fórum megjelölt témaköréhez vagy tematikájához;

 • Olyan vírusok, férgek, trójaik, ártalmas kódok vagy bármely olyan szoftver, illetve egyéb anyag bevezetése/bemutatása, amely a weboldal szempontjából káros elemet tartalmaz;

 • Jogosulatlan hozzáférés elérése a Weboldalak bármely számítástechnikai rendszeréhez vagy nem nyilvános részéhez, illetve a Weboldalak, szerverek, illetve a Weboldalakhoz csatlakozó hálózatok megzavarása vagy fennakadásuk előidézése;

 • Behatolás bármely személy magánéletébe, beleértve a személyazonosításra alkalmas vagy más módon magánjellegű, illetve érzékeny adatok posztolását is valamilyen személlyel kapcsolatban, éspedig annak hozzájárulása nélkül, illetőleg személyazonosításra alkalmas adatok gyűjtése a Weboldalak felhasználóival kapcsolatban;

 • Olyan viselkedésre történő felbújtás, olyan viselkedés támogatása, azzal kapcsolatban utasítások adása, illetve az olyan viselkedés tanúsítására irányuló szándékkal történő összebeszélés, amely büntető- vagy polgárjogi vétséget testesítene meg, illetve más módon sértene bármely szövetségi, állami, helyi vagy nemzetközi jogszabályt, illetve rendelkezést.

A P&G nem biztosíthatja és nem is biztosítja, hogy más Felhasználók betartják vagy be fogják tartani az előzőkben említett magatartási kódexet, illetve a jelen Feltételek bármely más rendelkezését, ugyanakkor - Ön és mi közöttünk - Ön vállalja a betartás bárminemű említett hiányából fakadó kár vagy sérelem minden kockázatát.

Vissza az oldal tetejére.

A Weboldakak hivatkozásokat tartalmazhatnak az interneten fellelhető más weboldalakra, amelyek harmadik fél tulajdonában vannak, illetve amelyeket harmadik fél üzemeltet („Külső weboldalak"). Még akkor is, ha a harmadik fél kapcsolatban áll a P&G-vel, a P&G nem gyakorol ellenőrzést az említett Külső weboldalak felett, amelyek mindegyikének külön adatvédelmi irányelvei, adatgyűjtési gyakorlatai és feltételei vannak, éspedig függetlenül a P&G-től. A P&G-nek nincs semmilyen felelőssége, illetve anyagi felelőssége e független irányelvek vagy intézkedések tekintében, ugyanakkor nem is felelős az említett weboldalak adatvédelmi gyakorlatáért, feltételeiért, illetve tartalmáért. Ezek a hivatkozott weboldalak csak kényelmi szempontokat szolgálnak, ezért Ön azokhoz saját kockázatára fér hozzá. A hivatkozások nem jelentik azt, hogy a P&G szponzorál, támogat, kapcsolódik, illetve részese, illetőleg jogszerű engedéllyel rendelkezik az említett Külső weboldalakon megjelenített vagy azokon keresztül hozzáférhető bármely védjegy, kereskedelmi név, szolgáltatási védjegy, minta, logó, szimbólum vagy más, szerzői joggal védett anyag felhasználása tekintetében.

Ha úgy dönt, hogy bármely P&G-termékkel kapcsolatban bármely információt másokkal megoszt a közösségi hálózatokhoz tartozó platformon, beleértve a P&G részéről a Weboldalon keresztül biztosított hivatkozásokat is, akkor előfordulhat, hogy az említett információkat közvetlenül a saját profilján posztolhatja a közösségi hálózatokhoz tartozó platformon anélkül, hogy a Weboldalt elhagyná. A közösségi hálózatokhoz tartozó bizonyos platformok engedélyezik azt a funkciót, amelynek segítségével a felhasználó adatokat kaphat és továbbíthat a közösségi hálózatokhoz tartozó platformra átlapolók vagy egyéb technológia alkalmazásával. Jóllehet úgy tűnhet, hogy az adatokat a P&G gyűjti, az adatokat valójában közvetlenül a közösségi hálózatokhoz tartozó platform és/vagy egy harmadik felet megtestesítő szolgáltató gyűjti. Egy a közösségi hálózatokhoz tartozó platformnak az Ön részéről abból a célból való igénybevétele, hogy valamely információkat megosszon, a szóban forgó közösségi hálózatokhoz tartozó platform feltételeinek és korlátozásainak van alárendelve, amelyeket Önnek egyébként egyaránt be kell tartania.

