Procter & Gamble

Skip to main content

Όροι Χρήσης των Ιστότοπων της Procter & Gamble για τους Καταναλωτές

Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

TΤο δίκτυο των ιστότοπων (συλλήβδην, οι «Διαδικτυακοί Τόποι», «Ιστότοποι» ή ο «Ιστότοπος») που λειτουργεί από την εταιρεία The Procter & Gamble Company ή τις συνδεδεμένες, θυγατρικές εταιρείες, τους ανατεθειμένους εκπροσώπους, τους διαδόχους, τα εμπορικά σήματα, τους δικαιοπαρόχους, δικαιοδόχους ή/και πράκτορες («P&G», «Procter & Gamble» ή «εμείς») αποτελείται από διάφορους ιστότοπους και ιστοσελίδες. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και κοινοποιήσεις που περιέχονται στο παρόν (συλλήβδην, οι «Όροι») ισχύουν για όλους τους ιστότοπους της P&G. Επιπλέον, ιδιαίτερα οι Ιστότοποι της P&G ή οι λειτουργίες και δραστηριότητες που προσφέρονται στους εν λόγω Ιστότοπους (όπως προωθήσεις και chat rooms), μπορεί επίσης να υπόκεινται σε επιπλέον όρους που περιγράφονται στους εν λόγω Ιστότοπους («Πρόσθετοι Όροι»), όλοι εκ των οποίων ενσωματώνονται στο παρόν με αναφορά. Εάν οποιοιδήποτε από τους όρους που αναφέρονται στο παρόν έρχονται σε αντίφαση με τους Πρόσθετους Όρους που αναφέρονται σε οποιονδήποτε συγκεκριμένο ιστότοπο της P&G, τότε θα υπερισχύουν οι Πρόσθετοι Όροι.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ P&G. Οι Ιστότοποι της P&G προσφέρονται σε εσάς (το «Χρήστη») με την προϋπόθεση της αποδοχής, χωρίς τροποποίηση, των Όρων και της ισχύουσας Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου από εσάς. Με την πρόσβαση ή τη χρήση αυτού του Ιστότοπου ή οποιουδήποτε άλλου Ιστότοπου, συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και την ισχύουσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, μην χρησιμοποιήσετε αυτό τον Ιστότοπο ή οποιονδήποτε άλλο Ιστότοπο.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣAΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΙΚΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΥΜ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΜΗΤΕΙΑ HAMILTON ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ OHIO. Παρακαλούμε διαβάστε την ενότητα Ισχύον Δίκαιο και Επίλυση Διαφορών των παρόντων Όρων για πλήρεις λεπτομέρειες.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Ιδιωτικό απόρρητο

Η χρήση των Ιστότοπων της P&G υπόκειται επίσης στη Δήλωση Απορρήτου Καταναλωτών της Procter & Gamble («Δήλωση Απορρήτου της Procter & Gamble»). Εάν ένας Ιστότοπος έχει πρόσθετες, ξεχωριστές διατάξεις ιδιωτικού απορρήτου («Πρόσθετες Διατάξεις Ιδιωτικού Απορρήτου»), τότε η χρήση του εν λόγω Ιστότοπου υπόκειται στις εν λόγω Πρόσθετες Διατάξεις Ιδιωτικού Απορρήτου. Η Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου της P&G και οι Πρόσθετες Διατάξεις Ιδιωτικού Απορρήτου αποτελούν έκαστη μια «Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου».

Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες για να συλλέξουμε πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας, τις ιστοσελίδες που βλέπετε και τους συνδέσμους στους οποίους κάνετε κλικ. Χρησιμοποιούμε επίσης ψηφιακά cookies στα email που σας στέλνουμε, ώστε να γνωρίζουμε ότι τα έχετε λάβει. Μπορείτε να διαγράψετε και να απορρίψετε τα cookies από το πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης (browser). Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, μαζί με τις πληροφορίες που μας παρέχετε κατά τη διαδικασία εγγραφής στον ιστότοπο ή άλλως, για να σας στείλουμε πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν σύμφωνα με τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου μας. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Τροποποίηση των Όρων

Κατά καιρούς η P&G μπορεί να αλλάξει τους παρόντες Όρους. Όταν το κάνουμε, η παραπάνω γραμμή «Τελευταία Ενημέρωση» θα αναθεωρηθεί. Είστε υπεύθυνοι για τον τακτικό έλεγχο των παρόντων Όρων. Η συνεχής χρήση του Ιστότοπου μετά την ανάρτηση αλλαγών στους Όρους, καθορίζει την αποδοχή των εν λόγω αναθεωρήσεων από εσάς.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Προσωπική χρήση των ιστότοπων

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ο Ιστότοπος προορίζεται μόνο για προσωπική σας και όχι για εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, διανείμετε, μεταδώσετε, προβάλετε, εκτελέσετε, αναπαράγετε, δημοσιεύσετε, αδειοδοτήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα από, μεταφέρετε ή πουλήσετε οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου ή των επικοινωνιών που παρουσιάζονται ή εμφανίζονται στον Ιστότοπο («Περιεχόμενο»), που συμπεριλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, κινούμενες εικόνες, ήχο, εικονογραφήσεις, πληροφορίες, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες και τις διευθετήσεις αυτών, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά στο παρόν. Βεβαιώνετε ότι οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη σε μας και συμφωνείτε ότι σε περίπτωση οποιαδήποτε τέτοιας μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, θα έχουμε δικαίωμα σε ασφαλιστικά μέτρα, επιπλέον οποιωνδήποτε άλλων νομικών αποκαταστάσεων που διατίθενται βάσει του νόμου ή του αισθήματος δικαίου. Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε ρητώς δηλωμένων απαγορεύσεων ή περιορισμών στον Ιστότοπο, που σχετίζονται με το συγκεκριμένο υλικό, μπορείτε να αντιγράφετε ηλεκτρονικά ή/και να εκτυπώσετε έντυπες ενότητες του Περιεχομένου, αποκλειστικά για δική σας μη εμπορική χρήση ή για να υποβάλετε μια παραγγελία σε μας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης, αναπαραγωγής, διανομής, αναδημοσίευσης, έκθεσης ή μετάδοσης οποιουδήποτε Περιεχομένου, απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή άδειά μας.

