Procter & Gamble

Skip to main content

Условия за ползване на гх сайтовете на Procter & Gamble

Последно обновени: февруари, 2016 г.

ТАБЛИЦА СЪС СЪДЪРЖАНИЕ

Мрежата от уеб сайтове (наричани общо, „Уеб сайтове“, „Сайтове“ или „Сайт“), управлявани от Procter & Gamble или нейни филиали, дъщерни дружества, правоприемници, наследници, марки, лицензодатели, лицензополучатели и/или агенти („P&G“, „Procter & Gamble“ или „Ние“), се състои от различни уеб сайтове и уеб страници. Условията и уведомленията, съдържащи се в настоящето (наричани общо, „Условия“), се прилагат за всички Уеб сайтове на P&G. В допълнение, определени Уеб сайтове на P&G или функции и дейности, предлагани на такива Сайтове (като промоции и чатове), може също да бъдат предмет на допълнителни условия, описани на такива Сайтове („Допълнителни условия“), а всички те са включени в настоящето като препратка. Ако някое условие, съдържащо се тук, противоречи на Допълнителните условия, представени на определен Уеб сайт на P&G, в този случай ще се прилагат Допълнителните условия.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДВАЩИТЕ УСЛОВИЯ ВНИМАТЕЛНО, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ ИЛИ ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ НА P&G. Уеб сайтовете на P&G се предлагат на Вас („Потребителят“) при условие, че приемате без изменение Условията и приложимата Декларация за поверителност. Като получавате достъп или използвате този Сайт или някой друг Сайт, Вие се съгласявате с тези Условия и приложимата Декларация за поверителност. Ако не сте съгласен с тези Условия, не използвайте този Сайт или някой друг Сайт.

Обратно в началото.

Поверителност

Използването на Уеб сайтовете на P&G също така е предмет на Декларацията за поверителност за потребители на P&G („Декларация за поверителност“). Ако даден Сайт има допълнителни, отделни разпоредби за поверителност („Допълнителни разпоредби за поверителност“), в този случай използването на такъв Сайт е предмет на тези Допълнителни разпоредби за поверителност. Декларация за поверителност за потребители на P&G и Допълнителни разпоредби за поверителност - всяко едно е „Декларация за поверителност“.

Ние използваме бисквитки и други технологии, за да събираме информация когато посещавате нашите Сайтове, включително Вашия IP адрес, уеб страниците, които преглеждате и линковете, върху които щраквате. Ние също така използваме дигитални бисквитки в имейлите, които Ви изпращаме, за да се уверим, че сте ги получили. Можете да изтриете и откажете бисквитките във Вашия уеб браузър. Ние може да използваме тази информация заедно с информацията, която ни предоставяте по време на процеса на регистрация на Сайта или по друг начин, за да Ви изпращаме информация, която може да представлява интерес за Вас, в съответствие с нашата Декларация за поверителност. Щракнете тук за повече информация относно бисквитките.

Обратно в началото.

Изменения на условията

От време на време, P&G може да променя тези Условия. Когато го правим, редът по-горе „Последно обновени“ ще бъде редактиран. Вие носите отговорност да преглеждате периодично тези Условия. Използването на Сайта от Ваша страна след публикуването на промените в Условията, показва че приемате тези промени.

Обратно в началото.

Лично ползване на сайтове

Освен ако не е посочено друго, Сайтът е само за Ваше лично и некомерсиално използване. Вие не можете да изменяте, копирате, разпространявате, предавате, показвате, изпълнявате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, създавате производни работи от, прехвърляте или продавате част от съдържанието или съобщенията, които са част или показани на Сайта („Съдържание“), включително без ограничение, текст, графики, снимки, изображения, филмови кадри, звук, илюстрации, информация, софтуер, продукти или услуги и споразумения за тях, освен ако не е изрично разрешено по-долу. Вие се съгласявате, че всяко неоторизирано използване на Съдържание може да причини непоправима вреда за нас и се съгласявате, че в случай на такова неоторизирано използване, ние ще имаме право да изискаме съдебно разпореждане в допълнение към всякакви други мерки, които ни предоставя законодателството или справедливостта. В случай на изрично посочени рестрикции или ограничения на Сайта, свързани с определен материал, Вие можете по електронен път да копирате и/или отпечатате част от Съдържанието само за собствено некомерсиално ползване или да направите поръчка към нас. Всякакво друго ползване на Съдържание, включително промени, възпроизвеждане, разпространение, повторно публикуване, показване или прехвърляне на някакво Съдържание, без нашето предварително писмено съгласие, е изрично забранено.

