Procter & Gamble

Skip to main content

Procter & Gamblen verkkosivustojen käyttöehdot

Päivitetty viimeksi: helmikuussa 2016

SISÄLLYSLUETTELO

Sivustojen verkosto (yhteisesti "Verkkosivustot", "Sivustot" tai "Sivusto"), jota ylläpitävät The Procter & Gamble Company tai sen osakkuusyhtiöt, tytäryhtiöt, siirronsaajat, oikeusseuraajat, tuotemerkit, lisenssinantajat, lisenssinsaajat ja/tai edustajat ("P&G", "Procter & Gamble" tai "me"), koostuu useista eri verkkosivustoista ja verkkosivuista. Tässä ilmoitetut ehdot ja vaatimukset (yhteisesti "Ehdot") koskevat kaikkia P&G:n Verkkosivustoja. Lisäksi tiettyjä P&G:n Verkkosivustoja tai kyseisillä Sivustoilla tarjottuja ominaisuuksia tai toimintoja (kuten kampanjat tai keskustelualueet) voivat koskea lisäehdot, jotka on kerrottu kyseisillä Sivustoilla ("Lisäehdot"), jotka on kaikki lisätty tähän viittaustarkoituksessa. Mikäli jotkin tässä esitetyt Ehdot ovat ristiriidassa jollain tietyllä P&G:n verkkosivustolla esitettyjen Lisäehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti Lisäehtoja.

LUE SEURAAVAT EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA TAI MUITA P&G:N VERKKOSIVUSTOJA. P&G:n Verkkosivustot tarjotaan teille ("Käyttäjä") sillä ehdolla, että hyväksytte Ehdot ja sovellettavan Yksityisyydensuojalausekkeen muutoksitta. Muodostamalla yhteyden tähän Sivustoon tai käyttämällä tätä Sivustoa tai mitä tahansa muuta Sivustoa hyväksyt samalla nämä Ehdot ja sovellettavan Yksityisyydensuojalausekkeen. Jos et hyväksy näitä Ehtoja, älä käytä tätä Sivustoa tai mitään muuta Sivustoa.

Takaisin sivun yläreunaan.

Yksityisyys

P&G:n Verkkosivustojen käyttö on lisäksi P&G:n Kuluttajan Yksityisyydensuojalausunnon ("Yksityisyydensuojalausunto") alaista. Jos sivustolla on lisäksi erillisiä yksityisyyttä koskevia ehtoja ("Lisäyksityisyydensuojalauseke"), niin kyseisen Sivuston käyttö on kyseisen Lisäyksityisyydensuojalausekkeen alaista. P&G Kuluttajan Yksityisyydensuojalauseke ja Lisäyksityisyydensuojalauseke ovat kumpikin "Yksityisyydensuojalausekkeita".

Käytämme sivustoillamme käydessäsi evästeitä ja muita teknologioita kerätäksemme tietoja, joihin sisältyvät mm. IP-osoitteesi, katsomasi verkkosivut ja klikkaamasi linkit. Käytämme myös digitaalisia evästeitä sinulle lähettämissämme sähköposteissa saadaksemme tietää, että olet vastaanottanut ne. Voit poistaa ja estää evästeet verkkoselaimellasi. Voimme käyttää näitä tietoja, yhdessä niiden tietojen kanssa, joita annat meille osana rekisteröitymisprosessia joko sivustolla tai muuten, lähettääksemme sinulle sinua kenties kiinnostavaa tietoa Yksityisyydensuojalausekkeemme mukaisesti. Napsauttamalla tästä saat lisätietoa evästeistä.

Takaisin sivun yläreunaan.

Ehtojen muokkaaminen

P&G voi ajoittain tehdä muutoksia näihin Ehtoihin. Kun teemme niin, yllä oleva "Päivitetty viimeksi" -rivi muuttuu. Sinun vastuullasi on tutustua näihin Ehtoihin säännöllisesti. Mikäli jatkat Sivuston käyttöä sen jälkeen, kun muutokset Ehtoihin on julkaistu, merkitsee se sitä, että hyväksyt niihin tehdyt muutokset.

Takaisin sivun yläreunaan.

Sivustojen henkilökohtainen käyttö

Ellei toisin ole määritetty, Sivusto on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Et voi muuttaa, kopioida, levittää, lähettää, näyttää, esittää, jäljentää, julkaista, lisensoida, siirtää tai myydä mitään sivustoilla esitettyä tai näytettyä sisältöä tai viestintää ("Sisältö") tai valmistaa niistä jatkovaiheita, mukaan lukien rajoituksetta teksti, grafiikka, valokuvat, kuvat, liikkuva kuva, ääni, havainnekuvat, tiedot, ohjelmistot, tuotteet tai palvelut ja niiden yhdistelmät, ellei sitä ole tässä nimenomaisesti sallittu. Ymmärrät, että minkä tahansa Sisällön mikä tahansa luvaton käyttö voi aiheuttaa meille korvaamatonta vahinkoa, ja suostut siihen, että minkä tahansa edellä mainitun luvattoman käytön yhteydessä olemme oikeutettuja kieltomääräykseen muiden lain tai kohtuullisuusperiaatteen sallimien oikeuskeinojen lisäksi. Ellei tiettyyn Sivustolla olevaan materiaaliin liity nimenomaisesti ilmaistuja rajoituksia tai esteitä, sinulla on lupa kopioida sähköisesti tai tulostaa fyysisiä kopioita Sisällön osista yksinomaan omaan ei-kaupalliseen käyttöösi tai meiltä tehtävää tilausta varten. Sivuston Sisällön muunlainen käyttö, mukaan lukien rajoituksetta muokkaaminen, kopiointi, jakelu, uudelleenjulkaisu, esittäminen tai lähettäminen, on ehdottomasti kielletty ilman P&G:ltä ennakkoon saatua kirjallista lupaa.