Συμφωνείτε ότι δεν θα συλλέξετε ή/και χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε περιγραφές, φωτογραφίες, αναφορές ή τιμές προϊόντων, εκτός εάν αφορούν σε δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση ή για να υποβάλετε μια παραγγελία σε μας.

Συμφωνείτε ότι δεν θα αναπαράγετε, αντιγράψετε, πουλήσετε, μεταπωλήσετε ή εκμεταλλευτείτε, για οποιουσδήποτε εμπορικούς σκοπούς, οποιοδήποτε τμήμα του Ιστότοπου ή τη χρήση ή πρόσβαση στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε αντιγραφής σε τοπικό υπολογιστή («scraping») ή χρήσης οποιουδήποτε ρομπότ, προγράμματος «spider» ή άλλων αυτοματοποιημένων μέσων. Η λειτουργία ή προβολή του παρόντος Ιστότοπου ή οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικού που εμφανίζονται σε αυτό τον Ιστότοπο σε πλαίσια, μέσω «in-line» συνδέσεων ή παρόμοιων μέσων σε άλλο Ιστότοπο απαγορεύεται, χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή άδειά μας. Οποιεσδήποτε επιτρεπτές συνδέσεις προς αυτό τον Ιστότοπο πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε «meta tags» ή άλλο «κρυφό κείμενο» χρησιμοποιώντας το όνομά μας ή οποιοδήποτε από τα εμπορικά μας σήματα ή τα εμπορικά σήματα οποιωνδήποτε κατασκευαστών των προϊόντων που εμφανίζονται σε αυτό τον Ιστότοπο, χωρίς ρητή εκ των προτέρων άδεια. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι δεν θα: (α) προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, επιβάλλει ή μπορεί να επιβάλει παράλογα ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας, (β) παρέμβετε ή επιχειρήσετε να παρέμβετε στην κατάλληλη λειτουργία του Ιστότοπου ή οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων που διεξάγονται στον Ιστότοπο ή (γ) παρακάμψετε οποιαδήποτε μέτρα που μπορεί να χρησιμοποιούμε για να εμποδίσουμε ή περιορίσουμε την πρόσβαση στον Ιστότοπο.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Υποβολές χρήστη

Οι παρόντες Όροι διέπουν τη συμπεριφορά σας, τα δικαιώματά σας και τα δικαιώματα της P&G σχετικά με οποιοδήποτε κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο, αναρτήσεις, επικοινωνίες, μουσική, ηχογραφήσεις, έργα τέχνης, βαθμολογίες, σχόλια ή άλλα υλικά ή πληροφορίες που παράγεται και σχετίζονται με τους Ιστότοπους της P&G («Υποβολή»). Όταν υποβάλλετε μια Υποβολή, συμφωνείτε με τα εξής:

 • η Υποβολή σας είναι πρωτότυπη, ακριβής, έχει δημιουργηθεί από εσάς και δεν αποτελεί πλαστοπροσωπία,
 • είστε επί του παρόντος ένας καλόπιστος χρήστης των προϊόντων της P&G που αναφέρονται στην Υποβολή σας και η Υποβολή σας αντανακλά την πραγματική και ειλικρινή γνώμη σας και την τρέχουσα εμπειρία σας με τα προϊόντα της P&G,
 • είστε ενήλικος ή εάν είστε ανήλικος, ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας συναινεί με την υποβολή σας,
 • δεν είστε υπάλληλος της P&G ούτε εργάζεστε για μια συνδεδεμένη εταιρεία ή πρακτορείο της P&G που έχει προσληφθεί από την P&G για την προώθηση ή/και την πώληση προϊόντων της P&G Ή, εάν είστε υπάλληλος της P&G ή εργάζεστε για μια συνδεδεμένη εταιρεία ή πρακτορείο της P&G που έχει προσληφθεί από την P&G για την προώθηση ή/και πώληση των προϊόντων της P&G, συμφωνείτε να συμπεριλάβετε μια σαφή και ξεκάθαρη γνωστοποίηση της σχέσης σας με την P&G μαζί με την Υποβολή σας,
 • η Υποβολή σας (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής) δεν έχει συμπεριληφθεί, ούτε προγραμματίζεται για χρήση σε οποιαδήποτε άλλη διαφήμιση ή διαφημιστικό υλικό, για την P&G ή οποιονδήποτε τρίτο,
 • η Υποβολή σας πραγματοποιείται χωρίς καμία προηγούμενη πληρωμή ή υπόσχεση πληρωμής που έχει καταβληθεί σε εσάς και χωρίς την προσδοκία, από εσάς, οποιασδήποτε πληρωμής σε αντάλλαγμα της προτεινόμενης Υποβολής σας. Η Υποβολή σας πραγματοποιείται επίσης χωρίς να έχει δοθεί σε σας οποιοδήποτε όφελος εκ των προτέρων και χωρίς προσδοκία μελλοντικού οφέλους, εκτός από την πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί η Υποβολή σας για διαφημιστικούς σκοπούς της P&G. Ή εάν δεν λάβετε κάποιο όφελος, θα γνωστοποιήσετε σαφώς τις λεπτομέρειες του οφέλους σας μαζί με την Υποβολή σας,
 • η Υποβολή σας δεν είναι ψευδής, παραπλανητική, προσβλητική, βλάσφημη, χυδαία, άσεμνη, υποτιμητική, δυσφημιστική, συκοφαντική ή κατά τα αλλά ακατάλληλη,
 • η Υποβολή σας δεν περιέχει περιεχόμενο που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού μυστικού, δικαιώματος δημοσιότητας, το δικαίωμα ιδιωτικού απορρήτου, ηθικά δικαιώματα, ή/και οποιοδήποτε άλλα ισχύοντα προσωπικά ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα,
 • η Υποβολή σας δεν περιέχει περιεχόμενο που παραβιάζει οποιοδήποτε νόμο, νομοθέτημα, διάταγμα ή κανονισμό ή περιεχόμενο που εμπλέκεται σε, ενθαρρύνει, τάσσεται υπέρ ή παρέχει οδηγίες για συμπεριφορά που θα συνιστούσε ποινικό ή αστικό αδίκημα δυνάμει οποιουδήποτε νόμου, νομοθετήματος, διατάγματος ή κανονισμού,
 • η Υποβολή σας δεν περιέχει υλικό ή περιεχόμενο που είναι ή μπορεί εύλογα να θεωρηθεί, ρητορική μίσους, είτε απευθύνεται σε ένα άτομο είτε σε μια ομάδα ή που κατά τα άλλα είναι παρανόμως απειλητικό ή παρενοχλητικό για οποιοδήποτε άτομο, συνεταιρισμό, ανώνυμη εταιρεία ή πολιτικό οργανισμό,
 • η Υποβολή σας δεν περιέχει περιεχόμενο ή υλικά που έχουν σκοπό να δημιουργήσουν διαταραχή/αναστάτωση ή να παραπλανήσουν άλλους, όπως η ανάρτηση πολλαπλών υποβολών, σε μια προσπάθεια μονοπώλησης του φόρουμ ή μια ανάρτηση μιας Υποβολής άσχετης με το καθορισμένο θέμα ή ζήτημα του φόρουμ,
 • η Υποβολή σας δεν περιέχει περιεχόμενο το οποίο περιλαμβάνει ιστότοπους τρίτων, διευθύνσεις, διευθύνσεις email, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμούς τηλεφώνων, άλλες πληροφορίες ή απόψεις σχετικά με ένα προσδιορισμένο ή εύλογα προσδιορίσιμο άτομο ή ιδιωτικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων πληροφοριών) χωρίς εκ των προτέρων συναίνεση από το εν λόγω άτομο για γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών στην P&G,
 • η Υποβολή σας δεν περιέχει προγραμματισμό ή υλικά που περιέχουν οποιαδήποτε προγράμματα τύπου «δούρειου ίππου», ιούς, worms, επιβλαβή κώδικα ή άλλες δυνητικά επιβλαβείς πληροφορίες, προγράμματα ή αρχεία και
 • η χρήση της Υποβολής σας από την P&G δεν παραβιάζει τους παρόντες Όρους και δεν θα προκαλεί ηθική βλάβη/τραυματισμό σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Εάν η υποβολή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με μια προώθηση, με κληρώσεις, διαγωνισμούς, προσφορές ή παρόμοιο πρόγραμμα, μπορεί να ισχύουν Πρόσθετοι Όροι. Οποιεσδήποτε απόψεις, συμβουλές, δηλώσεις, υπηρεσίες, προσφορές ή άλλες πληροφορίες που περιέχονται στις Υποβολές, εκφράζονται ή διατίθενται στους Ιστότοπος, είναι αυτές του αντίστοιχου συγγραφέα(ων) ή διανομέα(ων) και όχι της P&G. Εμείς ούτε εγκρίνουμε, ούτε εγγυούμαστε την ακρίβεια, πληρότητα ή χρησιμότητα οποιασδήποτε τέτοιας Υποβολής.

Η P&G δεν έχει και δεν μπορεί να ελέγξει όλες τις Υποβολές που αναρτώνται ή δημιουργούνται από χρήστες που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο και δεν είναι με κανένα τρόπο υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών των Υποβολών. Βεβαιώνετε ότι παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να δείτε και να διανείμετε περιεχόμενο που έχουν παράγει χρήστες στον Ιστότοπο, η P&G ενεργεί απλώς ως ένα παθητικό κανάλι για την εν λόγω διανομή και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά με οποιεσδήποτε Υποβολές ή δραστηριότητες στον Ιστότοπο. Η P&G δεν θα έχει καμία υποχρέωση να δημοσιεύσει ή να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε Υποβολή(ές). Η P&G διατηρεί το δικαίωμα να εμποδίζει ή να αφαιρει Υποβολές ή/και Χρήστες που καθορίζει ότι είναι (α) υβριστικοί, δυσφημιστικοί ή άσεμνοι, (β) δόλιοι, απατηλοί ή παραπλανητικοί, (γ) κατά παράβαση των πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ενός άλλου ή (δ) παραβιάζουν οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμό ή (ε) είναι προσβλητικοί ή κατά τα άλλα απαράδεκτοι κατά την άποψή της P&G, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε προσωπικά αναγνωρίσιμη πληροφορία που μπορεί να αναρτήσετε ή μεταδώσετε, θα αντιμετωπιστεί από την Procter & Gamble, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου της Procter & Gamble.

Εκτός από οποιεσδήποτε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που μπορεί να συλλέξουμε από εσάς σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται στη Δήλωση Απορρήτου της Procter & Gamble, οποιαδήποτε υποβολή θα θεωρείται μη εμπιστευτική και μη ιδιοκτησιακή. Η P&G δεν θα έχει καμία υποχρέωση σχετικά με τις Υποβολές.

