Procter & Gamble

Skip to main content

תנאי השימוש לצרכן עבור אתרי האינטרנט של Procter & Gamble

עודכן לאחרונה: פברואר 2016

תוכן העניינים

רשת אתרי האינטרנט (ביחד, "אתרי האינטרנט", "האתרים", או "האתר") המופעלים על ידי חברת Procter & Gamble או שותפותיה, חברות הבת שלה, ממוניה, יורשיה, מותגיה, נתוני הרישיון שלה, בעלי הרישיון שלה ו/או סוכניה ("P&G", "Procter & Gamble" או "אנחנו") מורכבת מאתרי אינטרנט ודפי אינטרנט שונים. התנאים וההודעות הנכללים להלן (ביחד, "התנאים") תקפים לכל אתרי האינטרנט של P&G. בנוסף לכך, אתרים מסוימים של P&G ותכונות ופעילויות המוצעות באתרים כאלה (כגון מבצעים וחדרי צ'ט) עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים המצוינים באתרים מסוג זה ("תנאים נוספים"), אשר כולם נכללים כאן בדרך ההתייחסות. אם אי אילו מהתנאים הנכללים כאן אינם עולים בקנה אחד עם התנאים הנוספים המוצגים בכל אתר מסוים של P&G, התנאים הנוספים יגברו.

אנא קרא את התנאים הבאים בעיון לפני שימוש באתר אינטרנט זה או באתרי אינטרנט אחרים של P&G. אתרי האינטרנט של P&G מוצעים לך ("המשתמש") בתנאי שתקבל את התנאים והצהרת הפרטיות הרלבנטית ללא שינויים. על ידי גישה או שימוש באתר זה או בכל אתר אחר, הנך מסכים לתנאים ולהצהרת הפרטיות הרלבנטית. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אל תשתמש באתר זה או בכל אתר אחר.

חזור למעלה.

פרטיות

השימוש באתרי האינטרנט של P&G כפוף גם ל הצהרת הפרטיות לצרכן של P&G ("הצהרת הפרטיות"), ראה הקישור המצ"ב. אם לאתר יש תנאי פרטיות נוספים ונפרדים ("תנאי פרטיות נוספים"), השימוש באתר זה כפוף לתנאי פרטיות נוספים אלה. הצהרת הפרטיות לצרכן של P&G ותנאי פרטיות נוספים מהווים, כל אחד לחוד, "הצהרת פרטיות".

אנו משתמשים בקובצי עוגייה ("cookies") ובטכנולוגיות אחרות על מנת לאסוף מידע כאשר אתה מבקר באתרים שלנו, כולל את כתובת ה-IP שלך, האתרים שבהם אתה מבקר והקישורים עליהם אתה לוחץ. כמו כן אנו משתמשים בעוגיות דיגיטליות בהודעות הדואר האלקטרוני שאנו שולחים לך על מנת להודיע לנו שקיבלת אותם. אתה יכול למחוק ולסרב לקובצי עוגייה בדפדפן האינטרנט שלך. אנו עשויים להשתמש במידע זה, בנוסף למידע שאתה מספק לנו במהלך תהליך ההרשמה באתר או בכל דרך אחרת, על מנת לשלוח לך מידע העשוי לעניין אותך בהתאם להצהרת הפרטיות שלנו. לחץ כאן לקבלת מידע נוסף אודות קובצי עוגייה .

חזור למעלה.

שינוי התנאים

מפעם לפעם, P&G עשויה לשנות את תנאים אלה. כאשר אנו עושים זאת, השורה "עודכן לאחרונה" לעיל תעודכן. סקירה מחודשת של תנאים אלה באופן סדיר היא באחריותך. המשך שימושך באתר לאחר פרסום שינויים לתנאים מהווה קבלה מצידך של שינויים אלה.

חזור למעלה.

שימוש אישי באתרים

אלא אם כן צוין אחרת, האתר מיועד לשימושך האישי והלא מסחרי בלבד. אין לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשחזר, להוציא לאור, להעביר ברישיון, ליצור עבודות נגזרות, להעביר או למכור דבר מן התוכן או התשדורות המהוות תכונה או מוצגות על גבי האתר ("תוכן"), כולל בין היתר טקסט, אלמנטים גרפיים, תצלומים, תמונות, תמונות נעות, שמע, איורים, מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים וארגונם, מלבד באופן המאושר באופן מפורש להלן. הנך מכיר בכך ששימוש בלתי מאושר בכל תוכן שהוא עשוי לגרום לנו לנזק בלתי הפיך ומסכים שבמקרה של כל שימוש לא מאושר מסוג זה, נהיה זכאים למתן צו בית משפט בנוסף לכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לנו במסגרת החוק או דיני הצדק. ביכולתך להעתיק באופן אלקטרוני ו/או להדפיס עותק קשיח של חלקי תוכן לשימושך האישי והבלתי-מסחרי בלבד, או כדי לבצע הזמנה מאתנו, בכפוף להגבלות המצוינות במפורש על גבי האתר בהקשר לחומר ספציפי. כל שימוש אחר בתוכן, כולל שינוי, שחזור, הפצה, פרסום מחדש, הצגה או שידור של כל תוכן מבלי לקבל את אישורנו מראש ובכתב, אסור בהחלט.