Вие се съгласявате да не събирате и/или използвате описания на продукти, снимки, списъци или цени, освен за Ваше лично некомерсиално ползване или да направите поръчка към нас.

Вие се съгласявате, че няма да възпроизвеждате, правите дубликати, копирате, продавате, препродавате или използвате за търговски цели някаква част от Сайта, или използвате, или имате достъп до Сайта, включително, без ограничение, някакво „остъргване“ или използване на робот, паяк или други автоматични средства. Използването или показването на този Сайт, или някаква информация, или материали, показани на този Сайт в кадри, чрез „кабелно“ свързване или чрез сходни средства на друг Уеб сайт, без нашето предварително писмено разрешение, е забранено. Всякакви разрешени линкове към този Уеб сайт трябва да бъдат в съответствие с всички приложими закони, правила и разпоредби. Не трябва да използвате никакви мета тагове или друг „скрит текст“ като използвате нашето име или някоя от нашите търговски марки, или тези на някой производител на продукти, описани на този Сайт, без изрично писмено разрешение. В допълнение, Вие се съгласявате че няма: (а) да предприемате действие, което, по наше собствено усмотрение, излага или може да изложи нашата инфраструктура на неразумно или непропорционално голямо натоварване; (б) да се намесвате или правите опит за намеса в работата на нашия Сайт или някакви дейности, извършвани на нашия Сайт или (в) да заобикаляте мерки, които може да използваме за предотвратяване или ограничаване достъпа до Сайта.

Обратно в началото.

Заявки от потребители

Тези Условия управляват Вашето поведение, Вашите права и правата на P&G по отношение на текстове, снимки, видео, публикации, съобщения, музика, аудио/звуков запис, произведения на изкуството, оценки, коментари или други материали или информация, които свързвате с Уеб сайтовете на P&G („Заявка“). Когато подавате Заявка, Вие се съгласявате със следното:

 • Вашата Заявка е оригинална, точна, създадена от Вас и не е на друго лице;
 • Вие сте добросъвестен потребител на продукт(и) на P&G, споменат(и) във Вашата Заявка и Вашата Заявка отразява Вашето вярно и честно мнение за и настоящ опит с продукта(ите) на P>
 • Вие сте пълнолетен или ако сте непълнолетен, Вашият родител или законен настойник е съгласен с Вашата Заявка;
 • Вие не сте служител на P&G, нито работите за филиал или агенция на P&G, наета от P&G да промотира и/или продава продукти на P> ИЛИ, ако сте служител на P&G, или работите за филиал или агенция на P&G, наета от P&G да промотира и/или продава продукти на P&G, Вие се съгласявате да оповестите ясно и очевидно Вашето взаимоотношение с P&G във Вашата Заявка;
 • Вашата Заявка (или част от нея) не е била включена в, нито планирана да се ползва в други рекламни или промоционални материали, за P&G или друга трета страна;
 • Вашата Заявка е направена без предварително плащане или обещание за плащане, или очакване от Ваша страна за плащане, в замяна на Вашата Заявка. Също така Вашата Заявка е направена без да сте получил някаква предварителна полза или очакване за бъдеща полза, с изключение на възможността Вашата Заявка да се използва за промоционални цели от P&G. Или ако сте получил полза, във Вашата Заявка Вие ясно ще оповестите информация за ползата;
 • Вашата Заявка не е невярна, подвеждаща, обидна, оскверняваща, вулгарна, неприлична, пренебрежителна, опозоряваща, клеветническа, злонамерена или неподходяща по друг начин.
 • Вашата Заявка не съдържа съдържание, което нарушава авторски права, патент, търговска марка, търговска тайна, право на оповестяване, право на поверителност, морални права и/или други приложими лични права или права върху собственост на трета страна;
 • Вашата Заявка не съдържа съдържание, което нарушава закон, правилник, наредба или разпоредба, или съдържание, което се ангажира със, насърчава, консултира или осигурява инструкции за поведение, което би могло да представлява криминално или гражданско престъпление според закон, правилник, наредба или разпоредба;
 • Вашата Заявка не съдържа материал или съдържание, което е или може да се счита за омраза, независимо дали е отправено към физическо лице или група, или което незаконно е заплашително или представляващо тормоз по друг начин за физическо лице, партньорство, корпорация или политически орган;
 • Вашата Заявка не съдържа съдържание или материали, предназначени да създадат смущение или да подведат други, като публикуване на множество Заявки с цел монополизиране на форума или публикуване на Заявка, която не е свързана с определената тема на форума;
 • Вашата Заявка не съдържа съдържание, което включва уеб сайтове, адреси, имейл адреси, информация за контакт, телефонни номера, друга информация или мнение на трета страна за определено лице или лице, чиято самоличност може да бъде определена или частна информация (включително чувствителна информация), без да сте получили предварително съгласие от това лице за споделяне на такава информация с P>
 • Вашата Заявка не съдържа програмни кодове или материали, съдържащи троянски коне, вируси, червеи, зловредни кодове или друга потенциално вредна информация, програми или файлове; и
 • използването на Ваша Заявка от P&G не нарушава тези Условия и няма да причини вреда на физическо или юридическо лице;

