Procter & Gamble

Skip to main content

Forbrugervilkår for brug af Procter & Gamble hjemmesider

Sidst opdateret: Februar 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE

Netværket af hjemmesider (samlet “Hjemmesider” eller “Hjemmeside”) drevet af Procter & Gamble virksomheden eller dets tilknyttede selskaber, datterselskaber, udpegede virksomheder, efterfølgere, brands, licensgivere, licenstagere og/eller agenter (“P&G”, “Procter & Gamble” eller “vi”) består af diverse hjemmesider og sider. De vilkår, betingelser og varsler, der er indeholdt heri (samlet “Vilkår”), gælder for alle P&G hjemmesider. Derudover kan bestemte hjemmesider eller funktioner og aktiviteter tilbudt på sådanne hjemmesider (fx kampagner og chatrooms) også være underlagt yderligere vilkår beskrevet på sådanne hjemmesider (“Yderligere vilkår”), som alle er inkorporeret heri ved henvisninger. Hvis et vilkår indeholdt heri er i strid med de yderligere vilkår anført på en bestemt P&G hjemmeside, skal de yderligere vilkår gælde.

LÆS VENLIGST FØLGENDE VILKÅR GRUNDIGT, INDEN DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE ELLER ANDRE P&G HJEMMESIDER. Du (“Brugeren”) får tilbud om at bruge P&G's hjemmesider på betingelse af, at du accepterer dem uden ændringer af vilkårene og den gældende fortrolighedserklæring. Ved at tilgå eller bruge denne hjemmeside eller nogen anden hjemmeside accepterer du disse vilkår og den gældende fortrolighedserklæring. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, må du ikke bruge denne hjemmeside eller nogen anden hjemmeside.

Tilbage til toppen

Beskyttelse af fortrolige oplysninger

Brug af P&G hjemmesider er også underlagt P&G fortrolighedserklæring for forbrugere (“Fortrolighederklæring”). Hvis en hjemmeside har yderligere, separate fortrolighedsbestemmelser (“Yderligere fortrolighedsbestemmelser”), er brugen af den pågældende hjemmeside underlagt de yderligere fortrolighedsbestemmelser. P&G fortrolighedserklæring for forbrugere og yderligere fortrolighedsbestemmelser er hver især en “Fortrolighedserklæring”.

Vi anvender cookies og anden teknologi til at indsamle oplysninger, når du besøger vores hjemmesider, inklusive din IP-adresse, de sider du kigger på, og de links, som du klikker på. Vi anvender også digitale cookies i de e-mails, som vi sender til dig, så vi kan se, at du har modtaget dem. Du kan slette og afvise cookies i din internetbrowser. Vi kan bruge disse oplysninger, sammen med de oplysninger, som du giver os, når du bliver registreret på hjemmesiden eller på anden måde, til at sende dig oplysninger, som kan være af interesse for dig i henhold til vores fortrolighedserklæring. Klik her for flere informationer om cookies.

Tilbage til toppen

Ændring af betingelser

P&G kan ændre disse vilkår fra tid til anden. Når vi gør det, vil linjen “Senest opdateret” ovenfor blive ændret. Du er ansvarlig for regelmæssigt at gennemgå disse vilkår. Din fortsatte brug af hjemmesiden efter ændringer i vilkårene er annonceret, udgør din accept af disse ændringer.

Tilbage til toppen

Personlig brug af hjemmesider

Med mindre andet er angivet, er hjemmesiden kun beregnet til din personlige og ikke kommercielle brug. Du må ikke ændre, kopiere, omdele, transmittere, vise, udføre, reproducere, offentliggøre, give i licens, skabe afledte værker af, overføre eller sælge noget indhold eller nogen kommunikationer omfattet af eller vist på hjemmesiden (“Indhold”), inklusive uden begrænsning, tekst, grafik, fotografier, billeder, film, lyd, illustrationer, informationer, software, produkter eller tjenester og arrangementer af disse, undtaget som udtrykkeligt tilladt ifølge disse vilkår. Du anerkender, at enhver uautoriseret brug af et hvilket som helst indhold kan påføre os uoprettelig skade og indvilliger i, at vi i tilfælde af et sådant uautoriseret brug vil være berettiget til et pålæg udover ethvert andet middel eller til rådighed i lovgivningen eller billighedsret. Underlagt evt. udtrykkeligt angivne restriktioner eller begrænsninger på hjemmesiden i forbindelse med særligt materiale, må du tage elektroniske kopier og/eller udskrive dele af indholdet udelukkende til egen ikke-kommerciel brug, eller til at afgive en ordre hos os. Enhver brug af indhold, herunder ændringer, reproduktion, distribution, genudsendelse, visning eller overførsel af noget indhold, uden vores forudgående skriftlig tilladelse er ikke tilladt.