Με την υποβολή μιας Υποβολής, παραχωρείτε κάθε ένα από τα παρακάτω στην P&G:

 • ένα μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, διαρκές, αμετάκλητο, πλήρως καταβεβλημένο, χωρίς πνευματικά δικαιώματα, πλήρως υπεκχωρούμενο και μεταβιβάσιμο δικαίωμα και άδεια να χρησιμοποιεί, να παρακολουθεί, εξετάζει, αναπαράγει, τροποποιεί, προσαρμόζει, δημοσιεύει, μεταφράζει, δημιουργεί παράγωγα έργα, διανέμει, μεταδίδει, προβάλει και εκτελεί την εν λόγω Υποβολή(ές), εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε μέσο, μορφή ή τεχνολογία, online ή offline, που είναι τώρα γνωστό ή θα ανακαλυφθεί στο μέλλον και με οποιονδήποτε τρόπο, που συμπεριλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, κάθε προώθηση, δημόσια προβολή ή/και σχολιασμό (είτε στις ιστοσελίδες της P&G είτε στις ιστοσελίδες τρίτων), διαφήμιση, μάρκετινγκ, εμπορευματοποίηση, δημοσιότητα και εμπορικές χρήσεις και βοηθητικές χρήσεις αυτών, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ειδοποίηση ή πληρωμή σε ή άδεια από εσάς (εκτός εάν απαγορεύεται από τον νόμο),
 • ένα απεριόριστο, παγκόσμιο, διαρκές, αμετάκλητο, πλήρως καταβεβλημένο, χωρίς πνευματικά δικαιώματα, πλήρως υπεκχωρούμενο και μεταβιβάσιμο δικαίωμα και άδεια να χρησιμοποιεί το όνομα, ψευδώνυμο, όνομα χρήστη, βιογραφικά στοιχεία, φωνητικές ηχογραφήσεις σας ή/και οποιεσδήποτε εικόνες, φωτογραφίες ή βίντεο κλιπ, πορτραίτα, εξομοιώσεις ή εικόνες σας ή άλλες ενδείξεις των δικαιωμάτων δημοσιότητάς σας (συλλήβδην, το «Προσωπικό Περιεχόμενό σας»), όπως περιέχονται στην Υποβολή(ες) σας, σε σύνθετη ή παραμορφωμένη μορφή ή όπως αλλιώς ενσωματώνεται σε άλλες δημιουργικές εργασίες δημιουργών, σε οποιοδήποτε μέσο, μορφή ή τεχνολογία, online ή offline, είτε είναι τώρα γνωστή είτε ανακαλυφθεί στο μέλλον και με οποιονδήποτε τρόπο, που συμπεριλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, κάθε προώθηση, δημόσια προβολή ή/και σχολιασμό (είτε στις ιστοσελίδες της P&G είτε στις ιστοσελίδες τρίτων), διαφήμιση, μάρκετινγκ, εμπορευματοποίηση, δημοσιότητα και εμπορικές χρήσεις και βοηθητικές χρήσεις αυτών, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ειδοποίηση ή πληρωμή σε ή άδεια από εσάς (εκτός εάν απαγορεύεται από τον νόμο).

Συμφωνείτε επίσης να αποποιηθείτε οποιωνδήποτε ισχυόντων ηθικών δικαιωμάτων που περιέχονται στην Υποβολή(ές) σας για οποιαδήποτε από τις προτεινόμενες χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Με την υποβολή μιας Υποβολής, συμφωνείτε να απαλλάξετε, διατηρείτε αζημίωτη και να αποζημιώνετε, εκ μέρους του εαυτού σας και των διαδόχων, εκδοχέων και εκπροσώπων σας, την P&G και καθένα από τα σχετικά στελέχη, διευθυντές και τους υπαλλήλους της από και έναντι οποιωνδήποτε και όλων των αξιώσεων, μηνύσεων, ενεργειών απαιτήσεων, υποχρεώσεων και ζημιών οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση της εν λόγω Υποβολής, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε και όλων των αξιώσεων για ψευδή διαφήμιση, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παραβίαση ιδιωτικού απορρήτου, παραβίασης του δικαιώματος δημοσιότητας ή ηθικών δικαιωμάτων ή/και δυσφήμηση. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, σε καμία περίπτωση δεν θα έχετε το δικαίωμα και θα παραιτηθείτε από κάθε δικαίωμα να επιβάλετε, περιορίζετε ή παρεμποδίζετε τη χρήση της Υποβολής ή του Προσωπικού Περιεχομένου σας που ενσωματώνεται στην εν λόγω Υποβολή ή την εκμετάλλευση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα της P&G, όπως σημειώνεται παραπάνω.

Κατανοείτε ότι η P&G βασίζεται στις δηλώσεις, τις εκχωρήσεις δικαιωμάτων, τις παραιτήσεις/αποποιήσεις και τις κοινοποιήσεις σας για να σας επιτρέπει να υποβάλετε μια Υποβολή. Αναγνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να τερματίσετε ή να υπαναχωρήσετε των εκχωρήσεων των δικαιωμάτων και των αδειών ή/και των κοινοποιήσεων που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία.

Η P&G δεν εγγυάται ότι θα έχετε οποιαδήποτε ευκαιρία να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε την Υποβολή σας. Αναγνωρίζετε ότι εσείς και όχι η P&G, είστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε Υποβολών.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Κώδικας Δεοντολογίας

Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε Ιστότοπου ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού που παρέχεται μέσω του Ιστότοπού μας, που περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, την υποβολή μιας Υποβολής στον Ιστότοπό μας, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τα παρακάτω πρότυπα συμπεριφοράς. Συμφωνείτε ότι δεν θα εξουσιοδοτήσετε ή διευκολύνετε οποιαδήποτε προσπάθεια ενός άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου να:

 • Χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο κατά παράβαση αυτών των Όρων,

 • Αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή εκμεταλλεύεται, για οποιουσδήποτε εμπορικούς σκοπούς, οποιοδήποτε τμήμα οποιουδήποτε Ιστότοπου ή τη χρήση ή πρόσβαση στον Ιστότοπο,

 • Παρενοχλεί, απειλεί, παρακολουθεί ή φέρνει σκόπιμα σε δύσκολη θέση ή προκαλεί δυσφορία σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

 • Υποδύεται ένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

 • Προωθεί, ζητά ή συμμετάσχει σε οποιαδήποτε πολυεπίπεδα συστήματα εμπορίας ή σχήματα «πυραμίδας»,