Suostut siihen että et kerää ja/tai käytä tuotekuvauksia, kuvia, listauksia tai hintoja muuhun kuin omaan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen tarkoitukseesi tai tilaukseen tekemiseen meiltä.

Suostut siihen, että et jäljennä, monista, kopioi, myy, jälleenmyy tai käytä mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen mitään Sivuston osaa tai Sivuston käyttöä tai käyttöoikeutta, mukaan lukien rajoituksetta robotit, spider-ohjelmat, "scraping"-tekniikat ja muut automaattiset menetelmät. Tämän Sivuston tai minkä tahansa tällä Sivustolla esitetyn tiedon tai materiaalin ajaminen tai esittäminen frame-elementissä, "in-line"-linkityksellä tai muilla samankaltaisilla keinoilla toisella Verkkosivustolla on kielletty ilman meiltä etukäteen saatua kirjallista lupaa. Kaikkien tähän Verkkosivustoon johtavien sallittujen linkkien tulee noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä ja säädöksiä. Et voi käyttää metatageja tai muuta "piilotettua tekstiä", jossa käytetään meidän tai minkään Sivustolla mainitun tuotteiden valmistajan nimeä tai tavaramerkkiä, ilman nimenomaista kirjallista lupaa. Lisäksi suostut siihen että et: (a) tee mitään, mikä meidän yksinomaisen arviomme mukaan aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa kohtuuttoman tai suhteettoman suuren kuormituksen infrastruktuurillemme; (b) häiritsee tai yrittää häiritä Sivuston normaalia toimintaa tai mitä tahansa Sivustolla suoritettavia toimintoja; tai (c) ohita mitään toimenpiteitä, joita käytämme estämään tai rajoittamaan Sivustolle pääsyä.

Takaisin sivun yläreunaan.

Käyttäjien lähettämä materiaali

Nämä Ehdot säätelevät menettelytapojasi, oikeuksiasi ja P&G:n oikeuksia liittyen mihin tahansa tekstiin, valokuvaan, videoon, viestiin, kommunikaatioon, musiikkiin, audio-/äänitallenteeseen, kuvamateriaaliin, arvosanoihin, arvosteluihin tai muihin materiaaleihin joita teet liittyen P&G Verkkosivustoihin ("Aineiston toimittaminen"). Toimittaessasi Aineistoa suostut seuraaviin ehtoihin:

 • toimittamasi Aineisto on alkuperäistä, sen tiedot ovat oikeita, se on sinun tekemääsi eikä siinä pyritä esiintymään jonain toisena;
 • olet tällä hetkellä toimittamassasi Aineistossa mainittujen P&G-tuotteiden tai -tuotteen bona fide -käyttäjä ja toimittamasi Aineisto kuvastaa todellista ja rehellistä mielipidettäsi ja senhetkistä kokemustasi P&G-tuotteesta tai -tuotteista;
 • olet täysi-ikäinen, tai mikäli olet alaikäinen, vanhempasi tai laillinen holhoojasi suostuvat siihen, että toimitat Aineiston;
 • et ole P&G:n työntekijä etkä työskentele sellaisen P&G:n yhteistyöyrityksen tai edustajan palveluksessa, jonka P&G on palkannut markkinoimaan ja/tai myymään P&G-tuotteita; TAI, mikäli olet P&G:n työntekijä tai sellaisen P&G:n yhteistyöyrityksen tai edustajan palveluksessa, jonka P&G on palkannut markkinoimaan ja/tai myymään P&G-tuotteita, sisällytät toimittamaasi Aineistoon selkeän ja helposti huomattavan tiedonannon suhteestasi P&G:hen;
 • toimittamasi Aineisto (tai sen osa) ei ole ollut mukana eikä sitä ole suunniteltu käytettäväksi missään muussa P&G:n tai kolmannen osapuolen mainos- tai kampanja-aineistossa;
 • toimitat Aineistosi ilman ennakkomaksua, ilman sinulle annettua lupausta maksusta ja ilman, että odottaisit saavasi maksun toimittamastasi Aineistosta. Lisäksi toimitat Aineistosi ilman, että olisit saanut siitä etukäteen hyötyä tai voisit odottaa saavasi siitä hyötyä tulevaisuudessa lukuun ottamatta mahdollisuutta saada Aineistosi käytettäväksi P&G:n mainostamistarkoituksessa. Tai, mikäli olet saanut hyötyä, tuot selkeästi ilmi tarkemmat tiedot saamastasi hyödystä Aineistossasi;
 • toimittamasi Aineisto ei ole valheellista, harhaanjohtavaa, loukkaavaa, rienaavaa, mautonta, siveetöntä, halventavaa, herjaavaa, kunniaa loukkaavaa, solvaavaa tai muuten sopimatonta;
 • toimittamasi Aineisto ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, julkisuuteen ja yksityisyyteen liittyvää oikeutta, moraalisia oikeuksia ja/tai muita sovellettavissa olevia henkilökohtaisia tai omistusoikeuksia;
 • toimittamasi Aineisto ei sisällä mitään, mikä rikkoo mitään lakia, asetusta, säädöstä tai sääntelyä tai osallistuu, rohkaisee, puolustaa tai antaa ohjeita toimintaan joka on rikos- tai siviilioikeuden perusteella rangaistavaa minkä tahansa lain, asetuksen, säädöksen tai sääntelyn nojalla;
 • toimittamasi Aineisto ei sisällä materiaalia tai sisältöä, joka on yksilölle tai ryhmälle suunnattua vihapuhetta tai jota voidaan perustellusti pitää sellaisena tai joka on muulla tavalla yksilöä, yhtiötä, yhteisöä tai poliittista elintä laittomasti uhkaavaa tai ahdistelevaa;
 • toimittamasi Aineisto ei sisällä mitään, minkä tarkoituksena on aiheuttaa häiriötä tai harhaanjohtaa muita, kuten useiden Aineistojen julkaisemista foorumin monopolisoinnin tarkoituksessa tai foorumin aiheeseen tai teemaan liittymättömän Aineiston julkaisemista;
 • toimittamasi aineisto ei sisällä kolmansien osapuolten sivustoja, osoitteita, sähköpostiosoitteita, yhteystietoja tai puhelinnumeroita, muuta informaatiota tai mielipiteitä nimetystä tai kohtuullisella varmuudella tunnistettavissa olevasta henkilöstä tai yksityisiä tietoja (mukaan lukien arkaluonteiset tiedot), ellet ole etukäteen hankkinut kyseiseltä henkilöltä suostumusta siihen, että jaat tiedot P&G:n kanssa;
 • toimittamasi Aineisto ei sisällä ohjelmointia tai materiaalia, joka sisältää troijalaisia hevosia, viruksia, matoja, haitallista koodia tai muita mahdollisesti haitallisia tietoja, ohjelmia tai tiedostoja; ja
 • se, että P&G käyttää toimittamaasi Aineistoa, ei riko tämän sopimuksen Ehtoja eikä aiheuta vahinkoa yhdellekään henkilölle tai osapuolelle.