הנך מסכים שלא לאסוף ו/או להשתמש בתיאורי מוצר, תמונות, רישומים או מחירים אלא לשימושך האישי והלא מסחרי או על מנת לבצע הזמנה מאתנו.

הנך מסכים שלא לשחזר, להעתיק, למכור, לשווק או לנצל לכל מטרה מסחרית כל חלק מן האתר או להשתמש או לגשת לאתר באופן הכולל בין היתר, כל "כריית" מידע או שימוש ברובוט, "עכביש רשת" או כל אמצעי אוטומטי אחר. הרצה או הצגה של אתר זה או כל מידע או חומר המוצג באתר זה במסגרות, באמצעות קישור "in-line" או באמצעים דומים על גבי אתר אחר ללא אישורנו מראש בכתב אסורה. על כל הקישורים המורשים לאתר זה חלה חובה לציית לכל החוקים והתקנות הרלבנטיים. אין להשתמש בתגיות תוכן או "טקסט נסתר" אחר המשתמש בשמנו או בכל אחד מהסימנים המסחריים שלנו, או אלה של כל יצרן מוצרים המצוין באתר זה ללא אישור מפורש בכתב. בנוסף לכך אתה מסכים שלא: (א) לנקוט כל פעולה שמפעילה או עשויה להפעיל, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, עומס בלתי סביר או גדול באופן לא פרופורציונלי על התשתיות שלנו; (ב) להפריע או לנסות להפריע לפעילותו התקינה של האתר או כל פעילות המתבצעת באתר; או (ג) לעקוף כל אמצעים שאנו עשויים להפעיל על מנת למנוע או להגביל גישה לאתר.

חזור למעלה.

תוכן שנשלח בידי משתמשים

תנאים אלו מכתיבים את התנהגותך, זכויותיך וזכויותיה של P&G ביחס לכל טקסט, תצלום, סרטון, הודעה, תשדורת, מוזיקה, הקלטת קול\שמע, יצירת אומנות, דירוג, ביקורות או כל חומר או מידע אחר שאתה יוצר המשויך לאתרי האינטרנט של P&G ("תוכן נשלח"). כשאתה מוסר תוכן נשלח לאתר, אתה מסכים לדברים הבאים:

התוכן הנשלח הנמסר על ידיך הוא מקורי, מדויק, נוצר על ידיך ואינו מהווה התחזות;

אתה משתמש אמיתי במוצר/י P&G המוזכרים בתוכן הנשלח שלך והתוכן הנשלח משקף את דעתך האמיתית והכנה על המוצר/ים של P&G והחוויה הנוכחית שלך איתם;

אתה בגיר, או, אם אתה קטין, הוריך או האפוטרופוס החוקי שלך מסכימים לשליחת התוכן שלך;

אינך עובד של P&G או של שותפה או סוכנות של P&G שנשכר על ידי P&G על מנת לקדם ו/או למכור מוצרים של P> לחליפין, אם אתה עובד של P&G או של שותפה או סוכנות של P&G שנשכר על ידי P&G על מנת לקדם ו/או למכור מוצרים של P&G, אתה מסכים לכלול בתוכן שנשלח על ידיך גילוי נאות ברור ובולט המכריז על הזיקה שלך ל-P>

התוכן שנשלח על ידיך (או כל חלק ממנו) לא נכלל ואין כוונה לכלול אותו בכל חומר פרסומי או קשור לקידום מכירות אחר, עבור P&G או כל צד שלישי;

התוכן שנשלח על ידיך נוצר ללא תשלום מקדים או הבטחה מקדימה לתשלום שניתנו לך או ללא ציפייה מצידך לכל תשלום בתמורה לתוכן שאתה מציע לשלוח. כמו כן, התוכן שנשלח על ידיך נוצר ללא כל טובת הנאה מראש שניתן לך ו/או ציפייה לכל טובת הנאה בעתיד, מלבד האפשרות שייעשה שימוש בתוכן שנשלח על ידיך למטרות קידום מכירות של P&G. או, באם קיבלת טובת הנאה, עליך לציין את פרטי טובת ההנאה במפורש בתוכן שנשלח על ידיך;

התוכן שנשלח על ידיך אינו שקרי, מוליך שולל, פוגעני, גס, וולגרי, מגונה, משפיל, משמיץ, מוציא דיבה, מכפיש או בלתי הולם באופן אחר;

התוכן שנשלח על ידיך אינו מכיל תוכן המפר זכויות יוצרים, פטנטים, סימנים מסחריים, סודות מקצועיים, זכות פרסום, זכויות פרטיות, זכויות מוסריות ו/או כל זכות אישית או קניינית רלוונטית אחרת של כל צד שלישי.