 • Ζητά προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από ή εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε άτομο κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών,

 • Εμπλέκεται σε ανατρεπτική δραστηριότητα, όπως η αποστολή πολλαπλών μηνυμάτων σε μια προσπάθεια να μονοπωλήσει το φόρουμ ή να αναρτά θέματα άσχετα με το καθορισμένο θέμα ή το θέμα ενός φόρουμ,

 • Εισάγει ιούς, worms, «δούρειους ίππους», επιβλαβή κώδικα ή οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλων υλικών που περιέχουν ένα συστατικό επιβλαβείς για τον ιστότοπο,

 • Αποκτά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστή ή μη δημόσιο χώρο των Ιστότοπων ή παρεμβαίνει ή διαταράσσει τους Ιστότοπους, τους διακομιστές ή τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με τους Ιστότοπους,

 • Εισβάλλει στο ιδιωτικό απόρρητο οποιουδήποτε προσώπου, συμπεριλαμβανομένης και της ανάρτησης προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών σχετικά με ένα άτομο χωρίς τη συγκατάθεσή του ή τη «συγκομιδή» προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες των Ιστότοπων,

 • Εμπλακεί, ενθαρρύνει, υπερασπιστεί, παρέχει οδηγίες για ή συζητήσει με την πρόθεση να προβεί σε συμπεριφορά που θα συνιστούσε ποινικό ή αστικό αδίκημα ή κατά τα άλλα παραβιάζει οποιουσδήποτε ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς, τοπικούς ή διεθνείς νόμους ή κανονισμούς.

Η P&G δεν μπορεί και δεν εξασφαλίζει ότι άλλοι Χρήστες συμμορφώνονται ή θα συμμορφώνονται με τον παραπάνω Κώδικα Δεοντολογίας ή οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις των παρόντων Όρων, και όπως ισχύει μεταξύ των δύο μας, εσείς αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο βλάβης ή ζημίας που προκύπτει από οποιαδήποτε τέτοια έλλειψη συμμόρφωσης.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Οι Ιστότοποι μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο που ανήκουν και λειτουργούν από τρίτους (οι «Εξωτερικοί Ιστότοποι»). Ακόμη και αν ο εν λόγω τρίτος είναι μια συνδεδεμένη εταιρεία με την P&G, η P&G δεν έχει κανένα έλεγχο επί των Εξωτερικών Ιστότοπων, όλοι εκ των οποίων έχουν ξεχωριστές πολιτικές απορρήτου, πρακτικές συλλογής δεδομένων και όρους και προϋποθέσεις ανεξάρτητους από την P&G. Η P&G δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αυτές τις ανεξάρτητες πολιτικές ή ενέργειες και δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου, τους όρους και τις προϋποθέσεις ή το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Αυτοί οι συνδεδεμένοι ιστότοποι παρέχονται μόνο για δική σας διευκόλυνση και συνεπώς η πρόσβασή σας θα γίνεται με δική σας ευθύνη. Οι σύνδεσμοι δεν υπονοούν ότι η P&G επιχορηγεί, εγκρίνει, συνδέεται με ή σχετίζονται με ή είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένη να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία, σήμα υπηρεσιών, σχεδιασμό, λογότυπο, σύμβολο ή άλλα πνευματικά δικαιώματα υλικών που εμφανίζονται ή είναι προσβάσιμα μέσω των εν λόγω Εξωτερικών Ιστότοπων.

Εάν αποφασίσετε να μοιραστείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα της P&G μέσω μιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, όπως και μέσω συνδέσμων που παρέχονται από την P&G μέσω του Ιστότοπου, μπορεί να είστε σε θέση να δημοσιεύσετε τέτοιες πληροφορίες απευθείας στο προφίλ σας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να αποσυνδεθείτε από τον Ιστότοπο. Ορισμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν μια λειτουργία που επιτρέπει στον χρήστη να λαμβάνει και να μεταδίδει δεδομένα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης μέσω της χρήσης επικαλύψεων ή άλλης τεχνολογίας. Αν και μπορεί να φαίνεται ότι τα δεδομένα συλλέγονται από την P&G, τα δεδομένα στην πραγματικότητα συλλέγονται απευθείας από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ή/και έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών. Η χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης από εσάς για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε πληροφορίες υπόκειται σε και θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του ιστότοπου και αξιώσεις επί των προϊόντων

Η P&G ελέγχει και λειτουργεί τους Ιστότοπους από την Ελλάδα και, σε κάποιες περιπτώσεις, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κάθε αξίωση ή δήλωση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προϊόντων της P&G ή/και κάθε αξίωση ή δήλωση σύγκρισης της αποτελεσματικότητας των προϊόντων της P&G με την αποτελεσματικότητα άλλων προϊόντων περιορίζεται ρητά στην Ελλάδα, εκτός εάν γνωστοποιείται διαφορετικά στον Ιστότοπο. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε ή από τους Ιστότοπους, οι Ιστότοποι έχουν σκοπό την προώθηση μόνο των προϊόντων της P&G που πωλούνται από την P&G στην Ελλάδα και η P&G δεν εγγυάται ότι τα υλικά στους Ιστότοπους ή τα προϊόντα που περιγράφονται σε αυτούς είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση σε άλλες τοποθεσίες.