Ако Заявката е свързана по някакъв начин с промоция, лотария, състезание, подарък или сходна програма, могат да се прилагат Допълнителните условия. Всякакви мнения, съвети, изявления, услуги, оферти или друга информация, която се съдържа в Заявките, изразена или на разположение на Сайтовете, са на съответния(те) автор(и) или дистрибутор(и), а не на P&G. Ние не потвърждаваме, нито гарантираме точността, пълнотата или полезността на подобни Заявки.

P&G не можи и не преглежда всички Заявки, публикувани или създадени от потребители, които имат достъп до Сайта и по никакъв начин не носи отговорност за съдържанието на тези Заявки. Вие приемате, че като Ви осигуряваме възможността да преглеждате и разпространявате съдържание, създадено от потребители на Сайта, P&G просто действа като пасивен проводник за подобно разпространение и не поема задължение или отговорност, свързана със заявки или дейности на Сайта. P&G няма да има задължение да публикува или използва каквато(ито) и да било заявка(и). P&G си запазва правото да блокира или премахне Заявки и/или Потребители, които определи като (а) обидни, клеветнически или неприлични, (б) измамни, лъжливи или подвеждащи, (в) нарушаващи авторски права, търговски марки или други права върху интелектуална собственост на друг, или (г) нарушават закон или разпоредба, или (д) са обидни или неприемливи по друг начин за P&G, по нейна собствена преценка. Имайте предвид, че всякаква информация, която може да бъде свързана с определяне на самоличност, която публикувате или предавате, ще бъде обработвана от Procter & Gamble в съответствие с Декларацията за поверителност на Procter & Gamble. Освен по отношение на информацията, която може да бъде свързана с определяне на самоличност, която събираме от Вас съгласно насоките, определени в нашата Privacy Statement., всички Заявки ще се считат за неповерителни и без изключителни права за собственост върху тях. P&G няма да има задължения по отношение на тези Заявки.

Като подавате З аявка, Вие предоставяте на P&G следното:

 • неизключително, в световен мащаб, постоянно, неотменимо, изцяло платено, безвъзмездно, изцяло отдадено под лиценз и прехвърляемо право и лиценз за ползване, наблюдение, преглед, възпроизвеждане, промяна, адаптиране, публикуване, тълкуване, създаване на производни работи, разпространение, прехвърляне, показване и изпълнение на такива Заявки, изцяло или частично, върху всякаква медии, формат или технология, онлайн или офлайн, независимо дали са известни сега или са открити по нататък, и по всякакъв начин, включително, но без да се ограничават до, всякакви промоционални, публични оценки и/или коментари (независимо дали на уеб страниците на P&G или на трета страна), рекламно, маркетингово, мърчандайзингово, публично и комерсиално ползване и спомагателното му ползване, без бъдещо уведодомяване или плащане или разрешение от Вас (с изключение на забранените от закона);
 • неизключително, в световен мащаб, постоянно, неотменимо, изцяло платено, безвъзмездно, изцяло отдадено под лиценз и прехвърляемо право и лиценз за ползване на Вашето име, прякор, потребителско име, биографична информация, записи на Вашия глас и/или илюстрации, фото или видео клипове, Ваши портрети, скици или снимки, или друг признак на Вашето право върху правата за публикуване (общо наричани, „Ваше лично съдържание“), както се съдържат във Вашата Заявка(и), като композиция или в изопачена форма или вмъкнато по друг начин в друга авторска творба, върху всякакви медии, формат или технология, онлайн или офлайн, независимо дали са известни сега или са открити по нататък, и по всякакъв начин, включително, но без да се ограничават до, всякакви промоционални, публични оценки и/или коментари (независимо дали на уеб страниците на P&G или на трета страна), рекламно, маркетингово, мърчандайзингово, публично и комерсиално ползване и спомагателното му ползване, без бъдещо уведодомяване или плащане или разрешение от Вас (с изключение на забранените от закона);

Вие също така се съгласявате да се откажете от всякакви приложими морални права, ако се съдържат във Вашата Заявка(и), за всяко от описаните по-долу ползвания.

Като изпращате Заявка, Вие се съгласявате да освободите, да не вредите и да обезщетите от свое име и от името на Вашите наследници, правоприемници и представители, P&G и всеки от нейните длъжностни лица, директори и служители от и срещу всякакви и всички оплаквания, искове, действия, заповеди, отговорности и щети от всякакъв вид, произлезли от или във връзка с ползването на такава Заявка, вкючително, но без да се ограничават до, всякакви и всички оплаквания за невярна реклама, нарушаване на авторски права, нахлуване в личното пространство, нарушаване на права върху публикации или на морални права и/или клевета. Без да се ограничава горепосоченото, в никакъв случай Вие нямате право да и се отказвате от всякакво право да нареждате, ограничавате или оказвате влияние върху ползването на Заявката или Ваше лично съдържание, включено в такава Заявка или експлоатацията на някои от правата на P&G, както е отбелязано по-горе.

Вие разбирате, че P&G разчита на Вашите действия, предоставяне на права, отказ от права и освобождаване от отговорност, за да Ви разреши да изпращате Заявки. Вие се съгласявате, че не можете да прекратите или отмените предоставените права и лицензи, и/или освобождаването от отговорности, съдържащи се в това споразумение.

P&G не гарантира, че ще имате възможност да редактирате или изтриете Ваша Заявка. Вие се съгласявате, че Вие, а не P&G, носите отговорност за съдържанието на Вашите Заявки.

Обратно в началото.

Кодекс на поведение

Като имате достъп или използвате някои Сайт или друга функция, осигурена чрез наш Сайт, включително, но без да се ограничава до, подаване на Заявка на нашия Сайт, Вие се съгласявате да следвате следните стандарти на поведение. Вие се съгласявате, че няма да и няма да упълномощавате или подпомагате опит от друго физическо или юридическо лице да:

 • използва Сайта в нарушение на тези Условия;

 • възпроизвежда, прави дубликати, копира, продава, препродава или използва с каквито и да било комерсиални цели, някаква част от сайт или използва, или има достъп до Сайта;

 • тормози, заплашва, следи или умишлено злепоставя, или причинява дистрес на друго физическо или юридическо лице;

 • се представя за друго физическо или юридическо лице;

 • промотира, иска или участва в схеми за мултилевъл маркетинг или схеми на пирамиди;

 • иска информация, от която може да се определи самоличността на или експлоатира физическо лице под осемнадесет (18) години;

 • участва в разрушителна дейност като изпращане на множество съобщения, с цел монополизиране на форума или публикация, която не е свързана с определената тема на форума;

 • въвежда вируси, червеи, троянски коне, зловреден код или софтуер, или други материали, които съдържат зловреден компонент в уеб сайта;

 • получава неоторизиран достъп до компютърни системи или непублична част от Сайтовете или оказва влияние на или разрушава Сайтовете, сървърите или мрежите, свързани със Сайтовете;

 • нарушава неприкосновеността на физическо лице, включително публикува информация, която може да доведе до определяне на самоличността или е частна, или чувствителна по друг начин за дадено лице, без неговото съгласие, или събира информация за потребителите на Сайта, която може да доведе до определяне на самоличността.