Du indvilliger i ikke at indsamle og/eller bruge nogen produktbeskrivelser, billeder, opstillinger eller priser undtaget til egen ikke-kommerciel brug eller til at afgive en ordre hos os.

Du indvilliger i ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte til et kommercielt formål nogen del af hjemmesiden eller bruge eller tilgå hjemmesiden, inklusive uden begrænsning “skrabning” eller anvendelse af en robot, “spider” eller andre automatiske midler. Kørsel eller visning af denne hjemmeside eller informationer eller materiale vist på denne hjemmeside i enkeltbilleder, via et “in-line” link eller gennem lignende midler på en anden hjemmeside uden vores forudgående skriftlige tilladelse er forbudt. Alle tilladte links til denne hjemmeside skal overholde alle gældende love, regler og bestemmelser. Du må ikke anvende nogen metatags eller anden “skjult tekst”, som bruger vores navn eller nogen af vores varemærker, eller varemærker tilhørende en producent af produkter vist på denne hjemmeside, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse. Du indvilliger desuden i, at du ikke vil: (a) foretage dig noget, som, efter vores eget skøn, udgør eller kan udgøre en urimelig stor eller uforholdsvis stor belastning af vores infrastruktur; (b) gribe ind i eller forsøge at gribe ind i korrekt funktion af hjemmesiden eller en aktivitet udført på hjemmesiden eller (c) omgå foranstaltninger, som vi kan anvende til at forhindre eller begrænse adgang til hjemmesiden.

Tilbage til toppen

Brugerbidrag

Disse vilkår styrer din adfærd, dine rettigheder og P&G's rettigheder med hensyn til tekst, fotografier, videoer, opslag, kommunikation, musik, audio-/lydoptagelser, kunst, bedømmelser, anmeldelser eller andet materiale eller information, som du forbinder med P&G hjemmesider (“Bidrag”). Når du indsender et bidrag, accepterer du følgende:

 • Dit bidrag er originalt, nøjagtigt, udarbejdet af dig og ikke en efterligning.
 • Du er aktuelt en reel bruger af det/de produkt(er) fra P&G, som vises i dit indsendte bidrag, og dit bidrag afspejler din oprigtige og ærlige mening om og aktuelle erfaring med P&G produkt(er).
 • Du er over myndighedsalderen, eller hvis du er mindreårig, dine forældre eller juridiske værge accepterer dit bidrag.
 • Du er ikke en medarbejder hos P&G, og du arbejder ikke for et af P&G's tilknyttede selskaber eller bureauer antaget af P&G til at promovere og/eller sælge P&G produkter. ELLER, hvis du er en medarbejder hos P&G eller arbejder for et af P&G's tilknyttede selskaber eller bureauer antaget af P&G til at promovere og/eller sælge P&G produkter, accepterer du at inkludere en tydelig og klar oplysning om dit forhold til P&G i dit bidrag.
 • Dit indsendte bidrag (eller en hvilken som helst del heraf) indgår ikke i, eller er planlagt til at bruges i, nogen anden reklame eller salgsfremmende foranstaltning for P&G eller nogen tredjepart.
 • Dit bidrag fremsættes uden forudgående betaling eller løfte om betaling til dig eller din forventning om en sådan betaling til gengæld for dit foreslåede bidrag. Dit bidrag fremsættes også uden en forudgående gevinst eller forventning fra dig om fremtidig gevinst med undtagelse af muligheden for, at dit bidrag bruges af P&G til reklamemæssige formål. Eller, hvis du modtog en gevinst, oplyser du klart detaljerne vedrørende gevinsten i dit bidrag.
 • Dit bidrag ikke er uægte, vildledende, stødende, blasfemisk, vulgært, obskønt, nedsættende, krænkende, injurierende, ærekrænkende eller på anden måde upassende.
 • Dit bidrag indeholder ikke noget, der overtræder nogen tredjeparts ophavsret, patent, varemærke, forretningshemmelighed, private eller offentlige rettigheder, morale rettigheder og/eller eventuelle gældende rettigheder for personlige eller ejendomsretsbeskyttede rettigheder.
 • Dit bidrag indeholder ikke noget, der overtræder nogen lov, vedtægt, forordning eller bestemmelse, eller indhold der deltager i, opmuntrer til eller tilvejebringer anvisninger til adfærd, der udgør en kriminalretlig eller civilretlig overtrædelse henhold til enhver lovgivning, vedtægt, forordning eller bestemmelse.
 • Dit bidrag indeholder ikke materiale eller indhold, som er eller med rimelighed kan betragtes som værende hadefulde udtalelser, uanset om de er henvendt til en enkeltperson eller gruppe, eller som på anden vis ulovligt truer eller ulovligt chikanerer nogen/noget enkeltperson, partnerskab, selskab eller politisk enhed.
 • Dit bidrag indeholder ikke indhold eller materiale, der er beregnet til at forstyrre eller vildlede andre, såsom indsendelse af flere bidrag i forsøg på at monopolisere forummet eller at indsende et bidrag, som ikke er relateret til forummets valgte emne eller tema.
 • Dit bidrag indeholder ikke noget indhold, som inkluderer tredjeparters hjemmesider, adresser, e-mailadresser, kontaktinformationer, telefonnumre, andre oplysninger eller meninger om en identificeret eller rimelig identificerbar person eller private oplysninger (inklusive følsomme oplysninger) uden at indhente forudgående samtykke fra den pågældende person til deling af sådanne oplysninger med P&G.
 • Dit bidrag indeholder ikke programmering eller materialer, der indeholder trojanske heste, computervirusser, orme, ondsindet kode eller anden information, der potentielt kan beskadige computerprogrammer eller filer.
 • P&G's brug af det bidrag, du uploader, overtræder ikke disse vilkår og vil ikke forårsage skade på nogen person eller enhed.