Vissza az oldal tetejére.

A weboldal földrajzi hatóköre és a termékekkel kapcsolatos kárigények

A P&G a Weboldalakat Magyarországról ellenőrzi, illetve üzemelteti. A P&G-termékek hatékonyságával kapcsolatos minden kijelentés vagy nyilatkozat és/vagy a P&G -termékek és más termékek hatékonyságát összehasonlító minden kijelentés vagy nyilatkozat kifejezetten Magyarországra korlátozódik, hacsak mindez nincs a Weboldalon ettől eltérően közzétéve. Hacsak a Weboldalakon vagy azok részéről másként elő nincs írva, a Weboldalak - szándékuk szerint - csak azokat a P&G-termékeket reklámozzák, amelyeket a P&G Magyarországon forgalmaz, a P&G pedig semmilyen biztosítékot nem ad arra nézve, hogy a saját Weboldalain található anyagok vagy az említett Weboldalakon ismertetett termékek más helyeken történő felhasználás szempontjából megfelelők, illetve elérhetők.

A P&G semmilyen biztosítékot nem ad arra nézve, hogy valamely Weboldal tartalma Magyarországon kívüli helyeken történő igénybevétel szempontjából megfelelő vagy elérhető is. Tilos a Weboldalakhoz való hozzáférés azokról a területekről, ahol azok tartalma jogszabályba ütköző. Azok, akik úgy döntenek, hogy a Weboldalakhoz az Magyarországon kívüli helyekről férnek hozzá, ezt saját kezdeményezésükre és kockázatukra teszik, ugyanakkor ők felelősek az alkalmazandó helyi jogszabályok betartásáért is. Ön a tartalmat az Egyesült Államok exportelőírásainak és -rendelkezéseinek a megsértésével nem veheti igénybe, illetve nem exportálhatja.

Vissza az oldal tetejére.

Elektronikus kommunikáció

Amikor Ön ezt a Weboldalt felkeresi, illetve nekünk e-maileket küld, ezt velünk elektronikusan kommunikálva teszi. Kizárólag saját mérlegelésünk függően, előfordulhat, hogy Önnel elektronikusan kommunikálunk, korlátozás nélkül beleértve értesítések Weboldalakon történő posztolását, illetve az Ön e-mailjére történő válaszolást. Beleegyezik, hogy minden olyan megállapodás, értesítés, közzététel vagy egyéb kommunikáció, amely a mi részünkről Ön felé elektronikusan történik, eleget tesz minden olyan jogi követelménynek, amely szerint az említett kommunikációnak írásban történnie.

Vissza az oldal tetejére.

Weboldal tartalma - a felelősség korlátozása

A Weboldal anyagait (beleértve minden grafikát, szoftvert, ajánlást vagy egyéb anyagot is), a Weboldalon keresztül elérhetővé tett minden anyagot „megtekintett állapotban", bármilyen garancia - legyen az kifejezett vagy vélelmezett - nélkül kínáljuk. A P&G az alkalmazandó jogszabályok értelmében megengedhető legteljesebb mértékig elhárít minden kifejezett vagy vélelmezett garanciát, korlátozás nélkül beleértve az eladhatósággal, az egy konkrét célra való alkalmassággal, a jogcímmel vagy a jogbitorlás-mentességgel kapcsolatos minden vélelmezett garanciát is. A P&G nem garantálja, illetve nem is ad semmilyen biztosítékot a Weboldalon fellelhető anyagok felhasználásával vagy felhasználásuk eredményével kapcsolatban, ami az említett anyagok helyességét, pontosságát, megbízhatóságát vagy egyéb szempontjait illeti. A Weboldalon fellelhető anyagok esetében jelentkezhetnek technikai pontatlanságok vagy gépelési hibák. Ezek az anyagok pontatlanok lehetnek vagy azzá válhatnak az azok időpontját követően történő fejlesztés eredményeként. A P&G semmilyen kötelezettséget nem vállal az említett adatok pontosságának ellenőrzése vagy fenntartása tekintetében. Mivel bizonyos joghatóságok nem engedélyezik korlátozások alkalmazását abban a tekintetben, hogy mennyi ideig érvényes egy vélelmezett garancia, illetve az anyagi felelősség kizárása vagy korlátozása a következményi, illetve véletlenszerű károk után járó kártérítések esetében, a fenti korlátozások esetleg Önre nem vonatkoznak.