 • участва, насърчава, консултира, предоставя инструкции за или обсъжда с намерението да се извърши нещо, което би могло да бъде криминално или гражданско престъпление или да нарушава по друг начин федерален, щатски, местен или международен закон или разпоредба.

P&G не може и не гарантира, че други Потребители са или ще се държат в съответствие с горепосочения Кодекс на поведение или другите разпоредби в тези условия и, както между нас и Вас, Вие приемате всички рискове от вреди или нараняване, произтичащи от липсата на подобно съответствие.

Обратно в началото.

Сайтовете може да съдържат линкове към други сайтове в интернет, които са собственост или се управляват от трети страни („Външни сайтове“). Дори третата страна да е свързана с P&G, P&G няма контрол върху тези Външни сайтове, всички те имат отделни политики на поверителност, практики за събиране на данни и общи условия, независими от P&G. P&G не носи отговорност за тези независими политики или действия и не носи отговорност за практиките на поверителност, общите условия или съдържанието на такива уеб сайтове. Тези свързани сайтове са само за Ваше удобство и затова достъпът до тях е на Ваш собствен риск. Линковете не предполагат P&G да спонсорира, подкрепя, принадлежи към или да е свързана с, или да е законно оторизирана за използва търговски марки, търговски имена, марки на услуги, дизайн, лого, символ или други авторски материали, показани на или достъпни чрез такива Външни сайтове.

Ако решите да споделяте информация за продукт на P&G чрез платформа на социална мрежа, включително чрез линкове, предоставени от P&G чрез Сайта, трябва да можете да публикувате такава информация директно във Вашия профил в платформата на социалната мрежа, без да напускате Сайта. Някои платформи за социални мрежи осигуряват функционалност, която позволява на потребителите да получават и прехвърлят данни към платформата на социалната мрежа чрез използването на презаписи или друга технология. Въпреки, че може да изглежда, че данните се събират от P&G, всъщност данните се събират от платформата на социалната мрежа и/или доставчик на услуги за трета страта. Използването от Ваша страна на платформа на социална мрежа, за да споделяте информация, е предмет на и Вие трябва да се съобразявате с условията и ограниченията на тази платформа на социална мрежа.

Обратно в началото.

Географски обхват на сайта и оплаквания за продукти

P&G контролира и управлява Сайтовете от България. Всяко оплакване или изявление относно ефективността на продукти на P&G и/или оплакване или изявление, сравняващо ефективността на продукти на P&G с ефективността на други продукти изрично е ограничено до България , освен ако не е публикувано друго на Сайта. Освен ако не е посочено друго във или на Сайтовете, те са предназначени да промотират само продукти на P&G, които се продават от P&G в България , и P&G не дава гаранции, че материалите на нейните Уеб сайтове или описаните в тях продукти са подходящи или налични за употреба в други територии.

P&G не дава гаранции, че съдържанието на който и да е Сайт е подходящо или налично за употреба в територии извън България . Забранява се достъпът до Сайтовете от територии, където тяхното съдържание е незаконно. Тези, които изберат да получат достъп до Сайтовете от територии извън България , го правят по своя собствена инициатива и на собствен риск, и носят отговорност за съответствието с приложимото местно законодателство. Не трябва да използвате или експортирате Съдържанието в нарушение на законите и разпоредбите за експорт на България .

Обратно в началото.

Електронни съобщения

Когато посещавате този Сайт или изпращате имейли до нас, Вие комуникирате с нас по електронен път. По наше усмотрение, можем да комуникираме с Вас по електронен път, включително, но без да се ограничаваме до, публикуване на уведомления на Сайтовете или отговор на Ваш имейл. Вие се съгласявате, че всички споразумения, уведомления, оповестявания или други съобщения, които Ви предоставяме по електронен път, отговарят на законовите изисквания за такива съобщения в писмен вид.

Обратно в началото.