Mikäli toimittamasi Aineisto liittyy millään tavoin markkinointikampanjaan, arvontaan, kilpailuun, ilmaislahjoihin tai muuhun vastaavaan ohjelmaan, siihen saatetaan soveltaa Lisäehtoja. Kaikki mielipiteet, neuvot, lausunnot, palvelut, tarjoukset tai muut tiedot, jotka sisältyvät Toimittamaasi Aineistoon ja jotka on ilmaistu tai tuotu saataville Sivustoilla, edustavat ainoastaan tekijöidensä tai levittäjiensä, eivät P&G:n, kantaa. Emme esitä tai takaa näiden toimitettujen Aineistojen paikkansapitävyyttä, täydellisyyttä tai käyttökelpoisuutta.

P&G ei aio käydä läpi eikä pysty läpikäymään kaikkea käyttäjien sivustolle toimittamaa Aineistoa, eikä se ole millään tavalla vastuussa tällaisen Aineiston sisällöstä. Ymmärrät, että tarjoamalla sinulle mahdollisuuden tarkastella ja jakaa käyttäjien luomaa sisältöä Sivustolla P&G toimii lähinnä tällaisen jakelun passiivisena kanavana eikä ota mitään vastuuta tai sitoudu mihinkään Sivustolla tapahtuvaan toimintaan tai toimitettuun Aineistoon liittyen. P&G:llä ei ole velvollisuutta julkaista tai käyttää mitään toimitettua Aineistoa. P&G pidättää itsellään yksinomaisen oikeuden estää pääsyn tai poistaa viestiainesta tai materiaalia, jonka se kokee olevan (a) halventavaa, loukkaavaa tai säädytöntä, (b) vilpillistä, petollista tai harhaanjohtavaa, (c) tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä tai muita immateriaalioikeuksia rikkovaa tai (d) jonkin lain tai säädöksen vastaista tai (e) P&G:tä loukkaavaa tai muuten hyväksymiskelvotonta. Huomaa, että Procter & Gamble käsittelee kaikkea lähettämääsi tai välittämääsi tietoa, josta sinut voi tunnistaa, Procter & Gamblen Yksityisyydensuojalausunnon mukaisesti. Lukuun ottamatta niitä tietoja, joista sinut voi tunnistaa ja joita keräämme sinulta Yksityisyydensuojalausuntomme mukaisin ehdoin, toimitettu Aineisto katsotaan ei-salaiseksi ja ei-yksinoikeudelliseksi. P&G:lle ei synny mitään toimitettuun Aineistoon liittyviä velvoitteita.

Toimittamalla Aineistoa annat P&G:lle seuraavat oikeudet:

 • ei-yksinoikeudellisen, maailmanlaajuisen, jatkuvan, peruuttamattoman, kokonaan maksetun, rojaltittoman, täysin alilisenssikelpoisen ja siirrettävän oikeuden ja luvan käyttää, jäljentää, muuttaa, muokata, julkaista, kääntää, jakaa, lähettää, esitellä ja esittää Aineistoa kokonaan tai osittain ja tehdä siitä johdannaisteoksia missä tahansa mediassa tai muodossa millä tahansa joko nyt tunnetulla tai myöhemmin keksittävällä tekniikalla sekä millä tahansa tavalla, esimerkiksi kaikessa kampanja-, mainonta-, markkinointi-, julkisuus- ja kaupallisessa käytössä ja niitä täydentävissä käyttötarkoituksissa ilman erillistä ilmoitusta tai maksua tai sinulta saatavaa lupaa (lukuun ottamatta tapauksia, jotka on kielletty lailla);
 • rajoittamattoman, maailmanlaajuisen, jatkuvan, peruuttamattoman, kokonaan maksetun, rojaltittoman ja täysin alilisenssikelpoisen oikeuden käyttää nimeäsi, lempinimeäsi, käyttäjätunnustasi, elämänkertatietojasi, äänitteitäsi ja/tai kuvituksia, valokuvia tai videoleikkeitä, henkilökuvia, muotokuvia tai kuvia sinusta tai muita viitteitä oikeudestasi julkisuusarvoon (yhteisnimitys ”Henkilökohtainen sisältösi”), joita toimittamasi Aineisto sisältää, yhdisteltyinä tai muunneltuina tai muulla tavalla sisällytettyinä kirjoittajan muihin luoviin töihin, missä tahansa mediassa tai muodossa millä tahansa joko nyt tunnetulla tai myöhemmin keksittävällä tekniikalla sekä millä tahansa tavalla, esimerkiksi kaikessa kampanja-, mainonta-, markkinointi-, myynninedistämis-, julkisuus- ja kaupallisessa käytössä ja niitä täydentävissä käyttötarkoituksissa ilman erillistä ilmoitusta tai maksua tai sinulta saatavaa lupaa (lukuun ottamatta tapauksia, jotka on kielletty lailla).