Vissza az oldal tetejére.

A weboldal üzemeltetése - a felelősség korlátozása

A P&G arra törekszik, hogy a Weboldalt és annak működését folyamatosan fenntartsa, viszont nem, illetve nem is lehet felelős bármely olyan hiba következményéért, amely esetleg a Weboldalon vagy annak működésével kapcsolatban fennáll. Ami a Weboldal működését illeti, a P&G kifejezetten elhárít minden garanciát, legyen az bármilyen jellegű, akár kifejezett, akár vélelmezett, korlátozás nélkül beleértve az eladhatósággal, az egy konkrét célra való alkalmassággal, a jogcímmel vagy a jogbitorlás-mentességgel kapcsolatos minden vélelmezett garanciát is. A P&G semmilyen garanciát nem vállal arra nézve, hogy (i) a Weboldal működése megfelel a felhasználó követelményeinek; (ii) a Weboldalhoz való hozzáférés fennakadásmentes, időben történik, biztonságos, vírusoktól, férgektől, trójaiaktól vagy más káros komponensektől, illetve a hibáktól vagy zavaroktól mentes; (iii) az esetleg a Weboldal igénybevétele révén kapott eredmények pontosak vagy megbízhatók; illetve (iv) hogy a zavarokat kijavítják. Ön (és nem a P&G) vállalja az összes szervizelés, javítás vagy korrekció minden költségét, amelyre az Ön számítástechnikai berendezése és szoftvere esetében bármely olyan vírus, hiba vagy bármely más probléma eredményeként szükség lehet, amely felsoroltak esetleg azáltal jelentkezhetnek, hogy Ön a Weboldalt felkeresi. Mivel bizonyos joghatóságok nem engedélyezik korlátozások alkalmazását abban a tekintetben, hogy mennyi ideig érvényes egy vélelmezett garancia, illetve az anyagi felelősség kizárása vagy korlátozása a következményi, illetve véletlenszerű károk után járó kártérítések esetében, a fenti korlátozások esetleg Önre nem vonatkoznak.

Vissza az oldal tetejére.

Anyagi felelősség korlátozása

A P&G SEMMI ESETRE SEM LESZ ANYAGILAG FELELŐS BÁRMIFÉLE KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, PÉNZBEN KIFEJEZHETŐ, VÉLETLENSZERŰ, BÜNTETŐ VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRTÉRÍTÉSÉRT, ILLETVE BÁRMINEMŰ KÁRTÉRÍTÉSÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA A P&G-T KORÁBBAN ÉRTESÍTETTÉK AZ EMLÍTETT KÁRTÉRÍTÉSEK FELMERÜLŐ LEHETŐSÉGÉRŐL, AKÁR A SZERZŐDÉS ÉRTELMÉBEN TÖRTÉNŐ INTÉZKEDÉS SORÁN, AKÁR MULASZTÁSBÓL KIFOLYÓLAG, AKÁR BÁRMELY MÁS ELMÉLET KERETÉBEN KERÜLT ARRA SOR, AMELY AZ EMLÍTETT, AZ EZEN WEBOLDAL RÉVÉN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ INFORMÁCIÓK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ANYAGOK FELHASZNÁLÁSÁBÓL, FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETETLENSÉGÉBŐL VAGY AZ EMLÍTETTEK TELJESÍTÉSÉBŐL FAKAD, ILLETVE AZZAL KAPCSOLATOS. E KORLÁTOZÁSOK BÁRMELY KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT LÉNYEGI CÉLJÁNAK A BÁRMINEMŰ SIKERTELENSÉGÉTŐL FÜGGETLENÜL ÉRVÉNYESEK.

Ha az anyagi felelősség az előzőkben említett korlátozása érvényesíthetetlennek bizonyul, a Szolgáltatók Ön felé jelentkező maximális anyagi felelőssége nem haladja meg az Ön által a Weboldalon keresztül megrendelt termékekért vagy szolgáltatásokért fizetett összeget. Bizonyos joghatóságok nem engedik meg az anyagi felelősség korlátozását vagy kizárását bizonyos kártérítések tekintetében, tehát a fenti korlátozások és kizárás esetleg nem érvényes Önre addig a mértékig, amennyire az említett joghatóság jogszabályai e Feltételekre alkalmazhatók. Ha a jogszabályok Önre érvényesek, és a Weboldalnak az Ön részéről történő igénybevétele nem engedi meg, hogy Ön bármely jogról vagy jogorvoslati lehetőségről lemondjon, az említett Feltételek nem írják elő, hogy Ön az említett jogok bármelyikéről lemondjon.