התוכן שנשלח על ידיך אנו כולל תוכן המפר כל חוק, דין, פקודה, או תקנה או תוכן העוסק, מעודד, תומך או מספק הוראות להתנהגות המהווה עבירה פלילית או אזרחית תחת כל חוק, דין, פקודה או תקנה;

התוכן שנשלח על ידיך אינו מכיל חומר או תוכן שהוא, או יכול להיחשב באופן סביר כדברי שטנה, בין אם הם מכוונים כלפי אדם בודד או קבוצה, או שהוא מאיים או מטריד באופן לא חוקי כלפי כל אדם, שותפות, חברה או גוף פוליטי;

התוכן שנשלח על ידיך אינו מכיל תוכן או חומרים שמטרתם ליצור הפרעה או להוליך אחרים שולל, כמו למשל שליחת תוכן רב או מספר רב של פעמים בניסיון ליצור מונופול על הפורום או לשלוח תוכן שאינו קשור לנושא הפורום;

התוכן שנשלח על ידיך אינו מכיל תוכן שכולל אתרי אינטרנט של צד שלישי, כתובות, כתובות דואר אלקטרוני, פרטים ליצירת קשר, מספרי טלפון, מידע אחר או דעות על אדם מזוהה או שניתן לזהותו באופן סביר או מידע פרטי (כולל מידע רגיש) ללא קבלת אישור מראש מאדם זה לחלוק מידע מסוג זה עם P>

התוכן שנשלח על ידיך אינו כולל חומר מתוכנת או חומרים הכוללים סוסים טרויאניים, וירוסים, תולעים, קוד מזיק או כל מידע, תוכנות או קבצים אחרים בעלי פוטנציאל לגרום לנזק; וכן השימוש של P&G בתוכן שנשלח על ידיך אינו מפר תנאים אלה ולא יגרום לנזק לאף אדם או גורם.

אם התוכן שנשלח על ידיך קשור בכל דרך לקידום מכירות, הגרלות, תחרויות, חלוקת מתנות או כל תוכנית דומה, ייתכן שיחולו לגביו תנאים נוספים. כל דעה, עצה, הצהרה, שירות, הצעה או מידע אחר הנכלל בתוכן שנשלח המבוטא או נעשה זמין ברחבי האתרים הם אלו של כותב/י או מפיץ/י החומר ולא של P&G. איננו תומכים או מבטיחים את מהימנותו, שלמותו או שימושיותו של כל תוכן שנשלח מסוג זה.

P&G אינה סוקרת את כל התוכן שנשלח על ידי או נוצר בידי משתמשים העושים שימוש באתר, היא אינה יכולה לעשות כן, והיא אינה אחראית בשום אופן לתוכן חומר זה. הנך מאשר שבכך שאנו נותנים לך את היכולת לצפות ולהפיץ תוכן שנוצר בידי משתמשים באתר זה, P&G מהווה מוליך סביל להפצה מסוג זה ואינה מתחייבת או לוקחת על עצמה כל אחריות הקשורה לכל תוכן שנשלח על ידי משתמשים או פעילויות באתר. P&G אינה מחויבת להעלות או להשתמש באף תוכן שנשלח על ידי משתמשים. P&G שומרת לעצמה את הזכות לחסום או להסיר תוכן שנשלח על ידי משתמשים ו/או משתמשים שהיא מחליטה שהם (א) מעליבים, משמיצים או גסים, (ב) שקריים, מטעים או מוליכים שולל, (ג) מפרים זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או כל זכות קניין רוחני אחרת של אחר או (ד) מפרים כל חוק או נוהל או (ה) פוגעניים או בלתי-הולמים באופן אחר מבחינת P&G על פי שיקול דעתה הבלעדי. יש לציין ש-Procter & Gamble תתייחס לכל מידע אישי הניתן לזיהוי שאתה עלול לשלוח או לשדר בהתאם ל הצהרת הפרטיות שלה.

מלבד מידע אישי מזהה שאנו עשויים לאסוף ממך תחת הקווים המנחים שהגדרנו בהצהרת הפרטיות שלנו , כל תוכן שיישלח על ידי משתמשים ייחשב ככזה שאינו חסוי ואינו קנייני. ל-P&G לא תהיה התחייבות כלפי תוכן שנשלח על ידי משתמשים.

בשליחת תוכן כמשתמש, אתה מקנה ל-P&G את כל אחת מהזכויות הבאות:

זכות ורישיון לא-בלעדיים, כלל עולמיים, קבועים, שאינם ניתנים לביטול, משולמים במלואם מראש, ללא תמלוגים, הניתנים למתן ברישיונות משנה ולהעברה במלואם להשתמש, לעקוב אחר, לסקור, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם, ליצור עבודות נגזרות, להפיץ, לשדר, להציג ולבצע תוכן/תכנים מסוג זה, בחלקם או במלואם, בכל אמצעי תקשורת, פורמט וטכנולוגיה, מקוונת ובלתי-מקוונת, הידועה כעת או שתתגלה בעתיד, ובכל אופן כולל, בין היתר, לכל שימוש הקשור לקידום מכירות, הצגה פומבית ו/או מתן הערות (בין אם באתרה של P&G או באתרי אינטרנט של צד שלישי), פרסום, שיווק, סחר, יחסי ציבור ומסחר ושימושים נלווים של הנ"ל ללא כל הודעה נוספת או תשלום אל או אישור מצידך (מלבד במקומות בהם הדבר אסור על פי חוק);