Hvis bidraget på nogen måde er relateret til en kampagne, lotteri, konkurrence, præmie eller lignende program, kan yderligere vilkår være gældende. Alle meninger, råd, udtalelser, tjenester, tilbud eller andre oplysninger indeholdt i bidrag udtrykt eller gjort tilgængelige på hjemmesiderne fremsættes af de(n) respektive forfatter(e) eller distributør(er) og ikke af P&G. Vi hverken indestår for eller garanterer, at et bidrag er nøjagtigt, fyldestgørende eller anvendeligt.

P&G hverken kan eller vil gennemse alle bidrag, der opslås på eller oprettes af brugere med adgang til hjemmesiden og er på ingen måde ansvarlig for indholdet af disse bidrag. Du accepterer, at ved at give dig mulighed for at se og distribuere brugergenereret indhold på hjemmesiden, handler P&G kun som en passiv part i sådan distribution og påtager sig ikke nogen forpligtelse eller noget ansvar i forbindelse med et bidrag eller aktiviteter på hjemmesiden. P&G er ikke forpligtet til at vise eller bruge nogen bidrag. P&G forbeholder sig ret til efter eget skøn at fjerne bidrag og/eller brugere, som P&G betragter som (a) groft, ærekrænkende eller sjofelt, (b) bedragerisk, misvisende eller vildledende, (c) en krænkelse af copyright, varemærke eller anden immateriel ejendomsret, der tilhører en anden eller (d) overtræder love eller regler eller (e) er stødende eller på anden uacceptabel for P&G. Bemærk, at alle personligt genkendelige oplysninger, du opslår eller overfører vil blive behandlet af Procter & Gamble i henhold til Procter & Gambles Fortrolighedserklæring.

Bortset fra eventuel personligt identificerbare oplysninger, som vi indhenter fra dig under retningslinjerne i vores Fortrolighedserklæring, vil alle bidrag blive betragtet som ikke fortrolige, som du ikke har ejendomsret til. P&G har ingen forpligtelser med hensyn til bidragene.

Ved at indsende et bidrag, giver du P&G hvert af følgende:

 • En ikke-eksklusiv, global, uendelig, uigenkaldelig, fuld betalt, royaltyfri, komplet underlicensbar og overdragelig ret og licens til at bruge, overvåge, gennemse, gengive, modificere, tilpasse, udgive, oversætte, skabe afledt arbejde fra, distribuere, overføre, vise og kommercialisere sådanne bidrag helt eller delvist på/i alle former for medier, formater eller teknologi, på eller ikke på internettet, uanset om de er kendt nu eller opdages i fremtiden og på enhver vis herunder, men ikke begrænset til, alle former for kampagnemæssig, offentlig beskuelse og/eller indgivelse af kommentarer (uanset om det er på P&G's hjemmeside eller på tredjeparts hjemmesider), reklamemæssig, marketingmæssig, handelsmæssig, offentlig og kommerciel brug og afledt brug heraf uden yderligere varsel eller betaling til eller tilladelse fra dig (med undtagelse af, hvor det er forbudt i henhold til lovgivning).
 • En ubegrænset, global, uendelig, uigenkaldelig, fuldt betalt, royaltyfri, komplet underlicensbar og overdragelig ret og licens til at bruge dit navn, kaldenavn, brugernavn, biografisk information, stemmeoptagelser af dig og/eller eventuelle illustrationer, fotografier eller videoklip, portrætter, ligheder eller billeder af dig eller eventuelle andre kendetegn for dine publiceringsrettigheder (samlet “Dit personlige indhold”) som indeholdt i dit/dine bidrag i samlet eller ændret form eller som på anden vis inkorporeret i andre kreative forfatterarbejder, på/i alle former for medier, formater eller teknologi, på eller ikke på internettet, uanset om de er kendt nu eller opdages i fremtiden og på enhver vis, herunder, men ikke begrænset til alle former for kampagnemæssig, offentlig beskuelse og/eller indgivelse af kommentarer (uanset om det er på P&G's hjemmeside eller på tredjeparts hjemmesider), reklamemæssig, marketingmæssig, handelsmæssig, offentlig og kommerciel brug og afledt brug heraf uden yderligere varsel eller betaling til eller tilladelse fra dig (med undtagelse af, hvor det er forbudt i henhold til lovgivning).

Du bekræfter også, at du giver afkald på alle gældende moralske rettigheder som indeholdt i dit/dine bidrag til nogen af de foreslåede brugsformer angivet ovenfor.

Ved din indsendelse af et bidrag accepterer du at fritage, holde skadeløs og sikre på vegne af dig selv og dine efterfølgere, udpegede og repræsentanter, P&G og alle selskabets respektive ledere, direktører og medarbejdere fra og mod eventuelle og alle krav, søgsmål, sagsanlæg, ansvar og erstatning af nogen form, som måtte opstå fra eller i forbindelse med brugen af et sådan bidrag, herunder uden begrænsning eventuelle og alle påstande om falsk reklame, overtrædelse af ophavsret, krænkelse af privatlivets fred, overtrædelse af personlighedsret eller moralske rettigheder og/eller ærekrænkelse. Uden begrænsning af foregående vil du ikke under nogen omstændigheder være berettiget til, og du giver afkald på enhver form for ret, til at forbyde, begrænse eller forstyrre brugen af bidraget eller dit personlige indhold i et sådan bidrag eller udnyttelsen af nogen af P&G's rettigheder som beskrevet ovenfor.

Du forstår og er klar over, at P&G stoler på dine erklæringer, tildeling af rettigheder, afgivelser og fritagelser i selskabets tilladelse til dig om at indsende et bidrag. Du bekræfter, at du ikke har ret til at afslutte eller tilbagekalde tildelingen af rettigheder og licenser og/eller fritagelserne i denne aftale.

P&G garanterer ikke, at du får nogen mulighed for at redigere eller slette dit bidrag. Du bekræfter, at du selv – og ikke P&G – er ansvarlig for indholdet i et indsendt bidrag.

Tilbage til toppen

Adfærdskodeks

Ved at tage adgang til eller bruge en hjemmeside eller nogen anden funktion tilvejebragt gennem vores hjemmeside, inklusive men ikke begrænset til, når du indsender et bidrag til vores hjemmeside, accepterer du at overholde følgende adfærdsstandarder. Du indvilliger i, at du ikke vil, og ikke vil tillade andre eller muliggøre et forsøg fra andre personers eller enheders side på at:

 • Anvende hjemmesiden på en måde som overtræder disse vilkår.

 • Reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte til et kommercielt formål nogen del af hjemmesiden eller bruge eller tilgå hjemmesiden.

 • Chikanere, true, forfølge eller bevidst sætte i forlegenhed eller genere en anden person eller entitet.

 • Udgive dig for en anden person eller entitet.

 • Promovere, hverve til eller deltage i et flerniveaus markedsførings- eller pyramideforetagende.

 • Bede om personligt identificerbare oplysninger fra eller udnytte en person under atten (18) år.

 • Indlade dig på forstyrrende aktivitet som fx sende mange meddelelser i et forsøg på at tage monopol på et forum eller opslå ting, som ikke er relevante for et forums designerede emne eller tema.

 • Introducere virusser, orme, trojanske heste, skadelige koder eller noget software eller andet materiale, som indeholder en komponent, der er skadelig for hjemmesiden.

 • Opnå uautoriseret adgang til et hvilket som helst computersystem eller ikke-offentlig del af hjemmesiderne eller hindre eller forstyrre hjemmesider, servere eller netværk forbundet med hjemmesiderne.