Lisäksi luovut kaikista Aineistosi sisältämistä sovellettavista moraalisista oikeuksista edellä mainituissa käyttötarkoituksissa.

Toimittamalla Aineiston suostut omasta puolestasi sekä perijöidesi, oikeudenomistajiesi ja edustajiesi puolesta vapauttamaan P&G:n ja sen toimihenkilöt, johtajat ja työntekijät vastuusta liittyen vaateisiin, kanteisiin, oikeusjuttuihin, vaatimuksiin, maksuvelvollisuuksiin ja mihin tahansa vahinkoihin, jotka aiheutuvat Aineiston käytöstä tai liittyvät siihen, esimerkiksi tekijänoikeuksien loukkaukseen, yksityisyyden loukkaukseen, julkisuusarvon oikeuden tai moraalisten oikeuksien loukkaukseen ja/tai kunnianloukkaukseen. Edellä mainittua rajoittamatta sinulla ei ole oikeutta ja luovut kaikista oikeuksistasi edellyttää, estää tai häiritä Aineiston tai sen sisältämän Henkilökohtaisen Sisältösi käyttöä tai edellä mainittujen P&G:n oikeuksien hyödyntämistä.

Ymmärrät, että salliessaan sinun toimittaa Aineiston P&G luottaa ilmaisuihisi sekä siihen, että myönnät oikeudet, luovut oikeuksista ja annat vastuuvapauden. Hyväksyt sen, että et voi lopettaa tai peruuttaa myöntämiäsi oikeuksia ja lupia ja/tai vastuuvapauksia, jotka sisältyvät tähän Sopimukseen.

P&G ei takaa, että sinulla on mahdollisuus muokata toimittamaasi Aineistoa tai poistaa se. Hyväksyt sen, että sinä (ei P&G) vastaat kaiken toimittamasi Aineiston sisällöstä.

Takaisin sivun yläreunaan.

Käytännesäännöt

Muodostamalla yhteyden mihin tahansa Sivustoon tai käyttämällä mitä tahansa Sivustoa tai Sivuston kautta tarjottua toiminnallisuutta, mukaan lukien rajoituksetta Aineiston toimittaminen Sivustollemme, suostut noudattamaan seuraavia käytäntöjä. Suostut siihen, ettet itse tee mitään seuraavista etkä anna lupaa toisen henkilön tai oikeushenkilön seuraavan kaltaisiin yrityksiin tai avusta niissä:

 • Sivuston näiden Ehtojen vastainen käyttö;

 • minkä tahansa Sivuston osan tai sen käyttöoikeuden tai siihen yhteyden ottamisen jäljentäminen, kopiointi, myynti, jälleen tai hyödyntäminen mihin tahansa kaupalliseen tarkoitukseen;

 • toisen henkilön tai oikeushenkilön ahdistelu, uhkailu, vaaniminen tai tarkoituksellinen nolaaminen tai ahdistuksen aiheuttaminen heille;

 • toisena henkilönä tai oikeushenkilönä esiintyminen;

 • minkä tahansa useampitasoisen markkinointi- tai pyramidihuijauksen mainostaminen tai kaupittelu tai niihin osallistuminen;

 • henkilökohtaisten tietojen pyytäminen alle kahdeksantoistavuotiaalta (18) henkilöltä tai tällaisen henkilön hyväksikäyttö;

 • häiritsevä toiminta, kuten useampien viestien lähettäminen foorumin monopolisointitarkoituksessa tai viestit, jotka eivät liity foorumin aiheeseen tai teemaan;

 • virusten, matojen, troijalaisten hevosten, haitallisen koodin tai minkä tahansa ohjelmiston tai muun materiaalin levittäminen, joka sisältää verkkosivustolle haitallisen komponentin;

 • luvattoman pääsyn hankkiminen mihinkään tietokonejärjestelmään tai Sivustojen ei-julkiseen osaan tai Sivustojen, palvelinten tai Sivustoihin liittyvien verkkojen toimintaan puuttuminen tai sen häirintä;

 • kenen tahansa henkilön yksityisyyden häirintä, mukaan lukien sellaisten tietojen lähettäminen, joista henkilön voi tunnistaa, tai muulla tavoin yksityisen tai arkaluontoisen tiedon lähettäminen henkilöstä ilman tämän suostumusta tai Sivuston käyttäjien henkilökohtaisten tunnistettavien tietojen kerääminen;

 • Rikos- tai siviililainsäädännön tai minkä tahansa valtion, osavaltion, paikallisen tai kansainvälisen lain tai sääntelyn vastaisen toiminnan suorittaminen, sellaiseen rohkaiseminen tai ohjeiden antaminen tai sellaisesta keskusteleminen toimeenpanotarkoituksessa.