Съдържание на сайта - отказ от отговорност

Материалите на Сайта (включително, графики, софтуер, препоръки или други материали) и всякакви материали, които са на разположение чрез Сайта, се предоставят „както са“ и без никакви гаранции, преки или косвени. Доколкото е допустимо в максимална степен съгласно приложимото законодателство, P&G отказва всякакви гаранции, преки или косвени, включително, но без да се ограничава до, всички косвени гаранции за продаваемост, годност за определена цел, право или ненарушаване. P&G не гарантира и не дава гаранции относно използването или резултатите от използването на материалите на Сайта от гледна точка на тяхната коректност, точност, надежност или друго. Материалите на Сайта могат да включват технически неточности или печатни грешки. Тези материали може да са неточни или да станат неточни в резултат от разработка, възникнала след съответните им дати. P&G няма задължение да проверява или осигурява точността на такава информация. Тъй като някои юрисдикции не допускат ограничения за това колко време продължава дадена пряка гаранция или изключване, или ограничаване на отговорността за последващи или случайни щети, посочените по-горе ограничения не трябва да се прилагат за Вас в такъв случай.

Обратно в началото.

Работа на сайта - отказ от отговорност

P&G се старае да поддържа Сайта и неговата работа, но не е и не може да бъде отговорна за причиняването на дефекти, които могат да съществуват на Сайта или в неговата работа. Относно работата на Сайта, P&G изрично отказва всякакви гаранции, независимо преки или косвени, включително, но без да се ограничава до всички косвени гаранции за продаваемост или годност за определена цел, право или ненарушаване. P&G не дава гаранции, че (i) работата на Сайта ще отговаря на изискванията на потребителя; (ii) достъпът до Сайта ще бъде без прекъсвания, своевременен, сигурен, без вируси, червеи, троянски коне или други зловредни компоненти или без дефекти или грешки; (iii) резултатите, които може да бъдат получени от използването на Сайта ще бъдат точни или надеждни; или (iv) дефектите ще бъдат поправени. Вие (а не P&G) ще поемете всички разходи за всякакъв сервиз, ремонт или поправка, които може да се наложат за Вашето компютърно оборудване и софтуер, в резултат от вируси, грешки или други проблеми, които може да имате в резултат от посещението на Сайта. Тъй като някои юрисдикции не допускат ограничения за това колко време продължава дадена пряка гаранция или изключване, или ограничаване на отговорността за последващи или случайни щети, посочените по-горе ограничения не трябва да се прилагат за Вас в такъв случай.

Обратно в началото.

Ограничаване на отговорността

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, P&G НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ, ДОРИ АКО P&G ПРЕДИ ТОВА Е БИЛА УВЕДОМЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ КАТО СЪДЕБЕН ИСК СЪГЛАСНО ДОГОВОР, НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГА ТЕОРИЯ, ВЪЗНИКНАЛА ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО, НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ОБРАБОТКАТА НА ИНФОРМАЦИЯ, УСЛУГИ, И МАТЕРИАЛИ, КОИТО СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ТОЗИ САЙТ. ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ НЕЗАВИСИМО ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОСНОВНА ЦЕЛ НА ОГРАНИЧЕНА КОМПЕНСАЦИЯ.

Ако горепосоченото ограничение на отговорността бъде счетено за неприложимо, максималната отговорност на доставчика към Вас няма да надвишава сумата, платена от Вас за продуктите или услугите, които сте поръчали през Сайта. Някои юрисдикции не допускат ограничение или изключване на отговорността за определени щети, затова горепосочените ограничения и изключения може да не се прилагат за Вас, доколкото законодателството на тези юрисдикции е приложимо към тези Условия. Ако законодателството е приложимо за Вас и използването от Ваша страна на Сайта не позволява Вие да се откажете от определени права или компенсация, тези условия не изискват от Вас да се откажете от подобни права.

Обратно в началото.

Обезщетения

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и предпазвате от щети P&G, нейни длъжностни лица, директори, служители, агенти, лицензодатели и доставчици от и срещу всякакви загуби, разходи, щети и вреди, включително адвокатски възнаграждения, произтекли от нарушаване от Вас на Условията, използване от Ваша страна на Сайта (включително небрежно или неправилно поведение) и/или използването на който и да е Сайт, за който сте регистриран от друго лице, използващо Вашия потребителски профил.

Обратно в началото.