זכות ורישיון ללא הגבלה, כלל עולמיים, קבועים, בלתי-ניתנים לביטול, משולמים במלואם מראש, ללא תמלוגים הניתנים למתן ברישיונות משנה ולהעברה במלואם להשתמש בשמך, הכינוי שלך, שם המשתמש שלך, המידע הביוגרפי שלך, הקלטות קוליות שלך ו/או כל איור, תצלום או סרטון וידאו, דיוקנאות או תמונות שלך או כל אינדיקציה אחרת של זכויותיך לפרסום (ביחד, "התוכן האישי שלך") כפי שנכללו בתוכן/תכנים שנשלח/ו על ידיך, באופן משולב או מעוות או כפי ששולבו באופן אחר בעבודות אחרות שיצרת, בכל אמצעי תקשורת, פורמט וטכנולוגיה, מקוונת ובלתי-מקוונת, הידועה כעת או שתתגלה בעתיד, ובכל אופן כולל, בין היתר, כל שימוש הקשור לקידום מכירות, הצגה פומבית ו/או מתן הערות (בין אם באתרה של P&G או באתרי אינטרנט של צד שלישי), פרסום, שיווק, סחר, יחסי ציבור ומסחר ושימושים נלווים של הנ"ל ללא כל הודעה נוספת או תשלום אל או אישור מצידך (מלבד במקומות בהם הדבר אסור על פי חוק).

כמו כן, אתה מסכים לוותר על כל זכויות מוסריות רלוונטיות כפי שהן נכללות בתוכן/בתכנים שנשלחו על ידיך עבור כל אחד מהשימושים המוצעים הנזכרים לעיל.

על ידי שליחת תוכן, אתה מסכים לשחרר, להתעלם מאחריות לנזק ולשפות, בשמך ובשם כל יורשיך, הממונים מטעמך ונציגיך, את P&G וכל אחד מפקידיה, מנהליה ועובדיה מפני כל תביעה, תובענה, הליך משפטי, דרישה, חבות ותביעות נזיקין מכל סוג שמקורן בשימוש בתוכן זה או הקשורות אליו, כולל בין היתר כל תביעה לפרסום כוזב, הפרת זכויות יוצרים, חדירה לפרטיות, הפרת זכויות פרסום או זכויות מוסריות ו/או השמצה. מבלי הגבלה לנזכר לעיל, לא תהיה זכאי בשום מקרה ואתה מוותר על כל זכות לאלץ, לעכב או להפריע לשימוש בתוכן שנשלח על ידיך או בתוכן האישי שלך כפי שהוא מגולם בתוכן שנשלח מסוג זה או לניצול כל אחת מזכויותיה של P&G כמתואר לעיל.

הנך מבין שבכך שהיא מאשרת לך לשלוח תוכן, P&G מסתמכת על הצהרות, הענקת זכויות, ויתורים ושחרורים מצידך. הנך מכיר בכך שאינך יכול לבטל או למשוך את הענקת הזכויות והרישיונות ו/או השחרורים הכלולים בהסכם זה.

P&G אינה מבטיחה שתהיה לך כל הזדמנות לערוך או למחוק את התוכן שנשלח על ידיך. הנך מכיר בכך שאתה, ולא P&G, אחראי לתכולתו של כל תוכן שנשלח על ידיך.

חזור למעלה.

קוד התנהגות

בגישתך או שימושך בכל אתר או תכונה אחרת המסופקים דרך האתר שלנו, כולל אך לא הגבלה לשליחת תוכן אל האתר שלנו, אתה מסכים לציית לכללי ההתנהגות הבאים. אתה מסכים להימנע, ולא לאשר או לסייע לאדם או לגורם אחר:

 • להשתמש באתר תוך הפרת תנאים אלה;

 • לשחזר, לשכפל, להעתיק, למכור, לשווק או לנצל לכל מטרה מסחרית, כל חלק מכל אתר או שימוש או גישה לאתר;

 • להטריד, לאיים, לעקוב אחרי או להביך או לגרום מצוקה בכוונה תחילה לאדם או גורם אחר;

 • להתחזות לאדם או גורם אחר;

 • לקדם, לשדל, או להשתתף בכל צורה של שיווק רשתי או תרמית פירמידה;

 • לשדל כל אדם מתחת לגיל שמונה עשרה (18) שנה למסור מידע מזהה אישי או לנצל אותו;

 • לעסוק בפעילות משבשת כגון שליחת הודעות מרובות על מנת ליצור מונופול על הפורום או שליחת הודעות שאינן קשורות לנושא הפורום;

 • לשלוח וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, קוד מזיק או כל תוכנה או חומר אחר המכילים רכיבים מזיקים לאתר;

 • להשיג גישה בלתי מורשית לכל מערכת מחשב או חלק לא ציבורי של האתרים או להפריע או לשבש את האתרים, השרתים או הרשתות הקשורות לאתרים;

 • לחדור לפרטיותו של כל אדם, כולל פרסום מידע מזהה אישי או מידע פרטי או רגיש מסוג אחר על אדם ללא אישורו או להפיק מידע אישי מזהה על משתמשי האתר;

 • לעסוק, לעודד, לתמוך, לספק הוראות או לדון בכוונה לבצע בהתנהגויות המהוות עבירה פלילית או אזרחית או כאלה המפרות באופן אחר כל תקנה או חוק פדרלי, מדינתי, מקומי או בינלאומי.