P&G ei voi eikä aio vakuuttaa, että toiset Käyttäjät noudattavat edeltäviä Käytännesääntöjä tai mitään muita näiden Ehtojen sisältämiä määräyksiä nyt tai tulevaisuudessa, joten otat täten vastuullesi kaiken haitan tai loukkaantumisen riskin, joka voi seurata edellä kuvatun kaltaisesta sääntöjen noudattamatta jättämisestä sinun ja meidän välillä.

Takaisin sivun yläreunaan.

Sivustot voivat sisältää linkkejä muille Internet-sivustoille, jotka ovat kolmansien osapuolten omistamia ja hallinnoimia ("Ulkopuoliset Sivustot"). Siinäkään tapauksessa, että kolmas osapuoli olisi sidoksissa P&G:hen, P&G ei vastaa millään tapaa näistä Ulkopuolisista Sivustoista, joilla on omat, P&G:stä riippumattomat yksityisyydensuoja- ja tietojenkeruukäytännöt. P&G:llä ei ole mitään näihin itsenäisiin käytäntöihin ja toimintoihin liittyvää vastuuta tai velvollisuutta, eikä se ole vastuussa tällaisten sivustojen yksityisyydensuojasta, käyttöehdoista tai sisällöstä. Linkitetyt sivustot ovat tarjolla ainoastaan käyttäjän iloksi. Siksi käyttäjä avaa ne omalla vastuullaan. Linkit eivät viittaa siihen, että P&G sponsoroisi, kannattaisi tai omaisi lailliset valtuudet käyttää jotain tavaramerkkiä, tuotenimeä, palvelumerkkiä, designia, logoa, symbolia tai jotain muuta tekijänoikeudella suojattua, Ulkoisella sivustolla näkyvää tai Ulkoisen sivun kautta käytettävissä olevaa materiaalia, olisi sidoksissa sellaiseen tai tekemisissä sellaisen kanssa.

Mikäli päätät jakaa mitä tahansa tietoa P&G:n mistä tahansa tuotteesta sosiaalisen median alustan kautta, mukaan lukien P&G:n Sivustolla tarjoamat linkit, voit mahdollisesti jakaa tiedot suoraan sosiaalisen median profiiliisi Sivustolta poistumatta. Jotkin sosiaalisen median alustat mahdollistavat toiminnallisuuden, joka antaa käyttäjälle mahdollisuuden lähettää ja vastaanottaa dataa sosiaalisen median alustalta käyttäen overlay- tai muuta teknologiaa. Vaikka voi vaikuttaa siltä, että datan vastaanottaa P&G, data siirtyy itse asiassa suoraan sosiaalisen median alustalle ja/tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajalle. Kun käytät sosiaalisen median alustaa minkä tahansa tietojen jakamiseen, niitä koskevat ja kyseisen sosiaalisen median alustan ehdot, säännöt ja rajoitukset, joita sinun on noudatettava.

Takaisin sivun yläreunaan.

Sivuston maantieteellinen kattavuus ja tuotereklamaatiot

P&G hallinnoi ja operoi Sivustoja Suomesta. Kaikki korvausvaatimukset tai P&G:n tuotteiden ominaisuuksia koskevat väitteet ja/tai vaatimukset tai väitteet, joissa verrataan P&G:n tuotteiden ominaisuuksia muiden tuotteiden ominaisuuksiin, on nimenomaan rajoitettu Suomeen, jollei Sivustolla ole muuta mainittu. Mikäli Sivustoilla ei ole erikseen mainittu muuta, ne on tarkoitettu ainoastaan niiden P&G:n tuotteiden mainostamiseen, joita P&G myy Suomessa, eikä P&G väitä, että materiaalit sen Verkkosivustoilla tai tuotteet, joita niillä on kuvattu, olisivat sallittuja tai soveltuvia käytettäviksi muilla alueilla.

P&G ei väitä, että minkään Sivuston sisältö olisi saatavilla tai käytettävissä Suomen ulkopuolella. Sivustojen käyttö alueilta, joilla niiden sisältö on laitonta, on kielletty. Jos Sivustoa käytetään jossain muualla kuin Suomessa, käyttäjät tekevät sen omalla vastuullaan ja ovat vastuussa siitä, että käyttö on paikallisten lakien mukaista. Sisältöä ei saa käyttää tai viedä Suomen vientilakien ja säädösten vastaisesti.

Takaisin sivun yläreunaan.

Sähköinen viestintä

Kun vierailet Sivustolla tai lähetät meille sähköpostia, viestit kanssamme sähköisesti. Voimme valintamme mukaan viestiä kanssasi sähköisesti, mukaan lukien rajoituksetta ilmoitusten lähettäminen Sivustoille tai sähköpostiisi vastaaminen. Suostut siihen, että kaikki sopimukset, ilmoitukset, tiedonannot tai muu viestintä, jota tarjoamme sinulle sähköisesti, täyttävät lain vaatimuksen kirjallisesta viestinnästä.

Takaisin sivun yläreunaan.

P&G-kaupan käytännöt

Käyttämällä Sivustoa sitoudut tarvittaessa noudattamaan P&G-kaupan käytäntöjä.

Takaisin sivun yläreunaan.