Приложимо право и спорове

Доколкото позволява законодателството, Условията ще се управляват и ще бъдат тълкувани във всяко отношение в съответствие със самостоятелното законодателство на България Вие се съгласявате, че с изключение на посоченото тук, всякакви спорове, пряко или непряко възникнали от или във връзка с Условията или Сайта (включително покупката на продукти на P&G през Сайта), ще бъдат решавани само в щатските или федерални съдилища на България . Вие давате неотменимо съгласие с това място и с изключителната юрисдикция на всеки подобен съд относно всеки подобен спор.

Всяка причина за съдебен процес или оплакване, която може пряко или непряко да е възникнала от или да е свързана с Условията или Сайта (включително покупката на продукти на P&G през Сайта), трябва да стартира до една (1) година след оплакването или причината за възникналия съдебен процес.

Декларацията за поверителност предоставя отделни възможности за физическите лица да подават оплаквания във връзка с нея и тяхната лична информация.

Обратно в началото.

Без отказ от права

В случай, че P&G не приложи някоя част от Условията, това няма да представлява отказ от някое от правата на P&G съгласно Условията, независимо за минали или бъдещи съдебни процеси, от страна на някое физическо лице. Нито получаването на някакви средства от P&G, нито упованието на някое лице на действията на P&G ще бъдат зачетени, че представляват отказ от някоя част от Условията. Само специфичен, писмен отказ, подписан от оторизиран представител на P&G, ще има каквото и да е правно действие.

Обратно в началото.

Авторски права и търговски марки

Цялото съдържание, включено в този Сайт, включително, но без да се ограничава до текст, дизайн, графики, интерфейси или код и изборът и договореностите в него, са защитени с авторски права като колективна работа съгласно законите за авторските права в САЩ и други държави, и са собственост на P&G. Колективната работа включва работа, която е лицензирана от P&G. Запазени авторски права 2000-2015. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. Всички търговски марки, марки на услуги и търговски имена (общо наричани, „Марки“) са търговски марки или регистрирани търговски марки на и са собственост на Procter & Gamble или съответните други притежатели, които са предоставили на P&G правото и лиценза да използва тези Марки.

Обратно в началото.

Свален софтуер

Ако свалите софтуер от сайта, софтуерът и всички файлове, изображения и данни, свързани с него (общо наричани „Софтуер“) ще бъдат лицензирани за Вас от P&G. Вие няма да притежавате сваления Софтуер, а P&G няма да прехвърли собствеността на Софтуера върху Вас. P&G запазва пълната собственост върху и права върху сваления Софтуер и всички права върху интелектуална собственост, свързани със Софтуера. Вие не може да разпространявате, продавате, декомпилирате, правите обратен инженеринг, разглобявате или ограничавате по друг начин Софтуера до разбираема от хората форма. Ако свалите Софтуер от Уеб сайтовете, Вие гарантирате пред P&G, че няма да нарушавате това заканодателство.

Обратно в началото.

Мобилно съдържание

Сайтът може да предоставя функции и услуги, които са на Ваше разположение чрез мобилния Ви телефон. Тези функции и услуги могат да включват, но не се ограничават до, възможността да сърфирате из Сайта от Вашето мобилно устройство, да качвате съдържание на Сайта, да получавате съобщения от Сайта, да сваляте приложения на мобилния си телефон или да имате достъп до функции на Сайта (общо наричани „Мобилни функции“). Ние може да Ви таксуваме за Мобилни функции и тези такси ще бъдат оповестени преди приключване на регистрацията за Мобилните функции. Също така Вашият доставчик може да Ви таксува за стандартни съобщения, данни и други такси. Таксите ще се появят във Вашата сметка за мобилен телефон или ще бъдат удържани от предплатеното Ви салдо. Вашият доставчик може да забрани или ограничи някои Мобилни функции, а други могат да бъдат несъвместими с Вашия доставчик или мобилно устройство. Свържете се с Вашия доставчик при въпроси относно тези проблеми. Ако е приложимо, във връзка с тези Мобилни функции ще бъдат публикувани инструкции как да откажете някои от тях. Инструкциите обичайно налагат да напишете ключова дума (напр. „СТОП“, „ОТКАЗ“, „КРАЙ“, „ОТПИШИ“, „ИЗХОД“, др.) до съответния кратък номер за Мобилната функция.