 • Krænke en anden persons privatliv, inklusive opslag af personligt identificerende eller på anden måde private eller følsomme oplysninger om en person uden deres samtykke eller indsamle personligt identificerbare oplysninger om hjemmesidernes brugere.

 • Deltagelse i, opmuntring til, være fortaler for, give anvisninger i eller diskutere med det formål at begå handlinger, som ville udgøre en kriminalretlig eller civilretlig overtrædelse eller på anden måde overtræde en føderal, statslig, lokal eller international lov eller bestemmelse

P&G kan ikke og vil ikke garantere, at andre brugere overholder eller vil overholde det før nævnte adfærdskodeks eller nogen anden bestemmelse i disse vilkår, og hvad du og os angår, påtager du dig hermed enhver risiko for skade eller personskade, som opstår på grund af en sådan manglende overholdelse.

Tilbage til toppen

Hjemmesiderne kan indeholde links til andre sider på internettet, der er ejet og administreret af tredjeparter (“eksterne hjemmesider”). Selv hvis en tredjepart er tilknyttet P&G, har P&G ingen kontrol over disse eksterne hjemmesider, som alle har separate fortrolighedspolitikker, praksisser mht. dataindsamling og vilkår og betingelser, der er uafhængige af P&G. P&G har intet ansvar eller erstatningsansvar for disse uafhængige politikker eller handlinger og er ikke ansvarlig for sådanne hjemmesiders fortrolighedspraksisser, vilkår og betingelser eller indhold. Disse linkede hjemmesider er kun til din brug, og derfor sker din adgang til dem på din egen risiko. Links indebærer ikke, at P&G sponsorerer, støtter, er søsterselskab med eller associeret med eller er juridisk autoriseret til at bruge varemærke, varebetegnelse, servicemærke, design, logo, symbol eller andet materiale med copyright vist på eller tilgængeligt via disse eksterne hjemmesider.

Hvis du beslutter at dele oplysninger om et hvilket som helst P&G produkt gennem et socialt netværk, inklusive gennem links tilvejebragt af P&G gennem hjemmesiden, kan du muligvis opslå sådanne oplysninger direkte til din profil på det sociale netværk uden at forlade hjemmesiden. Nogle sociale netværker har funktioner, der tillader en bruger at modtage og sende data til det sociale netværk ved brug af overlejring eller anden teknologi. Selv om det ser ud som om, dataene indsamles af P&G, indsamles de faktisk direkte af det sociale netværk og/eller en tredjepartsudbyder. Din brug af et socialt netværk til at dele oplysninger er underlagt, og du skal overholde, vilkår, betingelser og begrænsninger for det pågældende sociale netværk.

Tilbage til toppen

Hjemmesidens geografiske omfang og produktpåstande

P&G kontrollerer og driver hjemmesiderne i og fra Danmark. Alle salgsargumenter eller udsagn om effektiviteten af P&G's produkter og/eller alle salgsargumenter eller udsagn, der sammenligner effektiviteten af P&G's produkter med effektiviteten af andre produkter er udtrykkeligt begrænset til Danmark, med mindre andet er angivet på siden. Medmindre andet er specificeret på eller af hjemmesiderne, er hjemmesiderne kun beregnet til at promovere de P&G produkter, der sælges af P&G i Danmark, og P&G kommer ikke med nogen erklæringer om, at materialer på dets hjemmesider eller produkterne beskrevet der er passende eller tilgængelige til brug andre steder.

P&G kommer ikke med nogen erklæringer om, at indholdet på nogen hjemmesider er passende eller tilgængelige til brug uden for Danmark. Adgang til hjemmesiderne fra territorier, hvor deres indhold er ulovligt, er forbudt. De, der vælger at tage adgang til hjemmesiderne fra steder uden for Danmark, gør det på eget initiativ og risiko og er ansvarlig for at overholde gældende lokale love. Du må ikke anvende eller eksportere indholdet i strid med dansk eksportlove og regler.

Tilbage til toppen

Elektroniske kommunikationer

Når du besøger denne hjemmeside eller sende e-mails til os, kommunikerer du med os elektronisk. Vi kan efter eget skøn kommunikere med dig elektronisk, inklusive men ikke begrænset til, opslå varsler på hjemmesiderne eller ved at besvare din e-mail. Du er enig i, at alle aftaler, varsler, oplysninger eller andre kommunikationer, som vi giver dig elektronisk, opfylder alle juridiske krav om, at sådanne kommunikationer skal være skriftlige.

Tilbage til toppen

P&G's salgspolitikker

Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du P&G's salgspolitikker hvor relevant.