Vissza az oldal tetejére.

Kártalanítás

Beleegyezik, hogy a P&G-t, annak tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottjait, megbízottjait, licencadóit és beszállítóit kártalanítsa, védje és a felelősség alól mentesítse minden veszteség, költség, kártérítés és kiadás tekintetében, beleértve az ésszerű ügyvédi tiszteletdíjakat is, amely felsoroltak a Feltételek Ön által történő bármely megsértéséből, a Weboldalnak az Ön részéről történő igénybevételéből (beleértve a gondatlan vagy törvényellenes viselkedést is) és/vagy bármely olyan webhelynek az alkalmazásából fakad, amelynek tekintetében Ön - bármely más személy révén - az Ön felhasználói fiókjának az igénybevételével regisztrált.

Vissza az oldal tetejére.

Alkalmazandó jogszabályok és jogviták

A jogszabályban megengedett mértékig, a Feltételek tekintetében Magyarországnak az anyagi joggal kapcsolatos jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül annak jogválasztási rendelkezéseire, és nem véve figyelembe az ENSZ 1980. évi egyezményét a nemzetközi áruértékesítésre vonatkozó szerződésekkel kapcsolatban. Beleegyezik, hogy - a jelen dokumentumban meghatározottak kivételével - a Feltételekből vagy a Weboldalból közvetlenül vagy közvetve fakadó, illetve az ezekkel közvetlenül vagy közvetve kapcsolatos összes jogvitát (a P&G termékeinek a Weboldalon keresztül történő megvásárlását is beleértve) kizárólag Magyarországon rendezik. Ön visszavonhatatlan beleegyezését adja az illetékes bíróság, valamint minden ilyen bíróság kizárólagos illetékessége tekintetében, ami bármely ilyen jogvitát érint.

Az Ön részéről esetleg a Feltételekből vagy a Weboldalból közvetlenül vagy közvetve származó, illetve az említettekkel közvetlenül vagy közvetve kapcsolatban álló bármely kereseti alapot vagy kárigényt (a P&G termékeinek a Weboldalon keresztül történő megvásárlását is beleértve) el kell indítani a kárigény vagy a kereseti alap keletkezésétől számított egy (1) éven belül.

Az Adatvédelmi nyilatkozat külön opciókat kínál magánszemélyek számára abból a célból, hogy panaszokat nyújthassanak be az Adatvédelmi nyilatkozattal és saját személyes adataikkal kapcsolatban.

Vissza az oldal tetejére.

A jogról való lemondás hiánya

A P&G részéről a Feltételek bármely része érvényesítésének bárminemű elmulasztása nem képezi a P&G Feltételekből fakadó bármely jogáról való lemondást, akár részbeni, akár jövőbeni intézkedésről van szó bármely személy részéről. Sem bármely pénzösszeg P&G részéről történő elfogadását, sem pedig bármely személy részéről a P&G intézkedéseire történő hagyatkozást nem tekintjük a Feltételek bármely részéről való lemondásnak. Kizárólag az olyan meghatározott, írásos, a jogról való lemondásról szóló nyilatkozatnak van bármiféle joghatálya, amelyet a P&G meghatalmazott képviselője aláírt.

Vissza az oldal tetejére.

Szerzői jogok és védjegyek

Az ezen a Weboldalon található teljes tartalom - korlátozás nélkül beleértve a szöveget, tervezést, grafikát, csatlakozási felületeket vagy kódot és ezek kijelölt választékát és elrendezését is - az Egyesült Államokban érvényes és más szerzői jogi jogszabályok értelmében, kollektív alkotásként, szerzői jogvédelem alatt áll, ugyanakkor a P&G tulajdona. A kollektív alkotásnak részei azok az alkotások, amelyek licenc alkalmazásával kerülnek a P&G részéről felhasználásra. Szerzői jog 2000-2015. MINDEN JOG FENNTARTVA. Minden végjegy, szolgáltatási védjegy és kereskedelmi név (együttesen: „Védjegyek") a Procter & Gamble védjegyei vagy bejegyzett védjegyei, egyszersmind a Procter & Gamble, illetve más olyan tulajdonosok tulajdonában van, akik a P&G-nek jogot biztosítottak és engedélyt adtak az említett Védjegyek felhasználására.