P&G אינה מבטיחה, ואינה יכולה להבטיח, שמשתמשים אחרים מצייתים או יצייתו לקוד ההתנהגות שצוין לעיל או לכל תנאי מתנאים אלה, וכפי שהוסכם בינינו, אתה לוקח בזאת על עצמך כל סיכון לפגיעה או נזק הקשורים לחוסר ציות מסוג זה.

חזור למעלה.

האתרים עשויים להכיל קישורים לאתרים אחרים באינטרנט הנמצאים בבעלותם של ומתופעלים על ידי צדדים שלישיים ("האתרים החיצוניים"). גם אם לצד השלישי יש זיקה ל-P&G, ל-P&G אין שליטה על אתרים חיצוניים אלה, אשר לכל אחד מהם מדיניות פרטיות, מנהגי איסוף נתונים וכן תנאי שימוש נפרדים ובלתי-תלויים באלה של P&G. ל-P&G אין אחריות או חבות כלפי מיני מדיניות ופעולות אלה ואינה אחראית למנהגי הפרטיות, לתנאי השימוש או לתוכן האתרים הנ"ל. האתרים המקושרים הם לנוחיותך בלבד, ולכן הגישה אליהם היא על אחריותך. הקישורים אינם רומזים ש-P&G מממנת, תומכת, קשורה או בעלת זיקה, או שיש בידה את האישור החוקי להשתמש בכל סימן מסחרי, שם מסחר, סימן שירות, עיצוב, לוגו, סמל או כל חומר אחר הנתון לזכויות יוצרים ומוצג על גבי או ניתן לגישה באמצעות האתרים החיצוניים הנ"ל.

אם ברצונך לחלוק כל מידע אודות מוצר כלשהו של P&G באמצעות רשת חברתית, כולל באמצעות קישורים שסופקו בידי P&G דרך האתר, ייתכן שתוכל לפרסם מידע כזה ישירות בפרופיל שלך ברשת החברתית מבלי לעזוב את האתר. למספר רשתות חברתיות קיימת יכולת המאפשרת למשתמש לקבל ולשלוח מידע לרשת החברתית באמצעות שימוש ב-overlay או בטכנולוגיה אחרת. למרות שלמראית עין המידע נאסף על ידי P&G, המידע נאסף למעשה ישירות בידי הרשת החברתית ו/או ספק השירות מצד שלישי. שימושך ברשת חברתית על מנת לחלוק כל מידע כפוף, ועליך לציית, לתנאים ולהגבלות הנהוגות ברשת חברתית זו.

חזור למעלה.

קנה המידה הגאוגרפי של טענות האתר והמוצרים

P&G שולטת ומפעילה את האתרים מתוך ישראל. כל טענה או הצהרה אודות יעילותם של מוצרי P&G ו/או כל טענה או הצהרה המשווה את יעילותם של מוצרי P&G ליעילותם של מוצרים אחרים מוגבלת במפורש לישראל, אלא אם צוין אחרת באתר. אלא אם כן צוין אחרת באתרים או על ידיהם, האתרים מיועדים לקדם אך ורק מוצרי P&G הנמכרים על ידי P&G בישראל, ו-P&G אינה מצהירה שחומרים באתרי האינטרנט שלה או המוצרים המתוארים בהם מתאימים או זמינים לשימוש בארצות אחרות.

P&G אינה מצהירה שתוכן כל אתר מתאים או זמין לשימוש במקומות מחוץ לישראל. גישה לאתרים מתוך טריטוריות שבהן תוכנם אינו חוקי אסורה. אנשים הבוחרים לגשת אל האתרים ממקומות מחוץ לישראל עושים זאת מיוזמתם ובאחריותם, והם אחראיים לציית לחוקים המקומיים הרלוונטיים. אינך רשאי להשתמש או לייצא את התוכן תוך הפרה של חוקי ותקנות הייצוא של ארה"ב.

חזור למעלה.

אמצעי תקשורת אלקטרוניים

כאשר אתה מבקר באתר זה או שולח לנו דואר אלקטרוני, אתה יוצר אתנו קשר באמצעים אלקטרוניים. אנו עשויים, על פי שיקול דעתנו, ליצור אתך קשר באמצעים אלקטרוניים, כולל בין היתר פרסום הודעות באמצעות האתרים או על ידי תגובה לדואר האלקטרוני שלך. אתה מסכים שכל ההסכמים, ההודעות, החשיפות או כל הודעות תקשורת אחרות שנספק לך באופן אלקטרוני מספקות כל דרישה חוקית המחייבת לבצע תקשורת מסוג זה בכתב.