Sivustojen sisältö – vastuuvapauslauseke

Sivustolla olevat materiaalit (mukaan lukien kaikki grafiikka, ohjelmistot, suositukset tai muut materiaalit) ja kaikki materiaalit, jotka annetaan saataville Sivuston kautta, toimitetaan "sellaisina kuin ovat" ja ilman minkäänlaisia nimenomaisia tai epäsuoria takuita. Sovellettavan lain sallimissa puitteissa P&G kieltää kaikki suorat tai epäsuorat takuut rajoituksetta, mukaan lukien takuut kauppakelpoisuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, omistusoikeudesta ja rikkeettömyydestä. P&G ei takaa tai esitä väitteitä koskien Sivustolla olevien materiaalien käyttöä tai käytön tuloksia niiden oikeellisuuden, tarkkuuden, luotettavuuden tai muun suhteen. Sivustolla olevat materiaalit saattavat sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. Nämä materiaalit voivat olla epäluotettavia tai niistä voi tulla epäluotettavia sellaisen kehitystyön tuloksena, joka tapahtuu niiden julkaisuajankohtien jälkeen. P&G ei ota vastuuta sellaisten tietojen oikeellisuuden varmistamisesta tai ylläpitämisestä. Koska tietyillä lainkäyttöalueilla ei sallita rajoituksia oletetun takuun kestolle, korvausvelvollisuuden poissulkemista tai vastuun rajoittamista epäsuorien tai satunnaisten vahinkojen yhteydessä, yllä mainitut rajoitukset eivät välttämättä koske käyttäjää.

Takaisin sivun yläreunaan.

Sivuston toiminta - vastuuvapauslauseke

P&G pyrkii ylläpitämään Sivustoa ja sen toimintaa, mutta se ei ole eikä voi olla vastuussa mistään puutteista, joita voi esiintyä Sivustolla tai sen toiminnassa. Mitä tulee Sivuston toimintaan, P&G nimenomaisesti kieltää kaikki suorat tai epäsuorat takuut, mukaan lukien takuut kauppakelpoisuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, omistusoikeudesta ja rikkeettömyydestä mutta niihin rajoittumatta. P&G ei takaa, että (i) Sivuston toiminta vastaa käyttäjän vaatimuksia; (ii) yhteys Sivustoon on keskeytymätön, oikea-aikainen, tietoturvallinen, vapaa viruksista, madoista, troijalaisista hevosista tai muista haitallisista komponenteista tai vapaa vioista ja virheistä; (iii) Sivustoa käyttämällä saatavat tulokset ovat tarkkoja tai luotettavia; tai (iv) viat korjataan. Sinä (ei P&G) olet vastuussa kaikista kustannuksista, joita aiheutuu huollosta, korjauksesta tai ylläpitotoimenpiteistä, jotka voivat olla tarpeen tietokoneellesi tai ohjelmistoillesi johtuen mistä tahansa viruksesta, virheestä tai mistä tahansa muista ongelmista, joita sinulle saattaa aiheutua Sivustolla vierailemisesta. Koska tietyillä lainkäyttöalueilla ei sallita rajoituksia oletetun takuun kestolle, korvausvelvollisuuden poissulkemista tai vastuun rajoittamista epäsuorien tai satunnaisten vahinkojen yhteydessä, yllä mainitut rajoitukset eivät välttämättä koske käyttäjää.

Takaisin sivun yläreunaan.

Korvausvelvollisuuden rajoitus

P&G EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN SUORASTA, EPÄSUORASTA, ERITYISESTÄ, RIKOSOIKEUDELLISESTA, SATUNNAISESTA, RANGAISTUKSENLUONTEISESTA TAI SEURAAMUKSELLISESTA VAHINGOSTA TAI SEURAAMUKSESTA TAI YLIPÄÄNSÄ MINKÄÄNLAISISTA VAHINGOISTA, VAIKKA P&G OLISI AIEMMIN KERTONUT TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, JOHTUIVATPA NE SITTEN SOPIMUKSEN NOUDATTAMISEN LAIMINLYÖNNISTÄ TAI MUUSTA TEORIASTA, JOKA ON SEURAUSTA TÄMÄN SIVUSTON KAUTTA SAATAVIEN TIETOJEN, PALVELUIDEN, JA MATERIAALIEN KÄYTÖSTÄ, KÄYTTÖKELVOTTOMUUDESTA TAI TOIMINNASTA TAI LIITTYY NIIHIN. NÄMÄ RAJOITUKSET OVAT VOIMASSA, VAIKKA MAHDOLLINEN KORJAUSTOIMI, KORVAUS TAI MUU KOMPENSAATIO EI TÄYTTÄISI SEN OLENNAISTA TARKOITUSTA.

Mikäli edellä oleva korvausvelvollisuuden rajoitus katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi, Palveluntarjoajan maksimikorvausvelvollisuus sinulle ei ylitä summaa, jonka olet maksanut Sivuston kautta tilaamistasi tuotteista tai palveluista. Joillakin lainkäyttöalueilla ei sallita tietyistä vahingoista johtuvien korvausvelvollisuuksien poissulkemista tai rajoittamista, joten yllä olevat rajoitukset ja poissulkeminen eivät välttämättä koske sinua niiltä osin, kuin kyseisen lainkäyttöalueen laki on sovellettavissa näihin Ehtoihin. Mikäli laki koskee sinua eikä Sivuston käyttösi salli sinun luopuvan mistään oikeuksista tai korvausvaatimuksista, eivät nämä Ehdot vaadi sinua luopumaan mistään kyseisistä oikeuksista.

Takaisin sivun yläreunaan.