Tilbage til toppen

Hjemmesidens indhold – ansvarsfraskrivelse

De materialer, som hjemmesiden (inklusive grafik, software, anbefalinger eller andre materialer) og alt materiale gjort tilgængeligt gennem hjemmesiden tilvejebringes “som det er og forefindes” og uden garantier af nogen slags, hverken udtrykkeligt eller underforstået. Så vidt det er muligt i henhold til gældende lov, fraskriver P&G sig alle garantier, udtrykte eller underforståede, inklusive men ikke begrænset til underforståede garantier om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ejendomsret og krænkelse. P&G udsteder ikke nogen garantier eller fremstillinger vedrørende brug af materialer på denne hjemmeside med hensyn til, at de er korrekte, præcise, troværdige eller lignende. Materialerne på denne hjemmeside kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Disse materialer kan være unøjagtige eller blive unøjagtige som et resultat af udvikling, som finder sted efter deres respektive datoer. P&G påtager sig ingen forpligtelse til at bekræfte eller vedligeholde sådanne oplysningers nøjagtighed. Da nogle jurisdiktioner ikke tillader begrænsninger for, hvor længe en indforstået garanti eller udelukkelse eller begrænsning af ansvar for konsekvenser eller tilfældige skader gælder, er ovennævnte begrænsninger måske ikke gældende for dig.

Tilbage til toppen

Drift af hjemmesiden – ansvarsfraskrivelse

P&G bestræber sig på at vedligeholde hjemmesiden og dens drift, men er ikke, og kan ikke være, ansvarlig for resultaterne af eventuelle defekter, der kan forekomme på hjemmesiden eller dens drift. Hvad angår drift af hjemmesiden, fraskriver P&G sig alle garantier, udtrykte eller underforståede, inklusive men ikke begrænset til underforståede garantier om salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, ejendomsret og krænkelse. P&G garanterer ikke, at (i) driften af hjemmesiden vil opfylde brugerens krav; (ii) adgang til hjemmesiden vil være uafbrudt, betimelig, sikker, fri for virusser, orme, trojanske heste eller andre skadelige komponenter, eller fri for defekter eller fejl; (iii) de resultater, der kan opnås ved brug af hjemmesiden vil være nøjagtige eller pålidelige eller at (iv) defekter vil blive udbedret. Du (og ikke P&G) påtager dig alle udgifter ved service, reparation eller korrigering, som kan være nødvendige for dit computerudstyr og software som følge af eventuelle virusser, fejl eller andre problemer af en hvilken som helst slags, som du måtte have efter at have besøgt hjemmesiden. Da nogle jurisdiktioner ikke tillader begrænsninger for, hvor længe en indforstået garanti eller udelukkelse eller begrænsning af ansvar for konsekvenser eller tilfældige skader gælder, er ovennævnte begrænsninger måske ikke gældende for dig. Tilbage til toppen

Begrænsning af erstatningsansvar

P&G ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, SPECIEL, STRAFFENDE, TILFÆLDIG, EKSEMPLARISK ELLER KONSEKVENTE SKADER ELLER SKADER I DET HELE TAGET, SELV OM P&G TIDLIGERE ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN AF DISSE SKADER, HVAD ENTEN DET GÆLDER I EN KONTRAKTLIG HANDLING, FORSØMMELSE ELLER ANDEN TEORI, DER OPSTÅR PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG, MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE ELLER YDELSEN AF INFORMATIONER, SERVICE OG MATERIALER, DER ER TILGÆNGELIGE PÅ DENNE SIDE. DISSE BEGRÆNSNINGER GÆLDER UANSET EVENTUELLE FEJL AF VIGTIGT FORMÅL MED BEGRÆNSET AFHJÆLPNING.

Hvis den ovenstående ansvarsbegrænsning ikke kan håndhæves, vil udbyderens maksimale ansvar over for dig ikke overstige det beløb, du har betalt for produkterne eller de tjenester, du har bestilt gennem hjemmesiden. Nogle retskredse tillader ikke begrænsning eller udelukkelse af ansvar for visse skader, så de ovenstående begrænsninger og udelukkelser vil muligvis ikke gælde for dig i det omfang lovgivningen i en sådan retskreds gælder for disse vilkår. Hvis loven gælder for dig, og din brug af hjemmesiden ikke tillader din fraskrivelse af rettigheder eller retsmidler, kræver disse vilkår ikke, at du giver afkald på sådanne rettigheder.