חזור למעלה.

תוכן האתר - כתב ויתור

החומרים באתר (כולל כל תוכן גרפי, תוכנות, המלצות או חומרים אחרים) וכל חומר הזמין לגישה דרך האתר מסופקים "כמות שהם" וללא אחריות מכל סוג, במפורש או במרומז. P&G מתנערת מכל אחריות, במפורש או במרומז, כולל בין היתר כל אחריות מרומזת של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, תואר ואי-הפרה באופן המלא ביותר האפשרי בהתאם לחוק הרלוונטי. P&G אינה מתחייבת או מציגה הצהרות בהקשר לכל שימוש או תוצאות שימוש בחומרים המצויים באתר בהקשר של נכונות, דיוק, מהימנות, או כל הקשר אחר. החומרים באתר עשויים לכלול אי-דיוקים טכניים או טעויות דפוס. ייתכן שחומרים אלה יהיו בלתי מדויקים או שיהפכו לבלתי מדויקים בעקבות פיתוחים שיתבצעו לאחר תאריך הפרסום של כל אחד מהם בהתאמה. P&G אינה מתחייבת לאמת או לשמור על דיוק מידע מסוג זה. מאחר וכמה אזורי שיפוט אינם מאפשרים הגבלות על משך אחריות מרומזת, או שהם אינם מאפשרים ביטול או הגבלה של חבות בגין נזקים כתוצאה ישירה או עקיפה, ייתכן שההגבלות הנ"ל אינן תקפות כלפיך.

חזור למעלה.

הפעלת האתר - כתב ויתור

P&G שואפת לתחזק את האתר ואת תפעולו, אך אינה אחראית, ואינה יכולה להיות אחראית, לתוצאות של כל פגם שעשוי להיות באתר או בתפעולו. באשר לתפעול האתר, P&G מתנערת במפורש מכל אחריות מכל סוג, במפורש או במרומז, כולל בין היתר כל אחריות מרומזת של סחירות או התאמה למטרה מסוימת, תואר ואי-הפרה. P&G אינה מתחייבת כי ( 1 ) תפעול האתר יתאים לדרישות המשתמש; ( 2 ) הגישה לאתר תהיה ללא הפרעה, מהירה, בטוחה, נטולת וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל רכיב מזיק אחר, או נטולת פגמים או שגיאות; ( 3 ) שהתוצאות שניתן להשיג מן האתר יהיו מדויקות או אמינות; או ( 4 ) שפגמים יתוקנו. אתה (ולא P&G ) לוקח על עצמך את כל המחיר של שירות, תיקון או טיפול שייתכן וציוד המחשוב והתוכנה שלך יזדקקו לו כתוצאה מכל וירוס, שגיאה או כל בעיה אחרת בה אתה עשוי להיתקל כתוצאה מביקור באתר. מאחר וכמה אזורי שיפוט אינם מאפשרים הגבלות על משך אחריות מרומזת, או שהם אינם מאפשרים ביטול או הגבלה של חבות בגין נזקים כתוצאה ישירה או עקיפה, ייתכן שההגבלות הנ"ל אינן תקפות כלפיך.

חזור למעלה.

הגבלת אחריות

בשום מקרה לא תחול על P&G אחריות לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, ענישתי, מקרי, מופתי או תוצאתי, או לשום נזק שהוא, אפילו אם הודיעו ל-P&G בעבר על אפשרות של נזק כזה, אם בעשייה תחת חוזה, במחדל או בכל דרך אחרת, מתוך או בהקשר לשימוש, חוסר היכולת להשתמש, או התפקוד של שירותי המידע, והחומרים הזמינים מאתר זה. הגבלות אלה חלות ללא קשר לכל כישלון מטרה מהותית של כל אמצעי תיקון מוגבל.

אם הגבלת האחריות הנ"ל תיחשב כבלתי ניתנת לאכיפה, האחריות המרבית של הספק כלפיך לא תעלה על הסכום ששילמת בעבור המוצרים או השירותים שהזמנת דרך האתר. כמה אזורי שיפוט אינם מאפשרים הגבלות או ביטול של אחריות לנזקים מסוימים, כך שייתכן שההגבלות הנ"ל אינן תקפות כלפיך במידה שבה החוק של אזור שיפוט כזה תקף לגבי תנאים אלה. אם החוקים התקפים כלפיך וכלפי שימושך באתר אינם מרשים ויתור מצידך על כל זכות או פיצוי, תנאים אלו אינם דורשים שתוותר על אף זכות מסוג זה.

חזור למעלה.

שיפוי

אתה מסכים לשפות, להגן על ולהתעלם מאחריות לנזק מצד P&G וכל אחד מפקידיה, מנהליה, עובדיה, סוכניה, נותני רישיון מטעמה וספקיה מפני וכנגד כל הפסד, עלות, ונזק, כולל שכר טרחה סביר לעורכי דין, שמקורם בכל הפרה מצידך של התנאים, שימושך באתר (כולל התנהלות רשלנית או בלתי הולמת) ו/או שימוש בכל אתר שאליו נרשמת מצד כל אדם אחר המשתמש בחשבון המשתמש שלך.