Vahingonkorvaus

Suostut vapauttamaan vastuusta P&G:n, sen toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, edustajat, lisenssinantajat ja tavarantoimittajat, puolustamaan heitä ja suojaamaan heitä kaikilta tappioilta, kuluilta, vahingoilta ja kustannuksilta, mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot, jotka johtuvat mistä tahansa näiden Ehtojen vastaisesta Sivuston käytöstäsi (mukaan lukien huolimaton tai laiton toiminta) ja/tai siitä, että joku muu käyttää Sivustoa, jolle olet rekisteröitynyt, sinun käyttäjätilisi avulla.

Takaisin sivun yläreunaan.

Sovellettava lainsäädäntö ja riidat

Lain sallimassa laajuudessa Ehtoja hallitaan ja tulkitaan lainvalintasäännöistä riippumatta kaikilta osin Suomen lakien mukaisesti. Suostut siihen, että ellei tässä ole määritetty muuta, kaikki suoraan tai välillisesti Sivuston Ehdoista johtuvat tai muutoin niihin liittyvät riidat (mukaan lukien P&G:n tuotteiden ostaminen Sivuston kautta) ratkaistaan yksinomaan Suomen tuomioistuimessa. Hyväksyt täten peruuttamattomasti edellä mainitun oikeuspaikan ja tuomioistuimen yksinomaisen toimivallan erimielisyyksien käsittelyssä.

Suoraan tai välillisesti Ehtoihin tai Sivustoon liittyvä tai niistä johtuva toimenpide tai vaatimus (mukaan lukien P&G:n tuotteiden ostaminen Sivustolta) tulee panna vireille yhden (1) vuoden kuluessa siitä, kun toimenpiteen tai vaatimuksen syy havaitaan.

Yksityisyydensuojalauseke tarjoaa yksityishenkilöille erilaisia mahdollisuuksia esittää vaatimuksia liittyen yksityisyydensuojalausekkeeseen ja heidän henkilötietoihinsa.

Takaisin sivun yläreunaan.

Ei oikeudesta luopumista

Mikäli P&G ei noudata jotain Ehtojen osaa, se ei tarkoita, että se luopuisi mistään Ehdoissa määritetyistä oikeuksistaan, olipa kyse kenen tahansa aiemmasta tai tulevasta toiminnasta. Minkään P&G:n vastaanottaman rahamäärän tai kenenkään riippuvuuden P&G:n toiminnasta ei katsota merkitsevän oikeuksista luopumista minkään Ehtojen osan suhteen. Ainoastaan nimenomainen kirjallinen oikeuksista luopuminen, jonka on allekirjoittanut P&G:n valtuutettu edustaja, on lainvoimainen.

Takaisin sivun yläreunaan.

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

Kaikki tämän Sivuston sisältö, mukaan lukien rajoituksetta teksti, suunnittelu, grafiikka, käyttöliittymät tai koodi, sekä niiden valinta ja järjestelyt, on suojattu tekijänoikeuksilla kollektiivisena työnä Yhdysvaltojen ja muiden tekijänoikeuslakien mukaisesti ja on P&G:n omaisuutta. Kollektiivinen materiaali sisältää P&G:lle lisensoituja töitä. Copyright 2000–2015. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN. Kaikki tavaramerkit, palvelumerkit ja kauppanimet (yhteisesti "Merkit") ovat P&G:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kuuluvat Procter & Gamblelle tai muille asianomaisille omistajille, jotka ovat myöntäneet P&G:lle oikeuden ja lisenssin Merkkien käyttämiseen.

Takaisin sivun yläreunaan.

Ladattavat ohjelmistot

Jos lataat ohjelmistoja Sivustolta, P&G myöntää sinulle lisenssin ohjelmistoon ja kaikkiin siihen liittyviin tiedostoihin, kuviin ja dataan (yhteisesti "Ohjelmisto"). Et omista lataamaasi ohjelmistoa, eikä P&G siirrä Ohjelmiston omistusoikeutta sinulle. Ladatun Ohjelmiston täysi omistusoikeus sekä kaikki siihen liittyvät aineettomat oikeudet pysyvät P&G:llä. Et saa jakaa uudelleen, myydä, purkaa, hajottaa osiin tai muulla tavoin muuntaa Ohjelmistoa ihmisen luettavaan muotoon tai käyttää käänteistä suunnittelua sen rakenteen selvittämiseen. Mikäli lataat Ohjelmiston Verkkosivustoilta, vastaat siitä ja takaat P&G:lle, että et toimi vastoin edellä mainittuja lakeja.

Takaisin sivun yläreunaan.

Matkapuhelin

Sivusto voi tarjota ominaisuuksia ja palveluja joita voit käyttää matkapuhelimellasi. Nämä ominaisuudet ja palvelut voivat sisältää rajoituksetta mahdollisuuden selata Sivustoa mobiililaitteeltasi, ladata sisältöä Sivustolle, vastaanottaa viestejä Sivustolta, ladata sovelluksia matkapuhelimeesi tai käyttää Sivuston ominaisuuksia (yhteisesti "Mobiiliominaisuudet"). Voimme myös periä maksun Mobiiliominaisuuksista, ja nämä maksut kerrotaan ennen rekisteröitymistä Mobiiliominaisuuksiin. Lisäksi palveluntarjoajasi voi periä tavanomaisia viesti-, data- ja muita maksuja. Maksut näkyvät matkapuhelinlaskussasi tai ne vähennetään prepaid-liittymäsi saldosta. Palveluntarjoajasi voi estää tai rajoittaa tiettyjä Mobiiliominaisuuksia, ja tietyt Mobiiliominaisuudet voivat olla yhteensopimattomia palveluntarjoajasi tai mobiililaitteesi kanssa. Ota yhteys palveluntarjoajaasi mikäli sinulla on tähän liittyviä kysymyksiä. Soveltuvissa tapauksissa ohjeet tiettyjen Mobiiliominaisuuksien poistamiseen käytöstä esitetään kyseisten Mobiiliominaisuuksien yhteydessä. Ohjeet sisältävät tyypillisesti kehotuksen näppäillä tietty avainsana (esim. "STOP," "CANCEL," "END," "UNSUBSCRIBE," "QUIT" jne.) Mobiiliominaisuutta koskevaan lyhytkoodiin.