Η P&G δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο οποιουδήποτε Ιστότοπου είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε περιοχές εκτός της Ελλάδος. Η πρόσβαση σε Ιστότοπους από περιοχές όπου το περιεχόμενό τους είναι παράνομο, απαγορεύεται. Όσοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση σε Ιστότοπους από τοποθεσίες εκτός της Ελλάδος το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και κίνδυνο και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ή να εξάγετε το Περιεχόμενο κατά παράβαση των νόμων και κανονισμών εξαγωγών των ΗΠΑ.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο ή μας στέλνετε e-mail, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Μπορούμε, κατά την κρίση μας, να επικοινωνούμε μαζί σας ηλεκτρονικά, κάτι που περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, μέσω ανάρτησης ανακοινώσεων σχετικά με τους Ιστότοπους ή μέσω απάντησης στο e-mail σας. Συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις ή άλλες επικοινωνίες που παρέχουμε σε σας ηλεκτρονικά, ικανοποιούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση ότι οι εν λόγω επικοινωνίες είναι γραπτές.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Περιεχόμενα του ιστότοπου - Αποποίηση

Τα υλικά του Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε γραφικών, λογισμικού συστάσεων ή άλλων υλικών) και οποιαδήποτε υλικά που διατίθενται μέσω του Ιστότοπου, παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η P&G αποποιείται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές/υπονοούμενες, που συμπεριλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, όλες τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και μη παραβίασης. Η P&G δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε οποιεσδήποτε δηλώσεις σχετικά με τη χρήση ή τα αποτελέσματα της χρήσης των υλικών στον Ιστότοπο, όσον αφορά στην ορθότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία τους ή άλλως. Τα υλικά στον Ιστότοπο μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά σφάλματα. Αυτά τα υλικά θα μπορούσαν να είναι ανακριβή ή να καταστούν ανακριβή ως αποτέλεσμα εξελίξεων μετά τις αντίστοιχες ημερομηνίες τους. Η P&G δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να ελέγξει ή να διατηρήσει την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στη διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης ή τον αποκλεισμό ή περιορισμό μιας ευθύνης για συνεπαγόμενες ή συμπτωματικές ζημίες, οι παραπάνω περιορισμοί μπορεί να μην ισχύουν για σας.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Λειτουργία του ιστότοπου - Αποποίηση

Η P&G καταβάλει προσπάθειες για να διατηρήσει τον Ιστότοπο και τη λειτουργία του, αλλά δεν θα θεωρηθεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τα αποτελέσματα οποιωνδήποτε ελαττωμάτων που μπορεί να υπάρχουν στον Ιστότοπο ή τη λειτουργία του. Όσον αφορά στη λειτουργία του Ιστότοπου, η P&G αποποιείται όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές/υπονοούμενες, που συμπεριλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, όλες τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και μη παραβίασης. Η P&G δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι (i) η λειτουργία του Ιστότοπου θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του χρήστη, (ii) η πρόσβαση στον Ιστότοπο θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής, απαλλαγμένη από ιούς, worms, «δούρειους ίππους» ή άλλα επιζήμια προγράμματα ή χωρίς ελαττώματα ή λάθη, (iii) τα αποτελέσματα που μπορεί να ληφθούν από την χρήση του Ιστότοπου θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα ή (iv) τα λάθη θα διορθώνονται. Εσείς (και όχι η P&G) αναλαμβάνετε ολόκληρο το κόστος όλων των εργασιών συντήρησης, επισκευής ή διόρθωσης που μπορεί να είναι απαραίτητες για τον εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού σας, ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε ιών, λαθών ή οποιουδήποτε άλλου προβλήματος που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της επίσκεψής σας στον Ιστότοπο. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στη διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης ή τον αποκλεισμό ή περιορισμό μιας ευθύνης για συνεπαγόμενες ή συμπτωματικές ζημίες, οι παραπάνω περιορισμοί μπορεί να μην ισχύουν για σας.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Περιορισμός νομικής ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η P&G ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η P&G ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ , ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΣΤΟΧΙΑ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Εάν ο προαναφερόμενος περιορισμός ευθύνης κριθεί μη εκτελεστός, η μέγιστη ευθύνη των Παρόχων προς εσάς δεν θα υπερβαίνει το ποσό που καταβλήθηκε από εσάς για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που έχετε παραγγείλει μέσω του Ιστότοπου. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή την εξαίρεση ευθυνών για συγκεκριμένες ζημίες, οπότε οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις μπορεί να μην ισχύουν για σας, στον βαθμό που οι νόμοι της εν λόγω δικαιοδοσίας ισχύουν για τους παρόντες Όρους. Εάν ο νόμος ισχύει για σας και η χρήση του Ιστότοπου δεν επιτρέπει την αποποίηση από μέρους σας οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή νομικών αποκαταστάσεων, οι παρόντες Όροι δεν απαιτούν από εσάς να αποποιηθείτε οποιαδήποτε από τα εν λόγω δικαιώματα.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, υπερασπίζεστε και να διατηρείτε αζημίωτη την P&G, τα στελέχη, τους διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, δικαιοπαρόχους και προμηθευτές από και έναντι όλων των απωλειών, δαπανών, ζημιών και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων από εσάς, από τη χρήσης του Ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή παράνομης συμπεριφοράς) ή/και τη χρήση οποιουδήποτε Ιστότοπου στον οποίο έχετε εγγραφεί από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με τη χρήση του δικού σας λογαριασμού χρήστη.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Ισχύον Δίκαιο και επίλυση διαφορών

Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, οι Όροι θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σε όλες τις πτυχές τους σύμφωνα με τους ουσιώδεις νόμους της Eλλάδος. Συμφωνείτε ότι εκτός από τα οριζόμενα στο παρόν, οποιεσδήποτε αντιδικίες που απορρέουν άμεσα ή έμμεσα από ή σχετίζονται με τους Όρους ή τον Ιστότοπο θα επιλύονται αποκλειστικά από τα δικαστήρια των Αθηνών. Δια του παρόντος συναινείτε αμετακλήτως για αυτό τον τόπο εκδίκασης και για την αποκλειστική δικαιοδοσία οποιουδήποτε εν λόγω δικαστηρίου επί οποιασδήποτε τέτοιας αντιδικίας.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, συμφωνείτε ότι η P&G, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να σας ζητήσει να υποβάλετε οποιεσδήποτε αιτήσεις για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από ή σχετίζονται με τους Όρους ή τον Ιστότοπο, αποκλειστικά σε τελική και δεσμευτική διαιτησία στην πόλη του Cincinnati, Πολιτεία του Ohio, σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανόνες Διαιτησίας της Αμερικάνικης Ένωσης Διαιτησίας, από έναν ή περισσότερους διαιτητές οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με τους εν λόγω Κανόνες. Ωστόσο, με την επιφύλαξη των εν λόγω Κανόνων, μια τέτοια διαδικασία θα διέπεται από τους νόμους της πολιτείας του Ohio των ΗΠΑ. Οποιαδήποτε απόφαση οποιασδήποτε διαιτησίας που κινήθηκε σύμφωνα με το παρόν, θα περιορίζεται σε χρηματική αποζημίωση και δεν θα περιλαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα ή μια εντολή για οποιοδήποτε μέρος εκτός από την εντολή πληρωμής ενός χρηματικού ποσού. Περαιτέρω, ο διαιτητής(ές) δεν θα έχει την εξουσία να επιδικάσει ποινικές ρήτρες, έμμεσες ή άλλες ζημιές που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ζημίες του νικήσαντος μέρους σε οποιαδήποτε διαιτησία κινηθεί δυνάμει της παρούσας ενότητας, εκτός εάν κάτι τέτοιο επιβάλλεται από το νόμο.

Οποιαδήποτε αιτία αγωγής ή αξίωσης που μπορεί να έχετε, που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από ή σχετίζεται με τους Όρους ή τον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της αγοράς προϊόντων της P&G μέσω του Ιστότοπου) πρέπει να ξεκινά εντός ενός (1) έτους αφού προκύψει η αξίωση ή η αιτία της αξίωσης.

Η Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου παρέχει ξεχωριστές επιλογές υποβολής παραπόνων από φυσικά πρόσωπα σχετικά με τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου και τα προσωπικά τους στοιχεία.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Καμία αποποίηση

Καμία παράλειψη από την P&G να εφαρμόσει οποιοδήποτε μέρος των Όρων δεν αποτελεί παραίτηση από τα δικαιώματα της P&G βάσει των Όρων είτε για παρελθοντικές, είτε για μελλοντικές ενέργειες εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου. Ούτε η λήψη οποιωνδήποτε κεφαλαίων από την P&G, ούτε η εξάρτηση οποιουδήποτε προσώπου από τις ενέργειες της P&G θα πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί παραίτηση από οποιοδήποτε μέρος των Όρων. Μόνο μια συγκεκριμένη γραπτή παραίτηση που υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της P&G θα έχει οποιαδήποτε νομική ισχύ.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Το σύνολο του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτό τον Ιστότοπο, που περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, κείμενο, σχέδια, γραφικά, διασυνδέσεις ή κώδικα και η επιλογή και οι διευθετήσεις του αποτελούν πνευματικά δικαιώματα ως συλλογικό έργο σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και αποτελούν ιδιοκτησία της P&G. Το συλλογικό έργο περιλαμβάνει έργα που έχουν αδειοδοτηθεί στην P&G. Copyright 2000-2015. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. Όλα τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών και εμπορικές ονομασίες (συλλήβδην, τα «Σήματα») είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Procter & Gamble ή άλλων αντίστοιχων κατόχων που έχουν χορηγήσει στην P&G το δικαίωμα και την άδεια να χρησιμοποιούν τα εν λόγω Σήματα.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Λογισμικό που έχει ληφθεί

Εάν λάβετε λογισμικό από τον Ιστότοπο, το λογισμικό και τα αρχεία, εικόνες και δεδομένα που σχετίζονται με το λογισμικό (συλλήβδην, «Λογισμικό») θα πρέπει να έχουν αδειοδοτηθεί σε σας από την P&G. Δεν σας ανήκει το λογισμικό που λάβατε και η η P&G δεν μεταβιβάζει την κυριότητα του Λογισμικού σε εσάς. Η P&G διατηρεί την πλήρη κυριότητα και τίτλο ιδιοκτησίας του Λογισμικού που λάβατε και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το Λογισμικό. Δεν επιτρέπετε να αναπαραγάγετε, πουλάτε, αποσυνθέτετε, κάνετε αντίστροφη μηχανική, αποσυμπιλίζετε ή αποσυναρμολογείτε κατά τα άλλα το Λογισμικό σε μια κατανοητή ανθρώπινη μορφή. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, το Λογισμικό που λαμβάνετε από τον Ιστότοπο υπόκειται στους νόμους ελέγχου ηλεκτρονικών λιμένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν λάβετε το Λογισμικό από Ιστότοπους, δηλώνετε και εγγυάστε στην P&G ότι δεν ενεργείτε κατά παράβαση αυτών των νόμων.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Κινητό τηλέφωνο