חזור למעלה.

החוק החל וסכסוכים

במידה המורשית בחוק, תנאים אלה יפורשו בכל דרך שהיא בהתאם לחוקיה המהותיים של מדינת ישראל, וחוקים אלה יחולו על תנאים אלה, ללא קשר לסעיפי קביעת החוק החל, ולא בהתאם לאמנת האומות המאוחדות בעניין חוזים לממכר טובין בינלאומי משנת 1980. אתה מסכים שמלבד באופן המפורט כאן, כל סכסוך העולה מתוך התנאים או האתר או קשור באופן ישיר או עקיף לתנאים או לאתר (כולל רכישת מוצרי P&G דרך האתר) ייושב אך ורק בבית המשפט המחוזי בתל אביב לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזאת באופן בלתי חוזר למקום השיפוט הנ"ל ולזכות השיפוט הבלעדית של כל אחד מבתי המשפט הנ"ל בסכסוך מסוג זה.

כל עילה לתביעה או טענה העשויות להיות לך שבאופן ישיר או עקיף נובעים מ או הקשורים לתנאים או לאתר (כולל רכישת מוצרים של P&G דרך האתר) חייבות להתבצע בתוך שנה אחת (1) לאחר שהטענה או העילה לתביעה מתרחשות.

הצהרת הפרטיות מספקת אפשרויות נפרדות ליחידים לצורך שליחת תלונות בהקשר להצהרת הפרטיות ולמידע האישי שלהם.

חזור למעלה.

אי ויתור

אף כישלון מטעם P&G לאכוף חלק כלשהו מהתנאים לא יהווה ויתור על אף אחת מזכויותיה של P&G תחת התנאים בהקשר לפעולות בעבר או בעתיד מטעם כל אדם שהוא. קבלת סכום כלשהו על ידי P&G או הסתמכות כל אדם על פעולותיה של P&G אינם מהוות ויתור על כל חלק מן התנאים. אך ורק ויתור ספציפי בכתב החתום על ידי נציג מורשה של P&G ייחשב כבעל השפעה משפטית כלשהי.

חזור למעלה.

זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

כל התוכן הכלול באתר זה, כולל בין היתר טקסט, עיצוב, תכנים גרפיים, ממשקים או קוד והבחירה או הסידור שלהם, כפוף לזכויות יוצרים כעבודה קיבוצית תחת חוקי זכויות היוצרים של ארה"ב וחוקי זכויות יוצרים אחרים, והוא קניינה של P&G. העבודה הקיבוצית כוללת עבודות שהוענקו ברישיון ל-P&G. זכויות יוצרים 2000-2015. כל הזכויות שמורות. כל הסמלים המסחריים, סימני השירות והשמות המסחריים (ביחד, ה"סימנים") הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים והם קניינה של Procter & Gamble, או של בעלי זכויות אחרים שהעניקו ל-P&G את הזכות להשתמש ברישיון בסימנים מסוג זה.

חזור למעלה.

תוכנות להורדה

אם תוריד כל תוכנה שהיא מהאתר, התוכנה וכל הקבצים, התמונות והנתונים הקשורים לתוכנה (ביחד, "התוכנה") יימסרו לך לשימוש ברישיון מטעם P&G. התוכנה שהורדת אינה בבעלותך, ו-P&G אינה מעבירה את הבעלות על התוכנה אליך. P&G שומרת על בעלות מלאה וזכות מלאה לתוכנה המורדת ולכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות לתוכנה. אין להפיץ מחדש, למכור, להדר, לבצע שחזור הנדסי, לפרק או לצמצם את התוכנה בכל אופן אחר לצורה אחרת הניתנת לתפיסה בידי בני אדם. אם תוריד תוכנה מהאתרים, אתה מצהיר ומתחייב כלפי P&G שאינך פועל כנגד חוקים אלה.

חזור למעלה.

נייד

ייתכן שהאתר יציע תכונות ושירותים שיהיו זמינים לך דרך הטלפון הנייד שלך. תכונות ושירותים אלה עשויים לכלול, בין היתר, את היכולת לגלוש באתר דרך המכשיר הנייד שלך, להעלות תוכן לאתר, לקבל הודעות מהאתר, להוריד אפליקציות לטלפון הנייד שלך או לגשת ליכולות באתר (ביחד, "תכונות ניידות"). ייתכן שנגבה תשלום בעבור תכונות ניידות. תשלום זה ייחשף לפני השלמת ההרשמה לתכונה הניידת. כמו כן, ייתכן שהספק הסלולרי שלך יחייב אותך בעלויות רגילות של הודעות, שימוש בנתונים ואחרות. עלויות וחיובים יופיעו בחשבון הטלפון שלך או יופחתו מהמאזן המשולם מראש שלך. ייתכן שהספק הסלולרי שלך יאסור או יגביל שימוש בתכונות ניידות מסוימות, וייתכן שתכונות ניידות מסוימות לא יהיו תואמות עם הספק או המכשיר הנייד שלך. צור קשר עם הספק שלך אם יש לך שאלות בנוגע לנושאים אלה. כשהדבר רלוונטי, הוראות הנוגעות לאופן בו ניתן לוותר על תכונות ניידות מסוימות יינתנו בהקשר לתכונות ניידות אלה. הוראות אלו בדרך כלל ידרשו שתשלח הודעת טקסט המכילה מילת מפתח (לדוגמה "עצור", "בטל", "סיים", "הסר", "צא" וכו') לקוד הסיום הרלוונטי עבור התכונה הניידת.