Tilbage til toppen

Erstatning

Du accepterer at erstatte, forsvare og holde P&G, deres funktionærer, ledere, ansatte, agenter, licensgivere og leverandører skadesløse for alle tab, udgifter, skader og omkostninger, inklusive rimelige advokatsalærer, som opstår på grund af din overtrædelse af vilkårene, din brug af hjemmesiden (inklusive forsømmelse eller ulovlig adfærd) og/eller brugen af enhver hjemmeside, som du er blevet tilmeldt af en anden person, som anvender din brugerkonto. Tilbage til toppen

Gældende lovgivning og konflikter

I det omfang det er tilladt ved lov, er disse vilkår underlagt og skal i alle henseender fortolkes i overensstemmelse med den materielle ret i dansk lov. Med undtagelse af hvad der er specificeret heri, accepterer du, at eventuelle uenigheder, der måtte opstå direkte eller indirekte fra eller i relation til vilkårene eller hjemmesiden (inklusive køb af P&G produkter gennem hjemmesiden) skal afgøres udelukkede i dansk domstol. Du accepterer hermed uigenkaldeligt dette mødested og den eksklusive jurisdiktion for en sådan domstol i forbindelse med en sådan uenighed.

Enhver sag eller krav du måtte have, der måtte opstå direkte eller indirekte fra eller i relation til vilkårene eller hjemmesiden (inklusive køb af P&G's produkter gennem hjemmesiden) skal anlægges inden for et (1) år efter kravet eller årsagen til sagen er opstået.

Fortrolighedserklæringen indeholder separate muligheder for enkeltpersoner at indgive klager vedrørende fortrolighedserklæringen og deres personlige oplysninger.

Tilbage til toppen

Ingen ansvarsfraskrivelse

P&G's manglende håndhævelse af en hvilken som helst del af vilkårene skal ikke udgøre en fraskrivelse af nogen af P&G's rettigheder i henhold til vilkårene, uanset om for delvise eller fremtidige handlinger på en hvilken som helst persons vegne. Hverken P&G's modtagelse af betaling eller en persons forventning om P&G's handlinger skal anses for at være en fraskrivelse af nogen af del af vilkårene. Kun en specifik, skriftlig fraskrivelse underskrevet at en autoriseret repræsentant for P&G skal have nogen form for juridisk effekt.

Tilbage til toppen

Copyrights og varemærker

Hele denne hjemmesides indhold, inklusive men ikke begrænset til tekst, design, grafik, grænseflader eller koder og valg og arrangement af disse er underlagt copyright som et samlet arbejde under amerikansk og andre copyright-lov(e) og tilhører P&G. De samlede værker omfatter værker, der er givet i licens til P&G. Copyright 2000-2015. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES. Alle varemærker, servicemærker og produktnavne (samlet “mærker”) er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Procter & Gamble eller andre respektive ejere, der har givet P&G ret og licens til at bruge disse mærker.

Tilbage til toppen

Downloadet software

Hvis du downloader software fra hjemmesiden, vil softwaren og alle filer, billeder og date relateret til softwaren (samlet “Software”) blive givet i licens til dig af P&G. Du ejer ikke den downloadede software, og P&G overfører ikke ejerskab af softwaren til dig. P&G bevarer fuldt ejerskab af, og adkomst til, den downloadede software og alle intellektuelle ejendomsretter relateret til softwaren. Du må ikke distribuere, sælge, dekompilere, reverse-engineer, adskille eller på anden måde reducere softwaren til et format, der kan opfattes af mennesker. Hvis du downloader software fra hjemmesiderne, erklærer og garanterer du overfor P&G, at du ikke overtræder disse love.

Tilbage til toppen

Mobile

Hjemmesiden kan tilbyde funktioner og tjenester, som er tilgængelige for dig på din mobiltelefon. Disse funktioner og tjenester kan omfatte, uden begrænsning, evnen til at gennemse hjemmesiden fra din mobile enhed, uploade indhold til hjemmesiden, modtage meddelelser fra hjemmesiden, downloade applikationer til din mobiltelefon eller tilgå funktioner på hjemmesiden (samlet “Mobilfunktioner”). Vi kan kræve gebyrer for mobilfunktioner, og disse gebyrer vil blive oplyst inden gennemførelse af registrering for mobilfunktionen. Derudover kan standard gebyrer for SMS, data og andet blive opkrævet af din udbyder. Gebyrer og opkrævninger vil fremgå af din mobiltelefonregning eller vil blive fratrukket din forudbetalte saldo. Din udbyder kan forbyde eller begrænse visse mobilfunktioner og visse mobilfunktioner kan være uforenelige med din udbyder eller mobile enhed. Kontakt din udbyder, hvis du har spørgsmål vedrørende disse forhold. Anvisninger i hvordan man fravælger visse mobilfunktioner vil blive oplyst i forbindelse med disse mobilfunktioner, som relevant. Anvisningerne vil typisk kræve, at du indtaster et nøgleord (fx “STOP”, “ANNULLER”, “AFSLUT”, “FRAMELD”, “OPHØR” osv.) i den relevante shortcode for mobilfunktionen.