Ο Ιστότοπος μπορεί να προσφέρει λειτουργίες και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για να σας μέσω του κινητού σας τηλεφώνου. Αυτές οι λειτουργίες και υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τη δυνατότητα να περιηγηθείτε στον Ιστότοπο από την κινητή συσκευή σας, να φορτώσετε περιεχόμενο στον Ιστότοπο, να λάβετε μηνύματα από τον Ιστότοπο, να λάβετε εφαρμογές στο κινητό τηλέφωνο ή να προσπελάσετε λειτουργίες του Ιστότοπου (συλλήβδην, οι «Λειτουργίες Κινητής Τηλεφωνίας»). Μπορεί να επιβάλουμε χρέωση για τις Λειτουργίες Κινητής Τηλεφωνίας και αυτές οι χρεώσεις θα γνωστοποιηθούν πριν από την ολοκλήρωση της εγγραφής για μια Λειτουργία Κινητής Τηλεφωνίας. Επίσης, μπορεί ο φορέας κινητής τηλεφωνίας σας να σας χρεώσει τυπικές τιμές μηνυμάτων, δεδομένων και άλλα τέλη. Τα τέλη και οι χρεώσεις θα εμφανίζονται στον λογαριασμό του κινητού σας ή θα αφαιρεθούν από το προπληρωμένο υπόλοιπο του λογαριασμού σας. Ο φορέας κινητής τηλεφωνίας σας μπορεί να απαγορεύσει ή περιορίσει τις Λειτουργίες Κινητής Τηλεφωνίας και ορισμένες Λειτουργίες Κινητής Τηλεφωνίας μπορεί να είναι ασύμβατες με τον φορέα ή την κινητή συσκευή σας. Επικοινωνήστε με τον φορέα σας εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτά τα θέματα. Όπως ισχύει, οι οδηγίες για το πώς να απεγγραφείτε από ορισμένες Λειτουργίες Κινητής Τηλεφωνίας θα γνωστοποιηθούν σχετικά με τις εν λόγω Λειτουργίες Κινητής Τηλεφωνίας. Οι οδηγίες συνήθως θα σας ζητούν να πληκτρολογήσετε μια λέξη-κλειδί (π.χ., «STOP», «CANCEL», «END», «UNSUBSCRIBE», «QUIT», κ.λπ.) στο κατάλληλο πλαίσιο κωδικού (shortcode) για τη Λειτουργία Κινητής Τηλεφωνίας.

Συμφωνείτε ότι οι Λειτουργίες Κινητής Τηλεφωνίας, για τις οποίες έχετε εγγραφεί, μπορούν να στέλνουν μηνύματα στην κινητή συσκευή σας σχετικά με την P&G ή άλλα μέρη. Περαιτέρω, μπορεί να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Λειτουργιών Κινητής Τηλεφωνίας από εσάς.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Κοινοποιήσεις και διαδικασίες υποβολής αξιώσεων λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων οι κοινοποιήσεις της ισχυριζόμενης παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να αποστέλλονται στον καθορισμένο εκπρόσωπο του Ιστότοπου. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ Ή ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

Η P&G σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων και ζητάμε από τους χρήστες και τους επισκέπτες μας να κάνουν το ίδιο. Η P&G θα επεξεργάζεται και θα διερευνά γνωστοποιήσεις εικαζόμενων παραβάσεων και θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα στο πλαίσιο του Νόμου Digital Millennium Copyright Act (Νόμος Χιλιετίας Ψηφιακών Πνευματικών Δικαιωμάτων - «DMCA») και άλλων ισχυόντων νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Μετά την παραλαβή των κοινοποιήσεων που συμμορφώνονται με τον νόμο DMCA, η P&G θα φροντίσει να καταργήσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε υλικό που έχει διαπιστωθεί ότι παραβιάζει ή βρέθηκε να είναι το αντικείμενο παράνομων δραστηριοτήτων και θα προβεί σε ενέργειες για να καταργήσει ή απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε αναφορά ή σύνδεσμο ή υλικό ή δραστηριότητα που κρίθηκε ότι αποτελεί παράβαση.

Εάν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αντιγραφεί με κάποιον τρόπο, που αποτελεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να παρέχετε στην P&G τις παρακάτω πληροφορίες. Έχετε υπόψη σας ότι για να είναι αποτελεσματική η αίτησή σας, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα:

 1. μια χειρόγραφη ή ηλεκτρονική υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου ενός αποκλειστικού δικαιώματος που έχει, κατ' ισχυρισμό, παραβιαστεί;

 2. μια περιγραφή του προστατευόμενου έργου το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί;

 3. μια περιγραφή της θέσης στον Ιστότοπο στην οποία βρίσκεται το υλικό το οποίο ισχυρίζεστε ότι προκαλεί την παραβίαση;

 4. τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας και τη διεύθυνση email και όλες τις άλλες πληροφορίες που είναι εύλογα αρκετές για να μπορεί η P&G να επικοινωνήσει μαζί σας,

 5. μια δήλωσή σας ότι πιστεύετε, καλή τη πίστη, ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν έχει εγκριθεί/εξουσιοδοτηθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον εκπρόσωπό του ή τον νόμο,

 6. μια δήλωσή σας, επί ποινή ψευδορκίας, ότι οι παραπάνω πληροφορίες στην Κοινοποίηση είναι ακριβείς και ότι εσείς είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή είστε εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου ενός αποκλειστικού δικαιώματος το οποίο έχει κατ' ισχυρισμό παραβιαστεί.

Οι κοινοποιήσεις των κατ' ισχυρισμό παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να απευθύνονται:

Ταχυδρομικά:

The Procter & Gamble Company Legal/IP Division Copyright Agent One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 United States

Μέσω φαξ:

210 8764100

Μέσω email:

copyright.im@pg.com (Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε την πρόταση «Κοινοποίηση Παραβίασης» στη γραμμή θέματος.)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ PROCTER & GAMBLE ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ, ΟΠΩΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν οι παρόντες όροι δεν διευθετούν την ερώτησή σας ή εάν θέλετε να αναφέρετε μια παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ως εξής:

Ταχυδρομείο:

The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 United States

E-mail

Παρακαλούμε επισκεφτείτε το www.pg.com και κάντε κλικ στον σύνδεσμο «Επικοινωνία μαζί μας» στο κάτω μέρος της σελίδας

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Επικεφαλίδες παραγράφων

Οι επικεφαλίδες των παραγράφων σε αυτούς τους Όρους παρέχουν μόνο διευκόλυνση και δεν έχουν καμία νομική ισχύ.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Αυτοτέλεια

Εάν οποιαδήποτε ενότητα ή ενότητες των παρόντων Όρων έχουν κριθεί άκυρες, παράνομες, μη εκτελεστές ή σε αντίφαση με τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, η εν λόγω κρίση δεν θα επηρεάσει με κανένα τρόπο την εκτελεστότητα των υπόλοιπων ενοτήτων.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Copyright 2001—2021 P&G. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.