אתה מסכים שהתכונות הניידות אליהן נרשמת עשויות להתקשר עם הטלפון הנייד שלך בהקשר ל-P&G או לצדדים אחרים. בנוסף לכך, אנו עשויים לאסוף מידע אודות שימושך בתכונות הניידות.

חזור למעלה.

הודעות והליכים לתביעת הפרת זכויות יוצרים

יש לשלוח הודעות על טענה להפרת זכויות יוצרים לסוכן הממונה מטעם האתר. כל פנייה שאינה רלוונטית או אינה בהתאם לנוהל המפורט להלן לא תקבל מענה .

P&G מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים, ואנו מבקשים שהמשתמשים והמבקרים שלנו גם יעשו כן. P&G תעבד ותבדוק הודעות על הפרות לכאורה ותנקוט בפעולות מתאימות על פי חוק זכויות היוצרים למילניום הדיגיטלי (DMCA) וחוקי קניין רוחני רלוונטיים אחרים. לאחר קבלת התראות התואמות לדרישות ה-DMCA‏, P&G תפעל להסיר או למנוע גישה לכל חומר או תוצר של פעילות שנמצאו כהפרה, ותפעל להסרת או למניעת גישה לכל אזכור או קישור לחומר או פעילות שנמצאה כהפרה.

אם אתה מאמין שיצירה שלך הועתקה באופן המהווה הפרת זכויות יוצרים, אנא ספק ל-P&G את המידע הבא. חשוב לציין שעל מנת שההודעה שלך תהיה יעילה, עליה לכלול את המרכיבים הבאים:

 1. חתימה פיזית או אלקטרונית של האדם הרשאי לפעול בשם בעלי זכות יוצרים בלעדית המופרת לכאורה;

 2. תיאור של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים שאתה טוען כי הופרו;

 3. תיאור מיקומו באתר של החומר שאתה טוען כי הוא מהווה הפרה;

 4. כתובתך, מספר הטלפון שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך וכל מידע אחר המספיק באופן סביר על מנת לאפשר ל-P&G ליצור אתך קשר;

 5. הצהרה כי אתה מאמין בתום לב שהשימוש המוטל בספק אינו מאושר על ידי בעלי זכויות היוצרים, נציגם או החוק;

 6. הצהרה מצידך, תחת איסור עדות שקר, שהמידע לעיל בהודעה שלך הוא מדויק ושאתה בעל זכויות היוצרים או אדם הממונה לפעול מטעם בעל זכות בלעדית המופרת לכאורה.

הודעות על טענה להפרת זכויות יוצרים יש לשלוח אל:

באמצעות דואר : שרות לקוחות ישראל (מ.ה.) בע"מ

פארק המדע נס ציונה, מיקוד 74140 ישראל

טלפון: 1-800-666-775

באמצעות פקס : 08-9312911

באמצעות דוא"לinfo@thecustomer.co.il,

(אנא כלול את המילים "Notice of Infringement" [הודעה על הפרה] בשורת הנושא).

הערה חשובה : המידע שצוין לעיל מסופק אך ורק להודעה ל-Procter & Gamble שייתכן והחומר המוגן בזכויות יוצרים שלך הופר. כל שאלה אחרת, כמו שאלות הקשורות למוצר או שירות ובקשות, או שאלות בנושא פרטיות, לא תקבלנה מענה באמצעות תהליך זה.

חזור למעלה.

צור אתנו קשר

אם תנאים אלו אינם עונים על שאלותיך, או אם ברצונך לדווח על הפרה של קוד ההתנהגות שלנו, אנא צור אתנו קשר באופן הבא:

דואר:

שרות לקוחות ישראל (מ.ה.) בע"מ פארק המדע נס ציונה, מיקוד 74140 ישראל

דוא"ל:

info@thecustomer.co.il

היכנס לאתר http://www.pgisrael.co.il/contact ולחץ על הקישור "צור קשר" המופיע בראש העמוד.

חזור למעלה.

כותרות פסקאות

כותרות הפסקאות בתנאים אלה מופיעות מטעמי נוחות בלבד ואין להם כל השפעה חוקית.

חזור למעלה.

ניתנות להפרדה

אם כל סעיף או סעיפים של תנאים אלה אינם תקפים, בלתי-חוקיים, בלתי ניתנים לאכיפה או אינם עומדים בקנה אחד עם החוק בשטח שיפוט כלשהו, יוצא מן הכלל מסוג זה לא ישפיע בשום דרך על אכיפת הסעיפים הנותרים.

חזור למעלה.

כל הזכויות שמורות ל-P&G‏, 2001-2021.