Du accepterer, at de mobilfunktioner, for hvilke du er registreret, kan sende kommunikationer til din mobile enhed vedrørende P&G eller andre parter. Derudover kan vi indsamle oplysninger vedrørende din brug af mobilfunktionerne.

Tilbage til toppen

Varsler og procedurer i forbindelse med klager over krænkelse af copyright

ALLE FORESPØRGSLER, DER IKKE ER RELEVANTE ELLER OVERHOLDER FØLGENDE PROCEDURE, VIL IKKE MODTAGE NOGET SVAR.

P&G respekterer andres immaterielle ejendomsret, og vi beder vores brugere og besøgende om at gøre det samme. P&G vil behandle og undersøge meddelelser om påståede krænkelser og vil tage relevante tiltag i henhold til Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) og andre gældende love om immateriel ejendomsret. Efter modtagelse af meddelelser der overholder DMCA vil P&G handle for at fjerne eller lukke for adgangen til eventuel materiale, der krænker eller menes at være målet for krænkende aktivitet, og vil fjerne eller lukke for adgangen til eventuelle referencer eller link til materiale eller aktiviteter, der findes krænkende.

Hvis du mener, at dit arbejde er kopieret på en måde, der krænker din copyright, bedes du sende følgende information til P&G. Vær opmærksom på, at din meddelelse skal indeholde ALT følgende for at være gældende:

 1. En fysisk eller elektronisk signatur på den person, der er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv copyright, der påstås krænket

 2. En beskrivelse af arbejdet, der er underlagt copyright, som du påstår er krænket

 3. En beskrivelse af hvor det materiale, du påstår er krænkende, befinder sig på hjemmesiden

 4. Din adresse, telefonnummer og e-mailadresse og alle andre oplysninger, der er rimeligt tilstrækkelige til at give P&G mulighed for at kontakte dig

 5. En erklæring fra dig om at du er i god tro om, at den omtvistede brug ikke er autoriseret af copyrightindehaveren, dennes agent eller lovgivningen.

 6. En erklæring fra dig udformet under mened strafansvar at ovennævnte informationer i din meddelelse er præcise, og at du er indehaver af copyright eller autoriseret til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv ret, som påstås krænket.

Anmeldelser af påstået krænkelse af copyright sendes til:

Med post:

The Procter & Gamble Company Legal/IP Division Copyright Agent One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 United States

Pr. fax:

+46 8 528 081 00

Via e-mail:

copyright.im@pg.com (Skriv “anmeldelse af krænkelse” i emnelinjen.)

VIGTIG BEMÆRKNING: FORANSTÅENDE INFORMATIONER ER EKSKLUSIVT BEREGNET TIL AT INFORMERE PROCTER & GAMBLE OM, AT DIT COPYRIGHT-MATERIALE KAN VÆRE KRÆNKET. ALLE ANDRE FORESPØRGSLER SOM PRODUKT- ELLER SERVICERELATEREDE SPØRGSMÅL OG FORESPØRGSLER ELLER SPØRGSMÅL OM BESKYTTELSE AF PRIVATLIVET, VIL IKKE MODTAGE SVAR I DENNE PROCES.

Tilbage til toppen

Kontakt os

Hvis disse vilkår ikke omhandler dit spørgsmål, eller hvis du ønsker at rapportere en overtrædelse af vores adfærdskodeks, kan du kontakte os som følger:

Post

The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 United States

E-mail

Gå til http://www.pg.com/se_SE/contact_us/index.shtml og klik på linket “Kontakt os” nederst på siden.

Tilbage til toppen

Afsnitsoverskrifter

Afsnitsoverskrifterne i disse vilkår er udelukkende af praktiske hensyn og har ingen juridisk betydning.

Tilbage til toppen

Adskillelighed

Hvis en paragraf eller paragraffer i disse vilkår kendes at være ugyldig(e), ulovlig(e), ikke kan håndhæves eller i strid med lovgivningen i enhver retskreds, skal en sådan kendelse på ingen måde berøre håndhævelsen af de øvrige paragraffer.

Tilbage til toppen

Copyright 2001-2021 P&G. Alle rettigheder forbeholdes.