Вие се съгласявате, че Мобилните функции, за които сте се регистрирал, могат да изпращат съобщения до Вашето мобилно устройство относно P&G или други страни. Още повече, ние може да събираме информация, свързана с използваните от Вас Мобилни функции.

Обратно в началото.

Уводомления и процедури за оплаквания при нарушаване на авторски права

ВСИЧКИ ЗАПИТВАНИЯ, КОИТО НЕ СА СВЪРЗАНИ СЪС ИЛИ НЕ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЛЕДВАЩАТА ПРОЦЕДУРА НЯМА ДА ПОЛУЧАТ ОТГОВОР.

P&G уважава интелектуалната собственост на другите и молим нашите потребители и посетители да правят същото. P&G ще обработи и разследва уведомленията за предполагаемо нарушение и ще предприеме необходимите действия съгласно Закона за авторски права в цифровото хилядолетие (ЗАПЦХ) (Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") и други приложими закони за интелектуалната собственост. При получаване на уведомления, в съответствие със ЗАПЦХ, P&G ще работи, за да премахне или прекрати достъпа до какъвто и да е материал, за който е установено че е в нарушение или е предмет на дейност, която е в нарушение или ще действа, за да премахне или прекрати достъпа до препратка или линк към материала или дейността, за която е установено, че е в нарушение.

Ако смятате, че Ваша работа е била копирана по някакъв начин, който представлява нарушение на авторски права, моля представете на P&G следната информация. Моля, имайте предвид, че за да бъде ефективно, Вашето уведомление трябва да включва ВСИЧКИ последващи неща:

 1. физически или електронен подпис на лицето, оторизирано да действа от името на собственика на ексклузивно авторско право, за което се предполага, че е нарушено;

 2. описание на авторската работа, за която предявявате оплакване, че е била нарушена;

 3. описание на това къде на Сайта се намира материала, за който смятате, че е бил нарушен;

 4. Ваш адрес, телефонен номер, имейл адрес и всякаква друга информация, необходима на P&G, за да се свърже с Вас;

 5. декларация от Вас, че имате достатъчно основания да смятате, че спорното използване не е разрешено от собственика на авторските права, негов агент или от закона;

 6. декларация от Вас, направена при условията за наказателна отговорност за лъжесвидетелстване, че горепосочената информация във Вашето уведомление е точна и че Вие сте собственикът на авторските права или сте упълномощен да действате от името на собственика на изключително право, за което се предполага, че е нарушено.

Уводомления за оплаквания относно нарушаване на авторски права трябва да бъдат отправяни до:

По пощата:

ж. к. Слатина, бул. „Източна тангента” № 161, София 1592, България

По телефон:

291 74600

С имейл:

pgbalkans.im@pg.com (Моля, включете „Уведомление за нарушаване“ в полето „относно“.)

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: ПРЕДХОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯ САМО, ЗА ДА УВЕДОМИТЕ PROCTER & GAMBLE, ЧЕ ВАШИ МАТЕРИАЛИ С АВТОРСКИ ПРАВА МОЖЕ ДА СА БИЛИ НАРУШЕНИ. ВСИЧКИ ДРУГИ ЗАЯВКИ КАТО ВЪПРОСИ И ЗАПИТВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ИЛИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НЯМА ДА ПОЛУЧАТ ОТГОВОР ЧРЕЗ ТОЗИ ПРОЦЕС.

Обратно в началото.

Свържете се с нас

Ако тези условия не включват отговор на Ваш въпрос или ако искате да докладвате за нарушение на нашия Кодекс на поведение, моля, свържете се с нас, както следва:

По пощата:

ж. к. Слатина, бул. „Източна тангента” № 161, София 1592, България

E-mail

Моля, отидете на www.pg.com и щракнете върху линка „Свържете се с нас“ в дъното на страницата.

Обратно в началото.

Заглавия на параграфи

Заглавията на параграфи в тези условия са само за удобство и нямат правно действие.

Обратно в началото.

Делимост

Ако някой раздел или раздели от тези условия бъдат обявени за невалидни, незаконни, неприложими или в противоречие със законодателството на някоя юрисдикция, това обявяване по никакъв начин няма да засегне приложимостта на останалите раздели.

Обратно в началото.

Авторско право 2001—2021 P&G. Всички права запазени.