Vissza az oldal tetejére.

Letöltött szoftver

Ha szoftvert tölt el a Weboldalról, a szoftvert és a szoftverrel kapcsolatos minden állományt, képet és adatot (együttesen: „Szoftver") Önnek a P&G licenc alkalmazásával enged át. Ön nem birtokolja a letöltött szoftvert, a P&G pedig nem adja át a Szoftver tulajdonjogát Önnek. A P&G megtartja a letöltött Szoftver teljes tulajdonjogát és az ahhoz fűződő jogcímet, valamint a Szoftverhez kapcsolódó összes szellemi tulajdonjogot is. Ön a Szoftvert nem vonhatja újraterjesztés alá, nem értékesítheti, fordíthatja vissza, fejtheti vissza, nem elemezheti annak belső felépítését, illetve más módon sem redukálhatja ember által érthető formátumúra. Ha a Szoftvert a Weboldalakról tölti le, akkor biztosítékot ad és garantálja a P&G felé, hogy Ön az említett jogszabályokat nem sérti meg.

Vissza az oldal tetejére.

Mobiltelefonok

A Weboldal kínálhat olyan funkciókat és szolgáltatásokat is, amelyek az Ön számára a mobiltelefonján keresztül elérhetők. E funkciók és szolgáltatások korlátozás nélkül kiterjedhetnek annak lehetőségére is, hogy a Weboldalon saját mobiltelefonjáról böngészhessen, a Weboldalra tartalmat tölthessen fel, a Weboldalról üzeneteket kaphasson, saját mobiltelefonjára alkalmazásokat tölthessen le, illetve a Weboldal funkcióihoz hozzáférhessen (együttesen: „Mobilfunkciók"). A Mobilfunkciókért díjat számíthatunk fel, ezeket a díjakat pedig még a Mobilfunkcióra történő regisztrálás befejezése előtt tudomására hozzuk. Ugyanakkor saját szolgáltatója díjat számíthat fel a standard üzenetközvetítésért, az adatok továbbításáért és egyéb módon is. A díjak és költségek mobiltelefonjának számláján megjelennek, illetve levonásra kerülnek az előre kifizetett egyenlegéből. Szolgáltatója megtilthatja vagy korlátozhatja bizonyos Mobilfunkciók alkalmazását, bizonyos Mobilfunkciók pedig esetleg nem kompatibilisek az Ön szolgáltatójával vagy mobileszközével. Az ilyen problémákkal kapcsolatos kérdésekkel forduljon saját szolgáltatójához. Értelemszerűen, a szóban forgó Mobilfunkciókkal kapcsolatos olyan utasításokat közzétesszük, hogy bizonyos Mobilfunkciók igénybevételét hogyan kell lemondani. Az utasítások általában megkövetelik, hogy valamilyen kulcsszót adjon meg (pl. „STOP" (ÁLLJ), „CANCEL" (MÉGSE), „END" (VÉGE), „UNSUBSCRIBE" (LEIRATKOZÁS), „QUIT" (KILÉPÉS) stb.) a Mobilfunkció esetében alkalmazandó rövidített kódként.

Beleegyezik, hogy azok a Mobilfunkciók, amelyekre regisztrált, a P&G-vel vagy más érintett felekkel kapcsolatban az Ön mobiltelefonjára értesítéseket küldhetnek. Továbbá, a Mobilfunkcióknak az Ön részéről történő alkalmazásával kapcsolatban adatokat gyűjthetünk.

Vissza az oldal tetejére.

Értesítések és eljárások a szerzői jogok megsértésével kapcsolatos kárigények bejelentésekor

A szerzői jog megállapított megsértésével kapcsolatos értesítéseket el kell küldeni a Weboldalak megjelölt megbízottjának. AZOKRA A MEGKERESÉSEKRE NEM VÁLASZOLUNK, AMELYEK NEM KAPCSOLÓDNAK AZ ALÁBBI ELJÁRÁSHOZ, ILLETVE AMELYEK NEM FELELNEK MEG AZ ALÁBBI ELJÁRÁSNAK .