Suostut siihen, että Mobiiliominaisuudet, joihin olet rekisteröitynyt, voivat lähettää mobiililaitteeseesi P&G:tä ja muita osapuolia koskevia viestejä. Lisäksi voimme kerätä tietoja Mobiiliominaisuuksien käytöstäsi.

Takaisin sivun yläreunaan.

Tekijänoikeusloukkauksiin liittyviä vaatimuksia koskevia tietoja ja käytäntöjä

TIEDUSTELUIHIN, JOTKA EIVÄT OLE ASIANMUKAISIA TAI YHDENMUKAISIA SEURAAVAN KÄYTÄNNÖN KANSSA, EI VASTATA.

P&G kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja pyytää käyttäjiään sekä vierailijoitaan tekemään samoin. P&G käsittelee ja tutkii väitetyistä rikkomuksista tehdyt ilmoitukset ja toimii asianmukaisella tavalla Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") -lainsäädännön sekä muiden sovellettavien immateriaalioikeutta koskevien lakien mukaisesti. Kun P&G vastaanottaa DMCA-lainsäädännön piiriin kuuluvan ilmoituksen, se aloittaa toimenpiteet poistaakseen tai estääkseen pääsyn loukkaavaan tai loukkaavan toiminnan kohteeksi joutuneeseen materiaaliin. Se myös pyrkii poistamaan tai ottamaan pois käytöstä viittauksen tai linkin materiaaliin tai toimintaan, joka on todettu loukkaavaksi.

Jos epäilet, että työtäsi on kopioitu tekijänoikeuksia loukkaavalla tavalla, ilmoita P&G:lle seuraavat tiedot. Huomaa, että asian etenemisen kannalta on tärkeää, että Ilmoitus sisältää KAIKKI seuraavat tiedot:

 1. yksinomaisen tekijänoikeuden, jota väitetään loukatun, omistajan valtuuttaman henkilön fyysinen tai elektroninen allekirjoitus;

 2. kuvaus tekijänoikeudella suojatusta työstä, jota väitetään loukatun;

 3. kuvaus, jossa kerrotaan, missä loukkauksen kohteena oleva materiaali sijaitsee Sivustolla;

 4. oma osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi sekä kaikki muu tarvittava tieto, joka mahdollistaa P&G:n yhteydenoton sinuun;

 5. oma lausuntosi, jossa ilmaiset hyvässä uskossa, ettei erimielisyyden kohteena oleva materiaali ole tekijänoikeuden omistajan, hänen edustajansa tai lain sallimaa;

 6. oma lausuntosi, joka on annettu väärän valan rangaistuksen uhalla, jossa ilmaiset, että Ilmoituksessasi annettu tieto pitää paikkansa sekä todistat, että olet väitetyn rikkomuksen kohteena olevan tekijänoikeuden omistaja tai omistajan puolesta toimiva taho.

Tekijänoikeuksien loukkausilmoitukset lähetetään::

postitse osoitteeseen:

The Procter & Gamble Company Legal/IP Division Copyright Agent One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 United States

faksilla numeroon:

08-528 081 00

sähköpostitse osoitteeseen:

(Kirjoita otsikkoriville "Loukkausilmoitus".)

TÄRKEÄ ILMOITUS: EDELTÄVÄ TIETO ON ANNETTU YKSINOMAAN SIINÄ TARKOITUKSESSA, ETTÄ SEN AVULLA VOIT ILMOITTAA PROCTER & GAMBLELLE MATERIAALIIN LIITTYVÄN TEKIJÄNOIKEUTESI LOUKKAAMISESTA. MIHINKÄÄN MUIHIN KYSELYIHIN, KUTEN TUOTTEISIIN JA PALVELUIHIN LIITTYVIIN KYSYMYKSIIN JA TIEDUSTELUIHIN TAI YKSITYISYYTTÄ KOSKEVIIN KYSYMYKSIIN, EI VASTATA TÄMÄN MENETTELYN KAUTTA.

Takaisin sivun yläreunaan.

Ota yhteyttä

Mikäli nämä Ehdot eivät vastaa kysymykseesi tai jos haluat ilmoittaa Käytännesääntöjämme koskevasta rikkomuksesta, ole meihin yhteydessä seuraavasti:

Posti:

The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 United States

Sähköposti Mene osoitteeseen www.pg.com/privacy/finnish/privacy_notice.shtml ja klikkaa "Yhteystiedot"-linkkiä sivun alalaidassa.

Takaisin sivun yläreunaan.

Kappaleiden otsikot

Näissä Ehdoissa olevat kappaleiden otsikot on tarkoitettu vain viittauksiksi eikä niillä ole oikeudellista merkitystä.

Takaisin sivun yläreunaan.

Ositettavuus

Mikäli yksi tai useampi näiden Ehtojen kappale katsotaan pätemättömiksi, laittomiksi, kannekelvottomiksi tai ristiriitaisiksi minkään lainkäyttöalueen lakiin nähden, ei tällainen päätös vaikuta millään tavoin muiden kappaleiden kannekelpoisuuteen.

Takaisin sivun yläreunaan.

Copyright 2001–2021 P&G. Kaikki oikeudet pidätetään.