A P&G tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonát, és ugyanerre kérjük felhasználóinkat és látogatóinkat is. A P&G feldolgozza és kivizsgálja a vélelmezett jogsértésekre vonatkozó értesítéseket, ugyanakkor megfelelő intézkedéseket tesz a Digital Millennium Copyright („DMCA") (digiális millenniumi szerzői jogi törvény) és más alkalmazandó, a szellemi tulajdonra érvényes jogszabályok értelmében. A DMCA betartásával kapcsolatos értesítések kézhezvételekor a P&G eljár annak érdekében, hogy a jogsértőnek vagy a jogsértő tevékenység tárgyának talált minden anyagot töröljenek, illetve az ahhoz való hozzáférést letiltsák, ugyanakkor annak érdekében is eljár, hogy a jogsértőnek talált anyagra vagy tevékenységre történő minden hivatkozást vagy utalást töröljenek, illetve az említettekhez való hozzáférést letiltsák.

Ha úgy véli, hogy alkotását a szerzői jog megsértését képező módon lemásolták, adja meg a P&G-nek a következő adatokat. Értesítjük, hogy ahhoz, hogy értesítése érvényes legyen, annak az alábbiak MINDEGYIKÉT tartalmaznia kell:

 1. az állítólag jogsértés tárgyát képező kizárólagos szerzői jog tulajdonosa nevében eljárni jogosult személy fizikai vagy elektronikus aláírása;

 2. annak a szerzői jogvédelem alatt álló alkotásnak a leírása, amely az Ön bejelentése szerint jogsértés tárgyát képezi;

 3. annak leírása, hol található azon anyag a Weboldalon, amely az Ön bejelentése szerint jogsértő;

 4. az Ön címe, telefonszáma és e-mail címe, valamint minden egyéb információ, amely ésszerű körülmények között elegendő ahhoz, hogy a P&G felvehesse Önnel a kapcsolatot;

 5. nyilatkozat az Ön részéről, hogy jóhiszeműen úgy véli, a vitatott felhasználást a szerzői jog tulajdonosa, annak megbízottja, illetve a jogszabályok nem engedélyezik;

 6. nyilatkozat az Ön részéről - amelyet a hamis tanúzásra vonatkozó jogszabályokból következő büntetés terhe alatt tesz -, hogy az Ön értesítésében szereplő fenti adatok pontosak, és hogy Ön a szerzői jog tulajdonosa, egyszersmind felhatalmazták arra, hogy az állítólagos jogsértés tárgyát képező kizárólagos jog tulajdonosa nevében eljárjon.

A szerzői jog bejelentett megsértésével kapcsolatos értesítéseket ide kell küldeni:

Postai úton : The Procter & Gamble Company

Legal/IP Division Copyright Agent One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 United States

E-mailben : copyright.im@pg.com

(Tüntesse fel a következőt a tárgysorban: „Értesítés jogsértésről".)

FONTOS MEGJEGYZÉS : AZ ELŐZŐKBEN KÖZÖLT ADATOKAT KIZÁRÓLAG A PROCTER & GAMBLE ABBÓL A CÉLBÓL TÖRTÉNŐ ÉRTESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN ADJÁK MEG, HOGY A SZERZŐI JOG VÉDELME ALATT ÁLLÓ ANYAG ESETLEG JOGSÉRTÉS TÁRGYÁT KÉPEZHETTE. EZEN ELJÁRÁS SORÁN NEM REAGÁLUNK SEMMILYEN MÁS MEGKERESÉSRE, PL. EGY TERMÉKKEL VAGY SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE ÉS KÉRÉSEKRE, ILLETVE ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE SEM.

Vissza az oldal tetejére.

Kapcsolatfelvétel

Ha a jelen Feltételek a kérdésére nem adnak választ, vagy ha viselkedési kódexünk megsértésével kapcsolatban bejelentést szeretne tenni, a következő lehetőségek valamelyike segítségével vegye fel velünk a kapcsolatot:

Postai úton

The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 United States

E-mail cím: Látogasson el ide: www.pg.com/hu_HU/ , majd kattintson a „Kapcsolatfelvétel" hivatkozásra az oldal tetején.

Vissza az oldal tetejére.

Bekezdések címe

A jelen Feltételek esetében a bekezdések címe csak kényelmi szempontokat szolgál, és annak nincs semmilyen joghatálya.

Vissza az oldal tetejére.

Részleges érvénytelenség

Ha a jelen Feltételek bármely részét érvénytelennek, jogellenesnek, érvényesíthetetlennek vagy a bármely joghatóság jogszabályaival összeegyeztethetetlennek találják, az említett megítélés semmilyen tekintetben nem érinti a többi rész érvényesíthetőségét.

Vissza az oldal tetejére.

Szerzői jog 2001-2021 P&G. Minden jog fenntartva.